PDF mentés Nyomtatás

StereoTrader az Admirals-szal.

Érvényes 2022. április 7-től


LICENC ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI

1. Általános

1.1 A StereoTrader (a továbbiakban: „Termék”) egy külső (harmadik fél) műszaki bővítmény a MetaTrader 4 („MT4”) és MetaTrader 5 („MT5”) kereskedési platformok letölthető asztali verzióihoz, amelyet az Admirals Group AS, (a továbbiakban: Admiral Markets, olyan globális jogi személyeiben, mint az Admiral Markets UK Ltd, az Admiral Markets Cyprus Ltd, az Admiral Markets AS Jordan Ltd, az Admirals AU Pty Ltd és az Admirals SA (PTY) Ltd) kínál együttműködésben A Leveredge Ltd (a Termék „Kiadója”) az ügyfelek számára az itt vázolt licencfeltételek szerint.

1.2 A Kiadó saját Végfelhasználói licencszerződéssel (EULA), és a Termékismertető kézikönyvvel (Felhasználói kézikönyv) rendelkezik, amelyet minden Termékfelhasználónak el kell olvasnia, meg kell értenie és el kell fogadniaa Termék használata előtt.

1.3 A Termék használható mind a virtuális pénzkezelési számlákon („Demó számlák”), mind az éles pénz számlákon („Éles számlák”) mindazon Admiral Markets ügyfeleknél, akik ezt a Termékajánlatot választották („Jogosult ügyfelek”).

1.4 A Demo számlák terméklicencét az Admiral Markets Jogosult ügyfelei ingyenesen vehetik igénybe, automatikusan megújulnak minden naptári hónapban, és a licenc teljes időtartamát általában az adott Demó számla élettartama korlátozza.

1.5 A Terméklicenc ingyenesen elérhető az Admiral Markets Jogosult ügyfelei számára, ha az ügyfél legalább 4000 euró (négyezer euró) vagy azzal egyenértékű Éles számla tőkét tart fenn egy másik Éles számlán alapvalutában. A fent említett minimális Éles számla tőkekövetelmény teljesítése diszkrecionális kézi felülvizsgálat tárgyát képezi, amelyre sor kerül:

1.5.1 2 (két) munkanapon belül az előírt Éles számla tőkeszint elérése után, és az Admiral Markets weboldalán a speciális termék-céloldal kérésen keresztül jelentette az Admiral Markets weboldalán a https://admiralmarkets.com/hu/trading-platforms/stereotrader keresztül. Az Admiral Markets a hozzáférés megadása után e-mailben értesíti az ügyfelet;

1.5.2 Minden naptári hónap végén az Admiral Markets eldönti, hogy egy Jogosult ügyfél Terméklicencét megújítják-e a következő naptári hónapra.

1.6 Az Admiral Markets nem folytat a fizetett StereoTrader terméklicencek viszonteladására irányuló tevékenységet, ezért az éles számla terméklicenc csak addig áll az ügyfelek rendelkezésére, amíg az Admiral Markets megújítja a terméklicencet.

1.7 A StereoTrader Terméket letölthető Windows alapú MT4 és MT5 platformokra tervezték, valamint további eszközöket kínál a kereskedési számla- és pénzügyi piacok megfigyeléséhez, és a kereskedési megbízások végrehajtásához.

1.8 A Termék az MT4 és MT5 letölthető asztali Windows alapú verzióinak indikátorain és az Expert Advisor technológián alapul. Ezek csak addig aktívak, amíg a MetaTrader platform csatlakozik az internethez és az Admiral Markets kereskedési szerverekhez, és minden szükséges engedélyt megad a Terméknek a kereskedési platform beállításaiban.

1.9 A Termék funkcióinak és sajátosságainak az éles számlához történő alkalmazását megelőzően, minden felhasználót arra ösztönözünk, hogy ismerkedjen meg a Termék Kiadója által biztosított Termék felhasználói kézikönyvvel, amely a Kiadó webhelyén megtalálható. Ezenkívül a Termék minden felhasználóját arra ösztönzik, hogy tesztelje a Termék jellemzőit és funkcióit egy ingyenes demó számlán, mielőtt a terméket éles pénzszámlákkal használná.

1.10 Az Admiral Markets nem vonható felelősségre a Termék váratlan működésének következményeiért, amelyek a Kiadó cselekedetei vagy mulasztásai, vagy az Admiral Markets ügyfeleinek a Termék működési szabályainak és alapelveinek hiányos ismerete vagy azok helytelen használata miatt következhetnek be.

2. A hozzáférés biztosítása

2.1 A Termékhez való hozzáféréshez a Jogosult ügyfélnek a következő lépéseket szükséges megtennie:

2.1.1 Regisztráljon és küldjön kérelmet egy speciális Temék Landing Oldalon, a https://admiralmarkets.com/hu/trading-platforms/stereotrader oldalon keresztül;

2.1.2 Töltse le a StereoTrader Termék telepítő fájlt (Windows alapú) a webhelyről vagy a linken keresztül;

2.1.3 Indítsa el a StereoTrader Product telepítőfájlt, és kövesse a benne található utasításokat.

2.2 Azonnal aktiválódik a Demó számla terméklicenc, és az ügyfelek használhatják a StereoTrader terméket, amikor a regisztrációs folyamat során az Admiral Markets-től kapott Demó számla hitelesítő adatokkal jelentkeznek be a kereskedési platformba.

2.3 Az Éles számla terméklicencének aktiválásához az Éles számlalegalább 4000 euró (négyezer euró) tőkével vagy azzal egyenértékű összeggel kell rendelkezik egy másik Éles számla alapvalutájában.

