Zásady ochrany proti zápornému zůstatku pro profesionální klienty

Valid as of 6 June 2018


Tyto zásady obsahují okolnosti, za kterých můžeme odškodnit klienty, kteří na svých účtech dosáhli záporného zůstatku.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • Účty jsou CFD obchodní účty, tj. všechny typy účtů jiné než ty, které jsou speciálně určeny pro produkty obchodované na burze.

Při obchodování s finančními produkty na marži je možné dosáhnout stavu deficitu účtu, tj. situace, kdy je zůstatek účtu záporný.

Pokud klient dosáhl záporného zůstatku a požaduje náhradu, musí informovat zákaznickou podporu společnosti e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů po dosažení záporného zůstatku. Společnost vyhodnotí dotaz a podle svého uvážení může připsat na příslušné účty plné nebo částečné vyrovnání záporných zůstatků. Pokud má klient více než jeden účet, budou zůstatky započteny.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Ustanovení těchto zásad není platné, pokud:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • společnost rozhodne dle svého výhradního uvážení, zda záporný zůstatek nesouvisí s obchodní činností klienta (například pokud je záporný zůstatek spojen s jakýmikoliv poplatky);
  • klient jedná prostřednictvím kreditní nebo bonusové dohody poskytnuté společností;
  • záporný zůstatek je spojen s výsledkem, ať už přímým nebo nepřímým porušením jakéhokoli ustanovení obchodních podmínek společnosti nebo porušením tržních pravidel, včetně, ale nikoli výhradně, zákonů společnosti země původu klienta, země bydliště klienta nebo jakékoliv země v rámci EEA;
  • společnost se domnívá, že klient zneužil ochranu poskytnutou dle těchto zásad na úkor společnosti, která mimo jiné zahrnuje situaci, kdy klient jednal ve špatné víře tím, že byl připojen ke strategii, na základě které by klient měl z takové ochrany prospěch, zatímco drží sám nebo ve spolupráci s jiným klientem pozice a další s námi, které jsou pro klienta přínosem v případě, že ochrana je nebo by mohla být zavedna;
  • společnost dříve klienta informovala, že je vyloučen z těchto zásad;
  • existuje událost, která je popsána v následujícím: činu, opomenutí nebo nedbalosti jakéhokoli mnohostranného obchodního nástroje, organizovaného obchodního systému, regulovaného trhu, poskytovatele likvidity nebo zprostředkujícího zprostředkovatele;
  • záporný zůstatek je spojen s vyší mocí - skutek boží, válka, terorismus, občanské nepokoje, průmyslové činy, jakákoli výjimečná událost na trhu nebo činy a ustanovení všech vládních nebo nadnárodních orgánů nebo úřadů, které jsou ve vztahu k pokynům klienta.