Kas ir Riska un atlīdzības attiecības koeficients (Risk Reward Ratio)?

Admirals

Tāpat kā jebkurā uzņēmējdarbības jomā, arī tirdzniecībā un ieguldījumos pastāv saistība starp risku un atlīdzību - ja vēlies gūt lielāku atlīdzību, bieži nāksies uzņemties lielāku risku.

Bet kāda īsti ir attiecība starp uzņemto risku un atlīdzību, un vai vispār pastāv ideālā riska un atlīdzības attiecība jeb koeficients? Bet pirms atbildam uz šiem jautājumiem, ir vērts apskatīt riskus un atlīdzības jēdzienus pēc būtības.

Lai pilnībā izprastu riska un atlīdzības koeficientu, šajā rakstā apskatīsim sekojošas tēmas:

Atlīdzības definīcija

Tirdzniecībā un ieguldījumos atlīdzības definīcija ir jēdziens, kurš paskaidro gūto peļņu no veiktās tirdzniecības vai ieguldījumiem. Peļņas gūšanu parasti saprot ar cenas izmaiņām, kuru rezultātā ir gūta atlīdzība jeb peļņa no veiktā darījuma (piemēram, iegādājoties akcijas par zemāku cenu un pārdodot dārgāk), vai arī ieņēmumus, kuri gūti no veiktās investīcijas (piemēram, dividenžu maksājumi ieguldot akcijās vai kupona maksājumi obligāciju turētājam). 

▶️ Gribi uzzināt vairāk, noklikšķini uz kādas no tēmām zemāk:

Kas ir risks?

Tirdzniecībā un ieguldījumos uz risku var raudzīties no dažādiem aspektiem, piemēram, kas ir riska avots: 

 • Likviditātes risks: risks, ka investoram nebūs iespēja atvērt un slēgt darījumus par vēlamo cenu;
 • Tirgus risks: risks, ka tirgus var piedzīvot negaidītu kritumu laikā, kad jums ir iegādātas akcijas vai jebkurš cits vērtspapīrs; 
 • Korelācijas risks: risks, ka visi jūsu investīciju portfeli esošie aktīvi piedzīvo vērtības kritumu vienlaicīgi.
 • Valūtas risks: šis risks var iestāties gadījumā, ja iegādātais aktīvs ir denominēts citā valūtā no jūsu tirdzniecības konta bāzes valūtas. 
 • Procentu likmju risks: risks, ka procentu likmju izmaiņas var negatīvi ietekmēt jūsu investīciju portfeli.
 • Inflācijas risks: risks, ka inflācijas pieaugums var samazināt jūsu gaidītos ieņēmumus no investīcijām.
 • Politiskais risks: risks, ka politiskais notikums (vēlēšanas u.c.) vai pieņemtais lēmums (jauna regula, likums, noteikums) negatīvi ietekmē jūsu veiktās investīcijas. 

Vēlies uzzināt vairāk un apgūt ātrāk?

Gadījumā, ja jums ir radušies jautājumi par iepriekš lasīto vai vienkārši vēlaties apgūt investīcijas un finanšu instrumentu tirdzniecību, droši savus jautājumus vari uzdot klātienē!

Mūs vienmēr varēsi sastapt BEZMAKSAS tiešsaistes vebināros - iesācējiem speciāli paredzētā ievadvebinārā uzzināsi svarīgāko, kas būtu jāzina pat šo industriju, kā veikt pareizu risku un naudas menedžmentu, atvērt tirdzniecības darījumus u.c. pamatjautājumus, kuri būs noderīgi pašā sākumā. Ja izlemsi, ka šī joma ir tev piemērota, varēsi turpināt apmācības vairākos līmeņos - ar katru nākamo apmācību līmeni mūsu tiešsaistes vebināros varēsi pilnveidot un attīstīt savas zināšanas, apgūt tirdzniecības plāna izstrādes principus, veidot savas stratēģijas un mācīties no pelnošiem treideriem.

