Salvesta PDF Prindi

StereoTrader koos Admiralsiga

Kehtiv alates 19. aprillist 2021


LITSENTSI TINGIMUSED

1. Üldine

1.1 StereoTrader (edaspidi ka „Toode”) on MetaTrader 4 (MT4) ja MetaTrader 5 (MT5) kauplemisplatvormide väline (kolmas osapool) tehniline laiendus, mida Admiral Markets Group AS (edaspidi ka Admiral Markets) pakub oma ülemaailmsetes juriidilistes isikutes nagu Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS ja Admiral Markets Pty Ltd oma klientidele koostöös Leveredge Ltd-ga (Toote väljaandja) vastavalt siin kirjeldatud litsentsitingimustele.

1.2 Väljaandjal on oma Lõppkasutaja Litsentsileping (EULA)ja Toote käsiraamat (Kasutusjuhend), mida kõik toote kasutajad peavad enne toote kasutamist lugema, mõistma ja aktsepteerima.

1.3 Toodet võivad kasutada kõik Admiral Marketsi kliendid, kes valisid selle pakkumise virtuaalsetel kontodel (“Demokontol”) ja reaalstel kontodel (“Reaalkontod”).

1.4 Tootelitsents Demokontodele on tasuta saadval Admiral Marketsi nõuetele vastavatele klientidele, seda uuendatakse automaatselt igal kalendrikuul ja litsentsi üldist kehtivust piirab tavaliselt konkreetse Demokonto eluiga.

1.5 Toode on tasuta saadaval Admiral Marketsi nõuetele vastavatele klientidele - Klient peab säilitama/hoidma oma Reaalsel kontol minimaalselt 2000 euro (kaks tuhat eurot) suurust kapitali või ekvivalentses suuruses kapitali mõnes teises Reaalse konto baasvaluutas. Eespool nimetatud reaalse konto kapitali puudutava miinimumnõude täitmise kontrollimine toimub juhusliku manuaalse läbivaatluse teel, mis toimub:

1.5.1 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates vajaliku kapitalitaseme saavutamist Reaalsel kontol ning Admiral Marketsile sellest spetsiaalse Toote Maandumislehe kaudu teavitades Admiral Marketsi kodulehel läbi https://admiralmarkets.com/trading-platforms/stereotrader. Admiral Markets teavitab klienti juurdepääsu tagamisest e-posti teel;

1.5.2 Admiral Markets otsustab iga kalendirkuu lõpus, kas kliendi juurdepääsu Tootele järgmisel kalendrikuul uuendatakse või mitte.

1.6 Admiral Markets ei tegele StereotTrader makstud versiooni edasimüümisega; seega on Toote litsents kliendile kättesaadav ainult siis, kui Admiral Markets uuendab Toote litsentsi.

1.7 StereoTraderi Toode on mõeldud allalaaditavatele Windowsi-põhistele MT4 ja MT5 platvormidele ning pakub täiendavaid tööriistu kauplemiskonto ja finantsturgude jälgimiseks ning kauplemiskorralduste täitmiseks.

1.8 Toode põhineb MT4 ja MT5 allalaaditavatel Windowsi põhistel versioonidel indikaatoritel ja Expert Advisor tehnoloogial. Need on aktiivsed ainult seni, kuni MetaTraderi platvorm on ühendatud Interneti ja Admiral Marketsi kauplemisserveritega ning kõik vajalikud load antakse tootele kauplemisplatvormi seadetes.

1.9 Enne Toote funktsioonide rakendamist soovitatakse igal kasutajal tutvuda toote kasutusjuhendiga, mille on välja andnud StereoTrader oma veebilehel. Lisaks soovitatakse igal Toote kasutajal toote omadusi testida tasuta demokontol enne Toote kasutamist reaalsetel kontodel.

1.10 Admirali Marketsit ei saa pidada vastutavaks ootamatute Tootega seotud juhtumite eest, mis võivad tuleneda StereoTraderi või Admiral Marketsi tegevusest või tegevusetusest, toote kasutuseeskirjade ja põhimõtete ebapiisavatest teadmistest või nende ebaõigest kasutamisest.

2. Juurdepääsu Pakkumine

2.1 Tootele juurdepääsu saamiseks peab klient tegema järgmised sammud:

2.1.1 Registreerige ja saatke päring toote Spetsiaalse Maandumislehe kaudu aadressil https://admiralmarkets.com/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2 Laadige StereoTraderi toote installifail (Windowsi põhine) alla veebisaidilt või lingi kaudu;

2.1.3 Käivitage StereoTraderi toote installifail ja järgige selles sisalduvaid juhiseid.

2.2 Demokonto Toote litsents aktiveeritakse koheselt ja kliendid saavad registreerumisprotsessi käigus Admiral Marketsilt saadud Demokonto andmeid kasutades kauplemisplatvormi sisse logides kasutada StereoTraderi toodet.

2.3 Reaalse konto toote litsentsi aktiveerimine eeldab, et Reaalne konto minimaalne omakapital on 2000 eurot (kaks tuhat eurot) või samaväärne teises reaalse konto baasvaluutas.

