Politika zaštite privatnosti

Vrijedi od 25.05.2018

U Admirals u potpunosti razumijemo koliko je važno zaštiti privatne podatke naših klijenata. Ovaj dokument navodi našu Politiku Privatnosti i dovodi ju u vezu s onim što radimo s privatnim podacima koji su nam dostupni. Svaka privatna informacija o klijentu koju zaprimimo će biti korištena samo u svrhu razloga zbog kojeg je zaprimljena, ili u skladu s važećim zakonima. Ova Politika Privatnosti je unificirana politika za investicijske kompanije koje pružaju usluge pod Admiral Markets zaštitnim znakom, koje pripadaju Admiral Markets konsolidacijske grupe. Investicijske kompanije unutar Admiral Markets grupe su: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd. i Admiral Markets PTY LTD.(ovdje se zajednički spominju kao "Admiral Markets").

Admiral Markets uvažava privatnost bilo kojeg korisnika koji posjeti Am web stranice, te smo iz tog razloga smo obvezani poduzeti sve korake koji bi nam omogućili sigurno čuvanje podataka vezanih za sve postojeće i moguće klijente, posjetitelje i osobe koje podnijele zahtjev da postanu našim klijentom. Prije slanja bilo kakvih osobnih podataka, osoba mora istražiti date uvjete te nastaviti tako da pristane na uvjete Politike Privatnosti i načela koji se odnose na prijenos podataka, njihovo čuvanje i obradu.

Admirals ima pravo jednostrano izmijeniti spomenuta načela u bilo kojem trenutku, no obvezan je obavijestiti klijente ne kasnije od 14 dana od značajnih promjena putem Admirals web stranice, e-maila ili putem Kabineta Tradera. Potencijalni problemi koji nisu regulirani od strane Politike Privatnosti, regulirat će se po Općim Uvjetima i Odredbama njihovih investicijskih kompanija.

1. Definicije

1.1 Klijent - svaka fizička ili pravna osoba koja je uspostavila, aktivno koristi ili je koristila odnos klijenta i usluge Admirals pa sve dok ne raskine klijentski odnos s Admirals. Potencijalni klijent je svaka fizička ili pravna osoba koja ima namjeru koristiti usluge Admirals te je napravila početnu registraciju za korištenje usluga putem Kabineta Tradera (bez da je ušla u odnos klijenta).

1.2 Podaci klijenta- Podaci o klijentu koji su obrađeni i poznati Admirals. Kada se ovaj dokument referira na ‘osobne podatke‘, referira se na informacije koje klijentov identitet čine poprilično očiglednim. Postoje razne kategorije klijentskih podataka koji su defenirane u točci 5 ovog dokumenta.

1.3 Obrada podataka klijenta- odnosi se na bilo koju radnju koja se odvija s podacima klijenta što uključuje prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, čuvanje, promjene, prosljeđivanje, brisanje, arhiviranje, itd.

1.4 Voditelj zbirke osobnih podataka - Pravne osobe unutar Admiral Markets Grupe. Admiral Markets pruža usluge ulaganja i voditelj je zbirke osobnih podataka klijenata koji koriste te usluge. U slučaju da klijent ima više računa za trgovanje u nekoliko Admiral Markets investicijskih kompanija, samim time postoji i više od jednog voditelja zbirke osobnih podataka unutar grupe.

1.5 Ovlašteni voditelj zbirke osobnih podataka- Admiral Markets može koristiti ovlaštene vanjske voditelje zbirke osobnih podataka za njihovu obradu, sukladno s sklopljenim ugovorom o uslugama koji su regulirani uputama Admirals koje se odnose na zaštitu podataka o klijentima.

2. Suglasnost za obradu podataka

2.1 Početna registracija- Kako bi se otvorio Demo ili Live račun za trgovanje kod Admirals, osoba se prvo mora registrirati putem registracijskog formulara na Admirals web stranci, ili direktno putem njihovog Kabineta Tradera, te se složiti s uvjetima iz Politike Privatnosti. Klijent daje pristanak na ove uvjete klikom na odgovarajući gumb u registracijskom formularu. Ako klijent nije dao svoj pristanak, Admirals ne može obraditi podatke te osobe, a samim time joj ne može pružati usluge.

