Išsaugoti PDF Spausdinti

„Admirals StereoTrader“

Galioja nuo 2022 m. balandžio 7 d.


LICENCIJOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1. 1. „StereoTrader“ (toliau – Produktas) yra išorinis (trečiosios šalies) „MetaTrader 4“ (toliau – MT4) ir „MetaTrader 5“ (toliau – MT5) prekybos platformų atsisiųstų darbalaukio versijų techninis plėtinys, kurį „Admirals Group AS“ (toliau – „Admirals“, taip pat šios grupės įmonės – „Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets Cyprus Ltd“, „Admiral Markets AS Jordan Ltd“, „Admirals AU Pty Ltd“ ir „Admirals SA (PTY) Ltd“) kartu su „Leveredge Ltd“ (toliau – Produkto leidėjas) siūlo klientams pagal čia nurodytas licencijos sąlygas.

1. 2. Produkto leidėjas turi savo Galutinio vartotojo licencijos sutartį (EULA) ir Produkto vadovą (Naudojimo vadovą), kuriuos, prieš Produkto naudojimą, visi Produkto naudotojai turi perskaityti, suprasti ir priimti.

1.3. Produktą gali naudoti visi „Admiral Markets“ klientai, kurie pasirinko šio produkto pasiūlymą, (toliau – reikalavimus atitinkantys klientai) – tiek virtualių pinigų sąskaitose (toliau – demonstracinės sąskaitos), tiek ir realių pinigų sąskaitose (toliau – realios sąskaitos).

1. 4. Produkto licenciją demonstracinėms sąskaitoms „Admirals“ klientai gali gauti nemokamai, ji automatiškai atnaujinama kiekvieną kalendorinį mėnesį, o bendrą licencijos galiojimo laiką paprastai riboja konkrečios demonstracinės sąskaitos veikimo laikas.

1. 5. Produkto licenciją nemokamai gali gauti reikalavimus atitinkantys „Admirals“ klientai: jeigu kliento realios sąskaitos nuosavas kapitalas yra mažiausiai 4000 eurų (keturi tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta. Ar atitinkate nurodytą minimalų realios sąskaitos nuosavo kapitalo reikalavimą galite patys peržiūrėti rankiniu būdu:

1. 5. 1. Per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai buvo pasiektas reikalaujamas realios sąskaitos nuosavo kapitalo lygis ir apie tai buvo pranešta pateikiant specialų prašymą Produkto puslapyje, „Admirals“ svetainėje, naudojant https://admiralmarkets.com/lt/trading-platforms/stereotrader nuorodą. Apie suteiktą prieigą „Admirals“ informuos klientą elektroniniu paštu;

1. 5. 2. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, kai „Admirals“ nusprendžia, ar kitą kalendorinį mėnesį bus atnaujinta reikalavimus atitinkančio kliento Produkto licencija.

1. 6. „Admiral Markets“ neparduoda mokamų „StereoTrader“ produkto licencijų, tad realios sąskaitos Produkto licencija klientas gali naudotis tol, kol „Admirals“ pratęsia Produkto licenciją.

1. 7. „StereoTrader“ produktas yra sukurtas atsisiunčiamoms MT4 ir MT5 platformoms, veikiančioms „Windows“ sistemoje, ir suteikia papildomų prekybos sąskaitų ir finansų rinkų stebėjimo bei prekybos pavedimų vykdymo įrankių.

1. 8. Produkto veikimo pagrindas atsisiųstose MT4 ir MT5 versijose, veikiančiose „Windows“ sistemose, yra indikatoriai ir „Expert Advisor“ technologija. Produktas yra aktyvūs tik tol, kol „MetaTrader“ platforma yra prijungta prie interneto bei „Admirals“ prekybos serverių ir prekybos platformos nustatymuose Produktui suteikti visi reikiami leidimai.

