Negative Balance Protection Policy for Professional Clients

Valid as of 6 June 2018


Käesolev Poliitika sätestab raamistiku ja tingimused, mille alusel võime Klientidele kompenseerida Kontodel tekkinud negatiivset kontojääki.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • Kontod on CFD kauplemiskontod, s.t. kõik kontotüübid, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt ette nähtud börsil kaubeldavate toodete jaoks.

Finantstoodetega tagatise alusel kaubeldes on võimalik saavutada konto puudujäägi seisukord, st olukord, kus konto saldo on negatiivne.

Kui Kliendi kontojääk on langenud miinusesse ja Klient soovib hüvitist, siis on ta kohustatud teavitama Ettevõtte klienditeenindust e-posti teel hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates negatiivse kontojäägi tekkimisest. Am hindab päringut ja võib omal äranägemisel krediteerida vastavaid kontosid, et täielikult või osaliselt kompenseerida negatiivseid saldosid. Kui Kliendil on rohkem kui üks konto, saldodtasaarveldatakse.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Käesoleva poliitika sätteid ei kohaldata järgmistel juhtudel:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • Ettevõte määrab kindlaks, et negatiivne saldo ei ole seotud Kliendi kauplemistegevusega; (näiteks kui negatiivne saldo on seotud Ettevõtte lõivude või tasudega);
  • klient teeb tehinguid Ettevõttega sõlmitud krediidikokkuleppe või preemiakokkuleppe alusel;
  • Negatiivne saldo on seotud või tingitud sellest, et Klient on otseselt või kaudselt rikkunud Ettevõtte Äritegevuse Tingimusi või turueeskirju, sealhulgas, kuid mitte ainult Kliendi sünnimaa, elukohariigi või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna riigi seadusandlust;
  • Ettevõte usub, et Klient on kuritarvitanud käesolevast poliitikast tulenevat kaitset Am-i kahjuks ja muuhulgas hõlmab olukorda, kus Klient tegutses pahatahtlikult, järgides strateegiat, mille kohaselt saaks Klient kaitsest kasu omades ise või koostöös teise Kliendiga teisi positsioone meie juures, mis toovad Kliendile kasu, kui kaitse on või võib olla rakendunud;
  • ettevõte on varem Klienti teavitanud, et kõnealune Poliitika temale ei laiene;
  • juhul, kui ilmneb mõni järgnev sündmus: mistahes kauplemisteenuse pakkuja, reguleeritud turu, likviidsuspakkuja või maakleri tegevus, tegevusetus või hooletus;
  • negatiivse kontojäägi teke on seotud Vääramatu Jõu Olukorraga - loodusõnnetused, sõjaolukord, terrorism, pahatahtlikud kahjustused, tsiviilhäda, rahvarahutused, erakorralised turusündmused, valitsuse või riigiorganite seadused või määrused, mis Am-i hinnangul takistavad Klientide tehingukorralduste täitmist.