2.2 Sudjelovanje na tečajevima i kampanjama- Podaci klijenta će biti obrađeni kada se registrira za ponuđene webinare i seminare, ili kad klijent posjeti bilo koju kampanju Admirals koja zahtjeva registraciju - Admirals mora koristiti osobne podatke klijenta kako bi mogao izvršavati svoje usluge i kako bi bio u skladu sa svojim obavezama. U svim slučajevima ovog tipa, klijentov pristanak za obradu podataka bit će zaprimljen putem formulara za registraciju koji koriste prilikom registracije koji zatim stvara podatke za pristup Kabinetu Tradera.

2.3 Otkazivanje prvobitne registracije- Kada osoba otkaže registracijski postupak i ne dovrši ga, u tom slučaju osobni podaci te osobe neće biti zaprimljeni od Admirals, te samim tim neće biti spremljeni za buduću obradu.

2.4 Odbijanje mogućnosti kontakta putem telefona- Osoba uvijek ima pravo zatražiti da ju predstavnik Admirals ne kontaktira telefonom. Ovaj zahtjev će biti spremljen unutar Admirals internih sustava te će se ponašati kao zasebna zabrana koju će Admirals poštivati. Zahtjev da se osoba ne kontaktira putem telefona ni na koji način ne utječe na dostupnost Admirals usluga toj osobi. Ovo također ne ograničava spomenutu osobu da samoinicijativno kontaktira Admirals.

3. Pretplata za e-poštu koja sadrži marketinške materijale

3.1 Za vrijeme početne registracije za Kabinet Tradera, osoba ima pravo izbora na to želi li primati marketinški sadržaj putem e-pošte (kao što su vijesti o kompaniji, informacije o kampanjama i ostale slične objave čiji je cilj poboljšati znanje klijenta o financijskim tržištima, itd.) na njihove adrese e-pošte. Ova se odluka može bilo kad promijeniti u Kabinetu Tradera, u izborniku `Pretplate`. Također je moguće poništiti pretplatu putem marketinških mail-ova tako da kliknete na link na mailu koji ste već primili

4. Svrha sakupljanja podataka o klijentima

Admiral Markets treba prikupiti razne podatke kako bi osoba postala klijent, ali i kako bi Am mogao pružiti različite aspekte svojih usluga. Podaci se prikupljaju iz dolje navedenih razloga.

4.1 Potvrda identiteta. Admirals je obvezan potvrditi identitet osobe prije nego li uđe u odnos s klijentom i napravi toj osobi račun za trgovanje. Za ovo, Admiral Markets smije koristiti treće strane koje će provesti potvrdu identiteta.

4.2 Otvaranje profila. Kako bi bio u skladu sa zakonom, Admirals otvara profil klijenta kada je dovršena kompletna prijava za Live trgovački račun, te je provjerena i odobrena od Admirals. Admirals mora postupati u skladu s načelima KYC-a (Know-Your-Client) prije nego li uđe u odnos s klijentom kako bi spriječio zlonamjerne radnje, poput pranja novca ili financiranja terorista, i kako bi izvršavao ostale dužnosti koje nalaže zakon.

4.3 Procjena razine znanja klijenta o ulaganju. Admiral Markets mora procijeniti klijentovo znanje o ulaganju, njegovo iskustvo i stručnost kako bi odredio značajnost i bitnost ponuđene usluge za klijenta.

4.4 Unutarnje poslovne svrhe i vođenje evidencije. Admirals mora obraditi osobne podatke klijenta za unutarnje poslovne svrhe i vođenje evidencije. Takva obrada je u vlastitim legitimnim interesima Admirals kako bi se pridržavao zakonskih obveza. To može uključivati bilo kakve komunikacije Admirals i klijenta vezane za usluge koje nudi. Admirals će također voditi evidenciju kako bi osigurao da se klijent pridržava svojih obveza, koje su definirane u Uvjetima Poslovanja Admirals investicijske kompanije.

4.5 Izvještavanje o transakcijama. Admiral Markets dužan je redovito izvještavati nadležna tijela o proizvodima i uslugama tržišnog udjela koje posjeduju grupe klijenata, kao i druge financijske podatke.

