Admiral Markets UK Ltd Negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvei

Érvényes mint 2019. szeptember 17

Ez az irányelv biztosítja azokat a kereteket és körülményeket, amelyek mellett kompenzálhatjuk azokat az Ügyfeleket, akik negatív egyenleggel rendelkeznek számlájukon.

A lakossági ügyfelekre vonatkozó irányelv az alkalmazandó szabályozási követelmények alkalmazása, jelenleg a COBS 22.5.17R, nevezetesen, hogy a lakossági ügyfelek felelőssége a lakossági ügyfél számlájához kapcsolódó összes CFD-hez az adott számlán lévő tőkére korlátozódik.

A szakmai ügyfelek védelme akkor alkalmazandó, ha:

 1. Az ügyfelek az Admiral Markets UK Ltd (a továbbiakban: Cég) szakmai ügyfeleknek minősített magánszemélyek vagy szervezetek. Ez nem vonatkozik azokra az ügyfelekre, akik pénzügyi szolgáltatások szabályozójának felügyelete alatt állnak, vagy egy ilyen társaság által kezelt alapokra, vagy olyan jogi személyre, amely nagyvállalatként szakmai ügyfél.
 2. A számlák CFD kereskedési számlák, azaz az összes számlatípus, kivéve a kifejezetten a tőzsdén kereskedett termékeket.

Pénzügyi termékekkel való marginális kereskedés esetén lehetséges, hogy a számlán deficit keletkezik, mely olyan helyzet, amikor a számla egyenlege negatív.

Ha az Ügyfél negatív egyenleggel rendelkezik, és kártérítést igényel, akkor az ügyfél köteles e-mailben értesíteni a Társaság ügyfélszolgálatát, legkésőbb 2 munkanapon belül a negatív egyenleg felmerülése után. A Társaság kivizsgálja az igénylést, és saját belátása szerint az egyenleget jóváírhatja az érintett számlákon a negatív egyenlegek teljes vagy részleges kompenzálására. Ha az Ügyfélnek egynél több számlája van, akkor a egyenleget nettósítják.

A jóváírandó összeg meghatározása úgy történik, hogy az összes pozitív egyenleget negatív egyenleggel összevonva nettósítják a kérés kézhezvétele előtt 2 munkanapon belül. A Társaság saját belátása szerint jóváírja az Ügyfélszámlákat annak érdekében, hogy a nettósított negatív egyenlegeket kompenzálja legfeljebb 50 000 Gbp vagy más pénznemű számlák esetén ezzel egyenértékű összeghatárig.

Jelen irányelv rendelkezései nem alkalmazandók abban az esetben, ha:

 1. az Ügyfél joghatósága alá tartozik a Cég számára fennálló jogi követelmény, amely az Ügyfél számára negatív tőke-egyenleg védelmet nyújt (pl. a Német Szövetségi Köztársaságban); ilyen esetekben a Cég tevékenysége a helyi szabályozáson alapul, nem pedig az említett irányelven;
 2. a negatív egyenleget rendellenes piaci körülmény vagy rendkívüli piaci mozgások/ volatilitás okozta;
 3. a Cég saját belátása szerint állapítja meg, ha a negatív egyenleg nem kapcsolódik az Ügyfél kereskedelmi tevékenységéhez (például, ha a negatív egyenleg a Társaság bármely díjára vagy illetékére vonatkozik);
 4. az Ügyfél a Cég által biztosított hitelmegállapodáson vagy bónuszmegállapodáson keresztül köt ügyletet;
 5. a negatív egyenleg közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik ahhoz, vagy annak következménye, hogy az Ügyfél megsértette a Cég üzleti feltételeinek bármely rendelkezését, vagy a piaci szabályokat és gyakorlatot, beleértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél származási országának, az ügyfél tartózkodási helyének vagy az EGT-n belüli bármely országnak a törvényeit;
 6. a Társaság úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél a Cég kárára visszaélésszerűen alkalmazta a jelen irányelv által biztosított védelmet, amely korlátozás nélkül magában foglalja azt a helyzetet is, amikor az Ügyfél rosszhiszeműen cselekszik, olyan stratégiát folytatván, amelynek során az Ügyfél jelen védelemben részesülne, magánszemélyként vagy egy másik Ügyféllel együttműködve olyan pozíciót teremtve, amelyek az Ügyfél számára előnyös abban az esetben, ha a védelmet alkalmazzák vagy alkalmazhatják;
 7. a Társaság korábban értesítette az Ügyfelet, hogy kizárja jelen Irányelvből;
 8. bekövetkezik az alábbiak szerint leírt esemény: bármely többoldalú kereskedési létesítmény, szervezett kereskedési rendszer, szabályozott piac, likviditásszolgáltató vagy közvetítő bróker tevékenysége, mulasztása vagy hanyagsága;
 9. a negatív egyenleg vis major eseményhez kapcsolódik - Isten elrendelése, háború, terrorizmus, rosszindulatú károkozás, polgári zavargások, ipari tevékenység, bármilyen kivételes piaci esemény vagy bármely olyan kormányzati vagy nemzetek feletti testület vagy hatóság eljárásai és rendeletei, melyek a Cég véleménye szerint megakadályozzák a szabályos és rendezett piac biztosítását az Ügyfél üzleti tevékenységét illetően.