Търговия на януарския ефект: какво трябва да знаете?

Януари 05, 2024 19:18

2024 вече е тук! Финансовите пазари се нормализират след празничния период и въпросът е дали ще станем свидетели на така наречения „януарски ефект“. Не, това не е филмово заглавие, а феномен, за който много финансови ценители биха знаели.

В тази статия ще се опитаме да обясним какво означава януарският ефект във финансовия свят, така че начинаещите трейдъри да могат да го вземат предвид, когато проектират своите стратегии в началото на 2024 г.

Какво представлява януарският ефект?

Януарският ефект е забележително явление във финансовия свят, характеризиращо се с тенденция цените на акциите да се покачват през първия месец на годината, особено след разпродажба в края на предходната година поради данъчни причини. Тази пазарна аномалия е наблюдавана на различни финансови пазари и е обект на интерес за инвеститори, анализатори и изследователи.

Хипотезата предполага, че акциите с малка капитализация, по-специално, показват по-съществено покачване на цената през януари в сравнение с по-големите акции. 

Едно предложено обяснение е събирането на данъчни загуби, при което инвеститорите стратегически продават губещи позиции в края на годината за данъчни цели, създавайки състояние на свръхпродаденост. През януари, тъй като инвеститорите реинвестират капитал, цените може да отскочат, което да доведе до наблюдаваната възходяща тенденция.

Няколко фактора допринасят за януарския ефект, включително данъчни съображения, психология на инвеститорите и корекции на портфолиото в края на годината. Въпреки че феноменът е документиран, неговата последователност и предсказуемост варират и участниците на пазара трябва да бъдат предпазливи.

Анализаторите често се задълбочават в историческите данни, за да идентифицират моделите, свързани с Януарския ефект. Важно е обаче да се отбележи, че пазарната динамика може да се развива и миналото представяне не винаги е показателно за бъдещи резултати.

Инвеститорите и изследователите продължават да изследват януариския ефект, търсейки по-задълбочено разбиране на неговите основни механизми и последици за пазарното поведение.

История зад януарския ефект

Януарският ефект, сезонна аномалия на финансовите пазари, е наблюдаван за първи път в началото на 20 век. 

Революционните изследвания на Доналд Кийм в началото на 80-те години на миналия век предоставят значителни доказателства срещу хипотезата за ефективния пазар, хвърляйки светлина върху феномена. Този ефект се характеризира с тенденцията цените на акциите да се покачват през първия месец на годината, особено след разпродажба в края на годината поради данъчни причини.

Историческите данни разкриват, че януарският ефект е проявявал различна степен на значимост през различните години. Въпреки че въздействието му може да се наблюдава в широк диапазон от времеви рамки, някои години се открояват със забележителни събития. 

Аномалията е особено изразена през годините, когато данъчните съображения, поведението на инвеститорите и пазарните настроения се съгласуват, за да създадат благоприятни условия за януарското рали.

Въпреки че ефектът от януари показва последователност през годините, важно е да се признае, че динамиката на пазара е обект на промяна. Фактори като променящи се данъчни закони, променено поведение на инвеститорите и макроикономически промени могат да повлияят на силата и надеждността на януарския ефект.

Проучване, анализиращо данни между 1904 и 1974 г., установи, че средната възвръщаемост на акциите през януари е пет пъти по-висока от всеки друг месец, което подчертава историческото значение на тази пазарна аномалия. 

Изследователите и инвеститорите продължават да анализират исторически модели, изследвайки нюансите на Януарския ефект, за да вземат информирани решения в непрекъснато променящия се пейзаж на финансовите пазари.

Навигиране в януарския ефект като начинаещ трейдър

За да се справите с януарския ефект като трейдър на световните пазари, стратегическата подготовка е от съществено значение. Ето основните съображения за по-добра готовност: 

  • Изследване на исторически модели: Анализирайте исторически данни за януариския ефект, за да идентифицирате тенденциите и да разберете историческото представяне на различни класове активи. Това може да даде представа за потенциалните възможности и рискове, свързани с явлението.
  • Диверсификация: Опитайте се да диверсифицирате търговското си портфолио в различни класове активи и региони. Диверсифицираното портфолио може да помогне за смекчаване на рисковете, свързани с всяка потенциална волатилност на пазара по време на януарския ефект.
  • Данъчно планиране: Уверете се, че разбирате данъчните последици, свързани с януарския ефект. Тъй като явлението често е свързано с данъчно мотивирана продажба в края на годината, имайте предвид потенциалното пазарно поведение, свързано с данъците, и планирайте стратегията си за търговия съответно.
  • Бъдете информирани за глобалните събития: Не пренебрегвайте научаването за глобални икономически и политически събития, които могат да повлияят на пазарните настроения през януари. Промени в икономическите показатели, геополитически събития или промени в политиките на централната банка могат да повлияят на пазарното поведение през този период.
  • Следене на акции с малка капитализация: Като се има предвид, че януарският ефект често се свързва с акции с малка капитализация, наблюдавайте внимателно този сегмент от пазара. Бъдете наясно с потенциалните възможности и рискове в пространството с малка капитализация в началото на годината.
  • Управление на риска: Приложете стабилни стратегии за управление на риска. Задайте ясни нива на стоп лос и размери на позициите, за да управлявате потенциалните загуби, особено в нестабилната среда, която може да придружава Януарския ефект. 

Чрез комбиниране на исторически анализ, диверсификация, данъчно планиране, глобална осведоменост, слдене на акции с малка капитализация и ефективно управление на риска, трейдърите могат да се позиционират по-добре, за да се ориентират на световните пазари.

Търгувайте януарския ефект с Admirals

„Нова година, ново аз“ е слоган, с който някои трейдъри биха искали да повишат доверието в самите себе си.

Независимо от това, важно е за начинаещите търговци да имат предвид, че историческото представяне не служи като надежден предсказател за бъдещи резултати. Следователно би било полезно за тях да отделят време за разбиране на механиката на търговията и да се запознаят с потенциалните рискове, които трябва да избягват, докато участват в сделки. 

Един от методите за постигане на това е чрез ангажиране с образователни ресурси, предлагани от брокери, включително уебинари, статии, насоки и електронни книги. Тези материали са широко достъпни и често достъпни безплатно.

Освен това е важно за начинаещите трейдъри да признаят значението на използването на техники за управление на риска, като поръчки за стоп лос и тейк профит. Когато се използват по подходящ начин, технологиите за управление на риска имат потенциала да спестят средства в ситуации, в които пазарите не отговарят на вашите цели. 

Начинаещите търговци трябва да се запознаят с платформите за търговия, които използват, и всички инструменти за търговия, които се предлагат.

Интересувате ли се да практикувате търговия, без да рискувате средствата си? Демо сметката за търговия от Admirals ви позволява да правите точно това, докато търгувате при реалистични пазарни условия. Кликнете върху банера по-долу, за да отворите демо сметка днес:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете .

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Автор на Финансово Съдържание

Милтос Скемперис е в областта на журналистиката и бизнес управлението. Работил е като репортер в различни телевизионни новинарски канали и вестници. Милтос работи като автор на финансово съдържание през последните седем години.