Prowizje

Spis treści

 • Zero.MT4/Zero.MT5
 • Trade.MT5
 • Invest.MT5

Prowizja za trading kontraktami CFD na waluty i metale na rachunkach Zero.MT4 i Zero.MT5

Stawki Prowizji

Prowizja za 1.0 lota za stronę transakcji
Miesięczny wolumen USD
Waluta rachunku Do 10 000 000 10 000 000 - 50 000 000 Powyżej 50 000 000
USD 3.0 2.4 1.8
EUR 2.6 2.1 1.6
GBP 2.4 1.9 1.4
CHF 3.0 2.4 1.8
BGN 5.0 4.0 3.0
CZK 70.0 54.7 40.0
HRK 20.0 16.0 12.0
HUF 850.0 680.0 500.0
PLN 12.0 9.0 7.0
RON 12.0 10.0 7.5
AUD 4.0 3.4 2.5

Formuła

Prowizja jest pobierana za 1.0 lot wartości transakcji na rachunkach Zero.MT4 & Zero.MT5. Prowizja dotyczy pojedynczej transakcji. Całkowita kwota prowizji (otwarcie i zamknięcie zlecenia) stanowi dwukrotność tej wartości i jest pobierana przy otwarciu zlecenia. Poniższa formuła przedstawia sposób kalkulacji wartości prowizji:

Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2

Gdzie:

Wielkość kontraktu = Wolumen obrotu w lotach

Dla rynku Forex:

1 lot = 100.000 jednostek waluty bazowej. Waluta bazowa to waluta występująca w parze walutowej jako pierwsza (np. 1 lot pary EURUSD = 100.000 EUR)

Dla metali:

1 lot = 5.000 uncji troy srebra (XAGUSD);

1 lot = 100 uncji troy złota (XAUUSD).

Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku - prowizja określona przez Admirals dla waluty depozytowej rachunku.

Poniższe przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób kalkulacji wartości prowizji.


Przykład 1

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Stawka prowizji dla EUR: 2.6
 • Instrument: USDCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w EUR) = 1 lot * 2.6 EUR * 2 = 5.2 EUR

Przykład 2

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: CHF
 • Stawka prowizji dla CHF: 3.0
 • Instrument: EURCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w CHF) = 1 lot * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Przykład 3

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: GBP
 • Stawka prowizji dla GBP: 2.0
 • Instrument: XAUUSD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w GBP) = 1 lot * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Wysokość prowizji od obrotu kontraktami CFD na australijskie akcje na rachunkach Trade.MT5

Obliczenia

Prowizja naliczana za obrót kontraktami CFD na akcje AU (denominowane w AUD) wynosi 0,15 % wartości nominalnej transakcji, przy czym minimalna prowizja wynosi 8 AUD za transakcję.

Prowizja pobierana jest w pełnej wysokości (tj. jako prowizja całkowita za otwarcie i zamknięcie transakcji) w momencie otwarcia zlecenia.

W związku z tym, wartość prowizji dla kontraktów CFD na akcje AU jest obliczana jako Wartość Nominalna Transakcji * 0,15% * Kurs Wymiany * 2,


przy czym:

 • Wartość Nominalna Transakcji jest obliczana jako Cena Otwarcia kontraktu CFD * Wielkość Kontraktu (w Lotach);
 • 0.15% jest mnożnikiem do wyliczenia wysokości prowizji;
 • Kurs Wymiany jest to współczynnik reprezentujący kurs służący do przeliczenia wartości prowizji (podawanej w AUD) na walutę rachunku;
 • 2 to mnożnik stosowany z uwagi na to, że całkowita wartość prowizji - za otwarcie i zamknięcie zlecenia pobierana jest podczas otwarcia pozycji.

Jeśli wartość prowizji obliczona według powyższego wzoru jest mniejsza niż wartość minimalna prowizji dla pełnej transakcji (tj. 8 AUD * 2 = 16 AUD), wówczas pobierana jest minimalna wartość prowizji.

Poniższe przykłady prezentują sposób kalkulacji wartości prowizji za transakcje na akcje #CBA.AU (Commonwealth Bank of Australia CFD) i akcje #NAB.AU (National Australia Bank Ltd CFD).


Ważna informacja:

CFD (kontrakty na różnicę kursową) są instrumentami pochodnymi, pozwalającymi inwestorom wykorzystać zmienność instrumentu bazowego, bez objęcia prawa własności do tego instrumentu. Dowiedz się więcej o zaletach naszej oferty dotyczącej kontraktów CFD na akcje.


Przykład 1: otwarcie pozycji na #CBA.AU oraz pobranie wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #CBA.AU
 • Wielkość 1 lota: CFD na 1 akcję
 • Wielkość kontraktu: 250 lotów
 • Cena otwarcia pozycji na #CBA.AU: 89.50
 • Kurs AUDUSD w MetaTrader 5: 0.77106

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena otwarcia CFD (w AUD) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w%) * Kurs wymiany waluty prowizji (AUD) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2 Strony transakcji
 • Prowizja (w USD) = 89.50 AUD na CFD na akcję * 250 lotów * 0.15 / 100 * 0.77106 * 2 = 51.75 USD

Ponieważ matematyczna wartość prowizji jest wyższa niż minimalna prowizja dla obu stron transakcji (8 AUD * 2 = 16 AUD lub 12,33 USD w walucie rachunku), od tej pozycji pobierana jest prowizja w wysokości 51,75 USD.


