Olulisemad suhtarvud - milliseid näitajaid enne investeerimist uurida?

Carolina Caro Mora

Olulisemad suhtarvud peegeldavad ettevõtte finantsseisundit ja nendega on soovitatav enne investeerimist tutvuda. Suhtarvud võivad viidata maksevõimele, likviidsusele, kasumlikkusele, võlgnevusele ja paljule muule. Uurime neid lähemalt!

Mis on suhtarvud ning mida need mõõdavad?

Mis on suhtarvud? Suhtarvud tulenevad ettevõtte raamatupidamsiest ja need võimaldavad võrrelda ettevõtte olukorda erinevatel ajaperioodidel ja seega ka arengut aastate lõikes. Sellise ettevõtte finantsolukorra ülevaate põhjal saavad selle juhid koostada kasvu- ja arengustrateegiaid.

Milleks kasutatakse suhtarve investeerides? Kui kõnealune ettevõte on börsil noteeritud, annavad need suhtarvud investoritele ja kauplejatele üldise ettekujutuse selle tulevikust lühi-, kesk- ja pikas plaanis.

Peamised suhtarvud ja nende tõlgendamine

Ettevõtte raamatupidamisarvestusega seotud suhtarve on palju, kuigi investori seisukohalt oleksid peamised suhtarvud ettevõtte hindamiseks järgmised: EBIT/EBITDA; ROA, ROE, PER, rahavoog, aktsiakasum ja dividenditootlus.

Uurime suhtarvude nimekirja lähemalt ja seejärel käsitleme veel mõnda nende kauplejate jaoks, kes soovivad oma uurimistöös süvitsi minna. Samuti selgitame, kuidas suhtarve tõlgendada.

EBIT

EBITDA

ROA

ROE

PER

Rahavoog/Cash flow

Aktsiakasum

Dividenditootlus

Enne jätkamist, kui tunnete, et peaksite kauplemise kohta rohkem teadmisi koguma, on meil teile sobiv kursus. Õppige kauplema 15 päevaga alates esimesest sammust kuni tehingute täideviimiseni. Registreeruge tasuta järgmise lingi kaudu:

Algajast meistriks

Õpi 20 päevaga kauplema - alates seadistustest kuni tehingute täitmiseni

Suhtarvude nimekiri

Vaatame nüüd lähemalt kõiki ülaltoodud olulisi suhtarve:

EBIT

Peamiste suhtarvude hulka kuulub kindlasti EBIT (Earnings before interest and taxes). See on tegevuskasum ja tuleneb kulude (maksud, amortisatsioon, intressid) lahutamisest teatud aja jooksul teenitud tulust. Lühidalt öeldes mõõdab see ettevõtte tegevuse tulemusi peale intressi- ja maksukulude mahaarvamist.

See näitaja on kasulik eri riikide ettevõtete võrdlemisel, kuna välistatakse sellised moonutused nagu maksustamine, mis on igas riigis erinev. Loogiliselt on kõrgeima EBIT-iga ettevõte kasumlikum, kui tema puhaskasum on sarnane.

EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) viitab äritegevuse brutokasumile enne makse, intresse ja amortisatsiooni. Teisisõnu, see on sama, mis EBIT, kuid arvab maha eraldised ja amortisatsiooni, seega näitab see kõrgemat kasumit. Selle näitaja eesmärk on mõõta ettevõtte rahavoogu.

ROA

ROA (Return On Assets) või ROI (investeeringutasuvus) arvutab ettevõtte varade tasuvuse. Kuidas seda arvutada? Jagage EBITDA koguvaradega ja korrutage 100-ga. Nii saate teada, kas ettevõte on kasumlik. See on näitaja, mida pangad laenu andmisel või mitteandmisel kasutavad. Üldjuhul peab ROA olema suurem kui 5%, et oleks võimalik hinnata, kas kõnealune ettevõte on kasumlik.

