Pagrindiniai finansiniai rodikliai, į kuriuos reikia atsižvelgti prieš investuojant

Carolina Caro Mora
8 min.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai yra tie rodikliai, kurie atspindi įmonės finansinę būklę ir kuriuos patartina išanalizuoti prieš investuojant į šią įmonę.

Tarp finansinių rodiklių randame tokius, kurie nurodo mokumą, likvidumą, pelningumą, įsiskolinimą... Aptarkime juos išsamiau!

Kas yra finansiniai rodikliai ir ką parodo finansiniai rodikliai

Kas yra finansiniai rodikliai? Finansinius rodiklius galime apibrėžti kaip rodiklius iš įmonės apskaitos, kurie leidžia palyginti įmonė situaciją skirtingais laikotarpiais, taigi ir jos raidą bėgant metams.

Remdamiesi šiuo finansiniu įmonės paveikslu, jos vadovai gali nustatyti augimo ir tobulėjimo strategijas.

Jeigu atitinkama įmonė yra įtraukta į vertybinių popierių biržą, šie rodikliai suteikia investuotojams ir prekiautojams bendrą supratimą apie jos trumpalaikę, vidutinės trukmės ir ilgalaikę ateitį.

Kokie finansiniai rodikliai naudojami investuojant į akcijas?

Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų aiškinimas

Yra daug finansinių rodiklių, susijusių su įmonės apskaita, nors investuotojo požiūriu pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai yra EBIT/EBITDA, ROA, ROE, PER, pinigų srautas, pelnas vienai akcijai ir dividendų pajamingumas.

Išsamiai peržiūrėsime šį finansinių rodiklių sąrašą ir tada pridėsime dar keletą tiems prekiautojams, kurie nori labiau pasigilinti. Taip pat paaiškinsime, kaip interpretuoti finansinius rodiklius. 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 
EBIT
EBITDA
ROA
ROE
P/E
Pinigų srautai
EPS
Dividendų pajamingumas

Prieš tęsdami, primename, jeigu norite daugiau sužinoti apie rinkų prekybą ir investavimą, registruokitės į mūsų nemokamus seminarus internetu, paspaudę šią nuorodą:

Nemokami prekybos seminarai internetu

Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai

Dabar atidžiau pažvelkime į kiekvieną iš pagrindinių finansinių rodiklių, kuriuos išvardinome aukščiau:

EBIT

Tarp pagrindinių finansinių rodiklių randame EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius). 

EBIT yra veiklos pelnas, atėmus sąnaudas (mokesčius ir palūkanas) iš per tam tikrą laikotarpį gautų pajamų.

Trumpai tariant, EBIT matuoja įmonės veiklos rezultatą, kai atmetamos palūkanos ir mokesčių sąnaudos.

Šis santykis yra naudingas lyginant skirtingų regionų įmones, nes pašalinami tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, mokesčiai, kurie kiekvienoje šalyje yra skirtingi. Logiška, kad didžiausią EBIT turinti įmonė bus pelningesnė, kai jos grynasis pelnas bus panašus į kitų.

EBITDA

EBITDA (pelnas prieš palūkanų mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) reiškia bendrąjį veiklos pelną, atmetus mokesčius, palūkanas ir amortizaciją.

Kitaip tariant, jis yra toks pat kaip EBIT, bet taip pat minusuoja atidėjinius ir amortizacijas, todėl rodo didesnį pelną. Šio rodiklio tikslas – išmatuoti įmonės pinigų srautus.

ROA

ROA (turto pelningumo rodiklis) arba ROI (investicijų grąža) apskaičiuoja įmonės turto pelningumą.

Kaip? EBITDA padalinkite iš viso turto ir padauginkite iš 100. Taip sužinosite, ar įmonė yra pelninga.

Iš tikrųjų tai yra rodiklis, kurį naudoja bankai, spręsdami, ar suteikti įmonei paskolą. Paprastai ROA turi būti didesnis nei 5 procentai, kad būtų galima vertinti, ar atitinkama įmonė yra pelninga.

ROE

ROE (nuosavybės grąža) apskaičiuojamas grynąjį pelną padalijus iš nuosavybės.

Trumpai tariant, tai yra įmonės gebėjimas generuoti grąžą savo akcininkams, taigi ir jos svarba. Jeigu, pavyzdžiui, įmonės ROE yra 12 procentų, tai reiškia, kad kiekvienas investuota 100 eurų generuoja 12 eurų pelno. 

P/E

P/E (kainos ir pajamų santykis) lygina akcijų kainą su įmonės pajamomis per tam tikrą laikotarpį.

Kaip jis apskaičiuojamas? P/E yra gaunamas padalijus akcijos kainą iš pelno vienai akcijai (EPS). Jeigu rezultatas yra toks, kad P/E yra žemas, tai gali reikšti, kad akcijų kaina akcijų rinkoje yra nepakankamai įvertinta.

Šis rodiklis yra labai naudingas, kai lyginate su kitų to paties sektoriaus įmonių P/E – jeigu jis yra mažesnis už pramonės vidurkį, tai reiškia, kad įmonė yra nepakankamai įvertinta.

Pinigų srautas

Grynųjų pinigų srautas taip pat yra labai svarbus finansinis rodiklis, kai analizuojate biržoje prekiaujamą bendrovę.

Pinigų srautas reiškia įmonės gebėjimą generuoti likvidumą, kad būtų galima atlikti mokėjimus. Labai svarbu žinoti, ar įmonė yra gyvybinga.

Šis finansinis rodiklis apskaičiuojamas sudėjus grynąjį pelną, atidėjinius ir amortizacijas.

EPS

EPS arba pelnas vienai akcijai matuoja pelningumą, kurį investuotojas gauna už kiekvieną turimą akciją.

Tai yra vienas svarbiausių finansinių rodiklių analizuojant įmonę, o apskaičiuojamas grynąjį pelną padalijus iš bendrovės akcijų skaičiaus.

Dividendų pajamingumas

Dividendų pajamingumas yra skirtumas tarp mūsų investicijų į akcijas kainos ir to, ką atgauname išmokėjus dividendus.

Norėdami apskaičiuoti šį svarbų finansinį rodiklį, turime padalyti dividendų, mokamų už akciją, vertę iš kainos, už kurią tas vertybinis popierius kotiruojamas rinkoje, ir padauginti iš 100.

Šį rodiklį naudoja, pavyzdžiui, prekiautojai, kurie praktikuoja Dogs of the Dow strategiją, remdamiesi akcijomis, kurių metinis dividendų pajamingumas yra didžiausias tarp Dow Jones 30 akcijų.

Tai yra pagrindiniai finansiniai rodikliai, bet yra ir daug kitų, kaip pamatysime toliau.

Tačiau prieš tęsdami pateikiame jums šią nuorodą, kad galėtumėte atdaryti demonstracinę sąskaitą, kurioje, atlikę įmonės analizę pagal finansinius rodiklius, galėsite mokytis investuoti į akcijų rinką su virtualiomis lėšomis.

Prekiaukite nerizikingoje demonstracinėje sąskaitoje

Mokykitės prekiauti su virtualiais pinigais

Kiti finansiniai rodikliai, skirti investuoti į akcijų rinką

Pajamos

Šis terminas parodo, kiek įmonė uždirba vykdydama savo veiklą, ir reiškia įmonės grynosios vertės padidėjimą.

Skolos

Taip pat turime atsižvelgti ir į įmonės skolas: ji gali generuoti milijoninį pelną, bet jeigu jos skolos taip pat siekia milijonus, įmonė gali turėti rimtų gyvybingumo problemų.

Negalime tikėtis, kad įmonė visai neturės skolų, nes skolos yra būtinos, bet jos niekada neturi viršyti pajamų arba priartėti prie jų.

EV/EBITDA

EV/EBITDA lygina įmonės vertę su bendruoju pelnu prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją.