4.6 Marketing. Admiral Markets može koristiti klijentove podatke, kao što su lokacija ili povijest trgovanja kako bi dostavio prilagođen sadržaj kao što su vijesti, analize, istraživanja, izvješća, kampanje i prilike za vježbu koje bi mogle zanimati klijenta, na adrese e-pošte koje su korištene prilikom registracije. Klijent uvijek ima mogućnost izbora o tom želi li primati takav sadržaj.

4.7 Poboljšanje Admiral Markets proizvoda i usluga. Admiral Markets može, s vremena na vrijeme, koristiti podatke klijenta sa svrhom analize i poboljšanja svojih proizvoda i usluga.

4.8 Istraživanje ili rješavanja upita i sporova. Admiral Markets može koristiti prikupljene podatke o klijentima kako bi se pridržavao primjenjivih zakona, sudskih naloga, ostalih sudskih procesa ili zahtjevima primjenjivima od strane regulatornih tijela. Osobni podaci također mogu biti korišteni u svrhu rješavanja spora s klijentom.

4.9 Slanje anketa klijentima. Admiral Markets može slati ankete klijentima u svrhu prikupljanja povratnih informacija klijenta, zato što je legitiman interes tražiti povratnu informaciju u svrhu pružanja što bolje usluge svojim klijentima.

4.10 Analiza podataka s web stranice. Molimo Vas da pronađete detaljan pregled o analizi podataka s web stranice u Admiral Markets Cookie Disclosure.

4.11 Sigurnost. Ako klijent uđe u bilo koji prostor Admirals, Admirals smije snimiti klijenta na svojim kamerama iz sigurnosnih razloga. Admirals također smije koristiti detalje o klijentu kako bi vodio evidenciju o tom tko je ušao u prostor Admirals na bilo koji dan. Legitiman je interes Admirals da čini ove radnje kako bi održao sigurno radno okruženje.

5. Kategorije korisničkih podataka

Podaci o klijentu mogu biti prikupljeni od klijenta, iz klijentovog korištenja usluge i vanjskih izvora, kao što su javni i privatni registri. Admirals ima pravo i dužnost zbog prirode svojeg djelokruga provjeriti točnost podataka o klijentu koji se nalaze u bazi podataka tako da periodično traže klijenta da pregleda i/ili ispravi ili potvrdi točnost podataka o klijentu koji se odnose na njega. Kategorije korisničkih podataka koji se primarno prikupljaju i obrađuju od strane Admirals su sljedeće:

5.1 identifikacijski podaci – kao što su ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i podaci o identifikacijskom dokumentu (npr. kopija putovnice ili osobne iskaznice).

5.2 Kontaktni podaci - kao što su fizička adresa, adresa e-pošte, broj telefona i jezik komunikacije.

5.3 Podaci o obitelji - kao što su podaci o obitelj klijenta, nasljednicima i ostalim povezanim osobama (samo u slučajevima ako je klijent povezan s politički izloženom osobom ili je klijent preminuo).

5.4 Profesionalni podaci - kao što su detalji o edukaciji i zaposlenju.

5.5 Financijski podaci - kao što su prihodi, imovina i dugovi, prikupljeni radi razumijevanja klijentovih resursa i aktivnosti trgovanja (za sprečavanje nezakonitih aktivnosti).

5.6 Podaci o podrijetlu imovine ili bogatstva - kao što su podaci vezani za transakcijske partnere klijenta i poslovne aktivnosti (kako bi se spriječilo, na primjer, pranje novca ili financiranje terorizma).

5.7 Podaci koji Admirals omogućuju provođenje mjera dubinske analize glede sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i osiguravanje pridržavanja međunarodnih sankcija, uključujući i svrhu poslovnog odnosa, pravih benefitora i je li osoba politički izložena osoba.

5.8 Podaci o mjestu naplaćivanja poreza - kao što je država u kojoj klijent boravi, porezni broj i državljanstvo.

5.9 Podaci o komunikaciji i aktivnosti - kao što su vizualni i/ili audio snimci koji su prikupljeni tokom posjete klijenta u bilo koji Admiral Markets ured, ali i podatke vezane za klijentovu posjetu Admiral Markets web stranicama i Kabinetu Tradera.

5.10 Podaci vezani za Admiral Markets usluge - kao što su podaci o učinku vezanom uz usluge ugovora ili neuspjehu, napravljenim transakcijama, podnijetim prijavama, zahtjevima, žalbama i primijenjenim naknadama.