Figyelem:

  • Az Éles számla terméklicencének aktiválása akár két munkanapot is igénybe vehet. Az Admiral Markets a licenc megadása után e-mailben értesíti az ügyfelet.
  • Minden Éles számla Terméklicence csak egy adott Éles számlára biztosított, és nem ruházható át. Ha az ügyfélnek több Éles számlája van, akkor ingyenes licencet kaphat minden egyes számlára, feltéve, hogy minden fiók esetében teljesülnek a minimális tőkekövetelmények.
  • A licencet a következő, manuális felülvizsgálati időszakig adják meg, amikor az Admiral Markets eldönti, megújítják-e az ügyfél licencét még egy hónapra.
  • Az Éles számla termékengedélyezési folyamata nem akadályozza meg az ügyfeleket abban, hogy az Admiral Markets által biztosított összes többi Éles számla és kereskedési platform funkciót használják.

3. Licenc megújítás

3.1 A Demó számla terméklicenc automatikusan megújul, amíg a Demó számla létezik, vagy amég Terméket az Admiral Markets felajánlja.

3.2 A Termékhez való hozzáférés automatikusan megújul, ha az ügyfél a felülvizsgálat időpontjában az Éles számláján minimum 4000 euró (négyezer euró) vagy azzal egyenértékű összeggel rendelkezik egy másik Éles számlán alapvalutában az 1.5.2 bekezdés szerint.

3.3 Amennyiben az Admiral Markets úgy dönt, hogy nem újítja meg a Termékhez való hozzáférést, az Admiral Markets 72 órával a hozzáférés felfüggesztése előtt megkísérli e-mailben értesíteni az ügyfelet, azonban az ilyen értesítés időben történő kézbesítése az ügyfél számára nem garantált. Az ügyfél továbbra is kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eredményért, amelyet a Termék hozzáférés megszüntetése okozhat.

3.4. Minden olyan ügyfél, akinek a terméklicencét nem újították meg, szabadon folytathatja az Admiral Markets szolgáltatásainak használatát általános szolgáltatási feltételek mellett, az MT4 és MT5 platformok szabványos szolgáltatásainak és funkcióinak használásával.

4. Licenc visszavonás

4.1 Az Admiral Markets és Kiadó feltételezi a „méltányos használatot”: Ha egy ügyfél szokatlan módon használja ezt a terméket vagy felhasználja az ajánlatot az Admiral Markets ellen, valamint gazdasági és jogi érdekeivel szemben, az Admiral Markets-nek joga van, ésszerű belátása szerint, azonnal megszüntetni a Termékhez való hozzáférést az ügyfél előzetes értesítése nélkül.

4.2 Az Admiral Marketsnek joga van felfüggeszteni a Termékhez való hozzáférést olyan Éles számlák esetében is, amelyek saját tőkéje meghaladja a 4000 eurót (négyezer euró) vagy azzal egyenértékű egy másik Éles számlán alapdevizában, ha szembetűnő betéti és kifizetési szokások nyilvánvalóvá válnak, ami arra utal, hogy a Termék licencfeltételeivel visszaéltek.

4.3 Az Admiral Markets fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, kiigazítsa, felfüggessze, törölje, megszüntesse vagy befejezze a Termék kiépítését bármikor, az ügyfél értesítése nélkül. Az Admiral Markets semmilyen körülmények között nem felel a Termék bármilyen változásából, kiigazításából, felfüggesztéséből, törléséből vagy megszüntetéséből eredő közvetlen vagy közvetett következményekért.

4.4 Semmi sem zárja ki vagy korlátozza az ügyfél kizárólagos felelősségét a termék használata során esetlegesen bekövetkező illegális vagy csalárd tevékenységekért.

5. Záró rendelkezések

5.1 A Termék átvételét követően az ügyfél tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a StereoTrader Termékhasználatának ezen licencfeltételeit, valamint az összes vonatkozó végfelhasználói feltételt és a Termék felhasználói kézikönyvét, amely megtalálható a Kiadó honlapján, valamint az Admiral Markets összes többi Általános Szerződési Feltételében, és elfogadja azokat.

5.2 Az Admiral Markets nem tesz állítást a Termék hibátlan működésével kapcsolatban, és nem vállal felelősséget a Termékkel kapcsolatos műszaki problémákért, amelyek a Kiadó cselekedeteiből vagy mulasztásaiból, vagy a Termék MT4 és MT5 átmeneti vagy tartós teljes vagy részleges összeférhetetlenségéből fakadó helyzetekért az Admiral Markets által kínált platformokon.

5.3 A Termék használatával, valamint a licencfeltételek elfogadásával az ügyfél vállalja, hogy felmenti az Admiral Markets-et és képviselőit minden felelősség alól a Termékkel kapcsolatban felmerülő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen követelésért, költségért, veszteségért vagy kárért.

5.4 A licencfeltételek bármelyikének vita vagy téves értelmezése esetén a vita vagy téves értelmezés megoldásra kerül, amint azt az Admiral Markets megfelelőnek tartja. Az Admiral Markets döntése végleges és kötelező érvényű.

5.5 Az Ügyfél bármikor felmondhatja a Terméklicencet, ha e-mailt küld a kereskedési számlaszámával és egy rövid üzenettel a stereotrader@admiralmarkets.com címre.

5.6 Az Admiral Markets fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél számlaszámát nyilvánosságra hozza egy kapcsolódó Kiadó számára annak érdekében, hogy utasításokat, műszaki áttekintéseket és megrendeléseket hajthasson végre az Ügyfél részéről a Termék szolgáltatásainak nyújtása érdekében, vagy kivizsgálhassa az esetleges visszaéléseket.

Kérdés vagy visszajelzés esetén nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk.