Insider Trading - mis on siseringitehingud?

Admirals
8 min lugemine

Võib-olla olete finantssektori kohta uudiseid lugedes kohanud sellist terminit nagu Insider Trading ehk “siseringitehing”. Selline tegevus võib mõjutada ettevõtte aktsia hinda. Aga mida täpsemalt siseringitehing endast kujutab? Kuidas see investoreid mõjutab? See artikkel annab vastuse neile küsimustele ning pakub lisaks ka täiendavat kasulikku lisainfot. 

Insider Trading - Mis on siseringitehing? 

Siseringitehingu all peetakse silmas börsiettevõtte väärtpaberitega (aktsiad, võlakirjad jms) kauplemist, mis põhineb avalikkusele tundmatul teabel. Paljudes riikides on selline kauplemisvorm ebaseaduslik. Sellist tegevust reguleerivad seadused erinevad üksteisest väga palju. Ka süüdimõistmise tagajärjed pole igal pool sarnased.

Võib-olla on seda mõistet kõige lihtsam selgitada näite abil:

Mitu päeva enne ettevõtte X majandustulemuste avalikku avaldamist räägib üks selle direktoritest sõbrale, et ettevõte X-il on eeldatust palju paremini läinud ning nad on ületanud kõik aasta kasumite ootused. Kui see sõber ostab seejärel ettevõtte X aktsiaid, eeldades, et peagi avalikustatavad tulemused põhjustavad aktsia hinna tõusu, oleksid nii ettevõtte direktor kui ta sõber süüdi siseringitehingu sooritamises. 

Isegi kui see direktor meie näites avaldas teabe tahtmatult vestluse käigus või käsitles hooletult teavet, mida teised inimesed lugeda said, uuritaks teda siiski põhjalikult ja tõenäoliselt peaks ta trahvi maksma. 

Kui olete huvitatud kauplemise kohta lisateabe saamisest, siis miks mitte registreeruda ühele meie veebiseminaridest? Need hõlmavad erinevaid kauplemisteemasid kolm korda nädalas ja on täiesti tasuta! Koheseks registreerumiseks klõpsake alloleval ribareklaamil:'

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Insider Trading - Kuidas siseringitehingu sooritanud inimesed vahele jäävad? 

Paljud inimesed ostavad ja müüvad aktsiaid igapäevaselt aktsiaturu lahtiolekuaegadel. Kuidas siis isikud siseringitehingutes süüdi mõistetakse, kui nad lihtsalt börsil kauplevad? 

Finantsturud on tugevalt reguleeritud. Regulaatorite heaks töötavad inimesed, kelle peamine ülesanne on turge jälgida ning otsida midagi kahtlast või ebatavalist. Kui börsiettevõte avalikustab oma tulud, mis mõjutab aktsia hinda, uurivad turgude regulaatorid selle firma aktsiate ostmist mõned päevad enne uudist ja otsivad ebatavalisi siseringitehingutele viidata võivaid tehinguid.

Näide:

Tulles tagasi eelmise näite juurde. Oletame, et investor sai teada, et ettevõtte X oodatust paremad tulemused põhjustavad tõenäoliselt aktsia hinna tõusu ning ta ostis enne ettevõtte tulemuste ametlikku avaldamist 100 000 dollari väärtuses ettevõtte X aktsiaid.

Kui regulaator näeb sellist suurt tehingut mugavalt toimumas vahetult enne ettevõtte aastatulemuste avaldamist avalikkusele, siis algatatakse tõenäoliselt põhjalik juurdlus. Kui uuringute käigus ilmneks, et see investor oli ettevõtte X ühe juhatuse liikme tuttav, oleks neil olemas mõjuv põhjus süüdistus esitada. 

Samamoodi tekitaks see kahtluseid, kui regulaatorid näeksid, et suure tehingu sooritab esmakordne kaupleja või muidu ainult väikeste mahtudega kauplev isik. 

Seega, kui teil on börsiettevõtetes töötavaid sõpru või sugulasi, kes võivad aeg-ajalt saada mitteavalikku teavet, mis võib aktsia hinda mõjutada, siis ärge ostke ega müüge selle teabe alusel aktsiaid. Tagajärjed ei ole seda väärt. 

Insider Trading - Miks on siseringitehingud ebaseaduslikud? 

Lihtsalt öeldes on siseringitehingud ebaseaduslikud, sest neid peetakse ebaõiglaseks investorite suhtes, kellel pole juurdepääsu kauplemise aluseks olevale olulisele teabele. Sellised organisatsioonid nagu Securities ja SEC USA-s ning FCA Suurbritannias jälgivad finantsturge ja püüavad säilitada võrdsed võimalused.

