Admiral Markets UK Ltd Politika Zaštite od Negativnog stanja na Računu

Vrijedi od 17 studenog 2019

Ova politika pruža okvir i okolnosti po kojima možemo dati kompenzaciju onim klijentima koji su ostvarili negativno stanje na svojim računima.

Pravilo za maloprodajne klijente je primjena primjenjivih regulatornih zahtjeva, trenutno COBS 22.5.17R, naime da je odgovornost maloprodajnog klijenta za sve CFD-ove povezane s računom maloprodajnog klijenta ograničena na sredstva na tom računu.

Zaštita za profesionalne klijente se primjenjuju kad:

 1. Klijenti su fizičke ili pravne osobe klasificirane kao Profesionalni Klijenti tvrtke Admiral Markets UK Ltd (`u daljnjem tekstu: tvrtka`). Ne odnosi se na klijenta koji je pod nadzorom regulatora financijskih usluga ili na fond kojim upravlja takvo društvo ili na pravnu osobu koja je profesionalni klijent u ime velikog poduzeća.
 2. Računi su CFD računi za trgovanje, i.e. svi tipovi računa koji nisu oni s posebnom namjenom za ETF proizvode.

Prilikom trgovanja financijskim instrumentima uz marginu, moguće je da se Vaš račun nađe u negativnom stanju, odnosno kad je saldo računa u negativnom.

Ako je klijent ostvario negativno stanje i potražuje kompenzaciju, klijent mora informirati korisničku podršku Kompanije putem e-maila, ne kasnije od 2 radna dana nakon što je ostvario negativno stanje. Kompanija će procijeniti upit, te će po vlastitom nahođenju uplatiti sredstva na određene račune, te u potpunosti ili djelomično kompenzirati negativni saldo. Ako klijent ima više od jednog računa, balansi tih računa će biti združeni.

Sredstva koja će se nadoplatiti određuju se spajanjem svih pozitivnih salda s negativnim koji su nastali u posljednja 2 poslovna prije nego li je došlo do upita za naknadu. Kompanija će prema vlastitom nahođenju nadoplatiti sredstva na račune klijenata kako bi se kompenzirao združeni negativni saldo do maksimalne vrijednosti od £50,000 ili ekvivalent u drugim valutama.

Odredbe ove politike ne primjenjuju se kada:

 1. u nadležnosti Klijenta postoje postojeći zakonski zahtjevi da Kompanija osigura klijentu negativnu zaštitu salda kapitala (npr. u Saveznoj Republici Njemačkoj); se u takvim slučajevima postupci Kompanije se temelje na lokalnim propisima, a ne na ovoj politici;
 2. negativni saldo je nastao u nenormalnim uvjetima na tržištu ili zbog izuzetnih tržišnih kretnji/volatilnosti;
 3. kompanija procjenjuje, prema vlastitom nahođenju, da je negativni saldo nepovezan s klijentovim aktivnostima trgovanja (npr. kad je negativni saldo povezan naknadama i naplatama Kompanije);
 4. klijent posluje putem kreditnog sporazuma ili bonus sporazuma koji mu pruža kompanija;
 5. negativni saldo povezan je ili je rezultat, bilo izravnog ili neizravnog, Klijentovog kršenja bilo koje odredbe Uvjeta poslovanja Kompanije ili kršenja tržišnih pravila ili prakse, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone zemlje podrijetla klijenta, zemlje klijenta ili bilo koja zemlja unutar EEA;
 6. društvo smatra da je Klijent zloupotrijebio zaštitu pruženu u skladu s ovim Pravilima na štetu Kompanije koja bez ograničenja, uključuje situaciju u kojoj je Klijent postupio u lošoj namjeri slijedeći strategiju kojom bi Klijent imao koristi od takve zaštite dok drži, sam ili u suradnji s drugim Klijentom, druge pozicije s nama koje koriste Klijentu u slučaju da se zaštita pokrene ili bi se mogla pokrenuti;
 7. kompanija je prethodno obavijestila Klijenda da za njega ova Politika ne vrijedi;
 8. dolazi do događaja koji su opisani u sljedećem odlomku: djela, propusti ili nepažnja bilo kojeg multilateralnog trgovačkog objekta, organiziranog trgovinskog mehanizma, reguliranog tržišta, pružatelja likvidnosti ili posredničkog posrednika;
 9. negativni saldo je povezan s događajem više sile - Božjim činom, ratom, terorizmom, zloćudnom štetom, građanskim metežom, industrijskim aktima, bilo kojim izvanrednim tržišnim događajem, ili aktima i propisima bilo koje vlade ili nadnacionalnih tijela ili vlasti koji sprječava Kompaniju da pruža uredno tržište u odnosu na Naloge Klijenta.