Išsaugoti PDF Spausdinti

Akcijų ir akcijų CFD prekybos be komisinių mokesčių pasiūlymas

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Galioja nuo 2021 m. liepos 13 d.

1. Bendrosios sąlygos

1. 1. Prekybos be komisinių mokesčių pasiūlymą teikia šie juridiniai asmenys: „Admiral Markets AS“, „Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets Cyprus Ltd“, „Admirals AU Pty Ltd“ (toliau bendrai – „Admirals“). Pasiūlymas skirtas klientams (toliau – Dalyviai) pagal šiame dokumente pateiktas taisykles ir sąlygas. Priklausomai nuo įmonės, klientas šį pasiūlymą priima kartu su atitinkamais teisiniais dokumentais kaip kiekvieno „Admirals“ juridinio asmens bendrosiomis verslo sąlygomis bei taisyklėmis ir sąlygomis.

1. 2. Pasiūlymo dalyviai turi galimybę prekiauti akcijų CFD savo „Trade.MT4“ ir „Trade.MT5“ sąskaitose be sandorio komisinių mokesčių arba kasdien investuoti į akcijas be jokių sandorio komisinių mokesčių savo „Invest.MT5“ sąskaitose (toliau – „Pasiūlymas“). Nuo Pasiūlymo pirmos visoms „Trade.MT4“, „Trade.MT5“ ir „Invest.MT5 Live“ sąskaitoms nebus taikomos komisinių mokesčių sąlygos. Visi nauji ir esami klientai Pasiūlyme dalyvauja automatiškai, papildomos registracijos nereikia.

1. 3. Prekybos diena prasideda 00.00.00 val. ir baigiasi 23.59.59 val. „MetaTrader“ platformos laiko juostoje, kuri atitinka Rytų Europos laiką (EET).

2. „Trade.MT4“ sąskaitos sąlygos

2. 1. Pasiūlymas taikomas pirmiesiems 3 (trims) sandoriams. Apskritas sandoris yra tos pačios pozicijos atidarymas ir uždarymas. Standartinis komisinis mokestis bus taikoma visiems kitiems sandoriams. Pagal Sandorio ypatybes gali būti taikomi kiti mokesčiai.

2. 2. Pasiūlymas galioja visiems JAV ir Europos rinkų akcijų CFD.

2. 3. Bet koks dalinis pozicijos uždarymas yra laikomas atskiru sandoriu ir sumažina sandorių be komisinių mokesčių dienos limitą.

2. 4. Bet kuriai akcijų CFD pozicijai, atidarytai iki Pasiūlymo pradžios, bus taikomas komisinis mokestis (nes jis jau buvo pritaikytas už abi sandorio puses tuo metu, kai buvo atidaryta pozicija). Šis komisinis mokestis nebus kompensuojamas, jeigu pasiūlymo metu pozicija bus uždaryta.

2. 5. Jeigu pozicija bus atidaryta Pasiūlymo laikotarpiu, komisinis mokestis už jos uždarymą bus lygus 0 (nuliui) net pasibaigus Pasiūlymui.

3. „Trade.MT5“ sąskaitos sąlygos

3. 1. Pasiūlymas taikomas pirmiesiems 6 (šešiems) vienpusiems sandoriams. Vienpusis sandoris yra bet kurios pozicijos atidarymas ar uždarymas. Standartinis komisinis mokestis bus taikoma visiems kitiems sandoriams. Pagal Sandorio ypatybes gali būti taikomi kiti mokesčiai.

3. 2. Pasiūlymas galioja JAV, JK ir ES rinkų akcijų CFD. ETF CFD bei Japonijos ir Australijos biržų akcijų CFD į Pasiūlymą neįtraukiami.

3. 3. Bet koks dalinis pozicijos uždarymas yra laikomas atskiru sandoriu ir sumažina sandorių be komisinių mokesčių dienos limitą.

3. 4. Tik Pasiūlymo metu sudarytiems sandoriaims nebus taikomi komisiniai mokesčiai. Pasiūlymo laikotarpiu atidarytų pozicijų uždarymui, pasibaigus Pasiūlymui, bus taikomi įprasti „Admirals“ komisiniai tarifai.