5.11 Podaci o navikama, preferencijama i zadovoljstvu - kao što su podaci o preferencijama, zadovoljstvu i aktivnosti u korištenju usluga, osobnim podacima, odgovorima na anketama, itd.

5.12 Podaci o sudjelovanju u kampanjama - kao što su dodijeljeni bodovi i nagrade u igrama ili kampanjama.

5.13 Podaci o kategoriji klasifikacije klijenta, razina stručnosti i prethodnog izlaganja financijskom tržištu - uključujući klijentovo iskustvo i znanje o ulaganju, ciljevima ulaganja, itd.

6. Kontaktiranje Admirals putem e-pošte ili chata uživo

Kada pošaljete e-mail Admirals (putem "Kontaktirajte nas" stranice), ili korištenjem usluge Live Chat-a, osoba može biti tražena da pruži neke dodatne osobne podatke, kao što su njihovo ime ili adresa e-pošte. Takvi podaci će biti korišteni da bi se potrvrdio njihov identitet i kako bi se se odgovorilo na njihov upit. E-mailovi su pohranjeni na standardnim unutarnjim sustavima Admirals koji su sigurni i ne može im pristupiti neovlaštena vanjska strana.

7. Primatelji podataka o klijentima

Ako je neophodno, podaci klijenda su podijeljeni s ostalim primateljima, kao što su:

7.1 Vlasti, tijela za provedbu zakona, službenici, ured javnog bilježnika, porezne vlasti, tijela za superviziju i obavještajne financijske jedinice.

7.2 Pravne osobe unutar Admiral Markets Grupe AS. Admiral Markets kompanije imaju podršku raznih timova i funkcija Admiral Markets Grupe. Admiral Markets može po potrebi s njima dijeliti osobne podatke u svrhu pružanja usluga, administracije platforme za trgovanje, prodaje i marketinga, tehničke ili korisničke podrške. Svi Admiral Markets zaposlenici su dužni držati se politike privatnosti i sigurnosti podataka kada rukuju osobnim podacima. Admiral Markets može obrađivati ​​osobne podatke u vezi s web stranicom i Kabinetom Tradera na sljedećim lokacijama: Estonija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Cipar i Australija.

7.3 Institucije koje pružaju financijske usluge, primjerice banke, platni sustavi, institucije koje sudjeluju u izvršenju trgovanja, nagodbi i ciklusa izvještavanja (primjerice regulirana tržišta kao mjesta izvršenja, multilateralni trgovinski objekti, organizirani trgovinski objekti, trgovinski repozitoriji, lokalni i strani brokeri).

7.4 Revizori, legalni i financijski savjetnici ili bilo koji drugi ovlašteni Admiral Markets procesori.

7.5 Treće strane koje održavaju registre (primjerice kreditni registri, registar stanovništva, trgovački registar, registri vrijednosnih papira ili drugih registara koji sadržavaju ili posreduju podacima o klijentu).

7.6 Sredstva za naplatu dugova prilikom dodjele potraživanja, sudova i stečajni ili upravitelji nesolventnosti.

7.7 Ostale osobe vezane uz pružanje usluga Admirals, kao što su davatelji usluga arhiviranja i poštanskih usluga.

7.8 Admirals može koristiti druge vanjske ovlaštene procesore za obradu klijentovih podataka. U takvim slučajevima Admirals poduzima potrebne sigurnosne korake da ti procesori korisničkih podataka po uputama Admirals uz poduzete adekvatne sigurnosne mjere obrade podatke o klijentu.

7.9 Admirals može dijeliti podatke o klijentu u slučaju spajanja, prodaje, restrukturiranja, akvizicije, zajedničkog pothvata, dodjele, transfera ili ostalih raspodjela dijela ili cijelog Admirals kao kompanije, imovine ili dionica (i u slučaju bankrota ili sličnih postupaka).

8. Prava Klijenta

Admiral Markets poštuje prava klijenata na pristup i kontrolu njihovih osobnih podataka. Admiral Markets će odgovoriti na zahtjeve vezane za obradu osobnih podataka i kada je to moguće, Admiral Markets će dati pristup da se takvi osobni podaci izbrišu ili promijene.

