Комисионни

Съдържание

 • Zero.MT4/Zero.MT5
 • Trade.MT5
 • Invest.MT5

Комисионна за търговия с валути и метали на сметки Zero.MT4 & Zero.MT5

Комисионни ставки

Комисионна за 1.0 лот за всяка сделка
Месечен Обем, USD
Базова валута До 10,000,000 10,000,000 - 50,000,000 Над 50,000,000
USD 3.0 2.4 1.8
EUR 2.6 2.1 1.6
GBP 2.4 1.9 1.4
CHF 3.0 2.4 1.8
BGN 5.0 4.0 3.0
CZK 70.0 54.7 40.0
HRK 20.0 16.0 12.0
HUF 850.0 680.0 500.0
PLN 12.0 9.0 7.0
RON 12.0 10.0 7.5
AUD 4.0 3.4 2.5

Формула за изчисление

Комисионната се таксува за стойност на транзакцията от 1 лот на сметки Zero.MT4 & Zero.MT5. Това е комисионна за едната страна на сделката. Комисионната за цялата сделка (отваряне и затваряне) е двойна и се таксува напълно при отварянето на поръчката. Формулата отдолу показва как точно се изчислява комисионната:

Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта *Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2

Къде:

Размер на контракта = Обема, изтъргуван в лотове

За валутни двойки /Forex/:

1 lot = 100,000 единици от базовата валута. Базовата валута е първата във валутната двойка (например 1 лот от EUR/USD = 100,000 EUR)

За метали:

1 лот = 5000 тройунции сребро (XAGUSD);

1 лот = 100 тройунции злато (XAUUSD).

Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката - комисионната, определена от Admirals за валутата на депозита по сметката.

За да направим изчисленията по-ясни, нека разгледаме няколко точни примера.


Пример 1

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • EUR комисионна: 2.6
 • Търгуван инструмент: USDCAD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в евро) = 1 лот * 2.6 EUR * 2 = 5.2 EUR

Пример 2

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: CHF
 • CHF комисионна: 3.0
 • Търгуван инструмент: EURCAD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в ЕUR) = 1 лот * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Пример 3

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: GBP
 • GBP комисионнас: 2.0
 • Търгуван инструмент: XAUUSD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в ЕUR) = 1 лот * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Комисионни за ДЗР на Австралийски Акции на сметки Trade.MT5

Насоки за изчисляване

Комисионна, начислена за ДЗР на акции от Австралия (деноминирани в AUD), е 0,15% от условната стойност на транзакцията, като минималната комисионна е 8 AUD за транзакция.

Комисионата се таксува в пълен размер ( т.е. като обща комисиона за отваряне и затваряне на транзакции) при откриване на позиция.

Следователно, стойността на комисионата за ДЗР на австралийски акции се начислява като Условна стойност на транзакцията * 0.15% * Oбменен курс * 2


където:

 • Условната Стойност на Транзакциите се изчислява като отворена цена на ДЗР * Размер на контракта (в лотове);
 • 0.15% е мултипликатор, който означава процента на комисионната;
 • Валутния курс е множител, който представлява обменния курс от валутата на комисионната (AUD) с валутата в сметката Ви;
 • 2 е удвояващ мултипликатор тъй като таксуваната комисионна е за двете страни в една сделка при отваряне на позиция.

Ако получената стойност на комисионната е изчислена като се използва формулата по-горе е по-малко от минималната комисиона за двете страни ( т. е. 8 AUD * 2 страни = 16 AUD) тогава се прилага минималната комисионна.

Следващите примери показват как можете да изчислите комисионната за Вашите позиции на # CBA.AU (ДЗР на Commonwealth Bank of Australia) и # NAB.AU (ДЗР на National Australia Bank Ltd).


Важна Забележка:

ДЗР (Договор за разлика) е деривативен договор, който позволява да се възползвате от колебанията на цените на базовия актив без придобиване на право върху този актив. Научете повече за предимствата на ДЗР.


Пример 1: отваряне на позиция на #CBA.AU и плащане на комисиона

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент: #CBA.AU
 • Размер на лота: 1 ДЗР на акция
 • Размер на контракта: 250 лота
 • Отворена цена #CBA.AU: 89.50
 • Курс на AUDUSD в MetaTrader 5: 0.77106

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на сметката) = ДЗР цена (в AUD)* Размер на договора (в лотове)* Курс (в %)* Курса на комисионата (AUD) във валутата на депозита (USD) * 2 Страни на сделка
 • Комисиона (в USD) = 89.50 AUD за ДЗР на акция * 250 лота / 0.15 * 100 * 0.77106 * 2 = 51.75 USD

Тъй като математическата стойност на комисионната е по-висока от минималната комисионна за двете страни на сделката (8 AUD * 2 = 16 AUD или 12,33 USD във валута на сметката), за тази позиция се прилага комисионна от 51,75 USD.


