Saglabāt PDF Drukāt

StereoTrader ar Admirals

Spēkā no 2022. gada 7. aprīļa


LICENCES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Vispārīgi

1.1. StereoTrader (turpmāk “Produkts”) ir ārējs (trešās puses) tehniskais paplašinājums lejupielādējamajām MetaTrader 4 (“MT4”) un MetaTrader 5 (“MT5”) darbvirsmas tirdzniecības programmām, kuras Admirals Group AS ( turpmāk - Admiral Markets, un tās juridiskās vienības, piemēram, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admiral Markets Pty Ltd and Admirals SA (PTY) Ltd) sadarbībā ar Leveredge Ltd (turpmāk - Produkta "Nodrošinātājs") piedāvā klientiem, saskaņā ar šeit izklāstītajiem licences noteikumiem un nosacījumiem.

1.2. Nodrošinātājam ir savs Galalietotāja licences līgums (turpmāk - EULA) un Produkta lietošanas rokasgrāmata (turpmāk - Lietotāja rokasgrāmata), kura pirms Produkta lietošanas, ir jāizlasa un jāsaprot un jāpieņem zināšanai katram Produkta lietotājam.

Produktu var izmantot gan virtuālo līdzekļu (“demo tirdzniecības konti”), gan reāls naudaskontiem (“reālie tirdzniecības konti”) un tas irpieejams visiem Admiral Markets klientiem, kuri ir izvelējušies izmantot šo Produkta piedāvājumu ("Atbilstošie klienti").

1.4. Produkta licence Demo kontiem ir pieejama Admiral Markets Atbilstošajiem klientiem bez maksas, tā tiek automātiski atjaunota katru kalendāro mēnesi, un kopējo licences termiņu parasti ierobežo konkrētā Demo konta darbības laiks.

1.5 Produkta piedāvājums ir pieejams Admiral Markets Atbilstošajiem klientiem bez maksas, ja klienta kontā tiek saglabāts minimālais reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls 4000 eiro (četri tūkstoši eiro) apmērāvai līdzvērtīgā vērtībā, kontā ar citu bāzes valūtu. Lai pārliecinātos, ka reālajā tirdzniecības kontā ir pietiekams līdzekļu apjoms, kurš atbilst augstāk minētajām prasībām, tiks veikta manuāla konta līdzekļu pārbaude:

1.5.1 Divu darba dienu laikā pēc noteiktā, minimālā pašu kapitāla līmeņa sasniegšanas reālajā tirdzniecības kontā, un par to ziņots Admiral Markets, aizpildot īpašo produkta pieprasījuma veidlapu Admiral Markets vietnē, izmantojot īpaši paredzētu Produkta galveno lapu vietnē. Pēc piekļuves piešķiršanas, Admiral Markets nosūtīs ziņojumu klientam e-pastā;

1.5.2 Katra kalendārā mēneša beigās, kad Admiral Markets pieņem lēmumu, vai Atbilstošā klienta piekļuve Produktam tiks vai netiks atjaunota uz nākamo kalendāro mēnesi.

1.6. Admiral Markets nenodarbojas ar apmaksātu StereoTrader produkta licenču tālākpārdošanu, tāpēc Reālā konta Produkta licence ir pieejama tikai tik ilgi, cik Admiral Markets veic produkta licences atjaunošanu.

1.7 StereoTrader produkts ir paredzēts lejupielādējamajām Windows operētājsistēmā darbojošām MT4 un MT5 tirdzniecības programmām, un tas nodrošina papildu rīkus tirdzniecības kontu un finanšu tirgu pārraudzībai, kā arī tirdzniecības orderu izpildei.

1.8 Produkts ir balstīts uz Expert Advisor indikatoriem un tehnoloģiju, lejupielādējamajās Windows versijas MT4 un MT5 tirdzniecības programmās. Produkts ir pieejams un aktīvs tikai gadījumā, ja MetaTrader tirdzniecības programma ir savienota ar internetu un Admiral Markets tirdzniecības serveriem, un ir piešķirtas visas Produkta lietošanas nepieciešamās atļaujas tirdzniecības platformas iestatījumos.

