Ciąg Fibonacciego jako element strategii

Luty 12, 2019 16:23 Europe/Warsaw
Czas czytania: 14 minut

Ten obszerny przewodnik w szczegółach przedstawi Fibonacci trading Forex w oparciu o zniesienia Fibonacciego oraz opisze same zniesienia Fibonacciego (zniesienia Fibo) ukazując, dlaczego są one ważne dla traderów oraz rolę tych narzędzi w tworzeniu strategii handlu na rynku. Pokazane zostaną strategie oparte na zniesieniach Fibonacciego, a także sposoby ich wykorzystania , jak również sposoby wyznaczania poziomów docelowych na bazie właściwości ciągu liczb Fiboncciego, który wykorzystywany jest jest przez wielu inwestorów aby określić liczby fibonacciego na giełdzie.

Co to jest Fibonacci? – ciąg Fibonacciego

Co łączy Fibonacci a forex? Liczby Fibonacciego na giełdzie to znany od lat koncept. Wielu traderów korzysta z zależności, jakie zachodzą między składnikami tego wyjątkowego ciągu. Ciąg liczb Fibonacciego przedstawia się w taki sposób, że 0 i 1 oraz każda liczba jest sumą dwóch poprzednich i wygląda mniej więcej tak: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 , 89, 144, 233, 377, 610. Jak widać, ta sekwencja może nadal rozwijać się w nieskończoność. Każda liczba jest około 1,618 razy większa od poprzedniej.

Złota proporcja na rynku Forex

Liczba 1,618 nazywa się "Phi", która znana jest również jako złota proporcja, czyli taki podział odcinka, że relacja między krótszą częścią a dłuższą, jest taka sama jak relacja dłuższej części do całości i jest jej równa. Dokładną odwrotnością 1,618 jest liczba 0,618.

Czym są zniesienia Fibonacciego?

Zniesienia Fibonacciego (potocznie zniesienia fibo) są wykorzystywane przy tworzeniu strategii na rynkach finansowych. Termin ten ma związek z obszarami wsparcia i oporu (tj. miejscami, gdzie cena przestaje rosnąć lub gdzie cena przestaje spadać). Z tego, co opisano powyżej, można wyciągnąć wniosek, że zniesienie Fibonacciego stanowi potencjalne zniesienie ruchu ceny aktywów finansowych.

Do wyznaczenia zniesienia Fibonacciego używa się linii poziomych (potocznie poziomy fibo), próbując wskazać obszary wsparcia lub oporu na kluczowych poziomach wyznaczonych przez złotę proporcję, zanim rynek wróci do kontynuowania pierwotnego kierunku. Co więcej, poziomy te są wyznaczane przez narysowanie linii trendu między dwoma skrajnymi punktami, a następnie podzielenie odległości pionowej przez kluczowe współczynniki Fibonacciego, które wynoszą: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%.

Ponieważ poziomy zniesienia Fibonacciego okazały się użyteczne na rynku Forex, można je wykorzystać do stworzenia opłacalnej strategii transakcyjnej. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie zalet tej strategii oraz zapoznanie się z podstawowymi krokami tworzenia strategii w oparciu o zniesienia Fibonacciego wraz z kilkoma przykładami.

Poziomy Fibonacciego Forex

Poziomy zniesień Fibonacciego stosowane w transakcjach na rynku Forex (tutaj Fibonacci forex) nie są oparte na faktycznych liczbach, który prezentuje ciąg liczb Fibonacciego. Zamiast tego uzyskuje się je z matematycznych zależności między liczbami z tego ciągu wskazujące liczby Fibonacciego na rynku forex. Złota proporcja Fibonacciego (która wynosi 61,8%) zakład, iż główną podstawą jest podzielenie liczby z ciągu Fibonacciego przez kolejną liczbę z tego ciągu. Na przykład 89/144 = 0,6180.