Kalbėdami apie įmonės vertę, turime omenyje, kiek turėtume už ją sumokėti, jeigu norėtume ją įsigyti. Apskaičiuodami šį rodiklį, iš esmės atsižvelgiame į rinkos kapitalizaciją, išleistų akcijų skaičių, akcijų kainą ir skolą.

Buhalterinė vertė (PVC)

Buhalterinės vertės santykis yra finansinis koeficientas, naudojamas įvertinti akcijų kainą, lyginant su jų buhalterine verte.

Šis rodiklis apskaičiuojamas iš turto vertę atėmus įsipareigojimus ir padalijus iš bendro išleistų akcijų skaičiaus. Tokiu būdu investuotojas žinos, kiek pinigų gautų, jeigu įmonė būtų likviduota.

PEG

Kainos ir pelno augimo santykis (PEG) lygina P/E su numatomu būsimu įmonės augimu, paprastai per ateinančius penkerius metus.

Taip investuotojai gali įvertinti įmonės augimo potencialą. Norėdami apskaičiuoti PEG, turime padalyti P/E iš apskaičiuoto metinio pelno vienai akcijai augimo tempo.

Dividendų išmokėjimas

Tai yra koeficientas, atspindintis pelno, kurį įmonė skiria savo akcininkams atlyginti dividendų forma, procentą.

Kaip ir logiška, kuo didesnė išmoka, tuo didesnę grąžą įmonė siūlo savo akcininkams, todėl tai yra rodiklis, į kurį reikia atsižvelgti atliekant įmonės analizę.

SOTP norma

Jeigu į biržos sąrašus įtraukta bendrovė, kurią analizuojame, yra kontroliuojančiosios bendrovės dalis, patogu žinoti santykį, vadinamą SOTP koeficientu.

Tai valdomų dalių vertinimo procesas, siekiant išsiaiškinti, kiek jos būtų vertos, jeigu jos būtų atskirtos arba parduotos kitai įmonei.

Dabar, kai žinote, kaip analizuoti finansinius rodiklius, kad galėtumėte atlikti pagrindinę įmonės, į kurią norite investuoti, analizę ir jeigu jaučiatės pasiruošę, galite atidaryti realią prekybos sąskaitą.

Nesijaudinkite, jeigu neturite daug kapitalo, nes „Admirals“ taip pat siūlo investuoti į dalines akcijas vos nuo 1 euro, nepriklausomai nuo akcijų kainos. Patikrinkite sąlygas, paspaudę šią nuorodą: 

Investavimas į dalines akcijas

Pirkite dalimis daugiau kaip 700 pirmaujančių pasaulyje akcijų

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kaip investuoti į Coca Cola akcijas ir jų dividendus?
Ar verta investuoti į Coca Cola akcijas 2024 metais? Ši pirmaujanti gaiviųjų gėrimų įmonė, be puikios grąžos, jau kelis dešimtmečius moka dividendus, kiekvieną kartą vis didesnės vertės. Tai gali būti patraukli investicija. Coca Cola yra vienas žinomiausių prekių ženklų visame pasauly...
Ar verta pirkti Tesla akcijas?
2021 metais Tesla akcijos akcijų rinkoje smarkiai pakilo. Šiuo metu po korekcijos kaina atsigauna, o tai gali suteikti galimybių gera kaina pirkti Tesla akcijas ir investuoti į Teslą 2024 metais. 2020 ir 2021 metais Tesla akcijų rezulatai buvo įspūdingi. Tesla akcijų kaina pakilo tiek...
Kaip investuoti į Netflix akcijas 2024 metais?
Yra du būdai investuoti į Netflix akcijas: pirkti bendrovės akcijas arba spekuliuoti kainų pokyčiais, naudojantis CFD. Per pastaruosius metus Netflix akcijos pakilo daugiau kaip 100 procentų... Tad, ar tai gera proga investuoti į Netflix? Netflix (NFLX) yra viena iš nedaugelio technologij...
Daugiau