1.9 Pirms veikt pieprasījumu par Produkta ieviešanu Reālajā tirdzniecības kontā, ikviens lietotājs tiek aicināts iepazīties ar Nodrošinātāja sniegto Produkta lietotāja rokasgrāmatu, kura ir atrodama arī Nodrošinātāja vietnē website. Turklāt ikviens lietotājs tiek aicināts pirms Produkta izmantošanas īstās naudas kontos, pārbaudīt Produkta opcijas un funkcijas bezmaksas Demo tirdzniecības kontā.

1.10. Admiral Markets nenes atbildību par sekām, kuras saistītas ar neparedzētām operācijām lietojot Produktu, kas var rasties Nodrošinātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, vai Admiral Markets klienta nepietiekamo zināšanu dēļ par Produkta lietošanas noteikumiem, principiem, vai nepareizi lietojot Produktu.

2. Piekļuves nodrošināšana

2.1 Lai iegūtu piekļuvi Produktam, Atbilstošajam klientam ir jāveic šādas darbības:

2.1.1. Reģistrējieties un nosūti pieprasījumu, izmantojot saiti uz šo īpaši izveidoto produkta lapu, https://admiralmarkets.com/lv/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2. Lejupielādē StereoTrader Produkta instalācijas failu (paredzēts Windows OS) no vietnes, vai izmanto šo saiti;

2.1.3 Palaidiet StereoTrader Produkta instalācijas failu un izpildi turpmākos norādījumus.

2.2 Demo konta produkta licence tiek aktivizēta nekavējoties, un klienti var izmantot StereoTrader Produktu, veicot autorizāciju tirdzniecības programmā ar Demo konta datiem, kurus klients saņem veicot reģistrācijas procesu pie Admiral Markets.

2.3 Lai aktivizētu Produkta licenci Reālajam tirdzniecības kontam, tā minimālajam pašu kapitālam ir jābūt 4000 eiro (četri tūkstoši eiro) vai ekvivalentai Reālā tirdzniecības konta vērtībai citā bāzes valūtā.

Paziņojums:

  • Reālā konta Produkta licences aktivizēšana var ilgt līdz divām darba dienām. Pēc licences piešķiršanas, Admiral Markets informēs klientu nosūtot e-pastu.
  • Katra Reālā konta Produkta licence ir paredzēta tikai vienam, konkrētam Reālajam tirdzniecības kontam un to nevar pārsūtīt trešajai personai lietošanai. Ja klientam ir vairāki Reālie tirdzniecības konti, viņš vai viņa var bez maksas saņemt Produkta licenci katram, individuālajam kontam, ja katram kontam ir izpildītas minimālās pašu kapitāla prasības.
  • Licence tiek piešķirta līdz nākamajam konta manuālās pārskatīšanas periodam, kad Admiral Markets attiecīgi pieņems lēmumu, vai Produkta licence klientam tiks vai netiks atjaunota uz nākamo, tekošo mēnesi.
  • Produkta licences pieteikšanās process Reālajam tirdzniecības kontam neliedz klientam izmantot visas citas Reālā konta un tirdzniecības programmas opcijas un funkcijas, kuras nodrošina Admiral Markets.

3. Piekļuves atjaunošana

3.1. Demo tirdzniecības kontiem Produkta licence tiek atjaunota automātiski un tik ilgi, cik ir atvērts Demo tirdzniecības konts vai Produkts tiek piedāvāts no Admiral Markets puses.

3.2 Piekļuvei Produktam vajadzētu tikt atjaunotai automātiski, ja klienta konta atbilstības pārskatīšanas laikā, saskaņā ar 1.5.2. punktu ir nodrošināts, ka klienta reālā tirdzniecības konta pašu kapitāla apjoms būs vismaz 4000 eiro (četri tūkstoši eiro) vai ekvivalenta summa, citā reālā konta bāzes valūtā.

3.3 Ja Admiral Markets pieņems lēmumu neatjaunot piekļuvi Produktam, Admiral Markets mēģinās 72 stundas pirms piekļuves apturēšanas par to paziņot klientam, nosūtot e-pastu, tomēr ņemiet vērā, ka šāda paziņojuma savlaicīga nosūtīšana klientam netiek garantēta. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām sekām, kuras var rasties Produkta piekļuves pārtraukšana dēļ

3.4 Katrs klients, kura Produkta licence netiks atjaunota, var turpināt izmantot Admiral Markets pakalpojumus uz vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, izmantojot MT4 un MT5 tirdzniecības programmu standarta opcijas un funkcijas.

