Какво е дивидент и как да инвестираме в акции с дивиденти?

Борис Петров

Много от инвеститорите имат цел да получат пасивна доходност от своите инвестиции и акциите с дивиденти може да са добро решение за техния инвестиционен портфейл. Чрез изплащане на дивиденти инвеститорите получават допълнителна доходност, извън потенциалното повишаване на цената на закупените акции на компании. Искате да разберете повече за дивидентите? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е дивидент?

Дивидент е разпределяне на определена част от печалбата на дадена компания, която се изплаща под формата на възнаграждение за нейните акционери. Размерът на дивидента се определя и управлява от борда на директорите на компанията, а преди това членовете на борда биват одобрявани от акционерите.

Когато става въпрос за инвестиции на фондовите пазари много инвеститори търсят възможност да инвестират в акции, от които да получават възможно най-добър дивидент. И защо не, след като с получаване на дивиденти от акции инвеститорите гарантират още един паричен поток към своя портфейл, освен потенциалните капиталови печалби при евентуален ръст на цената.

Всъщност дивидентът е награда, която се изплаща на акционерите на дадена компания, заради това, че са инвестирали собствен капитал в нея и обикновено идва от нетните печалби на фирмата. А дивиденти могат да се изплащат под формата на:

 • Парични плащания
 • Акции
 • Друго имущество

Все пак паричното разпределяне на дивидент е най-често срещано.

Освен компании изплащане дивиденти практикуват и:

Тествайте търговията с над 4000 акции на компании и 200 ETF-и без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Кои компании изплащат дивиденти?

В повечето случаи по-голямата част от печалбата остава на съхранение в компанията като често печалбите се използват за финансиране на настоящата и бъдеща активност и покриване на задължения. Останалата част може да бъде бъде използвана за изплащане на дивидент на акционерите или за обратно изкупуване на акции.

Все пак, някои компании могат да предлагат изплащане на дивиденти, дори когато не правят достатъчно големи печалби. В повечето случаи това се прави с цел да се поддържа установения ред, за да могат да се привличат нови инвеститори и да се задържат настоящите.

Преди да се даде отговор на въпроса кои компании изплащат дивидент е добре да се види какви видове акции има и с какво се характеризират. Акциите на компании могат се делят основно на три категории:

 1. Акции с растеж (англ. growh stocks)
 2. Акции със стойност (англ. value stocks)
 3. Акции с дивиденти (англ. dividend stocks)

Както личи от името най-солидните дивидентни плащания и може да се очакват от акциите с дивиденти.

Акции с дивиденти

Акции с дивиденти са акции на компании, които изплащат редовни дивиденти на своите инвеститори. Тези компании често са на утвърдени компании, които водят политика за разпределяне на печалбите обратно към акционерите.

По-големите установени на пазара компании, които има по-лесно предвидими печалби често изплащат най-големи дивиденти на своите акционери. Тези компании са склонни на редовно изплащане и увеличаване на дивидентните плащания, тъй като се стремят да максимизират печалбите за акционерите по начин, който се различава от естествения растеж на цената на акциите.

Повечето компании от следните сектори поддържат редовно изплащане на дивиденти:

Редовно изплащане на дивидент може да се срещне и при различните видове фондове ако това съответства на техните инвестиционни цели.

Най-общо казано:

 • По-новите и бързоразвиващи се компании рядко изплащат големи дивиденти. Причината е проста - много компании смятат, че е най-добре да реинвестират печалбите в бизнеса си, за да стимулират по-нататъшен растеж.
 • От друга страна, компаниите, които са узрели и за които не е необходимо да харчат голяма част от капитала, който генерират за разрастване на бизнеса, имат два основни начина да върнат капитал при акционерите - изплащане на дивиденти или обратно изкупуване на акции.

Има известен дебат сред инвеститорите относно това кое е по-добро - дивидентите или обратното изкупуване на акции. Но много компании използват комбинация от двете.

Тъй като дивидентните акции обикновено са зрели и печеливши компании, те обикновено преживяват рецесиите и сривовете по-добре от акциите без дивидент и също така са по-малко волатилни.

Тествайте инвестициите в дивидентни акции без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admrials. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Как се случва изплащането на дивиденти?

Ако дадена компания има печалба и реши да изплати дивидент на обикновените акционери, се обявява сумата и датата на изплащане. Обикновено в САЩ компаниите планират изплащане на дивиденти на всеки три месеца, след като бъде приключен финансовия отчет и бордът на директорите се срещне, за да преразгледа финансовите резултати.

В други случаи изплащането на дивиденти може да е веднъж годишно. Този метод е по-често използван в Европа.

Разпределяне на дивиденти обикновено се случва под формата на пари в брой. Но, както вече споменахме това може да се случи и чрез даване на допълнителни акции. Трябва да отбележим, че често инвеститорите получават възможност да изберат дали да реинвестират получените дивиденти.

