Išsaugoti PDF Spausdinti

Naudojimosi interneto svetaine sąlygos

Galioja nuo2022 m. gruodžio 1 d.

1.Bendroji informacija

1.1 Šias Naudojimosi interneto svetaine sąlygas (toliau – „Sąlygos“) numato „Admirals AS“ (toliau – „Admirals“, „AM“). Jos yra taikomos informacijai, pateikiamai visose AM priklausančiose svetainėse, reklamuojančiose jos paslaugos, kurios teikiamos internetu su „Admirals“ prekės ženklu (kitų investicinių įmonių, priklausančių „Admirals Group“). Šios Sąlygos reglamentuoja naudojimąsi šiomis Svetainėmis, įskaitant visus AM priklausančius popuslapius.

1.2 Lankydamasis ir naudodamasis interneto Svetaine, lankytojas pareiškia ir užtikrina, kad jis išnagrinėjo interneto Svetainės sąlygas, jas suprato ir visiškai su jomis sutiko. Jei esate AM klientas arba tik svetainės lankytojas, šios interneto Sąlygos papildo kitus susitarimus, sudarytus tarp Jūsų ir AM, jų nepanaikindamos. Lankytojas negali naudotis šia Svetaine, jei jis prieštarauja šioms Sąlygoms.

2.Informacija interneto Svetainėje

2.1 Nors AM ėmėsi visų pagrįstų veiksmų, siekdama užtikrinti, kad interneto Svetainėje pateikta informacija (įskaitant vertybinių popierių kainas ir informaciją, susijusią su statistiniais duomenimis apie sandorius) būtų tiksli ir išsami, AM negarantuoja informacijos teisingumo ir neprisiima atsakomybės už naudojimosi tokia informacija pasekmes.

2.2 Vertybinių popierių rinkos tyrimai, komentarai, nuomonės ir prognozės dėl vertybinių popierių kainų ir bendrųjų vertybinių popierių rinkų tendencijų atspindi subjektyvias AM specialistų įžvalgas. AM neprisiima atsakomybės už minėtus tyrimus, komentarus, nuomones ir prognozes, taip pat už galimą žalą, atsiradusią dėl rėmimosi jais / jomis. Tyrimai, komentarai, nuomonės ir prognozės neturėtų būti laikomos rekomendacijomis dėl investavimo, nebent aiškiai nurodoma kitaip. Lankytojas neturėtų priimti investavimo sprendimų, remdamasis tik Svetainėje pateiktais tyrimais, komentarais, nuomonėmis ir prognozėmis.

2.3 Ši interneto Svetainė ir visas jos turinys, įskaitant prognozes ir rinkos ar konkretaus instrumento analizes, buvo parengtas tik informaciniais ir (arba) švietimo tikslais, o asmuo, besiremiantis šioje interneto Svetainėje pateikiamu ar prieinamu turiniu, tai daro savo paties rizika. Šios interneto Svetainės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip rekomendacija ar pasiūlymas pirkti ar parduoti kokį nors vertybinį popierių ar taikyti kokią nors konkrečią prekybos strategiją. Lankytojas neturėtų priimti investicinių sprendimų, remdamasis tik interneto Svetainėje pateiktais tyrimais, komentarais, nuomonėmis ir prognozėmis.

2.4 Jei lankytojas išeina iš šios interneto Svetainės, naudodamas čia esančią nuorodą, ir žiūri turinį, kurį pateikė ne „Admirals“, lankytojas tai daro savo paties rizika. „Admirals“ nevaldo šių svetainių pobūdžio, turinio ir pasiekiamumo.

2.5 Interneto Svetainė nėra skirta asmenims, kuriems pagal galiojančius įstatymus ar nuostatus dėl jų pilietybės, nuolatinės gyvenamosios ar buvimo vietos draudžiama naudotis interneto Svetaine. Asmenis, kuriems draudžiama naudoti šioje interneto Svetainėje pateikiamą informaciją arba kuriems kyla abejonių dėl jos naudojimo, maloniai prašome išeiti iš šios interneto svetainės.

3.Intelektinės nuosavybės teisės

3.1 „Admirals“ interneto Svetainės, kaip intelektinė nuosavybė, ir jose pateikta medžiaga, išskyrus prekės ženklą, priklauso „Admirals“.

3.2 „Admirals“ prekės ženklo savininkas yra „Admirals Group AS“. Interneto svetainėje naudojamo ar rodomo prekės ženklo negalima kopijuoti arba naudoti jį visą, jo dalį ar pakeitus jo formą be išankstinio raštiško „Admirals Group AS“ leidimo. Naudoti „Admirals“ prekės ženklą gali tik jai priklausančios investicinės įmonės.

4.Apribojimai

Interneto svetainės lankytojas negali:

  • skelbti interneto Svetainės medžiagos jokioje laikmenoje be raštiško AM sutikimo;
  • naudoti šios interneto Svetainės tokiu būdu, kad tai kenktų ar galėtų pakenkti interneto Svetainei;
  • naudoti šios interneto Svetainės tokiu būdu, kad tai turėtų kokios nors įtakos vartotojo prieigai prie šios interneto Svetainės;
  • naudoti šios interneto Svetainės, jei tai pažeidžia galiojančius įstatymus ir teisės aktus, arba tokiu būdu, kad tai kenktų arba galėtų pakenkti interneto Svetainei;
  • užsiimti duomenų gavybos, rinkimo, išgavimo ar kita panašia veikla, susijusia su šia interneto Svetaine, arba naudojant šią interneto Svetainę;
  • naudoti šios interneto Svetainės, siekdamas vykdyti reklamos ar rinkodaros veiklą, nebent AM suteiktų tokią teisę.