ROE

ROE (Return on Equity) on omakapitali tootlus ja see arvutatakse puhaskasumi jagamisel omakapitaliga. Lühidalt öeldes on see ettevõtte võime teenida oma aktsionäridele tulu, millest tuleneb ka selle tähtsus. Kui ettevõtte ROE on näiteks 12%, tähendab see, et iga investeeritud 100 euro kohta teenib see 12 eurot kasumit.

PER

PER on hinna/tulu suhe (Price-To-Earnings). See näitaja võrdleb aktsia hinda ettevõtte kasumiga teatud aja jooksul.

Kuidas seda mõõdetakse? PER saadakse aktsia hetkehinna jagamisel aktsiakasumiga (EPS). Kui tulemuseks on, et PER on madal, võib see tähendada, et aktsia hind on aktsiaturul alahinnatud. See näitaja on väga kasulik, kui võrdlete sama sektori ettevõtete PER-e, seega kui see on alla valdkonna keskmise, tähendab see, et aktsia on alahinnatud.

Rahavoog/Cash flow

Rahavoog on börsiettevõtte analüüsimisel ka väga oluline näitaja. See viitab ettevõtte võimele tekitada likviidsust oma maksete tasumiseks, mistõttu on see võtmetähtsusega mõistmaks, kas ettevõte on elujõuline. Selleks peab see alati jääma positiivseks. Seda nimetatakse ingliskeeles ka cash flow'ks.

Selle arvutamiseks peame liitma puhaskasumi, eraldised ja amortisatsioonid.

Aktsiakasum

Aktsiakasum ehk kasum aktsia kohta on ettevõtte analüüsimisel üks olulisemaid näitajaid, kuna see mõõdab kasumir, mida investor teenib iga oma aktsia kohta. See arvutatakse puhaskasumi jagamisel ettevõtte aktsiate arvuga.

Dividenditootlus

Dividenditootlus on vahe meie aktsiatesse tehtud investeeringu maksumuse ja selle vahel, mida saame dividendimaksete kaudu tagasi. Selle olulise näitaja arvutamiseks peame jagama aktsia kohta makstava dividendi väärtuse hinnaga, millega väärtpaber on turul noteeritud ja korrutama tulemuse seejärel 100-ga.

Seda indikaatorit kasutavad näiteks kauplejad, kes kasutavad Dogs of the Dow strateegiat, mis põhineb Dow Jones 30 aktsiatest kõrgeima aastase dividenditootlusega aktsiatega kauplemsiel.

Need on peamised suhtarvud, kuid nagu allpool näeme, on ka palju teisi. Kuid enne jätkamist jagame teiega allolevat linki, et saaksite pärast ettevõtte suhtarvude analüüsi läbiviimist avada demokonto, millel saate virtuaalsete vahenditega aktsiatesse investeerimist harjutada.

Riskivaba demokonto

Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist

Muud suhtarvud aktsiaturul investeerimiseks

Tulud

See termin viitab sellele, mida ettevõte teenib oma tegevuse eest ja mis tähendab tema netoväärtuse suurenemist.

Võlg

Arvestada tuleb ka ettevõtte võlaga: tal võib olla miljonidollariline kasum, aga kui võlg on samuti miljonidollarine, võib tal tekkida tõsiseid probleeme. Me ei saa eeldada, et võlg puudub, sest see võib olla vajalik, kuid võlg ei tohi kunagi ületada sissetulekut ega sellele läheneda - kõik peab olema tasakaalus.

EV/EBITDA

EV/EBITDA võrdleb ettevõtte väärtust (Enterprise Value) brutokasumiga enne intresse, makse, amortisatsiooni. Kui me räägime ettevõtte väärtusest, siis peame silmas seda, mida me peaksime selle eest maksma, kui tahaksime seda osta. EV arvutamisel võtame põhimõtteliselt arvesse turukapitalisatsiooni, käibel olevate aktsiate arvu, aktsia hinda ja võlga.