Przykład 2: otwarcie pozycji na #NAB.AU oraz pobranie minimalnej wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #NAB.AU
 • Wielkość 1 lota: CFD na 1 akcję
 • Wielkość kontraktu: 100 lotów
 • Cena otwarcia pozycji na #NAB.AU: 27.20
 • Kurs AUDUSD w MetaTrader 5: 0.77106

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena otwarcia CFD (w AUD) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w%) * Kurs wymiany waluty prowizji (AUD) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2 Strony transakcji
 • Prowizja (w USD) = 27.20 AUD na CFD na akcję * 100 lotów * 0.15 / 100 * 0.77106 * 2 = 6.29 USD

Ponieważ matematyczna wartość prowizji jest niższa niż minimalna prowizja dla obu stron transakcji (8 AUD * 2 = 16 AUD lub 12,33 USD w walucie rachunku), dla tej pozycji obowiązuje minimalna prowizja w wysokości 16 AUD w walucie rachunku.Wysokość prowizji od obrotu kontraktami CFD na japońskie akcje na rachunkach Trade.MT5

Obliczenia

Prowizja pobierana za obrót kontraktami CFD na japońskie akcje wynosi 0,15% wartości nominalnej transakcji, przy czym minimalna prowizja wynosi 1250.0 JPY na transakcję.

Prowizja pobierana jest na stronę transakcji (tj. osobno dla otwarcia i zamknięcia pozycji). W związku z tym, wartość prowizji za obrót na rachunku dla kontraktów CFD na akcje japońskie jest obliczana jako: Wartość Nominalna Transakcji * 0,15% * Kurs Wymiany * 2 strony transakcji,

przy czym:


 • wartość Nominalna Transakcji jest obliczana jako: Cena Otwarcia kontraktu CFD * Wielkość Kontraktu (w Lotach);
 • 0.15% jest mnożnikiem do wyliczenia wysokości prowizji;
 • Kurs Wymiany jest to współczynnik reprezentujący kurs służący do przeliczenia wartości prowizji ( podawanej w JPY) na walutę rachunku;
 • 2 to współczynnik, który wyraża prowizję pobieraną za obie strony transakcji. Jeżeli otrzymana wartość prowizji, obliczona według powyższego wzoru, jest mniejsza niż minimalna wartość prowizji, wówczas pobierana jest minimalna wartość prowizji.

Poniższe przykłady prezentują sposób kalkulacji wartości prowizji za otwarcie długiej i krótkiej pozycji na akcje #7203.JP (Toyota Motor Corp CFD) oraz #9984.JP (SoftBank Group Corp CFD).

Ważna informacja:

CFD (kontrakty na różnicę kursową) są instrumentami pochodnymi, pozwalającymi inwestorom wykorzystać zmienność instrumentu bazowego, bez objęcia prawa własności do tego instrumentu. Dowiedz się więcej o zaletach naszej oferty dotyczącej kontraktów CFD na akcje.


Przykład 1: Otwarcie pozycji długiej na #7203.JP oraz pobranie wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #7203.JP
 • Waluta kwotowana instrumentu: JPY
 • Wielkość 1 lota: CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 500 lotów
 • Cena otwarcia pozycji na #7203.JP: 8125.00
 • Kurs JPYUSD: 0.0091

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena otwarcia CFD (w JPY) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w%) * Kurs wymiany waluty prowizji (JPY) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2 Strony transakcji
 • Prowizja (w USD) = 8125.00 JPY za CFD na akcję * 500 Lotów * 0.15 / 100 * 0.0091 * 2 = 110.90 USD

Ponieważ matematyczna wartość prowizji jest wyższa niż minimalna prowizja dla obu stron transakcji (1250.0 JPY * 2 = 2500.0 JPY lub 22.82 USD w walucie rachunku), od tej pozycji pobierana jest prowizja w wysokości 110.90 USD.