Пример 2: отваряне на позиция на #NAB.AU и плащане на минимална комисиона

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент: #NAB.AU
 • Размер на лота: 1 ДЗР на акция
 • Размер на контракта: 100 лота
 • Отворена цена #NAB.AU: 27.20
 • Курс на AUDUSD в MetaTrader 5: 0.77106

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на сметката) = ДЗР цена (в AUD)* Размер на договора (в лотове)* Курс (в %)* Курса на комисионата (AUD) във валутата на депозита (USD) * 2 Страни на сделка
 • Комисиона (в USD) = 27.20 AUD за ДЗР на акция * 100 лота / 0.15 * 100 * 0.77106 * 2 = 6.29 USD

Тъй като математическата стойност на комисионната е по-ниска от минималната комисионна за двете страни на сделката (8 AUD * 2 = 16 AUD или 12,33 USD във валута на сметката), за тази позиция се прилага комисионна от 16 USD.Комисионни за Японски ДЗР върху Акции на сметки Trade.MT5

Насоки за изчисляване

Комисионната, начислена за ДЗР на акции в JP, е 0,15% от условната стойност на транзакцията, като минималната комисионна е 1250,0 JPY на транзакция.

Комисионата се начислява на сделка (тоест отделно при отварянето и затварянето на позицията). Ето защо закръглената комисиона пир търговия със ДЗР на японски акции, се изчислява по следния начин: Номиналната стойност на транзакциите * 0.15% * валутния курс * 2 страни на сделката,

където:


 • номиналната Стойност на Транзакциите се изчислява като отворена цена на CFD * Размер на контракта (в лотове);
 • 0.15% е мултипликатор, който означава процента на комисионната;
 • Валутния курс е множител, който представлява обменния курс от валутата на комисионната (JPY) с валутата в сметката Ви;
 • 2 е удвояващ мултипликатор, тъй катко комисионата се начислява по двете страни на сделката. Ако математическата стойност на комисионата, изчислена по описания начин е по-малка от минималната стойност на комисионата, то се прилага минималната комисиона.

Следните примери показват как можете да изчислите нивата на комисиона за отваряне на дълги и къси позиции на #7203.JP (Toyota Motor Corp CFD) и #9984.JP (SoftBank Group Corp CFD).

Важна забележка:

ДЗР (Договор за разлика) е деривативен договор, който позволява да се възползвате от колебанията на цените на базовия актив без придобиване на право върху този актив. Научете повече за предимствата на ДЗР.


Пример 1: Отваряне на #7203.JP позиция и плащане на комисиона

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент: #7203.JP
 • Валута на котирания инструмент: JPY
 • Размер на лота: 1 ДЗР на акция
 • Размер на контракта: 500 лота
 • Цена на отваряне #7203.JP: 8125.00
 • Курс JPYUSD: 0.0091

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на сметката) = ДЗР цена (в JPY)* Размер на договора (в лотове)* Курс (в %)* Курса на комисионата (JPY) във валутата на депозита (USD) * 2 Страни на сделка
 • Комисиона (в USD) = 8125.00 JPY за ДЗР на акция * 500 лота / 0.15 * 100 * 0.0091 * 2 = 110.90 USD

Тъй като математическата стойност на комисионната е по-висока от минималната комисионна за двете страни на сделката (1250.0 JPY * 2 = 2500.0 JPY или 22.82 USD във валута на сметката), за тази позиция се прилага комисионна от 110.90 USD.


Пример 2: Отваряне на къса позиция в #9984.JP и плащане на минимална комисиона

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент: #9984.JP
 • Валута на котирания инструмент: JPY
 • Размер на лота: 1 ДЗР на акция
 • Размер на контракта: 50 лота
 • Цена на отваряне #9984.JP: 9885.00
 • Курс JPYUSD: 0.0091

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на сметката) = ДЗР цена (в JPY)* Размер на договора (в лотове)* Курс (в %)* Курса на комисионата (JPY) във валутата на депозита (USD) * 2 Страни на сделка
 • Комисиона (в USD) = 9885.00 JPY за ДЗР на акция * 50 лота / 0.15 * 100 * 0.0091 * 2 = 13.49 USD

Тъй като математическата стойност на комисионната е по-ниска от минималната комисионна за двете страни на сделката (1250.0 JPY * 2 = 2500.0 или 22.82 USD във валута на сметката), за тази позиция се прилага комисионна от 2500.0 JPY.Комисиона за търговия на Американски акции на сметки Invest.MT5

Формула

По сметките Invest.MT5 се таксува 0,02 USD (или еквивалентът в друга валута) на акция на страна (т.е. отделно за отваряне и затваряне на позиции). За американските акции 1 лот е равен на 1 акция. Следователно комисионната за 100 лота е равна на 0,02 USD * 100 акции = 2 USD. Минималната комисионна е 1 USD. За да направим изчисленията по-ясни, нека разгледаме няколко примера.