В повечето случаи сумата получена от изплащане на дивиденти подлежи на данък дивидент. Този данък дивидент трябва да бъде платен независимо от формата на разпределение на дивидент.

Процедура по изплащане на дивиденти от акции

Когато от дадена компания обявят изплащане на дивиденти, акционерите се уведомяват чрез прессъобщение и информацията обикновено се разпространява чрез финансовите медии. Това е първа стъпка в процедурата по начисляване на дивидент и се нарича дата на деклариране.

Ето всички важни дати, които трябва да запомните, когато получавате дивиденти от акции:

 • Дата на деклариране - дата, на която борда на директорите анонсира и одобрява изплащането на дивидент.
 • Екс-дивидентна дата (англ. ex-dividend date) - първата дата, на която акцията се търгува без дивидент.
 • Дата на записване (англ. record date) - дата на записване на всички инвеститори, които имат права при разпределение на дивидент.
 • Дата на изплащане (нагл. payment date) - дата, на която официално се стига до изплащане на дивидент.

На следващото изображение ще видите всички дати изобразени хронологично:

На датата за изплащане компанията депозира средствата на акционерите в депозитар. След това идват и плащанията в брой, които стават чрез инвестиционни посредници по целия свят. Тези фирми спомагат инвеститорите да получат в своя дивидент от акции на дадена компания.

Данък дивидент

Както вече споменахме, всяко начисляване на дивидент се облага от данък дивидент, който обаче може да зависи от:

 1. Държавната юрисдикция
 2. Вида на декларирания дивидент
 3. Сметката, в която инвеститорът държи акциите
 4. Периодът, в който инвеститорът е притежавал дадените акции.

В България например данък дивидент се определя от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и ставката за данък дивидент в общия случай е 5%. Разбира се има различни изключения и промени като например местожителство на инвеститора и дали акциите, в които инвестира са чуждестранни или не.

В други държави този данък дивидент може да е в различно процентно съотношение и при други условия. Затова е добре преди да се инвестира в акции с дивиденти да се провери точно ситуацията с данък дивидент. Препоръчително е и консултация със счетоводител.

Изградете собствено портфолио от акции с дивиденти като избирате от над 4000 акции и 200 ETF-и. Започнете сега, единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Търсите акции с висок дивидент?

Инвестирайте с Admirals и избирайте сред 4000 глобални акции

 

Как се изчислява дивидентна доходност?

Когато инвестирате в акции с дивиденти, то със сигурност бихте искали да знаете каква доходност ще получите. Най-лесното изчисляване на дивидент можете да направите по формулата:

 • дивидент на акция х брой акции = обща сума от дивиденти

Освен това можете да изчислите дивидентна доходност на Вашата инвестиция.

Дивидентна доходност на една компания може да бъде много полезен индикатор за дадена компания, тъй като показва на инвеститора съотношението на годишния дивидент спрямо текущата цена на акциите, в проценти. По същество той показва приблизителна оценка на дивидентната възвръщаемост на дадена инвестиция в акции.

Изчислението на този показател е доста просто:

 • Дивидентна доходност = Годишен дивидент / Цена на акция

Този показател може да се използва за идентифициране на дивидентни акции, които може да се превърнат в потенциални бъдещи сполучливи инвестиции.

Разбира се, много инвеститори биха търсили само акции с висока дивидентна доходност, което в някои случаи може да се окаже подвеждащо, тъй като компании, които предлагат висока дивидентна доходност, често имат много ниска цена на акцията. А затова може да има и сериозни причини.

Как да изберете най-добрите акции с дивиденти?

Инвестициите в акции с дивиденти могат да бъдат отличен начин за генериране на пасивна доходност и увеличаване на портфолиото за дълги периоди от време. Ако се съсредоточите върху солидни компании, които редовно увеличават своите дивиденти, малък първоначален капитал потенциално може да се превърне в доста по-сериозен, благодарение на силата на сложната лихва.

С две думи най-добрата причина за инвестиране в акции с дивиденти е възможността за плавно увеличаване на капитала. Но да разгледаме кои няколко насоки за дивидентните акции могат да Ви помогнат да изберете най-подходящите компании за Вашия портфейл.

1. Не се фокусирайте само върху дивидентната доходност.

Може да звучи изненадващо, че дивидентната доходност всъщност може да не бъде от такова значение при избора на дивидентна акция. Разбира се ако всички други индикатори са еднакви, по-високата доходност от дивидент със сигурност е за предпочитане.

Но докато акцията притежава сравнително висока доходност (да речем, % или по-висока като сума), има няколко други фактора, на които дивидентните инвеститори би трябвало да обърнат по-голямо внимание. Например:

 • История на дивидентите - компанията има ли навика да изплаща редовно дивиденти и то в дългосрочен план. Добре е да има десетилетна история на разпределянето на дивиденти.
 • Растеж на дивиденти - редовно ли се увеличава дивидента. Ръстът на дивидентите е може би един от най-важните показатели при анализ на акции с дивиденти.

