Politica de Protecție Împotriva Balanței Negative pentru Clienții Profesionali

Valid as of 6 June 2018


Această politică oferă cadrul și circumstanțele în care putem compensa clienții care au înregistrat un sold negativ în conturile lor.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • Conturile sunt conturi de tranzacționare de CFD-uri, spre exemplu toate tipurile de cont, altele decât cele dedicate în mod special produselor tranzacționate pe burse.

Atunci când se tranzacționează produse financiare în marjă, este posibil să se ajungă într-o situație de deficit al contului, adică o situație în care soldul contului este negativ.

În situația în care Clientul a avut de înfruntat un sold negativ și solicită compensații, Clientul trebuie să informeze serviciul de asistență pentru clienți al companiei prin e-mail, în cel mult 2 zile lucrătoare după ce a survenit soldul negativ. Compania va evalua siutațiaa și, la discreția sa, ar putea credita conturile relevante pentru a compensa integral sau parțial soldurile negative. În cazul în care Clientul are mai multe conturi, soldurile vor fi compensate între ele (eng: "netted").

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Dispozițiile prezentei politici nu se aplică atunci când:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • compania stabilește, la discreția sa, că soldul negativ nu are legătură cu activitatea de tranzacționare a Clientului (de exemplu, atunci când soldul negativ se referă la oricare comisioane sau taxe percepute de Companie);
  • Clientul tranzacționează printr-un contract de creditare sau al unei întelegeri cu privire la bonusare oferită de Companie;
  • soldul negativ este legat de sau rezultă din, direct sau indirect, încălcarea de către Client a oricărei prevederi prevăzute în Termenii de business ai Companiei sau din încălcarea regulilor sau practicilor de piață, inclusiv, dar fără a se limita la, sistemul legislativ din țara de origine a clientului, țara de reședință a clientului sau orice țară din SEE;
  • compania consideră că respectivul Client a abuzat de protecția acordată în temeiul prezentei Politici, în detrimentul Companiei care, fără limitare, include o situație în care un Client a acționat cu rea-credință urmărind o strategie prin care Clientul ar putea beneficia de o asemenea protecție în timp ce deține, el însuși sau în cooperare cu un alt Client, alte poziții cu noi, care beneficiază Clientul în cazul în care protecția este sau poate fi declanșată;
  • compania a notificat anterior Clientul că este exclus de la aplicarea aceastei Politici;
  • există un eveniment apărut, așa cum este descris mai departe: acțiuile, omisiunile sau neglijența ce ține de oricare facilități multilaterale de tranzacționare, facilități de tranzacționare organizate, piețe reglementate, furnizorului de lichidități sau de brokerul intermediar;
  • balanța negativă este conectată la un eveniment de forță majoră - un act al lui Dumnezeu, război, terorism, daune malițioase, mișcări civile, acțiuni cu impact în industrie, orice eveniment de piață excepțional sau acte și reglementări ale oricărui organ sau autorități guvernamentale sau supranaționale care, în opinia Companiei, ar putea împidica funcționarea unei piețe ordonate în raport cu ordinele clientului.