Пример 1: Покупка на Американски акции

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент: AAPL
 • Валута на котирания инструмент: USD
 • Търгуван обем: 150 лот
 • Тип поръчка: Buy
 • Цена на отваряне AAPL: 156.92

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на депозита на сметката) = Размер на контракта * Комисион за 1 акция * Курса на USD спрямо валутата на депозита на сметката (USD)
 • Комисиона (в USD) = (150 Лот * 1 акция на Apple) * 0,02 USD * 1 = 3.00 USD

Пример 2: Продажба на Американски акции

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: USD
 • Инструмент: AAPL
 • Валута на котирания инструмент: USD
 • Обем на сделката: 25 лота
 • Тип поръчка: Sell
 • Цена на отваряне AAPL: 165.45

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на депозита на сметката) = Размер на контракта* Комисион за 1 акция * Курса на USD спрямо валутата на депозита на сметката (USD)
 • Комисиона (в USD) = (25 Лота * 1 акции на Apple) * 0,02 USD * 1 = 0.50 USD

Тъй като математическата стойност на комисионната е по-ниска от минималната комисиона за двете страни на сделката (т.е. 1 USD), при транзакцията се прилага минималната комисионна такса от 1 USD.


Пример 3: Покупка на Американски акции

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • Инструмент: GOOG
 • Валута на котирания инструмент: USD
 • Търгуван обем: 500 лот
 • Тип поръчка: Buy
 • Цена на отваряне GOOG: 1580.60
 • Текущия курс на EURUSD в MetaTrader 5: 1.18235

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на депозита на сметката) = Размер на контракта* Комисион за 1 акция * Курса на USD спрямо валутата на депозита на сметката (USD)
 • Комисионна (в EUR) = (500 Лота* 1 акция на Google) * 0.02 USD * (1/1.18235) = 8.46 EUR

Комисиона за търговия с акции от ЕС на сметките Invest.MT5


Насоки за изчисляване

Комисионната, начислявана за акции от ЕС (например: Франция и Германия), е 0,10% от условната стойност на сделката на страна (т.е. отделно за покупка и продажба). Минималната комисионна за деноминирана в евро акция е 1 EUR.

Следователно, стойността на комисионната за акциите от ЕС се изчислява като Номинална Стойност на Сделката (брой акции* цена на акциите) * 0,10% * Валутния Курс,


Където:

 • Условната Стойност на Транзакциите се изчислява като цената на отваряне* Размер на контракта (в лотове);
 • 0.10% е мултипликатор, който означава процента на комисионната;
 • Валутния курс е множител, който представлява обменния курс от валутата на комисионната (EUR) на валутата в профила Ви;

Ако получената стойност на комисионната, изчислена като се използва формулата по-горе, е по-малка от минималната комисиона (т.е. 1 EUR), тогава се прилага минималната комисионна.


Пример 1: Покупка на европейски акции

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • Инструмент: FP
 • Валута на котирания инструмент: USD
 • Обем на сделката: 50 лота
 • Тип поръчка: Buy
 • Цена на отваряне FP: 36.300

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на сметката) = цената на отваряне (в евро) * размера на контракта (в лотове) * ниво на комисионата (в %)
 • Комисиона (в евро) = 36.300 EUR * (50 лота * 1 акция на Total SE) * 0,10 % = 1.82 EUR

Пример 2: Продажба на европейски акции

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • Инструмент: FP
 • Валута на котирания инструмент: EUR
 • Обем на сделката: 25 лота
 • Тип поръчка: Sell
 • Цена на отваряне FP: 39.230

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на сметката) = цената на отваряне (в евро) * размера на контракта (в лотове) * ниво на комисионата (в %)
 • Комисиона (в евро) = 39.230 EUR * (25 лота * 1 акция на Total SE) * 0,10 % = 0.98 EUR

Пример 3: Покупка на европейски акции

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент: BMW
 • Валута на котирания инструмент: EUR
 • Обем на сделката: 100 лотa
 • Тип поръчка: Buy
 • Цена на отваряне BMW: 57.480
 • Текущи курс на EURUSD в MetaTrader 5: 1.18235

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на сметката) = CFD цена (в EUR) * Размер на договора (в лотове)* Курс (в %)* Курса на комисионата (EUR) приведена във валутата на сметката (USD)
 • Комисиона (в USD) = 57.480 EUR * (100 лота * 1 акция на BMW) * 0,10% * 1.18235 = USD 6.80