Тези два индикатора често може да са значително по-важни за дългосрочните инвеститори, отколкото текущата дивидентна доходност на акциите.

Пример:

Акциите на Johnson & Johnson имат 3.15% доходност от дивидент ( към 27 октомври 2023). Въпреки че това не е най-високата, дивидентна доходност, която ще намерите, трябва да предвид, че компанията е с не само забележително последователно в изплащане на дивидент, но и е увеличила размера на дивидента си в последните 62 последователни години.

Все пак миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

На следващото изображение ще откриете цената на акциите на Johnson & Johnson:

2. Коефициент на изплащане на дивидент (Payout ratio).

Коефициентът на изплащане на дивидент също е сред най-важните показатели за инвеститорите, които искат да инвестират в акции с дивиденти. Той всъщност представлява дивидентът на акцията като процент от печалбата и. Таза този индикатор показва способността на акцията да продължи да изплаща дивидентите си, дори ако печалбите на компанията намаляват.

На графиката отдолу ще откриете коефициента на изплащане (горната част) и дивидентната доходност на Johnson & Johnson:

Източник Koyfin, Johnson and Johnson, графика на дивидентна доходността и коефициент на изплащане на Johnson & Johnson към 27 октомври 2023 г. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

3. Обща възвръщаемост (Total return).

Този показател отразява комбинацията от дивидентите и покачването на цената на акцията. Общата възвръщаемост дава цялостна картина за представянето на дадена акция с дивиденти. Например ако определена акция повиши цената си с 6% за една година и предлага 3% дивидентна доходност, общата и възвръщаемост е 9%.

В обратния случай, ако цената на акцията, в която сте инвестирали са понижи с 6%, при 3% доходност от дивидент, то загубите ще бъдат ограничени до 3% от капитала.

4. Ръст на печалба на акция (EPS growth).

Показателят печалба на акция измерва колко печалба е генерирала дадена компания спрямо броя на акциите, които са в обръщение. Съотношението се изчислява, като се вземе нетната печалба на компанията и от нея се извадят дивидентите, изплатени за привилегировани акции, и след това тази цифра се раздели на средния брой на акциите.

Да речем, че компанията има приходи от $20 милиона и изплаща $2 милиона дивиденти на привилегированите акционери. Нека също така да кажем, че компанията има 10 милиона акции за първата половина на тримесечието и 12 милиона акции за втората половина, или средно 11 милиона акции. В този случай ето как бихме изчислили печалбата на акция:

 • $20 милиона - $2 милиона = $18 милиона
 • $18 милиона / 11 милиона акции = $1.63 на акция.

Така избраната компания има настоящо съотношение печалба/акция от $1.63. В повечето случаи постоянно нарастващото съотношение са добър показател, че акциите ще могат да продължат да увеличават дивидента си.

5. Дългосрочен дълг (long term debt)

Добре е да сезнае, че сам по себе си дългът не е задължително да е лош показател. Всъщност ако мениджмънтът на една компания може да използва ливъридж разумно, то тя може да нарасне по-бързо oт конкурентите си, съответно да направи акционерите си по-богати за по-кратък период.

Размерът на дълга и съотношението му спрямо активите на компанията са важни, но може би още по-важна е тенденцията при задлъжнялостта.

Рязкото и продължително увеличаване на дълга на дадена компания без това да води със себе си ръст на печалбите може да доведе до влошаване на здравословното и състояние, което пък от своя страна да отблъсне инвеститорите и да понижи цената на акцията.

Инвестирайте в 4000 акции на компании и над 200 ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света! Започнете със само €1 като кликнете на банера отдолу:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да започнете инвестиции в акции с дивиденти?

След като вече знаете какво е дивидент, които компании изплащат дивиденти, каква е процедурата по изплащане на дивиденти, както и как да изберете най-добрите дивидентни акции, може би е дошло време да преминете към по-интересната практическа част - да направите първата си инвестиция в акции с дивиденти.

Това може да направите след само три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с дивидентни акции
 2. Изтеглете платформа за търговия с дивидентни акции
 3. Изберете акция (ДЗР на акция) и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за инвестиции в акции с дивиденти с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример затова как да купите/продадете ДЗР на акции на Johnson & Johnson (JNJ) на платформа за търговия с акции.

Как да купите Johnson & Johnson ДЗР?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на акциите на Johnson & Johnson
 4. Кликнете с десния бутон на JNJ и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в Johnson & Johnson ДЗР Вие очаквате поскъпване на акциите на компанията, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете Johnson & Johnson ДЗР?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на акциите на Johnson & Johnson
 4. Кликнете с десния бутон на JNJ и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в Johnson & Johnson ДЗР Вие очаквате поевтиняване на акциите на компанията, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?
Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!...
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Виж Всички