Admiral Markets UK Ltd Negatīvas konta bilances aizsardzības politika

Spēkā no 2019. gada 17. septembra

Šī politika nosaka kārtību un apstākļus, saskaņā ar kuriem mēs varam izmaksāt kompensācijas klientiem, kuru tirdzniecību kontos radusies negatīva bilance.

Uz klientiem ar statusu "Privāts klients" attiecas regulatora prasības, pašreiz COBS 22.5. 17R, kas pēc būtības nosaka, ka "Privāts klients" visu CFD saistību apmērs ir limitēts uz kontā esošajiem līdzekļiem.

"Profesionāls klients" aizsardzība tiek piemērota:

 1. Klienti ir fiziskas vai juridiskas personas, kas klasificētas kā Admiral Markets UK Ltd (“uzņēmums”) "Profesionāls klients". Tas neattiecas uz klientu, kuru uzrauga finanšu pakalpojumu regulators, vai uz tāda uzņēmuma pārvaldītu fondu, vai uz juridisku personu, kas ir profesionāls klients, jo tas ir liels uzņēmums.
 2. CFD tirdzniecības kontiem jeb visiem tirdzniecības kontiem, izņemot kontus, kuri paredzēti biržās tirgojamiem instrumentiem.

Finanšu instrumentu tirdzniecībā, izmantojot kredītplecu, iespējams iegūt tirdzniecības konta deficītu jeb situāciju, kad konta bilance ir negatīva.

Ja tirgojot, radusies tirdzniecības konta negatīva bilance, un klients vēlas, lai tā tiktu kompensēta, klientam ir jāinformē kompānijas klientu apkalpošanas dienests, nosūtot e-pastu ne vēlāk kā 2 dienas pēc negatīvās bilances rašanās. Kompānija izvērtēs pieprasījumu un pēc saviem ieskatiem pieņems lēmumu kompensēt attiecīgo tirdzniecības kontu negatīvo bilanci daļēji vai pilnībā. Ja klients lieto vairākus tirdzniecības kontus, tiks ņemta vērā to kopējā bilance.

Kompensējamo līdzekļu apjomu nosaka, summējot visas pozitīvās un negatīvās bilances, kas radušās divu dienu laikā pirms pieprasījuma saņemšanas. Kompānija pēc saviem ieskatiem pieprasījumu izvērtē un kompensē neto negatīvo bilanci līdz pat maksimālai kompensācijai 50 000 GBP apmērā vai ekvivalentu citā valūtā.

Šīs politikas noteikumi neattiecas uz gadījumiem:

 1. ja klienta jurisdikcijā jau ir spēkā esošas juridiskās prasības kompānijai nodrošināt klientam negatīvu konta bilances aizsardzību (piemēram, Vācijā); šādos gadījumos kompānijas darbība tiek balstīta uz vietējiem noteikumiem, nevis uz šo politiku;
 2. ja negatīvā bilance radusies neierastos tirgus apstākļos vai ārkārtas svārstību/volatilitātes apstākļos;
 3. ja kompānija konstatējusi, ka negatīvā bilance nav saistīta ar klienta tirdzniecības darbībām (piemēram, ja negatīvā bilance radusies tirdzniecības izmaksu vai kompānijas piemēroto standarta komisiju rezultātā);
 4. ja klientam piešķirts tirdzniecības kapitāls kredītā vai klients izmanto kādu no kompānijas motivācijas programmu iespējām;
 5. ja negatīvās bilances rašanās cēlonis ir saistīts ar klienta tiešu vai netiešu kompānijas darījumu noteikumu vai tirgus noteikumu pārkāpumu, ieskaitot, bet ne aprobežojoties arī ar klienta izcelsmes valsts, dzīvesvietas valsts vai jebkuras Eiropas Ekonomiskajā zonas valsts likumu pārkāpumu;
 6. ja kompānija konstatējusi, ka klients ļaunprātīgi izmantojis šīs politikas aizsardzību ar mērķi izkrāpt līdzekļus vai gūt jebkādu cita veida labumu, kā rezultātā kompānijai tiek radīti zaudējumi - tanī skaitā ļaunprātīgu tirdzniecības stratēģiju izmantošana, ar kuru palīdzību klients, pastāvīgi vai sadarbojoties ar citu Admiral Markets klientu, gūst labumu no šīs aizsardzības savos tirdzniecības kontos, negodprātīgi un mērķtiecīgi atverot un turot pozīcijas, kuru izpildes laikā tiek vai var tikt iniciēta aizsardzības politika;
 7. ja kompānija iepriekš informējusi konkrētu klientu par viņa izslēgšanu no aizsardzības politikas;
 8. ja saņemta jebkāda objektīva informācija par rīcību, bezdarbību vai nolaidību no kāda daudzpusējas tirdzniecības sistēmas partnera, tirdzniecības sistēmas uzturētāja, regulētas biržas, likviditātes nodrošinātāja vai starpnieka;
 9. ja negatīvā bilance radusies “Force Majeure” jeb nepārvaramas varas notikumu rezultātā – piemēram, dabas katastrofu, karu, terorisma, ļaunprātīgas rīcības, streiku, rūpniecisku katastrofu, "Dieva gribas" dēļ un jebkuru ārkārtēju tirgus notikumu gadījumā, kā arī jebkuru valsts vai pārvaldes struktūru vai iestāžu rīcības un noteikumu iespaidā, kas pēc kompānijas domām attur organizētu klienta darījumu izpildi tirgū.