Teade:

  • Reaalse konto toote litsentsi aktiveerimine võib võtta kuni kaks tööpäeva. Admiral Markets teavitab klienti pärast litsentsi andmist e-posti teel.
  • Iga reaalse konto toote litsents antakse välja ainult ühele konkreetsele reaalsele kontole ja seda ei saa üle kanda. Kui kliendil on mitu reaalset konto, saab ta iga konkreetse konto jaoks tasuta litsentsi, tingimusel et iga konto puhul on täidetud omakapitali miinimumnõuded.
  • Litsents antakse kuni järgmise suvalise käsitsi läbivaatamise perioodini, mil Admiral Markets otsustab, kas kliendi litsentsi pikendatakse veel ühe kuu võrra või mitte.
  • Reaalse konto toote litsentsi taotlemise protsess ei takista klienti kasutamast kõiki teisi reaalsete kontode ning kauplemisplatvormi funktsioone, mda Admiral Markets pakub.

3. Juurdepääsu Uuendamine

3.1 Demokonto toote litsents pikeneb automaatselt seni, kuni Demokonto on olemas või kuni Admiral Markets i toodet pakub.

3.2 Reaalsekonto toote litsentsi pikendatakse automaatselt, kui klient peab lõike 2 kohaselt läbivaatamise ajal reaalajas konto minimaalset omakapitali 2000 eurot (kaks tuhat eurot) või samaväärset summat teises reaalse konto baasvaluutas vastavlt paragrahvile 1.5.2.

3.3 Kui Admiral Markets otsustab juurdepääsu Tootele mitte pikendada, proovib Admiral Markets sellest klienti e-posti teel teavitada 72 tundi enne juurdepääsu peatamist. Sellise teate õigeaegne kohaletoimetamine kliendini ei ole garanteeritud. Klient vastutab ainuisikuliselt kõikide Toote katkestamise tagajärjel tekkinud kahjude eest

3.4 Iga klient, kelle toote litsentsi ei pikendatud, võib jätkata Admiral Markets`i teenuste kasutamist üldtingimustel, kasutades MT4 ja MT5 platvormide standardfunktsioone ja funktsioone.

4. Litsentsi Tühistamine

4.1 Admiral Markets eeldab kliendilt Toote „Õiglast Kasutamist“: kui klient kasutab nimetatud pakkumist või Toodet ebaharilikul viisil või Admiral Marketsi majandus- ja õigushuvide vastaselt, on Admiral Marketsil õigus oma mõistliku äranägemise järgi viivitamatult lõpetada juurdepääs Tootele ilma sellest kliendile ette teatamata.

Admiral Marketsil on õigus peatada reaalsete kontode juurdepääs Tootele, mille kapital on suurem kui 2000 eurot (kaks tuhat eurot) või ekvivalentses suuruses mõnes teises Reaalse konto baasvaluutas. Seda võidakse teha olukorras, kus ilmnevad silmnähtavad sisse- ja väljamaksete mustrid, mis viitavad pakkumist käsitlevate tingimuste kuritarvitamisele.

4.3 Admiral Markets jätab endale õiguse oma äranägemise järgi muuta, kohandada, peatada, tühistada või lõpetada Toote pakkumine igal ajal. Admiral Markets võib kliente sellest teavitada, aga ei ole kohustatud seda ilmtingimata tegema. Mitte mingil juhul ei vastuta ettevõte Tootemuudatuste, kohandamiste, peatamiste, tühistamiste või lõpetamiste poolt tekitatud otseste või kaudsete tagajärgede eest.

4.4 Miski ei vabasta ega piira kliendi ainuisikulist vastutust Toote ebaseaduslikul kasutamisel või pettusele orienteeritud kasutamisel.

5. Üldsätted

Tootele juurdepääsu taganud klient kinnitab, et on lugenud, mõistnud ja nõustunud nende tingimustega ja ühtlasi StereoTraderi kasutustingimustega. Samuti on ta lugenud, mõistnud ja nõustunud kõikide asjakohaseid lõppkasutajaid puudutavate tingimustega, Toote kasutusjuhendiga, kliendilepinguga ning Admiral Marketsi üldtingimustega.

5.2 Admiral Markets ei esita mingeid pretensioone Toote laitmatu toimimise kohta ega võta mingit vastutust Toote tehniliste probleemide eest, mis võivad tuleneda Väljaandja tegudest või tegevusetusest või Toote ajutisest või püsivast täielikust või osalisest kokkusobimatusest MT4-ga ja MT5 platvormidega, mida pakub Admiral Markets.

5.3 Toodet kasutades ja Toote kasutamisega seotud tingimustega nõustudes kohustub klient vabastama ettevõtte ja selle töötajad, esindajad ja/või agendid vastutusest mis tahes nõuete, kulude ning kahjude eest, mis tulenevad Toote kasutamisest või on tekkinud Toote kasutamise tagajärjel.

5.4 Vaidluste puhul või ülaltoodudtingimuste valesti tõlgendamise korral lahendatakse vaidlus Admiral Marketsi seisukohast lähtuvalt. Admiral Marketsi poolt tehtud otsus on lõplik ja siduv.

5.5 Klient saab Toote litsentsi igal ajal tühistada, saates e-kirja oma reaalse konto numbriga aadressile stereotrader@admiralmarkets.com.

5.6 Admiral Markets jätab endale õiguse avaldada seotud väljaandjale kliendi kontonumber, et oleks võimalik teostada kliendiga seotud juhiseid, tehnilisi ülevaateid ja tellimusi Toote teenuste osutamiseks või uurida võimalikke kuritarvitusi.

Kui teil on küsimusi või soovite jagada oma tagasisidet, võite alati meiega ühendust võtta.