Salvează PDF Tipărește

StereoTrader cu Admirals

În vigoare din 7 aprilie 2022


TERMENI ȘI CONDIȚIILE LICENȚEI

1. Aspecte generale

1.1 StereoTrader (denumit în continuare „Produs”) este o extensie tehnică externă (terță parte) pentru versiunile desktop descărcabile ale platformelor de tranzacționare MetaTrader 4 (“MT4”) și MetaTrader 5 (“MT5”), pe care Admirals Group AS, (denumită în continuare și Admiral Markets, în entitățile sale juridice globale precum Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd și Admirals SA (PTY) Ltd) le oferă în cooperare cu Leveredge Ltd („Editorul” Produsului) către clienți în conformitate cu termenii și condițiile de licență descrise aici.

1.2 Publisherul are propriul Acord de licență pentru utilizatorul final (EULA) și Manual de referință pentru produs (Manual de utilizare) care trebuie citite, înțelese și acceptate de către fiecare utilizator al produsului înainte de utilizarea acestuia.

1.3 Produsul poate fi utilizat atât pe conturi cu bani virtuali („conturi demonstrative”), cât și pe conturi cu bani reali („conturi live”) ale tuturor clienților Admirals care au optat pentru această ofertă de produs („Clienți eligibili”).

1.4 Licența de produs pentru conturile Demo este disponibilă gratuit pentru clienții eligibili ai Admirals, se reînnoiește automat în fiecare lună calendaristică și durata generală a licenței este de obicei limitată de durata de viață a respectivului cont Demo.

1.5 Licența produsului este disponibilă gratuit pentru clienții eligibili ai Admirals dacă clientul menține un capital propriu minim de 4.000 de euro (patru mii de euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului live. Îndeplinirea cerinței minime menționate anterior privind capitalul propriu al contului live este supusă unei revizuiri manuale discreționare care are loc:

1.5.1 Pe parcursul a 2 (două) zile lucrătoare de la atingerea nivelului de capital al contului necesar și raportat Admirals prin pagina specială a produsului de pe site-ul Admirals la https://admiralmarkets.com/ro/trading-platforms/stereotrader. Admirals va notifica clientul prin e-mail după acordarea accesului;

1.5.2 La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, când Admirals decide dacă licența de produs a unui client eligibil va fi sau nu reînnoită pentru următoarea lună calendaristică.

1.6 Admirals nu este implicată în revânzarea licențelor de produs StereoTrader plătite. Prin urmare, licența produsului aferentă unui cont live este disponibilă pentru client numai atât timp cât Admirals reînnoiește licența de produs.

1.7 Produsul StereoTrader este conceput pentru platformele descărcabile MT4 și MT5 bazate pe Windows și oferă instrumente suplimentare pentru monitorizarea conturilor de tranzacționare și a piețelor financiare, precum și pentru executarea ordinelor de tranzacționare.

1.8 Produsul se bazează pe indicatori și pe tehnologia Expert Advisor în versiunile descărcabile pentru desktop ale platformelor MT4 și MT5 pentru Windows. Acestea sunt active numai atât timp cât platforma MetaTrader este conectată prin internet la serverele de tranzacționare ale Admirals și sunt acordate toate permisiunile necesare Produsului în setările platformei de tranzacționare.

1.9 Înainte de aplicarea caracteristicilor și funcțiilor produsului pe contul live, fiecare utilizator este încurajat să se familiarizeze cu manualul de utilizare al produsului furnizat de editorul produsului, care poate fi găsit și pe site-ul publisherului. În plus, fiecare utilizator al produsului este încurajat să testeze caracteristicile și funcțiile produsului pe un cont demonstrativ gratuit înainte de a utiliza produsul pe conturi cu bani reali.

1.10 Admirals nu poate fi trasă la răspundere pentru consecințele unei funcționări neașteptate a Produsului care ar putea apărea din cauza unor acte sau omisiuni ale editorului sau a cunoștințelor insuficiente ale clienților Admirals despre regulile și principiile operaționale ale Produsului sau utilizarea incorectă a acestuia.

2. Furnizarea accesului

2.1 Pentru a obține acces la Produs, un client eligibil trebuie să parcurgă următoarele etape:

2.1.1 Să se înregistreze și să trimită o cerere prin pagina dedicată produsului: https://admiralmarkets.com/ro/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2 Să descarce fișierul de instalare a produsului StereoTrader (bazat pe Windows) de pe site sau prin intermediul link-ului;

2.1.3 Să lanseze fișierul de instalare a produsului StereoTrader și să urmeze instrucțiunile aferente.

2.2 Licența de produs pentru contul Demo este activată instantaneu, iar clienții vor putea utiliza Produsul StereoTrader la conectarea în platforma de tranzacționare cu acreditările de cont Demo primite de la Admirals în timpul procesului de înregistrare.

2.3 Activarea licenței pentru contul Live necesită ca respectivul cont Live să aibă un capital minim de 4.000 de euro (patru mii de euro) sau echivalentul într-o altă monedă de bază.