Lai reģistrētos tuvākajam vebināram un sāktu bezmaksas apmācības, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri

Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem

 

Riska kvantificēšana

Ir daudz dažādi veidi, kā profesionāļi veic risku noteikšanu un kvantificēšanu.

Vienkāršs un saprotams veids, kā raudzīties uz risku ir:

 • Cik iespējamo iznākumu varētu būt?
 • Kāda ir varbūtība, ka iestāsies kāds no iepriekš definētajiem iznākumiem?
 • Kopējais varbūtību pozitīvais iznākumu skaits pret Kopējo varbūtību negatīvo iznākuma skaitu

Iziesim cauri katram no augstāk minētajiem punktiem.

1. Uzdod sev jautājumu, vai labāk ieguldītu visus savus līdzekļus uz monētas vai metamā kauliņa mešanu un skaitļa paredzēšanu, kur nepareiza skaitļa uzminēšanas gadījumā jūs zaudētu visus līdzekļus? Metot monētu, jūsu iespējas vinnēt koeficients ir 1:2 (50%). Izvēloties metamo kauliņu attiecība būs 1:6 (16.67%). 

Acīm redzami, ka monētas mešanas gadījumā riska un ieguvuma attiecība ir mazāka kā metamā kauliņa gadījumā.

Bet iepriekš minētā attiecība var tikt uzskatīta par patiesu tikai gadījumā, ja ģērboņa uzmešanas varbūtība ir vienāda ar cipara uzmešanas varbūtību un metamā kauliņa gadījumā, ja tiek pieņemts, ka visiem sešiem cipariem ir vienāda varbūtība tikt uzmestiem. 

Bet kā mainītos situācija, ja mēs paņemtu kauliņu, kuram ir izmainīts svara centrs un 80% gadījumos tas kristu uz skaitļa seši. Joprojām mums būtu seši iespējamie varianti, bet vairumā gadījumu mēs uzmestu vienu un to pašu skaitli.

2. Tieši šādi jums būtu jāskata iespējamie iznākumi. Pašam būtu jāspēj atbildēt uz jautājumiem, kuri gadījumi ir visreālākie, kāpēc tieši šie gadījumi varētu iestaties, un kā tas ietekmēs kopējo situāciju.

3. Kad ir definēti iespējamie iznākumi un to varbūtība, ir svarīgi izvērtēt, cik daudz iespējamo pozitīvo rezultātu varētu būt attiecībā pret negatīvajiem iznākumiem. Pēc tam vajadzētu izvērtēt, kāda ir varbūtība iestāties vienam vai otram gadījumam. Ja negatīvo scenāriju un varbūtību ir vairāk, tad noteikti arī riski būs lielāki veicot ieguldījumu.

Iepriekš minētajā piemērā ar metamo kauliņu, kura smaguma centrs ir izmainīts, iespēja uzvarēt ir 80% un zaudēt 20%. Šādi salīdzinot, jums būs vieglāk saprast, kāda ir riska attiecība attiecībā pret ieguvumiem. Protams, šis ir tikai ilustratīvs piemērs, bet labi parāda domāšanas virzienu.

Attiecība starp risku un atlīdzību

Tagad, kad esam atsevišķi apskatījuši riska un atlīdzības jēdzienus, ir pienācis laiks noskaidrot, kā noteikt to attiecību.

Finanšu pasaulē valda pārliecība, ka gadījumā, ja vēlies iegūt lielāku atlīdzību no veiktajām investīcijām, ir jābūt gatavam uzņemties arī lielāku risku. Uz šo var raudzīties arī pretēji. Ja konkrētā finanšu institūcija vai uzņēmums piedāvā veikt ieguldījumus ar lielākiem riskiem, uzņēmumam investoram ir jākompensē šie riski ar lielāku atlīdzību.