Ponadto stosunek 38,2 jest uzyskiwany z podzielenia dowolnej liczby z ciągu Fibonacciego przez liczbę znajdującą się dwa miejsca w prawo (np. 89/233 = 0,3819). Współczynnik 23,6 pochodzi z podzielenia liczby z ciągu Fibonacciego przez liczbę znajdującą się trzy miejsca w prawo, na przykład: 89/377 = 0,2360. Poziomy Fibonacciego Forex są wykazywane poprzez oznaczenie punktów maksimum i minimum wybranego zakresu na wykresie, a następnie oznaczenie głównych współczynników Fibonacciego: 23,6%, 38,2% i 61,8% przy pomocy linii poziomych, co wygeneruje siatkę. Z kolei te poziome linie służą do określenia możliwych punktów zwrotnych cen.

 

 

 

Poziom zniesienia 50%

Poziomy zniesienia 50% są zwykle uwzględniane w siatce poziomów Fibonacciego, którą można narysować przy pomocy oprogramowania do tworzenia wykresów. Choć poziom zniesienia 50% nie odpowiada konkretnej liczbie Fibonacciego, to generalnie jest postrzegany jako istotny poziom zwrotny, szczególnie uznany w teorii Dowa, a także w pracy W.D Ganna.

Wprowadzenie do budowy strategii w oparciu o zniesienia Fibonacciego

Istnieje wiele strategii, które można wykorzystać do handlu z poziomami Fibonacciego, chociaż niektóre z nich są bardziej odpowiednie niż inne.

Te strategie to:

  • Ciąg liczb Fibonacciego czy też liczby Fibonacciego na giełdzie
  • Złota proporcja
  • Poziomy Fibonacciego Forex ( czyli poziomy stosowane na rynkach finansowych)
  • Poziom zniesienia 50%
  • Poziomy zniesienia Fibonacciego (potocznie poziomy fibo), jako kluczowy element strategii transakcyjnej
  • Określanie poziomów docelowych przy pomocy ciągu Fibonacciego

Przy budowie strategii w oparciu Fibonacci trading posłużyć może Fibo MT4, czyli skrótowe określenie wskaźnika zniesień Fibonacciego, który można znaleźć na naszej platformie transakcyjnej MetaTrader4 znajduje się w grupie narzędzi graficznych. Jednym ruchem jesteś w stanie błyskawicznie oznaczyć interesujące cię poziomy zniesienia. Oprócz wartości standardowych możesz sam dopisać własne.

Poziomy zniesienia Fibonacciego - ich rola przy tworzeniu strategii transakcyjnej

Traderzy Forex wykorzystują zniesienia Fibonacciego, aby znaleźć miejsce, w którym można umieścić zlecenia wejścia na rynek, jak i w celu realizacji zysków, lub złożenia zleceń stop-loss. Właśnie te zniesienia Fibonacciego wskazują kluczowe poziomy oporu i wsparcia. Poziomy Fibonacciego są zwykle obliczane tuż po tym, jak cena na rynku walutowym wykonała szczególnie znaczny ruch w górę lub w dół, a następnie ustabilizowała się na określonym poziomie.

Traderzy oznaczają kluczowe zniesienia Fibonacciego na poziomie 38,2%, 50% i 61,8%. Aby to zrobić, rysują poziome linie na badanym wykresie na tych oznaczonych poziomach cen, aby wskazać obszary, do których rynek może wrócić, przed wznowieniem ogólnego trendu. Poziomy zniesienia Fibonacciego są uważane za znaczące, gdy rynek zbliżył się lub znacząco przekroczył poziom wsparcia lub oporu.

Poziom 50% nie jest technicznie częścią, którą tworzy ciąg liczb Fibonacciego, chociaż jest uwzględniany w związku z historyczną jego skutecznością na rynku Forex. Buduje wsparcie w okolicy połowy wcześniejszego ruchu, gdzie cena się może odbić i wznowić wcześniejszy ruch, czyli w konsekwencji kontynuować trend. Przyjrzymy się teraz niektórym przykładom, które z poziomów są używane przez traderów przy budowie strategii transakcyjnych:

  • Kupno w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia, przy postawieniu zlecenia stop-loss nieco poniżej poziomu 50%.
  • Kupno w okolicy zniesienia 50% wraz ze zleceniem stop-loss nieco poniżej poziomu 61,8%.