4. Licences anulēšana

4.1 Admiral Markets pieņem, ka klienti izmantojot Produktu ievēros“Godīgus produkta izmantošanas principus”: ja klients Produktu izmantos veidā, kādā tas nav paredzēts, vai tā izmantošana būs pretrunā ar Admiral Markets ekonomiskajām un juridiskajām interesēm, Admiral Markets patur tiesības nekavējoties izbeigt piekļuvi Pakalpojumam - ar vai bez iepriekšēja paziņojuma klientam par lēmumu.

4.2 Admiral Markets saglabā tiesības deaktivizēt vai atsaukt piekļuvi Produktam pat, ja reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls pārsniedz noteiktos, minimālos 4000 eiro (četri tūkstoši eiro) vai līdzvērtīgu summu citā reālā konta bāzes valūtā, gadījumā, ja Admiral Markets būs radušās pamatotas aizdomas, ka piedāvājums ir izmantots ļaunprātīgi, veicot aizdomīgas līdzekļu izmaksas un iemaksas.

4.3 Admiral Markets patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pielāgot, apturēt, atcelt, pārtraukt vai izbeigt Produkta izmantošanu jebkurā laikā, par to iepriekš brīdinot vai nebrīdinot klientu. Uzņēmums nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, kas izriet no jebkurām izmaiņām Produktā vai tā pielāgošanas, apturēšanas, atcelšanas vai izbeigšanas gadījumā.

4.4 Nekas neizslēdz vai neierobežo klienta pilnīgu atbildību par jebkādu nelikumīgu vai krāpniecisku darbību, kas var notikt Produkta lietošanas laikā.

5. Beigu noteikumi

5.1. Saņemot piekļuvi Produktam, klients apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem StereoTrader Produkta, tāpat kā visiem uz galalietotāju attiecinātajiem licences noteikumiem un Produkta lietotāja rokasgrāmatā atrunātajiem Produkta lietošanas priekšrakstiem, kā arī klienta līgumā un visos citos Admiral Markets noteikumos atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem, piekrītot tos ievērot.

5.2. Admiral Markets neizvirza prasību par nevainojamu Produkta darbību un neuzņemas nekādu atbildību par Produkta tehniskajām problēmām, kuras var rasties Nodrošinātāja darbības vai bezdarbības dēļ, vai no īslaicīgas, vai pastāvīgas, vai daļējas Produkta nesaderības ar MT4 un MT5 tirdzniecības programmām, kuras piedāvā Admiral Markets.

5.3. Izmantojot Produktu un akceptējot licences noteikumus un nosacījumus, klients apņemas atbrīvot Admiral Markets un tā pārstāvjus no jebkādas atbildības un klienta pretenzijām vai jebkāda veida zaudējumiem, kuri var rasties saistībā ar Produktu.

5.4. Jebkuru strīdu vai nepareizi interpretētu augstāk minēto piemērojamo noteikumu gadījumā, strīds vai nepareizi interpretētu noteikumu jautājums tiks risināts tā, kāAdmiral Markets uzskatīs par atbilstošu. Admiral Markets lēmums tiek uzskatīts par galīgu un saistošu.

5.5 Klients jebkurā laikā var anulēt Produkta licenci, nosūtot e-pastu uz stereotrader@admiralmarkets.com, un norādot sava tirdzniecības konta numuru ar īsu prasības skaidrojumu aprakstā.

5.6. Admiral Markets patur tiesības atklāt klienta vārdu un konta numuru Nodrošinātājam, lai tas varētu izpildīt norādījumus, tehniskās pārbaudes un sniegt palīdzību klientam par Produkta izmantošanu un orderu izvietošanu, vai gadījumā, ja Produkts ir izmantots ļaunprātīgos nolūkos.

Ja ir radušies jautājumi vai kādi ieteikumi, lūdzu, sazinieties ar mums