1. 9.Prieš pradedant naudoti Produkto funkcijas realioje sąskaitoje, visi vartotojai raginami susipažinti su Produkto leidėjo pateiktu Produkto naudojimo vadovu, kurį galite rasti ir Produkto leidėjo svetainėje. Be to, kiekvienas Produkto vartotojas raginamas išbandyti Produkto funkcijas ir veikimą nemokamoje demonstracinėje sąskaitoje, prieš pradedant Produktą naudoti realiose sąskaitose.

1. 10. „Admirals“ nėra atsakinga už netikėtas Produkto operacijos pasekmes, kurios gali kilti dėl Produkto leidėjo arba „Admirals“ klientų veiksmų arba neveikimo, nepakankamo produkto naudojimo taisyklių ir principų išmanymo arba neteisingo naudojimo.

2. Prieigos teikimas

2. 1. Norėdamas gauti Produkto prieigą, reikalavimus atitinkantis klientas turi atlikti šiuos veiksmus:

2. 1. 1. Užregistruoti specialiame produkto puslapyje ir išsiųsti užklausą naudojantis https://admiralmarkets.com/lt/trading-platforms/stereotrader nuoroda;

2. 1. 2. Iš svetainės arba naudojantis nuoroda link tsisiųsti „StereoTrader“ produkto diegimo failą („Windows“sistemoje);

2. 1. 3. Paleisti „StereoTrader“ produkto diegimo failą ir vykdyti jame pateiktas instrukcijas.

2. 2. Demonstracinės sąskaitos produkto licencija aktyvinama iš karto ir klientai gali naudotis „StereoTrader“ produktu, prisijungę prie prekybos platformos, naudodamiesi „Admirals“ registracijos metu gautais demonstracinės sąskaitos kredencialais.

2. 3. Norint aktyvuoti realios sąskaitos produkto licenciją, realios sąskaitos minimalus nuosavas kapitalas turi būti 4000 eurų (keturi tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta.

Pastaba:

  • Realios sąskaitos Produkto licencijos aktyvavimas gali užtrukti iki dviejų darbo dienų. „Admirals“ informuos klientą elektroniniu paštu, kai bus suteikta licencija.
  • Kiekviena „StereoTrading“ produkto realios sąskaitos licencija suteikiama tik vienai konkrečiai realiai sąskaitai ir jos negalima perkelti. Jeigu klientas turi kelias realias sąskaitas, jis gali nemokamai gauti licenciją kiekvienai atskirai sąskaitai, jeigu kiekvienoje sąskaitoje yra įvykdyti minimalūs nuosavo kapitalo reikalavimai.
  • Licencija išduodama iki kito rankinės peržiūros laikotarpio, kai „Admirals“ nusprendžia, ar kliento licencija bus atnaujinta dar vienam mėnesiui.
  • Relios sąskaitos Produkto licencijos taikymo procesas netrukdo klientui naudotis visomis kitomis realiomis sąskaitomis ir prekybos platformos funkcijomis, kurias teikia „Admirals“.

3. Prieigos atnaujinimas

3. 1. Demonstracinės sąskaitos Produkto licencija atnaujinama automatiškai tol, kol egzistuoja demonstracinė paskyra arba „Admirals“ siūlo šį Produktą.

3. 2. Realios sąskaitos Produkto licencija bus atnaujinta automatiškai, jeigu kliento minimali realios sąskaitos nuosavo kapitalo dalis bus 4000 eurų (keturi tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta, kai bus tikrinama pagal 1.5.2 punktą.

3. 3. Jeigu „Admirals“ nuspręs neatnaujinti Produkto licencijos, „Admirals“ bandys apie tai pranešti klientui elektroniniu paštu 72 valandos prieš prieigos sustabdymą, tačiau tokio pranešimo pateikimas klientui laiku nėra garantuojamas. Tik klientas yra atsakingas už visus rezultatus, kuriuos gali sukelti Produkto licencijos nutraukimas.