Price to Book Value (PVC)

Hinna ja raamatupidamusliku väärtuse suhe (hinna ja raamatupidamisväärtuse suhe ehk PVC) on suhtarv, mida kasutatakse aktsiate hinna mõõtmiseks nende raamatupidamusliku väärtuse suhtes ja mis arvutatakse varade väärtusest, millest on lahutatud kohustused, jagatuna emiteeritud aktsiate koguarvuga. Nii saab investor teada, kui palju raha ta saaks ettevõtte likvideerimisel.

PEG

Hinna ja kasumi kasvumäära (PEG, Price/Earnings To Growth) suhe võrdleb PER-i ettevõtte eeldatava tulevase kasvuga, tavaliselt järgmise viie aasta jooksul. Investorid saavad seega hinnata ettevõtte kasvupotentsiaali.

PEG-i arvutamiseks peame jagama PER-i aktsiakasumi hinnangulise aastase kasvumääraga.

Pay out

Pay out on suhe, mis kajastab protsenti kasumist, mille ettevõte kulutab oma aktsionäridele dividendide tasumisele. Loogiliselt, mida suurem on pay out, seda suuremat tootlust aktsia oma aktsionäridele pakub, mistõttu on see üks näitaja, millega ettevõtte fundamentaalset analüüsi tehes arvestada.

SOTP suhe

Kui meie uuritav börsiettevõte on osa valdusühingust, on hea teada suhtarvu, mille nimi on "sum of the parts" ehk SOTP suhe. See on valdusühingu osade hindamise protsess, et selgitada välja, kui palju need oleksid väärt, kui need jagataks või müüdaks teisele ettevõttele.

Nüüd, kui teate, kuidas suhtarve analüüsida, et viia läbi fundamentaalne analüüs ettevõtte kohta, millesse investeerimisest te huvitatud olete, saate avada reaalse kauplemiskonto, kui tunnete, et olete selleks valmis. Ärge muretsege, kui teil pole palju kapitali, sest Admirals pakub ka murdaktsitesse investeerimist, mis on võimalik alates 1 eurost/USA dollarist hoolimata aktsia hinnast.

Tutvu tingimustega järgmise lingi kaudu:

Investeeri murdaktsiatesse

Osta murdaktsiaid rohkem kui 700-s tippettevõttes

Teised artiklid, mis võivad teile huvi pakkuda:

2023. aasta 10 kõige väärtuslikumat ettevõtet maailmas

Mis on value investing ehk väärtusinvesteerimine?

Forex päevakauplemine - juhend algajatele

Meist: Admirals

Reguleeritud teenuspakkujana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

Head kauplemist! 

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  • See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
  • Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
  • Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiralsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
  • Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Carolina Caro Mora, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal. 
  • Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiralsi Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
  • Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
  • Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.
POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Kuidas saada traderiks? Juhend
Trader ehk kaupleja on isik, kes ostab ja müüb finantsvarasid, spekuleerides nende hindade üle, et kasumit teenida. Kas unistad saada traderiks, kuid mõte, et pead selleks pikalt õppima, heidutab sind? Ära muretse.On tõsi, et kauplejad, kes töötavad mainekates pankades, eriti Ameerika...
Kuidas valida endale parim Forex kauplemiskonto?
Enne reaalajas Forexi kauplemiskonto avamist ja maakleri valimist on väga oluline veenduda, et valite õige kontotüübi, kuna see võib teie kasumit ja kahjumit otseselt mõjutada. Kuna turgudel tegutsevad väga erinevad kauplejad, on saadaval ka palju erinevaid kontotüüpe. Niisiis, kuidas valida teie ja...
Forex kauplemine algajatele: põhjalik juhend
Kauplemine Forex turul võib algajatele tunduda eriti keeruline. See on enamasti seotud ebareaalsete ootustega, mis on alustavate kauplejate puhul tavapärane. On oluline teada, et valuutakauplemine ei ole mitte mingil juhul kiirelt rikkaks saamise skeem.See artikkel on Forex kauplemise põhjalik juhen...
Vaata kõiki