Inwestorzy często wykorzystują poziomy Fibonacciego Forex, aby określić docelowe poziomy zysku. Dzieje się tak w przypadku, gdy rynek cofa się do jednego z poziomów Fibonacciego, a następnie wznawia poprzedni ruch. Korzysta się wtedy z zależności między liczbami w ciągu Fibonacciego o wyznaczenia poziomów docelowych trendu: 161,8% i 261,8%. Szuka się możliwego przyszłego poziomu wsparcie, lub poziomu oporu. Jednak jest to możliwe tylko w przypadku, gdy rynek wychodzi ponad szczyt lub pod minimum, które zostały wyznaczone przed wykreśleniem zniesienia korekcyjnego.

 

Wykorzystanie zniesienia Fibonacciego przy tworzeniu strategii

Niektórzy traderzy walutowi wierzą w zniesienia Fibonacciego jako sposób na identyfikację niewielkich korelacji cenowych oraz na określanie obszarów wsparcia i oporu. Technicznie rzecz biorąc, same zniesienia Fibonacciego są relacjami opartymi na matematycznych koncepcjach, jaki przedstawia ciąg Fibonacciego. Ten ciąg jest wykorzystywany do wyznaczania zakresu korelacji w ramach normalnych fal rynkowych. Istnieje wiele popularnych wskaźników technicznych, które są stosowane w połączeniu z poziomami Fibonacciego, w wśród nich znajdziemy: formacje świecowe, zachowanie obrotu, linie trendu, średnie ruchome i wskaźniki momentum.

Inwestorzy na rynku Forex dowiedzą, że najczęściej spotykane poziomy zniesienia Fibonacciego wynoszą 38,2% i 61,8%. W rzeczywistości, po silnym ruchu niedźwiedzia lub byka, poziom zniesienia w systemie transakcyjnym wykorzystującym poziomy Fibonacciego Forex można stosować do przewidywania ruchów wszelkich korelacji, cofnięć i formacji kontynuacji. Jeśli zniesienie faktycznie okazało się skuteczne w określaniu poziomów wsparcia lub oporu w ramach historycznych formacji cenowych na określonym rynku, traderzy walutowi mogą stosować strategie wybicia z formacji, jeśli chcą zlokalizować momenty wejścia-wyjścia.

Na przykład, jeśli cena wzrośnie z 60 do 85 USD, a następnie powróci do 72,50 USD zanim znowu zacznie rosnąć, poziom zniesienia Fibonacciego wynosi 50%. Ten punkt cenowy stanowi oparcie dla nowe linii wsparcia, a poziom 50% okazuje się być istotnym wskaźnikiem przyszłych ruchów cenowych dla tego rynku. Podstawowe zasady stojące za sposobem handlu w oparciu o zniesienia Fibonacciego oraz budowane na nich strategie Forex nie są uniwersalne, a zatem mogą podlegać zmianom ze względu na instrumenty finansowe.

Pamiętaj, że nie powinieneś dokonywać transakcji tylko dlatego, że cena osiągnęła określony poziom zniesienia. W rzeczywistości koniecznie jest potwierdzenie, aby upewnić się, że cena nie będzie spadać i że wcześniejsza tendencja będzie najprawdopodobniej kontynuowana. W przeciwnym razie możesz błędnie zagrać.

Jak poziomy zniesienia Fibonacciego mogą wesprzeć proces tworzenia strategii na rynku FX

Jak wskazaliśmy powyżej, traderzy walutowi stosują zniesienia Fibonacciego do stalania, gdzie należy składać zlecenia wejścia na rynek. Ponadto mogą identyfikować miejsca do realizacji zysków i uruchamiania zleceń stop-loss. Jeśli chodzi o poziomy Fibonacciego, są one zwykle stosowane w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu. W każdej strategii Fibonacci Forex poziomy Fibonacciego są zazwyczaj wyznaczane zaraz po tym, jak rynek wykonał duży ruch w górę lub w dół i ustabilizował się na nowym poziomie cenowym.