Kunagi oli aeg, mil siseringitehingud oli enamikel turgudel täiesti seaduslikud. Tänapäeval nimetatakse neid tihti "ohvriteta kuriteoks".

Samas kujutage nüüd ette, et müüte oma pikka aega porftellis olnud aktsiad siseringiteavet omavale inimesele kõigest paar päeva enne teavitust ja selle teavituse järel aktsia hind tõuseb. Kuidas te ennast sellises olukorras tunneksite? Ilmselgelt oleksite tahtnud rohkem kasumit teenida ja te ei oleks aktsiaid paar päeva tagasi müünud (kui oleksite peatsest hinnatõusust teadlik olnud). Tegelikult ei ole siseringitehingud ohvriteta kuriteod. 

Insider Trading - Kas siseringiteavet omavad isikud tohivad aktsiaid osta? 

Ettevõtte direktorid, töötajad ja nende sugulased ning sõbrad võivad vabalt osta ja müüa kõnealuse ettevõtte aktsiaid, kuid arenenud turgudel, nagu näiteks Ühendkuningriik ja EL, peavad nad oma tehingud deklareerima reguleerivatele ametiasutusele. Kui leitakse, et nad omasid mitteavalikku teavet, siis uuritakse neid põhjalikult.

Probleemide vältimiseks on enamikel börsil noteeritud ettevõtetel reeglid. Need takistavad isikutel, kes võivad omada mitteavalikku siseteavet, kaubelda veidi aega enne ettevõtteid puudutavate tulemused või kauplemist puudutav info avalikustatakse. Teise võimalusena selliste seotud inimeste tehingud peatatakse. 

Info selle kohta, milliseid aktsiaid ostavad ja müüvad ettevõtete juhid ja nendega tihedalt seotud isikud, on avalikult kättesaadav ja seda kajastavad kord nädalas erinevad finantsväljaanded nagu näiteks The Financial Times või The Investors’ Chronicle. 

Mõned väljaanded on info jagamise järgmisele tasemele viinud ja reastavad näiteks direktorite kauplemisajaloo ning annavad igale direktorile või siseteavet omavale isikule nimekirjas koha selle järgi, kui kasumlikud on nende tehingud. Siseteavet omavate isikute jaoks ei ole kauplemine keelustatud, ebaseaduslik on vaid kauplemine info põhjal, mis ei ole avalik. 

Insider Trading - Keda peetakse siseteavet omavaks isikuks? 

Siseteavet omavad isikud ei ole ainult need inimesed, kes töötavad konkreetses ettevõttes. Reeglid kehtivad ka teiste, väljaspool ettevõtet töötavate inimeste kohta, kes puutuvad kokku mitteavaliku finantsteabega - pankurid, fondihaldurid, juristid, raamatupidajad jne. 

Paar aastat tagasi avastati näiteks siseringitehingute juhtumid ühes trükitöökojas. Printimisele keskendunud firmas käsitleti sageli tundlikke dokumente. Nendes kajastusid näiteks aastaaruanded ja finantsväljavaated. Üks töötajatest sai aru, kui väärtuslik selline teave on ja hakkas seda koos kolleegidega ära kasutama. Loomulikult jäid nad lõpuks vahele ja pidid oma tegude eest vastutama. 

Insider Trading - Miks on see teave investorite jaoks oluline? 

Mõni teist võib mõelda: "Mis on sellel minuga pistmist? Ma ei ole börsiettevõtte direktor ja mul puudub juurdepääs oma investeeringutele kasulikus osutuvale mitteavalikule teabele."

Kuigi see võib nii olla, on siseringitehingute üks probleem see, et need ei too kaasa mitte ainult kopsakad trahve ja võimalikke vanglakaristusi kaasosalistele, need võivad avaldada negatiivset mõju ka ettevõtte aktsiatele.

Siseringitehingud Amazonis

Värske näite siseringitehingute ja selle kohta, kuidas need aktsia hinda mõjutavad, leiab tuntud veebikaubandusettevõtte Amazoni ajaloost. 

28. septembril 2020 esitas SEC endisele Amazoni finantsjuhile ja kahele tema pereliikmele siseringitehingute eest süüdistuse. Siseringitehingud toimusid väidetavalt 2016. aasta jaanuarist 2018. aasta juulini. Selle tulemuseks oli umbes 1,4 miljonit USA dollarit ebaausalt teenitud raha. 

5. novembril 2020 tunnistas endise Amazoni finantsjuhi abikaasa end siseringitehingutes süüdi. Järgmise päeva kauplemissessioni alguses, 6. novembril, mis on graafikul tähistatud punase vertikaalse joonega, langes Amazoni aktsia hind rohkem kui 2% ehk 3248,11 dollarini.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - Amazon M15 graafik. Kuupäevavahemik: 3. november 2020 - 10. november 2020. Pildistamiskuupäev: 11. november 2020. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - Amazon päevagraafik. Kuupäevavahemik: 10. veebruar 2016 - 24. november 2020. Pildistamiskuupäev: 24. november 2020. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja.

