Shrani PDF Natisni

StereoTrader Z Admirals

Veljavno od 7. aprila 2022


PRAVILA IN POGOJI

1. Splošno

1.1 StereoTrader (v nadaljevanju tudi »Izdelek«) je zunanja (tretja oseba) tehnična razširitev za prenosljive namizne različice trgovalnih platform MetaTrader 4 (»MT4«) in MetaTrader 5 (»MT5«), ki jih Admirals Group AS (v nadaljevanju tudi Admirals, v svojih globalnih pravnih osebah, kot so Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd in Admirals SA (PTY) Ltd) ponuja v sodelovanju z Leverage Ltd (»Izdajatelj« izdelka) strankam v skladu z licenčnimi določili in pogoji, navedenimi tukaj.

1.2. Založnik ima lastno Licenčna pogodba za končnega uporabnika (EULA) in Priročnik za izdelke (Uporabniški priročnik), ki ga mora prebrati, razumeti in sprejeti vsak Uporabnik izdelkapred uporabo Izdelka. *Trenutno samo v angleščini.

1.3 Izdelek se lahko uporablja tako na računih za navidezni denar ("Demo računi") kot na računih za pravi denar ("Računi v živo") vseh strank Admirals, ki so se odločile za to ponudbo izdelkov ("Upravičene stranke").

1.4. Licenca izdelka za demo račune je upravičenim strankam Admirals na voljo brezplačno, samodejno se obnavlja vsak koledarski mesec, skupni rok licence pa je običajno omejen z življenjsko dobo določenega Demo računa.

1.5 Licenca za izdelek je upravičenim strankam Admirals na voljo brezplačno, če ima stranka najmanj 4.000 evrov lastniškega računa v živo (štiri tisoč evrov) ali protivrednost v drugi osnovni valuti računa. Izpolnjevanje zgoraj omenjene zahteve glede minimalnega kapitala v realnem računu je predmet diskrecijskega ročnega pregleda, ki se izvede:

1.5.1 V 2 (dveh) delovnih dneh po doseženi zahtevani ravni lastniškega računa in je bil Admirals prijavljen s pomočjo posebne ciljne strani izdelka na spletnem mestu Admirals prek https://admiralmarkets.com/si/trading-platforms/stereotraderr. Admirals bo po odobritvi dostopa obvestil stranko po e-pošti;

1.5.2 Na koncu vsakega koledarskega meseca, ko Admirals odloči, ali bo licenca za izdelek upravičene stranke podaljšana za naslednji koledarski mesec.

1.6.Admirals se ne ukvarja s preprodajo plačljivih licenc za izdelke StereoTrader, zato je na pravem trgovalnem računu Izdelek Licenca izdelka na voljo stranki le, dokler Admirals podaljša licenco za izdelek.

1.7. Izdelek StereoTrader je zasnovan za prenosne platforme MT4 in MT5 s sistemom Windows, ki jih lahko naložite, poleg tega pa nudi dodatna orodja za spremljanje trgovalnih računov in finančnih trgov ter za izvrševanje trgovalnih naročil.

1.8. Izdelek temelji na kazalcih in tehnologiji Expert Advisor v različicah MT4 in MT5 za prenosne računalnike, ki jih lahko prenesete na namizje. Te so aktivne le, če je platforma MetaTrader povezana z internetnimi in Admirals strežniki in so vsa potrebna dovoljenja za izdelek v nastavitvah platforme za trgovanje.

1.9 Pred uporabo funkcij in funkcionalnosti izdelka v realnem računu se vsakega uporabnika spodbudi, da se seznani z uporabniškim priročnikom za izdelek, ki ga je zagotovil založnik izdelka in ki ga lahko najdete tudi na spletnem mestu založnika. Poleg tega vsakega uporabnika izdelka spodbujamo, da pred uporabo izdelka z računi za pravi denar preizkusi funkcije in funkcionalnosti izdelka na brezplačnem predstavitvenem računu.

1.10. Admirals ne more biti odgovoren za posledice nepričakovanega delovanja Izdelka, ki bi lahko nastale zaradi dejanj ali opustitev Založnika ali naročnikov Admirals zaradi pomanjkljivega poznavanja operativnih pravil in načel izdelka ali njegove nepravilne uporabe.

2. Zagotavljanje dostopa

2.1. Za dostop do izdelka mora upravičena stranka opraviti naslednje korake:

2.1.1 Registrirajte se in pošljite zahtevo prek posebne ciljne strani izdelka preko https://admiralmarkets.com/si/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2 Prenesite namestitveno datoteko izdelka StereoTrader (na osnovi sistema Windows) s spletnega mesta ali preko povezave;

2.1.3 Zaženite namestitveno datoteko izdelka StereoTrader in sledite navodilom v njej.

2.2 Licenca za izdelek za demo račun se aktivira takoj, stranke pa bodo lahko izdelek StereoTrader uporabljale po prijavi v trgovalno platformo z poverilnicami za demo račune, ki jih je Admirals prejel med postopkom registracije.

2.3 Aktivacija licence za izdelek za pravi trgovalni račun zahteva, da ima pravi trgovalni račun najmanjšo višino lastniškega kapitala v vrednosti 4.000 evrov (štiri tisoč evrov) ali enakovredno vrednost v drugi osnovni valuti na pravem trgovalnem računu.