Jak wiadomo, traderzy wykreślają kluczowe zniesienia Fibonacciego na poziomie 38,2%, 50%, a także 61,8%. Osiąga się to poprzez narysowanie poziomych linii na wykresie, aby wskazać obszary, od których rynek może się odbić, przed wznowieniem wcześniejszego trendu. Jednak to nie wszystko - poziomy Fibonacciego są uważane za niezwykle wane w sytuacji, gdy rynek osiągnął lub zbliżył się do znacznego wsparcia cenowego lub poziomu oporu.

Technicznie, poziom 50% nie jest tak naprawdę częścią, jaką prezentuje nam ciąg liczb Fibonacciego, ale jest uwzględniany ze względu na wyniki historyczne w handlu na rynku. Znosi około połowy głównego ruchu zanim nie zostanie on wznowiony. Istnieje kilka strategii wykorzystujących narzędzie zniesienia Fibonacciego. Jedną z nich jest kupowanie w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia, wraz ze zleceniem stop-loss umieszczonym nieco poniżej poziomu 50%. Kolejną strategią jest kupowanie w pobliżu poziomu 50%, wraz ze zleceniem stop-loss, które znajduje się nieco poniżej poziomu 61,8%.

Poziomy Fibonacciego można także użyć podczas zamykania pozycji blisko szczytu dużego ruchu przy wykorzystaniu poziomów Fibonacciego jako poziomów zleceń realizacji zysków (take profit). Ostatni przykład wygląda następująco: Jeśli rynek zawróci wystarczająco blisko jednego z poziomów zniesienia Fibonacciego, a następnie wznowi ruch w kierunku dotychczasowego trendu, to w momencie pojawienia się nowych ekstremów tego trendu inwestorzy (wyjście nad szczyt, lub dołek sprzed korekty) mogą zostać użyte poziomy Fibonacciego: 161,8% i 261,8% (wydłużenia), aby określić możliwe przyszłe poziomy wsparcia i oporu.

Korzystanie z wydłużeń Fibonacciego

Gdy rozmawiamy o poziomach Fibonacciego, pojawia się pytanie, jak wykorzystać poziomy Fibonacciego do prognozowania rynku Forex. Można je wykorzystać do wyznaczania potencjalnych obszarów wsparcia lub oporu, gdzie inwestorzy Forex mogą dołączyć do rynku, aby uchwycić początek ruchu w ramach głównej tendencji. Poziomy wydłużenia Fibonacciego można wykorzystać do tej strategii, pozwalając inwestorom na rynku Forex wyznaczyć cele dla realizacji zysków.

Wydłużenia Fibonacciego składają się z poziomów wykraczających poza zwykły poziom 100%. Może to być wykorzystane przez traderów na rynku Forex do projekcji obszarów, które sugerują potencjalne wyjścia dla swoich transakcji granych w kierunku trendu. Jak już wspomniano, główne poziomy wydłużenia Fibonacciego obejmują: 161,8%, 261,8% i 423,6%.

Jaka jest najczęściej grana strategia Fibonacciego?

Kiedy rynek wykona istotny ruch na pewną odległość, zwłaszcza jeśli wydaje się, że ma za sobą istotny poziom szczytu lub dołka przy ważnym poziomie wsparcia lub oporu, na wykresie pojawiają się linie zniesienia Fibonacciego do określenia potencjalnych poziomów, do których rynek mógłby się cofnąć. Jeśli cena ruszyła w górę, te poziome linie, które pojawiają się na wykresie są traktowane jako potencjalne poziomy wsparcia i poziomy cen, na których cofanie się cen może się zakończyć - i gdzie rynek może wznowić trend wzrostowy. W odwrotnej sytuacji poziom Fibonacciego byłby uważany za poziom oporu na rynku, który faktycznie zniżkuje.

