Politika zaščite pred negativnim stanjem za Profesionalne stranke

Valid as of 6 June 2018


Ta pravilnik določa okvir in okoliščine, v katerih lahko kompenziramo strankam, ki so na svojih računih povzročile negativno stanje.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • Računi so CFD trgovalni računi, to so vse vrste računov, razen tistih, ki so posebej namenjeni izdelkom, s katerimi se trguje na borzi.

Pri trgovanju s finančnimi produkti na marži je mogoče doseči stanje primanjkljaja na računu, tj. Stanje, ko je stanje na računu negativno.

Če je stranka dosegla negativno stanje in išče nadomestilo, mora stranka obvestiti podporno služb za stranke v podejetju po e-pošti najpozneje v dveh delovnih dneh po tem, ko je stanje negativno. Družba bo ovrednotila poizvedbo in bo po lastni presoji lahko ustreznim računom uredila dobropis v celoti ali delno kompenzirala negativna stanja. Če ima naročnik več kot en račun, se stanje pobota.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Določbe te politike se ne uporabljajo, kadar:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • družba po lastni presoji ugotovi, da negativno stanje ni povezano s strankino trgovinsko dejavnostjo (na primer, kadar se negativno stanje nanaša na kakršne koli provizije ali stroške družbe);
  • stranka obravnava kreditni aranžma ali bonitetni aranžma, ki ga zagotavlja družba;
  • negativno stanje je povezano ali posledica neposredne ali posredne kršitve naročnika katerega koli določila Pogojev poslovanja družbe ali kršitve tržnih pravil ali prakse, vključno z, vendar ne omejeno na, zakoni Državo izvora stranke, državo stranke ali katero koli državo znotraj EGP;
  • družba meni, da je stranka zlorabila zaščito, zagotovljeno v skladu s to politiko, v škodo družbe, ki brez omejitev vključuje situacijo, ko je stranka ravnala v slabi veri s sledenjem strategiji, po kateri bi stranka imela takšno zaščito, medtem ko se drži, sam ali v sodelovanju z drugo stranko, druge položaje z nami, ki koristijo stranki v primeru, da se zaščita sproži ali bi se lahko sprožila;
  • je podjetje naročnika predhodno obvestilo, da je izključen iz te politike;
  • se zgodi dogodek, kot je opisano v naslednjem: dejanja, opustitve ali malomarnost katerega koli večstranskega trgovinskega sistema, organiziranega trgovalnega sistema, reguliranega trga, ponudnika likvidnosti ali posredniškega posrednika;
  • negativno stanje je povezano z dogodkom višje sile - božjim dejanjem, vojno, terorizmom, zlonamerno škodo, civilno mešanjem, industrijskimi dejanji, kakršnimi koli izjemnimi tržnimi dogodki ali akti in predpisi vladnih ali nadnacionalnih organov ali organov, ki v družbi mnenje preprečuje urejen trg v zvezi z naročili stranke.