Przykład 2: Otwarcie pozycji krótkiej na #9984.JP oraz pobranie minimalnej wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #9984.JP
 • Waluta kwotowana instrumentu: JPY
 • Wielkość 1 lota: CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 50 lotów
 • Cena otwarcia pozycji na #9984.JP: 9885.00
 • Kurs JPYUSD: 0.0091

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena otwarcia CFD (w JPY) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w%) * Kurs wymiany waluty prowizji (JPY) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2 Strony transakcji
 • Prowizja (w USD) = 9885.00 JPY za CFD na akcję * 50 Lotów * 0.15 / 100 * 0.0091 * 2 = 13.49 USD

Ponieważ matematyczna wartość prowizji jest niższa niż minimalna prowizja dla obu stron transakcji (1250,0 JPY * 2 = 2500,0 JPY lub 22,82 USD w walucie rachunku), dla tej pozycji obowiązuje minimalna prowizja w wysokości 2500,0 JPY w walucie rachunku.Prowizja od obrotu Akcjami US na rachunku Invest.MT5

Formuła

Prowizja w kwocie 0.02 USD (lub ekwiwalent w innej walucie) na akcję na stronę (tj. odrębnie dla otwarcia i zamknięcia pozycji) jest pobierana za obrót na rachunku Invest.MT5 . Dla Akcji US, 1 lot wynosi 1 akcję. Prowizja dla 100 lotów wynosi 0.02 USD * 100 akcji = 2 USD. Minimalna prowizja wynosi 1 USD. Poniższe przykłady pomogą lepiej zrozumieć sposób obliczania wielkości prowizji.


Przykład 1: Kupno Akcji US

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: AAPL
 • Waluta kwotowana instrumentu: USD
 • Wolumen transakcji: 150 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia pozycji na AAPL: 156.92

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Wolumen transakcji * Prowizja na 1 akcję * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = (150 lotów * 1 Akcja Apple) * 0.02 USD * 1 = 3.00 USD

Przykład 2: Sprzedaż Akcji US

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: AAPL
 • Waluta kwotowana instrumentu: USD
 • Wolumen transakcji: 25 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Sprzedaż
 • Cena otwarcia pozycji na AAPL: 165.45

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Wolumen transakcji * Prowizja na 1 akcję * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = (25 lotów * 1 Akcja Apple) * 0.02 USD * 1 = 0.50 USD

Ponieważ matematyczna wartość prowizji jest niższa niż minimalna wartość prowizji na stronę (tj. 1 USD), zostanie zastosowana do tej transakcji minimalna wielkość prowizji w kwocie 1 USD.


Przykład 3: Kupno Akcji US

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: GOOG
 • Waluta kwotowana instrumentu: USD
 • Wolumen transakcji: 500 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia pozycji na GOOG: 1580.60
 • Kurs EURUSD w MetaTrader 5: 1.18235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Wolumen transakcji * Prowizja na 1 akcję * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (EUR)
 • Prowizja (w EUR) = (500 lotów * 1 Akcja Google) * 0.02 USD * (1/1.8235) = 8.46 EUR

Prowizja od obrotu Akcjami EU na rachunku Invest.MT5


Wytyczne do obliczeń

Prowizja pobierana za akcję UE (np. Francja i Niemcy) wynosi 0.10% referencyjnej wartości transakcji na stronę (tj. Oddzielnie na kupno i sprzedaż). Minimalna prowizja od wartości denominowanej w EUR wynosi 1 EUR.

W związku z tym, wartość prowizji dla Akcji EU jest obliczana jako Wartość Nominalna Transakcji (Liczba Akcji * Cena Akcji) * 0.10% * Kurs Wymiany,


Gdzie:

 • Wartość Nominalna Transakcji jest obliczana jako Cena Otwarcia Zlecenia * Wielkość Kontraktu (w Lotach);
 • 0.10% jest mnożnikiem do wyliczenia wysokości prowizji;
 • Kurs Wymiany jest to kurs służący do przeliczenia wartości prowizji (podawanej w EUR) na walutę rachunku;

Jeśli wartość prowizji obliczona według powyższego wzoru jest mniejsza niż wartość minimalna prowizji (tj. 1 EUR), pobierana jest wartość minimalna prowizji.


Przykład 1: Kupno Akcji EU

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: FP
 • Waluta kwotowana instrumentu: EUR
 • Wolumen transakcji: 50 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia dla FP: 36.300

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia (w EUR) * Wielkość Zlecenia (w Lotach) * Stawka Prowizji (w %)
 • Prowizja (w EUR) = 36.300 EUR * (50 Lotów * 1 Akcja SE) * 0.10% = 1.82 EUR

Przykład 2: Sprzedaż Akcji EU

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: FP
 • Waluta kwotowana instrumentu: EUR
 • Wolumen transakcji: 25 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Sprzedaż
 • Cena otwarcia dla FP: 39.230

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia (w EUR) * Wielkość Zlecenia (w Lotach) * Stawka Prowizji (w %)
 • Prowizja (w EUR) = 39.230 EUR * (25 Lotów * 1 Akcja SE) * 0.10% = 0.98 EUR

Przykład 3: Kupno Akcji EU

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: BMW
 • Waluta kwotowana instrumentu: EUR
 • Wolumen transakcji: 100 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia BMW: 57.480
 • Kurs EURUSD w MetaTrader 5: 1.18235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia (w EUR) * Wielkość Zlecenia (w Lotach) * Stawka Prowizji (w %) * Kurs wymiany (EUR) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = 57.480 EUR * (100 Lotów * 1 Akcja BMW) * 0.10% * 1.18235 = 6.80 USD