Notificare:

  • Activarea licenței de produs pentru un cont live poate dura până la două zile lucrătoare. Admirals va notifica clientul prin e-mail după ce licența va fi acordată.
  • Fiecare licență de produs pentru contul Live este furnizată numai pentru un anumit cont Live și nu poate fi transferată. Dacă un client are mai multe conturi Live, el / ea poate primi gratuit o licență pentru fiecare cont individual, cu condiția să fie îndeplinite cerințele minime de capital pentru fiecare cont în parte.
  • Licența se acordă până la următoarea perioadă de revizuire manuală discreționară, când Admirals decide dacă licența unui client va fi reînnoită sau nu pentru încă o lună.
  • Procesul de solicitare a licenței pentru produsul contului Live nu va împiedica un client să utilizeze restul de conturi Live și funcțiile platformei de tranzacționare, așa cum sunt ele furnizate de Admirals.

3. Reînnoirea accesului

3.1 Licența de produs pentru contul Demo se reînnoiește automat atât timp cât există contul Demo sau Produsul este oferit de Admirals.

3.2 Licența produsului pentru contul Live va fi reînnoită automat în cazul în care clientul menține un capital propriu minim de 4.000 Euro (patru mii Euro) sau echivalentul într-o altă monedă de bază a contului Live în momentul revizuirii, conform paragrafului 1.5.2.

3.3 În cazul în care Admirals decide să nu reînnoiască licența pentru produs, Admirals va încerca să notifice clientul prin e-mail cu 72 de ore înainte ca accesul să fie suspendat. Însă cu toate acestea, livrarea la timp a unei astfel de notificări către client nu este garantată. Clientul rămâne singurul responsabil pentru orice rezultate pe care le poate provoca întreruperea licenței de produs.

3.4 Fiecare client a cărui licență de produs nu a fost reînnoită este liber să continue să utilizeze serviciile Admirals în condiții generale utilizând caracteristicile și funcțiile standard ale platformelor MT4 și MT5.

4. Revocarea licenţei

4.1 Admirals și Publisherul presupun o „utilizare corectă”: dacă un client utilizează această ofertă de produs într-o manieră neobișnuită sau utilizează oferta împotriva intereselor economice și legale ale Admirals, Admirals are dreptul să înceteze accesul la Produs imediat, la discreția sa rezonabilă, cu sau fără o notificare prealabilă către client.

4.2 Admirals are dreptul de a suspenda accesul la produs chiar și pentru conturile Live cu capitaluri proprii mai mari de 4.000 Euro (patru mii Euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului Live, în cazul în care devin evidente modele de depunere și retragere care să sugereze că termenii și condițiile licenței ale acestui produs au fost abuzate.

4.3 Admiral Markets își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica, ajusta, suspenda, anula sau termina furnizarea Produsului în orice moment, cu sau fără notificare către client. În niciun caz Admiral Markets nu va fi răspunzătoare pentru consecințele directe sau indirecte care decurg din orice modificare, ajustare, suspendare, anulare sau încetare a Produsului.

4.4 Nimic nu va exclude sau limita responsabilitatea exclusivă a clientului pentru orice activitate ilegală sau frauduloasă care poate avea loc în timpul utilizării Produsului.

5. Dispoziţii finale

5.1 La recepționarea Produsului, clientul recunoaște că a citit, a înțeles și a fost de acord cu privire la acești termeni și condiții de utilizare a Produsului StereoTrader, precum și la toți termenii relevanți ai utilizatorului final și manualele de utilizare ale Produsului. care pot fi găsite pe site-ul publisherului, precum și la toți ceilalți Termeni generali ai Admirals și sunt de acord cu aceștia.

5.2 Admirals nu face nicio referire cu privire la funcționarea impecabilă a Produsului și nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele tehnice ale Produsului care pot apărea din acte sau omisiuni ale publisherului sau din incompatibilitatea temporară sau permanentă totală sau parțială a Produsului cu Platformele MT4 și MT5 oferite de Admirals.

5.3 Prin utilizarea Produsului și acceptarea termenilor și condițiilor licenței, clientul se obligă să exonereze Admirals și reprezentanții săi de orice răspundere în privința oricăror pretenții, costuri, pierderi sau daune de orice fel care rezultă din sau care apar în legătură cu Produsul.

5.4 În cazul oricărei dispute sau a unei interpretări greșite a termenilor și condițiilor licenței stabilite mai sus, astfel de litigii sau interpretări greșite vor fi soluționate după cum consideră adecvat Admirals. Decizia Admirals este definitivă și obligatorie.

5.5 Clientul poate anula licența de produs în orice moment, trimițând un e-mail cu numărul contului său de tranzacționare și un mesaj la stereotrader@admiralmarkets.com.

5.6 Admirals își rezervă dreptul de a dezvălui numărul de cont al clientului unui Publisher afiliat pentru a putea efectua instrucțiuni, recenzii tehnice și ordine de la client pentru furnizarea serviciilor Produsului sau pentru a investiga orice abuz suspectat.

Nu ezita să ne contactezi în cazul în care ai întrebări sau dorești un feedback.