Politica Admiral Markets UK Ltd de Protecție Împotriva Balanței Negative a Contului

Valabilă începand din 17 Septembrie 2019

Această politică oferă cadrul și circumstanțele în care putem compensa clienții care au înregistrat un sold negativ în conturile lor.

Politica pentru clienții de retal este de a aplica cerințele de reglementare aplicabile, în prezent COBS 22.5.17R, și anume că răspunderea unui client de retail pentru toate CFD-urile aferente contului de retail al clientului este limitată la fondurile diusponibile în acel cont.

Protecția pentru clienții profesionali se aplică în umătoarele situații:

 1. Clienții sunt persoane fizice sau entități clasificate drept Clienți profesionali ai Admiral Markets UK Ltd („Compania”). Nu se aplică unui Client care este supus supravegherii de către o autoritate de reglementare a serviciilor financiare sau a unui fond administrat de o astfel de companie sau a unei entități juridice care este un Client profesional în virtutea faptului că este o entitate de dimeniuni mari.
 2. Conturile sunt conturi de tranzacționare de CFD-uri, spre exemplu toate tipurile de cont, altele decât cele dedicate în mod special produselor tranzacționate pe burse.

Atunci când se tranzacționează produse financiare în marjă, este posibil să se ajungă într-o situație de deficit al contului, adică o situație în care soldul contului este negativ.

În situația în care Clientul a avut de înfruntat un sold negativ și solicită compensații, Clientul trebuie să informeze serviciul de asistență pentru clienți al companiei prin e-mail, în cel mult 2 zile lucrătoare după ce a survenit soldul negativ. Compania va evalua siutațiaa și, la discreția sa, ar putea credita conturile relevante pentru a compensa integral sau parțial soldurile negative. În cazul în care Clientul are mai multe conturi, soldurile vor fi compensate între ele (eng: "netted").

Suma care urmează să fie creditată este determinată prin compensarea tuturor soldurilor pozitive cu soldurile negative, survenite în ultimele 2 zile lucrătoare, înainte de recepționarea cererii. La discreția sa, Compania va credita Conturile Clienților pentru compensarea soldurilor negative până la valoarea maximă de 50.000 de lire sterline sau echivalent în alte monede de cont.

Dispozițiile prezentei politici nu se aplică atunci când:

 1. există în jurisdicția Clientului cerințe legale existente pentru Companie să îi ofere Clientului protecția negativă a soldului capitalurilor proprii (de exemplu, în Republica Federală Germania); în astfel de cazuri, acțiunile Companiei se bazează pe reglementările locale și nu pe această politică;
 2. balanța negativă a survenit în condiții anormale din piețe sau mișcări / volatilități excepționale din piețe;
 3. compania stabilește, la discreția sa, că soldul negativ nu are legătură cu activitatea de tranzacționare a Clientului (de exemplu, atunci când soldul negativ se referă la oricare comisioane sau taxe percepute de Companie);
 4. Clientul tranzacționează printr-un contract de creditare sau al unei întelegeri cu privire la bonusare oferită de Companie;
 5. soldul negativ este legat de sau rezultă din, direct sau indirect, încălcarea de către Client a oricărei prevederi prevăzute în Termenii de business ai Companiei sau din încălcarea regulilor sau practicilor de piață, inclusiv, dar fără a se limita la, sistemul legislativ din țara de origine a clientului, țara de reședință a clientului sau orice țară din SEE;
 6. compania consideră că respectivul Client a abuzat de protecția acordată în temeiul prezentei Politici, în detrimentul Companiei care, fără limitare, include o situație în care un Client a acționat cu rea-credință urmărind o strategie prin care Clientul ar putea beneficia de o asemenea protecție în timp ce deține, el însuși sau în cooperare cu un alt Client, alte poziții cu noi, care beneficiază Clientul în cazul în care protecția este sau poate fi declanșată;
 7. compania a notificat anterior Clientul că este exclus de la aplicarea aceastei Politici;
 8. există un eveniment apărut, așa cum este descris mai departe: acțiuile, omisiunile sau neglijența ce ține de oricare facilități multilaterale de tranzacționare, facilități de tranzacționare organizate, piețe reglementate, furnizorului de lichidități sau de brokerul intermediar;
 9. balanța negativă este conectată la un eveniment de forță majoră - un act al lui Dumnezeu, război, terorism, daune malițioase, mișcări civile, acțiuni cu impact în industrie, orice eveniment de piață excepțional sau acte și reglementări ale oricărui organ sau autorități guvernamentale sau supranaționale care, în opinia Companiei, ar putea împidica funcționarea unei piețe ordonate în raport cu ordinele clientului.