8.1 Pregled obrade klijentovih podataka. Kada klijent to zatraži, Admiral Markets će pružiti pregled prikupljenih podataka o klijentu koji su dostupni u bazi podataka za klijente. Prije nego li dopusti pregled, Admiral Markets će upitati klijenta da potvrdi svoj identitet kako bi se smanjio rizik od prijevare identiteta. Klijent također mora imati mogućnost pregledati podnesene podatke u Kabinetu Tradera i na platformi za trgovanje.

8.2 Ispravak podataka. Ako su osobni podaci klijenta kojima Admiral Markets ima pristup nisu točni ili su nepotpuni, klijent ima pravo da ih Admiral Markets ispravi. Admiral Markets može tražiti dodatne informacije i dokumentaciju koja je potrebna kako bi ovjerila potrebu za zatraženom promjenom podataka.

8.3 Ograničenje obrade. Klijent može zatražiti Admiral Markets da ograniči korištenje njegovih podataka u svrhe marketinga. Klijent može mijenjati svoje postavke za primanje takvih obavijesti u Kabinetu Tradera, prilikom odabira "Pretplate".

8.4 Brisanje. Klijent može zatražiti od Admirals da pobriše njegove osobne podatke kojima ima pristup. Zahtjev za brisanjem osobnih podataka rezultirat će zatvaranjem klijentovih računa, micanjem njihovih podataka iz aktivnih obrada i završetkom odnosa s klijentom. No Admirals mora zadržati klijentove osobne podatke kako bi bio u skladu s legalnim i regulatornim zahtjevima koji se odnose na održavanje evidencije. Admirals će sačuvati podatke najmanje 5 godina nakon raskida odnosa s klijentom, jedino ako su drugi uvjeti za očuvanje podataka ili dokumenata propisani zakonom. Nepotrebni podaci o klijentu će biti obrisani ili uništeni.

9. Automatizirano Donošenje Odluka

U slučaju da je Admiral Markets donio odluku o klijentu koja se bazira isključivo na automatiziranim procesima (npr. kroz automatizirano profiliranje), ako to utječe na klijentovu mogućnost da koristi ponuđene usluge ili ima drugi značajniji utjecaj na klijenta, klijent ima pravo tražiti da ne bude subjekt takve odluke jedino ako Admiral Markets ne može ukazati klijentu na to da je takva odluka neophodna za ulazak ili stvaranje ugovora između dvije spomenute strane. Čak i kada je ta odluka neophodna za ulazak ili odrađivanje bilo kojih obveza koje proizlaze iz odnosa s klijentom, klijent može propitati odluku i zatražiti ljudsku intervenciju. Automatizirane odluke se donose sustavom za obradu podataka, bez sudjelovanja klijenta, te će biti primijenjene jedino po uvjetima i postupcima sukladnima s određenim zakonom.

10. Organizacijske, fizičke i IT sigurnosne mjere

Admiral Markets osigurava, unutar okvira važećeg zakona, da se korisnički podaci čuvani prihvatljivim tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se spriječio neovlašteni pristup, nezakonita obrada ili razotkrivanje, slučajan gubitak, promjena ili uništavanje. Admiral Markets će primijeniti organizacijske, fizičke, IT i ostale potrebne sigurnosne mjere kako bi osigurao zaštitu i nadzor obrade korisničkih podataka. Između ostalog takve sigurnosne mjere će uključivati:

10.1 provedba od strane Admirals kroz interna pravila o zahtjevima za obradu, registriranje i vođenje evidencije o korisničkim podacima kao i o procedurama za provjeru sukladnosti s tim zahtjevima.

10.2 autorizacija zaposlenika Admirals da imaju pristup samo potrebnim podacima o klijentu u bazi podataka, koja je strogo u skladu s radnim zadaćama zaposlenika.

10.3 nametanja obveze povjerljivosti na zaposlenike Admirals koji su odgovorni za rukovanje korisničkih podataka.

10.4 . zabranjena je neovlaštena obrada podataka (uključujući bilježenje, izmjene, brisanje, čitanje, kopiranje, (prijenos), neovlašteni prijenos zapisa te bilo koja druga neovlaštena uporaba podataka (koju zabranjuju službene vlasti).