5.Atsakomybės ribojimas

5.1 AM jokiu atveju nėra atsakinga prieš interneto Svetainės lankytoją už tai, kas kyla ar yra kaip nors susiję su tuo, kaip Jūs naudojate šią interneto Svetainę, nesvarbu, ar tokia atsakomybė numatoma pagal sutartį, deliktą ar kitaip, įskaitant netiesioginę, susijusią ar specialią atsakomybę, kylančią ar kaip nors susijusią su tuo, kaip Jūs naudojate šią interneto Svetainę.

5.2 Kad interneto Svetainė veiktų sklandžiai, dedamos visos pastangos. Vis dėlto „Admirals“ neprisiima jokios atsakomybės ir nebus atsakinga tais atvejais, kai interneto Svetainė tampa laikinai neprieinama dėl nuo mūsų nepriklausančių techninių problemų.

6.Autoriaus teisės

6.1 Interneto Svetainėse pateikta informacija, įskaitant dizainą, yra intelektinė AM nuosavybė, nebent nurodoma kitaip. AM turi teisę perleisti, perduoti ir subrangos sutartimi perduoti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias Sąlygas be papildomo įspėjimo ar sutikimo.

6.2 Be išankstinio rašytinio AM sutikimo draudžiama atgaminti, skelbti ar kitais būdais perduoti trečiosioms šalims tyrimus, komentarus, nuomones, prognozes ar kitą interneto Svetainėje pateikiamą informaciją.

6.3 Interneto Svetainės diskusijų forumų, pokalbių kambarių ir komentarų skilties dalyviai gali pateikti tik tokią medžiagą, kuri priklauso jiems pagal autoriaus teises ar kurią jiems leidžiama pateikti, atsižvelgiant į kokią nors kitą teisę.

7.Slapukai

7.1 Interneto Svetainėje naudojami slapukai. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį Svetainė saugo standžiajame vartotojo diske. Slapukų tekstiniai failai sudaryti iš skaičių ir raidžių. Slapukų failai įrašomi specialiose kompiuterio arba mobiliojo įrenginio atminties srityse. „Admirals“ investicinių įmonių interneto svetainėse naudojami dviejų rūšių slapukai.

7.2 AM naudoja slapukus, siekdama užtikrinti geresnę vartotojo patirtį, svetainės veikimą ir saugumą ir teikti rinkodaros informaciją apie interneto svetainės lankytojus. AM nenaudoja slapukų, kad rinktų Jus identifikuojančią informaciją. Mūsų naudojami slapukai kaupia tik anoniminę informaciją, kad mūsų paslaugos būtų geriau optimizuotos, o asmeninės informacijos nekaupia.

7.3 AM interneto Svetainėse naudojami dviejų rūšių slapukai:

  • Ilgalaikiai slapukai tam tikrą laiką saugo failą lankytojo kompiuteryje. Interneto Svetainėje naudojami ilgalaikiai slapukai, siekiant stebėti lankytojo veiklą interneto svetainėje ir rinkti statistinius duomenis. Ilgalaikiai slapukai taip pat leidžia AM sekti ir nustatyti AM interneto svetainėje (-se) besilankančių vartotojų buvimo vietą ir užtikrinti geresnę su siūlomomis paslaugomis susijusią patirtį. Kai kurie iš šių ilgalaikių slapukų yra trečiosios šalies slapukai, kuriuos teikia žiniatinklio analitikos įmonės ir kitos susijusios trečiosios šalys, siekiant stebėti Jūsų veiklą interneto svetainėje. Ilgalaikius slapukus galite pašalinti, vadovaudamiesi Jūsų interneto naršyklės skiltyje „Pagalba“ (angl. „Help“) pateiktais nurodymais. AM naudoja ilgalaikius slapukus statistikos tikslais.
  • Sesijos slapukai yra laikini ir išnyksta lankytojui išėjus iš interneto svetainės arba uždarius interneto naršyklę. Sesijos slapukai gali būti naudojami norint įgalinti tam tikras interneto svetainės funkcijas, pavyzdžiui, teikiant paraišką dėl tam tikros paslaugos arba produkto. Norėdamas naudotis visa interneto Svetaine lankytojas turi sutikti naudoti sesijos slapukus.

7.4 Slapukus visuomet galima išjungti. Jei nenorite priimti slapukų savo interneto naršyklėje, galite pasirinkti, kad Jūsų interneto naršyklė juos automatiškai išjungtų arba Jums praneštų kaskart, kai interneto svetainė prašo pridėti slapuką. Norėdami atlikti reikiamus pakeitimus, remkitės pagalbine žiniatinklio naršyklės pateikiama informacija. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios mūsų interneto svetainės paslaugos ir funkcijos gali būti apribotos nesutikus priimti slapukų.

8.Taikoma teisė ir jurisdikcija

8.1 Šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos remiantis Estijos Respublikos įstatymais, o visi dėl šių Sąlygų kylantys ginčai teikiami Harju apskrities teismui.