Negative Balance Protection Policy for Professional Clients

Valid as of 6 June 2018


Ši politika nustato pagrindus ir aplinkybes, kuriomis galime kompensuoti klientams, kurių sąskaitose susidarė neigimas likutis.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • Sąskaitos yra CFD prekybos sąskaitos, tai yra visų rūšių sąskaitos, išskyrus tas, kurios specialiai skirtos produktams, kuriais prekiaujama biržoje.

Prekiaujant svertiniais finansiniais produktais galima pasiekti sąskaitos deficito būseną, tai yra situaciją, kai sąskaitos likutis yra neigiamas.

Jeigu kliento neigiamas balansas ir jis reikalauja kompensacijos, klientas privalo informuoti įmonės klientų aptarnavimo tarnybą elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo neigiamo balanso susidarymo. Įmonė įvertins užklausą ir savo nuožiūra gali kredituoti atitinkamas sąskaitas, kad visiškai arba iš dalies kompensuotų neigiamą balansą. Jeigu klientas turi daugiau kaip vieną sąskaitą, likučiai bus įskaitomi.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Šios politikos nuostatos netaikomos:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • kai įmonė savo nuožiūra nusprendžia, kad neigiamas balansas nėra susijęs su kliento prekybos veikla (pavyzdžiui, kai neigiamas balansas yra susijęs su bet kokiais įmonės mokesčiais ar rinkliavomis);
  • jeigu klientas veikia pagal įmonės suteiktą kredito susitarimą arba premijos susitarimą;
  • kai neigiamas balansas yra susijęs su kliento tiesioginiu arba netiesioginiu įmonės nustatytų sąlygų pažeidimu arba rinkos taisyklių ar veiklos pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, kliento kilmės šalies, kliento gyvenamosios šalies ar bet kurios EEE šalies įstatymais;
  • įmonė mano, kad klientas piktnaudžiavo šios politikos teikiama apsauga įmonės nenaudai, kuri, be apribojimų, apima ir situaciją, kai klientas pats arba bendradarbiaudams su kitu klientu elgėsi nesąžiningai, vykdydamas strategiją, pagal kurią gautų tokią apsaugą, laikydamas kitas pozicijas mūsų įmonėje, kurios naudingos klientui tuo atveju, nes joms taikoma apsauga arba ji gali būti suaktyvinta;
  • įmonė anksčiau yra pranešusi klientui, kad jam netaikoma ši politika;
  • įvyksta įvykis, kylantis dėl bet kurios daugiašalės prekybos priemonės, organizuotos prekybos sistemos, reguliuojamos rinkos, likvidumo teikėjo arba tarpininko veiksmų, neveikimo ar aplaidumo;
  • neigiamas balansas yra susijęs su nenugalimos jėgos (force majeure) įvykiu – Dievo veiksmu, karu, terorizmu, kenksminga žala, pilietiniu sąmyšiu, pramonės aktais, bet kokiais išskirtiniais rinkos įvykiais arba vyriausybinių ar tarpvyriausybinių organizacijų arba valdžios institucijų aktais ir nuostatais, kurie, įmonės nuomone, užkerta kelią tvarkai rinkoje, susijusioje su kliento įsakymais.