10.5 Prikladne sigurnosne mjere, među ostalima i kodiranje podataka ako je neophodno, bit će primjenjene u slučaju prijenosa podataka putem opreme za prijenos podataka ili prijevoz zapisa.

10.6 Svaki korisnik baze klijenata će zaprimiti osobne podatke za autentifikaciju koji mu omogućuju korištenje baze podataka.

10.7 Admiral Markets će primijeniti adekvatne i dovoljne mjere kako bi osigurao da svaka obrada podataka ostavi trag koji bi kasnije mogao omogućiti identifikaciju osobe koja je radila obradu, prirodu i vrijeme obrade te bilo koje druge bitne činjenice, uključujući i tko je osoba tko je upisala podatke, promijenila ih ili obrisala, te kada, tko i kojim podacima u sistemu za obradu podataka je netko pristupio, kao i informacije o bilo kakvom prijenosu podataka. Mogućnost za obnavljanje sadržaja podataka prije promjena bit će dostupno kada su bilo koje promjene napravljene u podacima ili dokumentima.

10.8 Osobne informacije koje klijent pruža prilikom registracije za korisnika Kabineta Tradera su klasificirane kao registrirane informacije. Registrirane informacije su zaštićene na mnogo načina. Klijent može pristupiti Kabinetu Tradera svojim korisničkim imenom (e-mail klijenta) i lozinkom koju je odabrao klijent. Klijentova je odgovornost da korisničko ime i lozinka budu poznati samo njemu.

10.9 Prijenos informacija putem obične e-pošte nije uvijek u potpunosti siguran. Admirals svim mogućim naporima gleda kako zaštititi osobne podatke svojih klijenata, no i dalje ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka koji su preneseni putem e-pošte; svaki prijenos je na vlastiti rizik klijenta. Jednom kada Admirals primi informacije o klijentu koristit će procedure i značajke sigurnosti kako bi zaštitio neovlašteni pristup.

11. Geografsko Područje Obrade

11.1 Kao opće pravilo, korisnički podaci koji su obrađeni unutar Europske Unije/Europskog Gospodarskog Prostora (EU/EAA), ali u nekim slučajevima su preneseni u druge zemlje van EU/EAA i tamo su obrađeni. Ova se iznimka primjenjuje na korisničke podatke koje drži Admiral Markets PTY Ltd. (investicijska kompanija koja djeluje u Australiji), koji bivaju obrađeni od strane ovlaštenog procesora druge grane Admiral Market Grupe, točnije Admiral Markets AS u Estoniji.

11.2 Do transfera i obrade podataka klijenta van EU/EEA može doći ukoliko postoje prikladne zaštitne mjere i radnje budu provedene samo prema legalnim osnovama.

11.3 Po zahtjevu klijent može primiti dodatne detalje o korisničkim podacima o transferima u države van EU/EEA.

12. Portabilnost Podataka

Klijent ima pravo zatražiti osobne informacije koje ima Admiral Markets pod uvjetom da ih Admiral Markets drži u strukturiranom, često korištenom i digitalnom formatu, kako bi ih koristio drugdje ili pitao Admiral Markets da ih pošalje trećoj strani koju klijent izabere. U slučaju prijenosa podataka trećoj strani, Admiral Markets mora zaprimiti ovjereni pisani pristanak klijenta.

13. Detalji Ugovora

13.1 U slučaju pitanja o sadržaju ove Politike privatnosti, ako pojedinac želi kopiju podataka koje je Admiral Markets prikupio o njima, ili želi podnijeti pritužbu ili drugi komentar u vezi s obradom podataka, molimo kontaktirajte Admiral Markets-ovog imenovanog službenika za zaštitu podataka poštom: Dramas 2, 1. kat, 1077 Nicosia, Cipar; ili e-mailom: dpo@admiralmarkets.com, s jasnom oznakom “FAO: Data Protection Officer”.

13.2 Osnovne kontakt informacije o Admiral Markets investicijskim kompanijama dostupne su na Admiral Markets web stranici: www.admiralmarkets.com.hr, odabirom na "Kontaktirajte nas" stranicu u izborniku.

13.3 Klijent ima pravo ići na sud ili predati svoj prigovor na regulatoru zaštite podataka unutar njihove nadležnosti za zaštitu prava, jedino ako propisani zakoni zahtijevaju različite procedure za rješavanje takvih zahtjeva.