4. „Invest.MT5“ sąskaitos sąlygos

4. 1. Pasiūlymas taikomas pirmam 1 vienpusiam sandoriui. Vienpusis sandoris yra bet kurios pozicijos atidarymas ar uždarymas. Standartinis komisinis mokestis bus taikoma visiems kitiems sandoriams. Pagal Sandorio ypatybes gali būti taikomi kiti mokesčiai.

4. 2. Pasiūlymas galioja JAV, JK ir ES rinkų akcijoms. ETF bei Japonijos ir Australijos biržų akcijoms Pasiūlymas netaikomas.

4. 3. Bet koks dalinis pozicijos uždarymas yra laikomas atskiru sandoriu ir sumažina sandorių be komisinių mokesčių dienos limitą.

4. 4. Tik Pasiūlymo metu sudarytiems sandoriaims nebus taikomi komisiniai mokesčiai. Pasiūlymo laikotarpiu atidarytų pozicijų uždarymui, pasibaigus Pasiūlymui, bus taikomi įprasti „Admirals“ komisiniai tarifai.

5. Baigiamosios nuostatos

5. 1. „Admirals“ turi teisę be išankstinio įspėjimo atšaukti arba pakeisti Pasiūlymą bei šias Taisykles ir sąlygas. Apie visus Pasiūlymo pakeitimus dalyviams bus pranešta kuo greičiau. Jokiomis aplinkybėmis „Admirals“ neatsako už bet kokius Pasiūlymo pakeitimo, papildymo, sustabdymo, atšaukimo ar nutraukimo padarinius.

5. 2. „Admirals“ turi teisę keisti sandorių be komisinių mokesčių limitus ar prekybos priemonių, kurioms taikomas šis pasiūlymas, sąrašą, taip pat bet kurias kitas šių Taisyklių ir sąlygas nuostatas.

5. 3. Dalyvaudamas Pasiūlyme, kiekvienas Dalyvis pareiškia ir sutinka, kad jo arba jos asmens duomenys, kuriuos „Admirals“ surinko ir tvarko automatizuotomis ir (arba) neautomatizuotomis priemonėmis, būtų apdorojami.

5. 4. „Admirals“ negali prisiimti jokios atsakomybės už žalą, nuostolius, sužalojimus ar nusivylimus, kuriuos patyrė dalyvis, dalyvaudamas šiame Pasiūlyme.

5. 5. Kilus bet kokiam ginčui ar neteisingai aiškinant išdėstytas Taisykles ir sąlygas, toks ginčas arba neteisingas aiškinimas bus išspręstas kaip „Admirals“ mano esant tinkama. „Admirals“ sprendimas yra galutinis ir įpareigojantis.

5. 6. Dalyvaudamas Pasiūlyme, kiekvienas dalyvis pripažįsta, kad jis arba ji perskaitė, suprato ir sutiko su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, taip pat su kliento sutartimi ir visomis kitomis bendromis „Admirals“ taisyklėmis ir sąlygomis.

5. 7. Pasiūlymas nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas. Be to, šiame Pasiūlyme nėra „Admirals“ ar bet kurios trečiosios šalies prašymo, rekomendacijos, pritarims ar pasiūlyms pirkti arba parduoti bet kokias finansines priemones.

5. 8. Nepaisant šių Taisyklių ir sąlygų vertimo kalbos, abiejų kalbų nesutapimų atveju anglų kalbos formuluotė yra privaloma.


Įspėjimas apie riziką: svertinė prekyba vertybiniais popieriais ir CFD (sandoriais dėl kainų skirtumo) yra rizikinga ir gali būti tinkama ne visiems investuotojams. Galite patirti nuostolius, kurie būtų lygūs ar didesni už visą Jūsų investuotą sumą. Neturėtumėte investuoti didesnės sumos nei galite sau leisti prarasti. Prieš pradėdami naudotis „Admiral Markets AS“, „Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ ar „Admirals AU Pty Ltd“ paslaugomis gerai įvertinkite visą su prekyba susijusią riziką.