Admiral Markets Cyprus Ltd negatív számlaegyenleg elleni védelem professzionális ügyfelek számára

Érvényes 2021.02.04-től

Ez a szabályzat biztosítja azokat a kereteket és körülményeket, amelyek mellett az Admiral Markets Cyprus Ltd ("Vállalat") kártalaníthatja azokat a szakmai ügyfeleket, akiknek számláján negatív egyenleg keletkezett. Ezúton tisztázzuk, hogy jelen szabályzat nem vonatkozik lakossági ügyfelekre.

A szakmai ügyfelek védelme akkor alkalmazandó, ha:

 1. Az ügyfelek az Admiral Markets Cyprus Ltd szakmai ügyfelei közé sorolt ​​magánszemélyek vagy jogi személyek. Ez a szabályzat nem vonatkozik azokra az ügyfelekre, akik pénzügyi szolgáltatást szabályozó hatóság felügyelete alatt állnak vagy egy ilyen társaság által kezelt alapra vagy olyan jogi személyre, aki szakmai tevékenységet folytat vállalkozása miatt.
 2. A számlák CFD kereskedési számlák, azaz minden számlatípus, kivéve a kifejezetten tőzsdén kereskedett termékekre szánt számlatípusokat.

Pénzügyi termékek árréses kereskedése során el lehet érni a számlahiányos állapotot, azaz olyan helyzetet, amikor a számla egyenlege negatív.

A fent leírt korlátozásokra is figyelemmel a „professzionális ügyfél” kifejezésre a továbbiakban, ahol a szövegkörnyezet megkívánja, „ügyfél”-ként hivatkozunk.

Ha az ügyfélnél negatív egyenleg keletkezett, és kártérítést kér, akkor az ügyfél köteles e-mailben értesíteni a társaság ügyfélszolgálatát, legkésőbb a negatív egyenleg keletkezését követő 2 munkanapon belül. A társaság értékeli a megkeresést, és saját belátása szerint jóváírhatja a megfelelő számlákat a negatív egyenlegek teljes vagy részleges kompenzálására. Ha az ügyfél egynél több számlával rendelkezik, az egyenlegek nettósításra kerülnek.

A jóváírandó összeget úgy kerül meghatározásra, hogy az összes pozitív egyenleg nettósításra kerül a megkeresés kézhezvételét megelőző 2 munkanapon belül keletkezett negatív egyenlegekkel. A vállalat saját belátása szerint jóváírja az ügyfélszámlákat a nettósított negatív egyenlegek kompenzálása érdekében legfeljebb 50 000 € vagy azzal egyenértékű jóváírási értékig a számla más pénznemeiben.

Jelen irányelv rendelkezései nem alkalmazandók abban az esetben, ha:

 1. az ügyfél joghatóságán belül fennálló jogi követelmények vonatkoznak arra, hogy a társaság negatív részvényegyenleg védelmet nyújtson az ügyfél számára. Ilyen esetekben a vállalat intézkedései a helyi szabályozáson alapulnak, nem pedig a jelen szabályzaton;
 2. a negatív egyenleget rendellenes piaci körülmény vagy rendkívüli piaci mozgások/ volatilitás okozta;
 3. a társaság saját belátása szerint megállapítja, hogy a negatív egyenleg nem kapcsolódik az ügyfél kereskedési tevékenységéhez (például ha a negatív egyenleg a társaság bármely díjához vagy költségéhez kapcsolódik);
 4. az Ügyfél a Cég által biztosított hitelmegállapodáson vagy bónuszmegállapodáson keresztül köt ügyletet;
 5. a negatív egyenleg közvetlenül vagy közvetve ahhoz kapcsolódik, vagy annak eredménye, hogy az ügyfél megsérti a társaság üzletszabályzatának bármely rendelkezését, vagy a piaci szabályok vagy gyakorlat megsértését okozza, beleértve, de nem kizárólagosan a jogszabályokat az ügyfél származási országán, az ügyfél lakóhelye szerinti országon vagy bármely EGT országon belül;
 6. a társaság úgy ítéli meg, hogy az ügyfél visszaélt a jelen szabályzatban biztosított védelemmel a vállalat kárára, amely korlátozás nélkül magában foglalja azt a helyzetet is, amikor az ügyfél rosszhiszeműen járt el, olyan stratégiát követve, amely során az ügyfél részesülne ilyen védelemből, miközben saját maga vagy egy másik ügyféllel együttműködve olyan egyéb pozíciókat tölt be nálunk, amelyek az ügyfél számára előnyösek abban az esetben, ha a védelem megtörténik vagy kiváltható;
 7. a társaság korábban értesítette az ügyfelet, hogy kizárja jelen irányelvből;
 8. bekövetkezik az alábbiak szerint leírt esemény: bármely többoldalú kereskedési létesítmény, szervezett kereskedési rendszer, szabályozott piac, likviditásszolgáltató vagy közvetítő bróker tevékenysége, mulasztása vagy hanyagsága;
 9. a negatív egyenleg Vis Maior eseményhez kapcsolódik - háborúhoz, terrorizmushoz, rosszindulatú károkozáshoz, polgári felforduláshoz, ipari cselekményekhez, bármilyen kivételes piaci eseményhez vagy bármely olyan kormányzati vagy nemzetek feletti szerv vagy hatóság aktusához és rendelkezéseihez, amelyek a társaság álláspontja szerint akadályozzák a piac rendezettségét az ügyfél megbízásai tekintetében.