Obvestilo:

  • Aktivacija licence za pravi trgovalni račun lahko traja do dva delovna dneva. Admirals bo stranko obvestil po e-pošti po odobritvi licence.
  • Vsaka licenca za račun StereoTrading Product Live je na voljo samo za en določen pravi trgovalni račun in je ni mogoče prenesti. Če ima stranka več pravih trgovalnih računov, lahko brezplačno prejme dovoljenje za vsak posamezen račun, pod pogojem, da so za vsak račun posebej izpolnjene minimalne zahteve glede lastniškega kapitala. 
  • Licenca se podeli do naslednjega diskrecijskega ročnega pregleda (običajno ob koncu meseca), ko se Admiral Markets odloči, ali bo licenco stranki podaljšal za en mesec ali ne.
  • Postopek prijave za licenco za pravi trgovalni račun ne preprečuje ali omejuje uporabe vseh funkcij računa in trgovalne platforme, kot jih zagotavlja Admirals.

3. Podaljšanje licence

3.1. Demo račun Licenca izdelka se samodejno podaljša, dokler obstaja Demo račun ali izdelek, ki ga ponuja Admirals.

3.2 Licenca za izdelek za pravi trgovalni račun se samodejno podaljša, če stranka ob pregledu v skladu z odstavkom ohrani najmanj lastniški kapital na pravem trgovalnem računu v višini 4.000 Eur (štiri tisoč Eurov) ali enakovreden znesek v drugi osnovni valuti računa Live. 1.5.2.

3.3. Če se Admirals odloči, da ne bo podaljšal in / ali preklical licence za izdelek v živo, bo Admirals poskušal stranko obvestiti po e-pošti 72 ur pred deaktiviranjem licence, vendar ni zagotovljeno pravočasno dostavo takega obvestila stranki. Naročnik ostaja izključno odgovoren za morebitne izide, ki jih lahko povzroči ukinitev licence izdelka.

3.4. Vsaka stranka, katere licenca izdelka ni bila podaljšana, lahko še naprej uporablja storitve Admirals pod splošnimi pogoji storitve z uporabo standardnih funkcij in funkcij platform MT4 in MT5.

4. Preklic licence

4.1. Admiral Markets in založnik predvidevata »Pošteno uporabo«. Če stranka uporabi to ponudbo izdelkov na nenavaden način ali jo uporabi v [b]nasprotju z ekonomskimi in pravnimi interesi Admiral Markets[/b], ima Admiral Markets pravico nemudoma odpovedati ponudbo po svoji razumni presoji z ali brez predhodnega obvestila stranke.

4.2. Admirals ima pravico do izključitve in preklica dovoljenj za izdelke tudi za račune, katerih kapital znaša več kot 4.000 evrov (štiri tisoč eurov), če postanejo vidni vzorci depozitov in dvigov, ki kažejo na zlorabo pogojev te ponudbe.

4.3. Admirals si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli z ali brez obvestila stranke spremeni, prilagodi, začasno ukine, prekliče ali ukine ali konča izdelek. Pod nobenim pogojem družba ne bo odgovorna za kakršne koli neposredne ali posredne posledice, ki bi nastale zaradi kakršnih koli sprememb, prilagoditev, začasne ukinitve, preklica ali ukinitve izdelka.

4.4. Nič ne bo izključilo ali omejilo izključne odgovornosti stranke za kakršno koli nezakonito ali goljufivo dejanje, ki se lahko zgodi med uporabo izdelka.

5. Končne določbe

5.1. Po prejemu izdelka stranka potrdi, da je prebrala, razumela in potrjuje te pogoje uporabe izdelka StereoTrader, kot tudi vse ustrezne licenčne pogoje in uporabniški priročnik za izdelke, pa tudi pogodbo s strankami in vse druge splošne pogoje Admirals in se strinjajo z njimi.

5.2. Admirals ne prevzema nobenih zahtevkov glede brezhibnega delovanja izdelka in ne prevzema nobene odgovornosti za tehnične težave z izdelkom, ki lahko nastanejo zaradi dejanj ali opustitev Založnika ali začasne ali trajne popolne ali delne nezdružljivosti izdelka z MT4 in MT5 platforme, ki jih ponuja Admirals.

5.3 Z uporabo izdelka in sprejetjem licenčnih pogojev se stranka zavezuje, da družbo Admirals in njene predstavnike osvobodi vsakršne odgovornosti za kakršne koli zahtevke, stroške, izgube ali škodo kakršne koli vrste, ki izhaja iz ali je povezana z izdelkom.

5.4. V primeru kakršnega koli spora ali napačne razlage zgoraj omenjenih veljavnih pogojev bo tak spor ali napačno razlago rešen, kot se šteje, da je Admirals primerno. Odločitev Admirals je dokončna in zavezujoča.

5.5 Naročnik lahko kadar koli prekliče dostop do izdelka, tako da pošlje e-poštno sporočilo s svojo številko trgovinskega računa in kratko sporočilo na stereotrader@admiralmarkets.com.

5.6 Admirals si pridržuje pravico, da razkrije številko računa stranke povezanemu založniku, da lahko izvaja navodila, tehnične preglede in naročila od stranke za opravljanje storitev izdelka ali preiskuje sum zlorabe.

V primeru vprašanja ali povratnih informacij nas lahko kontaktirate.