Apsaugos nuo neigiamo sąskaitos balanso politika profesionaliems klientams

Galioja nuo 2018 m. birželio 6 d.


Ši politika nustato pagrindus ir aplinkybes, kuriomis galime kompensuoti klientams, kurių sąskaitose susidarė neigimas likutis.

Tai taikoma, kai:

  • Klientai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, priskiriami „Admiral Markets Cyprus Ltd“ (toliau – įmonė) profesionaliems klientams. Tai netaikoma klientui, kurį prižiūri finansinių paslaugų reguliuotojas, arba tokios įmonės valdomam fondui, arba juridiniam asmeniui, kuris yra profesionalus klientas dėl to, kad yra didelė įmonė.
  • Sąskaitos yra CFD prekybos sąskaitos, tai yra visų rūšių sąskaitos, išskyrus tas, kurios specialiai skirtos produktams, kuriais prekiaujama biržoje.

Prekiaujant svertiniais finansiniais produktais galima pasiekti sąskaitos deficito būseną, tai yra situaciją, kai sąskaitos likutis yra neigiamas.

Jeigu kliento neigiamas balansas ir jis reikalauja kompensacijos, klientas privalo informuoti įmonės klientų aptarnavimo tarnybą elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo neigiamo balanso susidarymo. Įmonė įvertins užklausą ir savo nuožiūra gali kredituoti atitinkamas sąskaitas, kad visiškai arba iš dalies kompensuotų neigiamą balansą. Jeigu klientas turi daugiau kaip vieną sąskaitą, likučiai bus įskaitomi.

Kredituojama suma nustatoma įskaitant visus teigiamus likučius ir neigiamais likučiais, susidariusius per 2 darbo dienas iki užklausos gavimo. Savo nuožiūra įmonė kredituoja kliento sąskaitas, siekdama kompensuoti bendrą neigiamą balansą iki maksimalios 50 000 eurų arba atitinkamos kredito vertės kitomis sąskaitos valiutomis sumos.

Šios politikos nuostatos netaikomos:

  • kliento jurisdikcijoje galioja teisiniai reikalavimai įmonei suteikti klientui apsaugą nuo neigiamo nuosavybės balanso (pavyzdžiui, Vokietijos Federacinėje Respublikoje); tokiais atvejais įmonės veiksmai grindžiami vietos įstatymais, o ne šia politika;
  • kai įmonė savo nuožiūra nusprendžia, kad neigiamas balansas nėra susijęs su kliento prekybos veikla (pavyzdžiui, kai neigiamas balansas yra susijęs su bet kokiais įmonės mokesčiais ar rinkliavomis);
  • jeigu klientas veikia pagal įmonės suteiktą kredito susitarimą arba premijos susitarimą;
  • kai neigiamas balansas yra susijęs su kliento tiesioginiu arba netiesioginiu įmonės nustatytų sąlygų pažeidimu arba rinkos taisyklių ar veiklos pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, kliento kilmės šalies, kliento gyvenamosios šalies ar bet kurios EEE šalies įstatymais;
  • įmonė mano, kad klientas piktnaudžiavo šios politikos teikiama apsauga įmonės nenaudai, kuri, be apribojimų, apima ir situaciją, kai klientas pats arba bendradarbiaudams su kitu klientu elgėsi nesąžiningai, vykdydamas strategiją, pagal kurią gautų tokią apsaugą, laikydamas kitas pozicijas mūsų įmonėje, kurios naudingos klientui tuo atveju, nes joms taikoma apsauga arba ji gali būti suaktyvinta;
  • įmonė anksčiau yra pranešusi klientui, kad jam netaikoma ši politika;
  • įvyksta įvykis, kylantis dėl bet kurios daugiašalės prekybos priemonės, organizuotos prekybos sistemos, reguliuojamos rinkos, likvidumo teikėjo arba tarpininko veiksmų, neveikimo ar aplaidumo;
  • neigiamas balansas yra susijęs su nenugalimos jėgos (force majeure) įvykiu – Dievo veiksmu, karu, terorizmu, kenksminga žala, pilietiniu sąmyšiu, pramonės aktais, bet kokiais išskirtiniais rinkos įvykiais arba vyriausybinių ar tarpvyriausybinių organizacijų arba valdžios institucijų aktais ir nuostatomis, kurios, įmonės nuomone, užkerta kelią tvarkai rinkoje, susijusioje su kliento įsakymais.