3. 4. Kiekvienas klientas, kurio Produkto licencija nebuvo atnaujinta, gali toliau naudotis „Admirals“ paslaugomis pagal Bendrųjų paslaugų sąlygas, naudodamas standartines MT4 ir MT5 platformų funkcijas.

4. Licencijos panaikinimas

4. 1. „Admirals“ ir Produkto leidėjas remiasi „sąžiningu naudojimu“: jeigu klientas šį Produktą naudoja neįprastai arba naudojasi pasiūlymu priešingai „Admirals“ ekonominiams ir teisiniams interesams, „Admirals“ turi teisę nedelsdama savo nuožiūra pagrįstai nutraukti prieigą prie Produkto, iš anksto pranešdama arba nepranešdama apie tai klientui.

4. 2. „Admirals“ turi teisę sustabdyti prieigą prie Produkto net ir toms realioms sąskaitoms, kurių nuosavas kapitalas yra didesnis nei 4000 eurų (keturi tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta, jeigu realioje sąskaitoje pastebimi lėšų įdėjimo ir nuėmimo modeliai, rodantys, kad licencijos nuostatomis ir šio Produkto sąlygomis yra piktnaudžiaujama.

4. 3. „Admirals“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, sustabdyti, atšaukti, arba nutraukti Produkto teikimą bet kuriuo metu, įspėjus arba neįspėjus kliento. „Admirals“ jokiais būdais nebus atsakinga už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kylančias dėl bet kokio šio Produkto pakeitimo, koregavimo, sustabdymo, atšaukimo ar nutraukimo.

4. 4. Niekas nepanaikina ir neapriboja kliento atsakomybės už bet kokią neteisėtą ar apgaulingą veiklą, kuri gali būti vykdoma naudojantis Produktu.

5. Baigiamosios nuostatos

5. 1. Gavęs šį Produktą, klientas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis licencijos nuostatomis ir „StereoTrader“ produkto sąlygomis, taip pat Galutinio vartotojo sąlygomis bei Produkto vartotojo vadovu, kuriuos galima perskaityti Produkto leidėjo svetainėje, o taip pat ir visomis kitomis „Admirals“ bendrosiomis sąlygomis.

5. 2. „Admirals“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl sklandaus Produkto veikimo ir neprisiima jokios atsakomybės dėl Produkto techninių problemų, kurios gali kilti dėl Produkto leidėjo veiksmų ar neveikimo arba dėl laikino ar nuolatinio visiško arba dalinio Produkto nesuderinamumo su MT4 ir MT5 platformomis, kurias siūlo „Admirals“.

5. 3. Naudodamasis Produktu ir sutikdamas su licencijos nuostatomis ir sąlygomis, klientas įsipareigoja atleisti „Admirals“ ir jos atstovus nuo bet kokios atsakomybės dėl bet kokių pretenzijų, išlaidų, bet kokio pobūdžio nuostolių arba žalos, kylančios arba susijusios su šiuo Produktu.

5. 4. Kilus bet kokiam ginčui ar neteisingai aiškinant išdėstytas licencijos nuostatas ir sąlygas, toks ginčas arba neteisingas aiškinimas bus išspręstas kaip „Admirals“ mano esant tinkama. „Admirals“ sprendimas yra galutinis ir įpareigojantis.

5. 5. Klientas gali bet kada atšaukti Produkto licenciją, atsiųsdamas prašymą elektroniniu laišku su savo prekybos sąskaitos numeriu ir žinutę šiuo el. pašto adresu: stereotrader@admiralmarkets.com.

5. 6. „Admirals“ pasilieka teisę atskleisti kliento sąskaitos numerį susijusiams Produkto leidėjui, kad galėtų atlikti kliento pateiktus nurodymus, technines apžvalgas ir įsakymus dėl Produkto paslaugų teikimo arba ištirti įtariamą piktnaudžiavimą.

Jeigu jums kyla klausimų arba turite atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis.