Negatīvas konta bilances aizsardzība klientiem ar statusu "Profesionāls klients"

Valid as of 6 June 2018


Šī politika nosaka kārtību un apstākļus, saskaņā ar kuriem mēs varam izmaksāt kompensācijas klientiem, kuru tirdzniecību kontos radusies negatīva bilance.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • CFD tirdzniecības kontiem jeb visiem tirdzniecības kontiem, izņemot kontus, kuri paredzēti biržās tirgojamiem instrumentiem.

Finanšu instrumentu tirdzniecībā, izmantojot kredītplecu, iespējams iegūt tirdzniecības konta deficītu jeb situāciju, kad konta bilance ir negatīva.

Ja tirgojot, radusies tirdzniecības konta negatīva bilance, un klients vēlas, lai tā tiktu kompensēta, klientam ir jāinformē kompānijas klientu apkalpošanas dienests, nosūtot e-pastu ne vēlāk kā 2 dienas pēc negatīvās bilances rašanās. Kompānija izvērtēs pieprasījumu un pēc saviem ieskatiem pieņems lēmumu kompensēt attiecīgo tirdzniecības kontu negatīvo bilanci daļēji vai pilnībā. Ja klients lieto vairākus tirdzniecības kontus, tiks ņemta vērā to kopējā bilance.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Šīs politikas noteikumi neattiecas uz gadījumiem:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • ja kompānija konstatējusi, ka negatīvā bilance nav saistīta ar klienta tirdzniecības darbībām (piemēram, ja negatīvā bilance radusies tirdzniecības izmaksu vai kompānijas piemēroto standarta komisiju rezultātā);
  • ja klientam piešķirts tirdzniecības kapitāls kredītā vai klients izmanto kādu no kompānijas motivācijas programmu iespējām;
  • ja negatīvās bilances rašanās cēlonis ir saistīts ar klienta tiešu vai netiešu kompānijas darījumu noteikumu vai tirgus noteikumu pārkāpumu, ieskaitot, bet ne aprobežojoties arī ar klienta izcelsmes valsts, dzīvesvietas valsts vai jebkuras Eiropas Ekonomiskajā zonas valsts likumu pārkāpumu;
  • ja kompānija konstatējusi, ka klients ļaunprātīgi izmantojis šīs politikas aizsardzību ar mērķi izkrāpt līdzekļus vai gūt jebkādu cita veida labumu, kā rezultātā kompānijai tiek radīti zaudējumi - tanī skaitā ļaunprātīgu tirdzniecības stratēģiju izmantošana, ar kuru palīdzību klients, pastāvīgi vai sadarbojoties ar citu Admiral Markets klientu, gūst labumu no šīs aizsardzības savos tirdzniecības kontos, negodprātīgi un mērķtiecīgi atverot un turot pozīcijas, kuru izpildes laikā tiek vai var tikt iniciēta aizsardzības politika;
  • ja kompānija iepriekš informējusi konkrētu klientu par viņa izslēgšanu no aizsardzības politikas;
  • ja saņemta jebkāda objektīva informācija par rīcību, bezdarbību vai nolaidību no kāda daudzpusējas tirdzniecības sistēmas partnera, tirdzniecības sistēmas uzturētāja, regulētas biržas, likviditātes nodrošinātāja vai starpnieka;
  • ja negatīvā bilance radusies “Force Majeure” jeb nepārvaramas varas notikumu rezultātā – piemēram, dabas katastrofu, karu, terorisma, ļaunprātīgas rīcības, streiku, rūpniecisku katastrofu, "Dieva gribas" dēļ un jebkuru ārkārtēju tirgus notikumu gadījumā, kā arī jebkuru valsts vai pārvaldes struktūru vai iestāžu rīcības un noteikumu iespaidā, kas pēc kompānijas domām attur organizētu klienta darījumu izpildi tirgū.