Zemāk atradīsi aktīvus, kuri sagrupēti dilstošā secībā pēc to risku un atlīdzības pieauguma, sākot ar mazāk riskantajiem:

 • ekonomiski attīstīto valstu īstermiņa parāda vērtspapīri vai obligācijas;
 • ekonomiski attīstīto valstu ilgtermiņa parāda vērtspapīri vai obligācijas;
 • ekonomiski veselīgu kompāniju parāda vērtspapīri vai obligācijas;
 • augsta riska kompāniju (high-yield) parāda vērtspapīri vai obligācijas;
 • akcijas.

Augstāk minēto vērtspapīru saraksts neatspoguļo patieso ainu pilnībā. Piemēram, aizsargājošo sektoru akcijas atsevišķos gadījumos var tikt uzskatītas par drošākām nekā augsta riska kompāniju (high-yield) obligācijas. Tāpēc vienmēr ir svarīgi pārliecināties par sektoriem, kuros tiek veikti ieguldījumu, ka arī ir jāpievērš uzmanība paša investīciju objekta izvērtējumam.

Attiecība starp risku un atlīdzību ir ļoti svarīgs princips finansēs.

Kas ir Riska un atlīdzības koeficients?

Riska un atlīdzības koeficients salīdzina kopējo maksimālo zaudējumu (riska) un maksimālās potenciālās peļņas (atlīdzības) attiecību. 

Lai izmantotu Riska un atlīdzības koeficientu konkrētam tirdzniecības darījumam, investors izvieto darījumu izpildes stop-loss un take profit orderus, kas nozīmē, ka darījumi tiek automātiski slēgti, attiecīgā finanšu instrumenta cenai sasniedzot kādu no iepriekš minētajiem līmeņiem.

Kā aprēķināt Riska un atlīdzības koeficientu?

Kad investors ir definējis maksimāli pieļaujamos, potenciālos zaudējumus un peļņu, nākamais solis ir veikt to salīdzinājumu.

Piemēram, pieņemsim, ka esat nolēmis iegadāties uzņēmuma Apple akcijas par tirgus cenu 135 USD. Jūs vienlaicīgi esat izvietojis stop-loss orderi pie atzīmes 130 USD un attiecīgi take profit pie 160 USD. Tagad, kad mūsu maksimālais pieļaujamais zaudējumu (riska) apjoms ir noteikts 5 USD apmērā par vienu Apple akciju un maksimālais, potenciālais peļņas (atlīdzības) apjoms ir noteikts 25 USD apmērā par akciju, jūsu darījuma jeb investīcijas Riska/atlīdzības koeficients ir 5:25 jeb 1:5.

Avots: Admirals MetaTader 5 Supreme Edition, Apple inc., W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2015. gada 17. maija līdz 2021. gada 4. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

▶️ Ja vēlies uzzināt vairāk par uzņēmumu Apple vai dividenžu aristokrātu Coca-Cola, vai citu uzņēmumu akcijām, droši noklikšķini uz kādas no saitēm zemāk:

Riska un atlīdzības koeficienta izmantošana un ierobežojumi

Investori, kuri darbojās šajā industrijā ilgāku laiku zinās, ka Riska un atlīdzības koeficients tiek izmantots, lai apzinātu potenciālos riskus tirgū. Tas var būt ļoti noderīgs rīks, pārvaldot riskus un potenciālos zaudējumus no veiktajiem investīciju darījumiem.

Vienmēr ir svarīgi, ka jums ir ievākta visa nepieciešamā informācija par tirgu un potenciālajiem riskiem, kuri varētu iestaties. Jo vairāk informācija par tirgu tiks savākta, jo būs skaidrāks priekštats par potenciālo cenas kustības amplitūdu un gadījumiem, kuri var potenciāli iestaties.

Tas, ka jūs esat noteicis savam darījumam riska un atlīdzības koeficientu attiecībā 1:3, nebūt nenozīmē to, ka jūs nopelnīsiet 3 USD uz katru vienu zaudēto USD. 