Aktsia hind tegi kauplemissessiooni jooksul oma kaotused siiski tasa ning tõusis 5. novembri tasemele ning oli sessiooni lõpuks 3030,91 dollarit. Esmaspäeval, 9. novembril kauplemissessiooni alguses oli Amazoni aktsia hind 3124,44 dollarit. Nädalavahetusel oli aktsia hind langenud üle 5,5% ning langus jätkus ka järgmisel päeval. 

Kas saan Insider Tradingu infot enda kasuks ära kasutada? 

Selleks ajaks, kui avalikustatakse uudised siseringitehingute kohta, on aktsionäride jaoks juba liiga hilja, et midagi ette võtta. 

Nende inimeste jaoks, kes ei ole aktsionärid, võivad siseringitehingute süüdistused pakkuda tulusaid investeerimisvõimalusi.

Kui olete huvitatud ettevõtte aktsiate ostmisest ja seejärel algatatakse selle ettevõttega seotud siseringitehingute menetlus, põhjustab nende negatiivne kajastamine meedias tõenäoliselt aktsia hinna languse. 

Nutikad ja kogenud investorid teavad, et üldjuhul avaldavad siseringitehingute süüdistused ettevõtte aktsiatele ainult lühiajaliselt halba mõju ning varsti hakkab nende hind jälle tõusma ja seega tasub ajutiselt madalamat aktsia hinda ära kasutada. 

Tulles tagasi Amazoni näite juurde, siis kui ma oleksin ostnud aktsiaid vahetult enne turu sulgemist 10. novembril 2020, oleks nende hind olnud umbes 3045 dollarit, võrreldes 3320 dollariga üks päev enne siseteavet omava isiku süüdimõistmist. 

Insider Trading ehk siseringitehingud - Lõppsõna

Mõned inimesed on siseringitehingute ebaseaduslikuks pidamise vastu. Nad on esile toonud teisi tööstusharusid, kus inimesed saavad vabalt sellise teabega kasu teenida (kui neil on teistest inimestest rohkem infot). Kuid nagu lugesite, on siseringitehingud mõjuvatel põhjustel paljudes riikides ebaseaduslikud ja turge reguleerivad asutused töötavad kõvasti selle nimel, et finantsturul kauplemine oleks kõikide jaoks võimalikult õiglane ja võrdne.

Investeerige Admiralsiga

Kui teil tekkis huvi avalikul teabel põhineva kauplemise ja investeerimise vastu, siis võib teil olla hea meel kuulda, et Admiralsi Invest.MT5 kontoga saate osta aktsiaid ja börsil kaubeldavaid fonde (ETF-e) maailma suurimatelt turgudelt. 

Teiste meie pakutavate hüvede hulka kuuluvad muuseas:

  • Konto saab avada vaid minimaalse 1€ suuruse sissemaksega
  • Tasuta reaalajas turuandmed
  • Võimalus koguda dividendimakseid

Kohe alustamiseks klõpsake allolevale ribareklaamile:

MetaTrader Supreme Edition

Lae alla kõige võimsam lisandmoodul oma lemmikule kauplemisplatvormile!

 

Lugege lisaks kauplemise ja investeerimise kohta

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Mis on Dow Jonesi indeks ehk DJIA?
Mis on Dow Jonesi indeks? Dow Jones on Wall Streeti üks peamiseid indekseid koos S&P500 ja Nasdaqiga. Dow Jonesi aktsiaindeksiga kauplemine pakub meile suurepäraseid võimalusi, kuna see on üks maailma võimsamaid finantsturge.Sisukord Mis on Dow Jones? Indeksi koosseis Kuidas kaubelda DJIA-ga...
Mis on finantsturg?
Finantsturg on koht, kus kaubeldakse väärtpaberitega. Kauplejad ostavad ja müüvad väärtpabereid eesmärgiga teenida kasumit, hoides samal ajal riske kontrolli all. Mis on finantsturg?Paljud kauplejad kipuvad keskenduma ühele finantsturule, kaubeldes näiteks aktsiate või CFD-dega, kuid...
Mida tähendab aktsiaindeksitega kauplemine
Televisioonis, raadios, ajalehtedes ja internetis räägitakse aktsiaturgudest väga palju. Mida täpsemalt mõeldakse, kui öeldakse "aktsiaturud"? Väga tihti peetakse silmas aktsiaindekseid.Indeksid nagu Dow Jones (DJIA), SP500, DAX30, FTSE100 on ühed populaarseimad aktsiaindeksid. Siit artiklist saate...
Vaata kõiki