Negatív számlaegyenleg-védelmi szabályzat professzionális ügyfelek számára

Valid as of 6 June 2018


Ez az irányelv biztosítja azokat a kereteket és körülményeket, amelyek mellett kompenzálhatjuk azokat az Ügyfeleket, akik negatív egyenleggel rendelkeznek számlájukon.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • A számlák CFD kereskedési számlák, azaz az összes számlatípus, kivéve a kifejezetten a tőzsdén kereskedett termékeket.

Pénzügyi termékekkel való marginális kereskedés esetén lehetséges, hogy a számlán deficit keletkezik, mely olyan helyzet, amikor a számla egyenlege negatív.

Ha az Ügyfél negatív egyenleggel rendelkezik, és kártérítést igényel, akkor az ügyfél köteles e-mailben értesíteni a Társaság ügyfélszolgálatát, legkésőbb 2 munkanapon belül a negatív egyenleg felmerülése után. A Társaság kivizsgálja az igénylést, és saját belátása szerint az egyenleget jóváírhatja az érintett számlákon a negatív egyenlegek teljes vagy részleges kompenzálására. Ha az Ügyfélnek egynél több számlája van, akkor a egyenleget nettósítják.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Jelen irányelv rendelkezései nem alkalmazandók abban az esetben, ha:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • a Cég saját belátása szerint állapítja meg, ha a negatív egyenleg nem kapcsolódik az Ügyfél kereskedelmi tevékenységéhez (például, ha a negatív egyenleg a Társaság bármely díjára vagy illetékére vonatkozik);
  • az Ügyfél a Cég által biztosított hitelmegállapodáson vagy bónuszmegállapodáson keresztül köt ügyletet;
  • a negatív egyenleg közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik ahhoz, vagy annak következménye, hogy az Ügyfél megsértette a Cég üzleti feltételeinek bármely rendelkezését, vagy a piaci szabályokat és gyakorlatot, beleértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél származási országának, az ügyfél tartózkodási helyének vagy az EGT-n belüli bármely országnak a törvényeit;
  • a Társaság úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél a Cég kárára visszaélésszerűen alkalmazta a jelen irányelv által biztosított védelmet, amely korlátozás nélkül magában foglalja azt a helyzetet is, amikor az Ügyfél rosszhiszeműen cselekszik, olyan stratégiát folytatván, amelynek során az Ügyfél jelen védelemben részesülne, magánszemélyként vagy egy másik Ügyféllel együttműködve olyan pozíciót teremtve, amelyek az Ügyfél számára előnyös abban az esetben, ha a védelmet alkalmazzák vagy alkalmazhatják;
  • a Társaság korábban értesítette az Ügyfelet, hogy kizárja jelen Irányelvből;
  • bekövetkezik az alábbiak szerint leírt esemény: bármely többoldalú kereskedési létesítmény, szervezett kereskedési rendszer, szabályozott piac, likviditásszolgáltató vagy közvetítő bróker tevékenysége, mulasztása vagy hanyagsága;
  • a negatív egyenleg vis major eseményhez kapcsolódik - Isten elrendelése, háború, terrorizmus, rosszindulatú károkozás, polgári zavargások, ipari tevékenység, bármilyen kivételes piaci esemény vagy bármely olyan kormányzati vagy nemzetek feletti testület vagy hatóság eljárásai és rendeletei, melyek a Cég véleménye szerint megakadályozzák a szabályos és rendezett piac biztosítását az Ügyfél üzleti tevékenységét illetően.