Admiral Markets Cyprus Ltd Politika Zaštite od Negativnog stanja na Računu za Profesionalne Klijente

Vrijedi od 04.02.2021

Ova Politika pruža okvir i okolnosti pod kojima Admiral Markets Cyprus Ltd (`Tvrtka`) može dati kompenzaciju profesionalnim klijentima koji su imali negativan saldo na svojim računima. Ovime se pojašnjava da se ova Politika ne odnosi na fizičke osobe.

Zaštita za profesionalne klijente se primjenjuju kad:

 1. Klijenti su pojedinci ili subjekti klasificirani kao profesionalni klijenti Admiral Markets Cyprus Ltd. Ne odnosi se na klijenta koji je pod nadzorom regulatora financijskih usluga ili na fond kojim upravlja takva tvrtka ili na pravnu osobu koja je profesionalna klijent na temelju toga što je veliko poduzeće.
 2. Računi su CFD računi za trgovanje, tj. sve vrste računa osim onih koji su posebno namijenjeni proizvodima kojima se trguje na burzi.

Kod trgovanja financijskim proizvodima uz marginu moguće je doći do stanja minusa na računu, odnosno situacije kada je stanje na računu negativno.

Podložno gore opisanim ograničenjima, pojam `profesionalni klijent` u nastavku će se, gdje god kontekst zahtijeva, nazivati ​​`Klijent`.

Ako je Klijent napravio negativan saldo i traži kompenzaciju, Klijent mora obavijestiti korisničku službu Društva putem e-pošte, najkasnije 2 radna dana nakon nastanka negativnog salda. Tvrtka će procijeniti upit i prema vlastitom nahođenju može kreditirati relevantne račune kako bi u potpunosti ili djelomično nadoknadila negativna stanja. Ako klijent ima više od jednog računa, stanja će se netirati.

Iznos koji se odobrava određuje se netiranjem svih pozitivnih salda s negativnim saldima nastalim tijekom 2 radna dana prije primitka upita. Prema vlastitom nahođenju, Tvrtka će kreditirati račune klijenata kako bi nadoknadila neto negativna stanja do maksimalne vrijednosti kredita od 50.000 € ili ekvivalenta u drugim valutama računa.

Odredbe ove politike ne primjenjuju se kada:

 1. u nadležnosti Klijenta postoje postojeći pravni zahtjevi prema kojima Društvo mora klijentu pružiti zaštitu od negativnog salda. U takvim slučajevima, akcije Društva temelje se na lokalnim propisima, a ne na ovoj Politici;
 2. negativni saldo je nastao u nenormalnim uvjetima na tržištu ili zbog izuzetnih tržišnih kretnji/volatilnosti;
 3. Društvo odlučuje, prema vlastitom nahođenju, da negativni saldo nije povezan s Klijentovom trgovinskom aktivnošću (na primjer, kada se negativni saldo odnosi na bilo kakve naknade ili troškove Društva);
 4. klijent posluje putem kreditnog sporazuma ili bonus sporazuma koji mu pruža kompanija;
 5. negativni saldo povezan je ili je rezultat, bilo izravnog ili neizravnog, Klijentovog kršenja bilo koje odredbe Uvjeta poslovanja Društva ili zbog kršenja tržišnih pravila ili prakse, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone Klijentove zemlje podrijetla, Klijentove zemlje prebivališta ili bilo koje zemlje unutar EGP-a;
 6. Društvo smatra da je Klijent zlorabio zaštitu pruženu u skladu s ovom Politikom na štetu Društva, što, bez ograničenja, uključuje situaciju u kojoj je Klijent djelovao u lošoj vjeri slijedeći strategiju prema kojoj bi Klijent imao koristi od takve zaštite dok držanje, sam ili u suradnji s drugim klijentom, drugih pozicija kod nas koje koriste Klijentu u slučaju da se zaštita aktivira ili bi mogla biti aktivirana;
 7. kompanija je prethodno obavijestila Klijenda da za njega ova Politika ne vrijedi;
 8. dolazi do događaja koji su opisani u sljedećem odlomku: djela, propusti ili nepažnja bilo kojeg multilateralnog trgovačkog objekta, organiziranog trgovinskog mehanizma, reguliranog tržišta, pružatelja likvidnosti ili posredničkog posrednika;
 9. negativni saldo povezan je s događajem više sile - višom silom, ratom, terorizmom, zlonamjernom štetom, građanskim nemirima, industrijskim nemirima, bilo kojim izvanrednim tržišnim događajem ili aktima i propisima bilo kojih vladinih ili nadnacionalnih tijela ili tijela koja u Društvu Njegovo mišljenje sprječava uredno tržište u odnosu na Naloge Klijenta.