Kāds ir labs Riska un atlīdzības koeficients?

Diemžēl uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. Labākā riska atlīdzības attiecība mainīsies atkarībā no situācijas, jūsu tirdzniecības stila (skalpa, dienas tirdzniecība utt.), ka arī jūsu gatavības uzņemties augstākus riskus un citiem faktoriem.

▶️ Vairāk informāciju par dažādiem tirdzniecības stiliem atradīsi, ja noklikšķināsi uz kādas no saitēm zemāk:

Labākais veids Riska un atlīdzības koeficienta izmantošanā ir veikt visu nepieciešamo izpēti pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu veikšanu. Ir svarīgi, ka jums ir skaidra tirgus situācija, potenciālie riski, kuri varētu iestāties, kāda ir tirgus volatilitate un kādā amplitūdā potenciāli cena varētu mainīties iestājoties vienai vai citai situācijai. Tāpēc ir svarīgi, ka jums ir izprotami tirgus analīzes fundamentālie un cenas analīzes tehniskie aspekti.

Ar ko sākt?

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas būtu jāievēro ikvienam un īpaši iesācējiem šajā industrijā, ir tirdzniecības prakse. Un šeit labākais risinājums irdemo(mācību) tirdzniecības konts, kurš var palīdzēt apgūt gan akciju tirgu, gan tirdzniecību un ieguldījumus akciju indeksos un citos instrumentos, neriskējot ar personīgajiem līdzekļiem laikā, kad apgūsti tirgu.

Kas ir demo (mācību) tirdzniecības konts?

Demo jeb mācību konts pēc savas būtības irforex un akciju tirdzniecības simulators, kurš ļauj reālos tirgus apstākļos simulēt reālo tirdzniecību. Pēc būtības, iespējas šajā kontā ir tādas pašas kā reālajā tirdzniecības kontā, tikai tirdzniecība notiek ar virtuālajiem nevis privātajiem līdzekļiem.

Šī vide nodrošina to, ka Jums ir iespēja apgūt finanšu tirgus un akciju vai akciju indeksu, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus un ietaupījumus. Šis faktors īpaši svarīgs ir jaunpienācejiem un privātajiem ieguldītajiem bez iepriekšējas pieredzes industrijā. Reālā tirgus apstākļi ir tas faktors, kas padara šo vidi maksimāli pietuvinātu reālajai tirdzniecībai un ļauj treiderim iesācējam iepazīt, kā funkcionē tirgus un, kā notiek tirdzniecība reālajā vidē. 

Tomēr demo (mācību) kontam ir vēl kāda svarīga iezīme, tajā lietotājam ir sniegta piekļuve visiem pieejamajiem indikatoriem, analītikas, tirdzniecības un darījumu pārvaldības rīkiem bez ierobežojuma, bet, kas vēl svarīgāk - jums tajā ir piekļuve tūkstošiem finanšu instrumentu, kas ļauj iepazīt un apgūt visu plašo finanšu tirgu.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo (mācību) kontā, varēsi tirgot Forexvalūtu pārus, akcijas, obligācijas, izejvielas (piemēram,naftu unzeltu), kā arī biržā tirgotos fondus (ETF),akciju tirgus indeksus u.c. instrumentus.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admirals demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies sākt finanšu instrumentu tirdzniecību demo kontā, vari bez maksas to atvērt, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai? Noskaties zemāk atrodamo video instrukciju vai apmeklē mūsuYouTube kanālu, kur atradīsi ar citu noderīgu informāciju!

Kāpēc izvēlēties Admirals

✔️ mēs nodrošinām kontu aizsardzību unfinansiālās garantijas;

✔️ faktiskās tirgus kotācijas;

✔️ jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);

✔️ piedāvājam plašākotirdzniecības kontu klāstu, kas ideāli atbildīs izvēlētajam tirdzniecības stilam un stratēģijai;

✔️ pieejams kredīplecs - līdz pat 1:500 klientiem ar statusu "profesionāls klients" un 1:30 klientiem ar statusu "privāts klients;"

✔️ iespēja tirgot mazus apjomus, piemēram, mini-lotes, kas ir 0,01 lote;

✔️ Admirals klientiem ir piekļuve vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, iespēja izveidot pasīvo ienākumu investīciju portfeli veicot ieguldījumus reālajās uzņēmumu akcijās, dažādos sektoros, obligācijās un lielākajos pasaules indeksos ar biržā tirgotajiem fondiem (ETF) - saņemot dividendes no ieguldījumiem akcijās vai fondu daļās. Ar visu finanšu instrumentu klāstu vari iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas;"

✔️ iespēja tirgot atvasināto finanšu instrumentu, piemēram,fjūčeru, izejvielu, Forex valūtas pāru, kriptovalūtu, metālu, obligāciju, ETF, akciju un akciju indeksu cenas starpības līgumus (CFD);

✔️ tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas:hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez jebkādām tirdzniecības barjerām;

✔️ nodrošinām bezmaksas mācību materiālus, kā arī attālinātos tiešsaistes vebinārus mūsu klientiem;

✔️ saņem jaunākās tirgus ziņas mūsu "Treidera blogā" vai Facebook kontā

✔️ vari tirgot finanšu instrumentus no sev ērtas viedierīces - PC, Mac, Web, Android un iOS;

✔️ mums ir ofisi visā pasaulē, tāpēc esam vienmēr pieejami saviem klientiem jebkurā laikā un vietā.

✔️ mūsu klientiem ir pieejamaAdmirals karte ērtākiem pārskaitījumiem, maksajumiem un līdzekļu izņemšanai no tirdzniecības konta.

Ja esi jau atvēris demo tirdzniecības kontu, vari droši sākt tirdzniecību vien pāris minūtēs. Viss kas Tev nepieciešams ir tirdzniecības programma, to varēsi lejupielādēt, ja noklikšķināsi uz zemāk redzamā banera.

Pasaulē vadošā vairāku aktīvu platforma


 

Cita noderīga informācija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

 1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
 2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
 3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
 4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
 5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
 6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
 7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
 8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!

TOP RAKSTI
Pasīvās investīcijas un aktīva investīciju pārvaldība, kā atšķirt?
Pasīvā investēšana jeb ieguldīšana ir investīciju veids ar mērķi gūt peļņu ilgtermiņā no veiktajiem ieguldījumiem konkrētā aktīvā, neparedzot aktīvu tā pārvaldību.Aktīvā investēšana jeb ieguldīšana ir investīciju veids, ar mērķi gūt iespējami lielāku peļņu no ilgtermiņa un īstermiņa tirgus iespējām,...
Kāpēc tirgot Forex 2024. gadā?
Kāpēc 2024. gadā izvēlēties tirgot Forex tirgū? Kādas ir Forex tirgus priekšrocības un kādi tā trūkumi? Ja esat reiz nonācis līdz šim rakstam, tad tevi noteikti interesē valūtu tirgus un, iespējams, vēlies uzzināt, kāpēc cilvēki izvēlas tirgot Forex tirgū?Cilvēki vienmēr tiecas pēc labākā un kad run...
Kā pelnīt internetā ar akciju un Forex tirdzniecību, uzzini!
Finanšu instrumentu tiešsaistes tirdzniecība ir aktivitāte ar mērķi pavairot savus līdzekļus. Tas ir viens no labākajiem veidiem, kā sasniegt savus finansiālos mērķus un uzkrāt līdzekļus vecumdienām. Finansiāla brīvība ir visu cilvēku sapnis, bet ne visi apzinās, kā to panākt un bieži vien zaudē mēr...
Skatīt visu