Kluczowe poziomy zniesienia Fibonacciego obejmują poziom 38,2%, 50%, a także 61,8%. Chociaż poziom 50% to nie prawdziwa liczba Fibonacciego, jest często zawarty w sekwencji Fibonacciego, z powodu przekonania, że rynek często znosi połowę ruchu przed wznowieniem głównego trendu. Chcielibyśmy teraz przedstawić Ci dodatkowe strategie z wykorzystaniem poziomów zniesienia Fibonacciego, które mogą okazać się przydatne:

Jeśli spojrzymy na pierwszy system do handlu, której bazą będzie ciąg liczb Fibonacciego widzimy, że jest to sytuacja, w której trader poszukuje punktu wejścia na konkretny rynek, po tym, jak cena na tym rynku wykonała istotny ruch w górę. Można składać zlecenia z limitem, próbując dokonać zakupu w pobliżu poziomów zniesienia 38,2% lub 50%, przy czym odpowiednie zlecenie stop-loss zostanie umieszczone poniżej następnego poziomu Fibonacciego. Na przykład zlecenie kupna w pobliżu poziomu 50% składa się ze zleceniem stop-loss na poziomie 61,8%.

Druga strategia polega na tym, że jeśli inwestor rynku Forex skutecznie wyznaczył moment zwrotu rynku po wcześniejszym znacznym wzroście i zdołał następnie odpowiednio otworzyć krótką pozycję, może wykorzystać zniesienia jako poziomy realizacji zysków. Ostatnia strategia oparta na zniesieniach Fibonacciego - wyraźne naruszenie poziomu 61,8% - jest często postrzegana jako oznaka całkowitego odwrócenia kierunku ruchu rynku. W takim przypadku traderzy walutowi mogą otwierać krótkie pozycje, spodziewając się, że ruch będzie spadkowy będzie kontynuowany.

Poziomy zniesienia Fibonacciego jako kluczowa część strategii transakcyjnej

Fibonacciego są wykorzystywane głównie jako część konkretnej strategii handlu w ramach panującego trendu. W takich sytuacjach traderzy na rynku Forex lokalizują zniesienia występujące w ramach trendu i w konsekwencji starają się wejść na rynek przy niskim ryzyku w kierunku trendu głównego. Innymi słowy, inwestorzy stosujący tę strategię zakładają, że cena ma dużą szansę na odbicie od poziomu Fibonacciego w kierunku zgodnym z trendem. Dodatkowo, możliwość odbicia staje się bardziej prawdopodobna, gdy poziom wyznaczony przez zniesienie Fibonacciego jest zbieżny z sygnałami płynącymi z innych narzędzi technicznych.

Jak wspomniano wcześniej, inne popularne wskaźniki techniczne, które są stosowane tak, jak poziomy Fibonacciego, to m.in.: zachowanie obrotu, linie trendu, wskaźniki impetu, średnie ruchome i formacje świecowe. Duża liczba zastosowanych wskaźników, których sygnały potwierdzają poziom zniesienia Fibonacciego może prowadzić do pojawienia się bardziej dynamicznego odbicia. Zniesienia Fibonacciego są wykorzystywane na wiele różnorodnych instrumentach finansowych obejmujących waluty, akcje oraz towary i ma zastosowanie w wielu horyzontach czasowych.

Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku innych wskaźników technicznych, wartość prognostyczna jest proporcjonalna do wykorzystywanego interwału, przy czym większą skuteczność przypisuje się stosunkowo dłuższym horyzontom czasowym. Prowadzi nas to do punktu, w którym zniesienie 38% na wykresie tygodniowym jest o wiele bardziej istotnym poziomem technicznym w porównaniu do podobnego w skali zniesienia na wykresie 5-minutowym.

Podsumowanie

Przewodnik przedstawił ogromną zależność między Fibonacci a forex. Wykorzystanie zniesienia Fibonacciego na rynku Forex to dobry sposób na potencjalne zwiększenie zysków. Poziomy Fibonacciego często wyznaczają punkty zwrotne z dużą dokładnością. Mimo to, mogą one być trudne do handlu, a traderzy często wolą wykorzystywać te rozwiązanie jako narzędzie wspomagające w ramach bardziej złożonej strategii rynku Forex, która koncentruje się na obszarach o niskim ryzyku, a jednocześnie o wysokich potencjalnych zyskach. Strategie handlowania zniesień są dość popularne i na pewno znajdziesz odpowiednią, która zaspokoi twoje potrzeby. W związku z tym powinieneś wiedzieć, jak używać zniesień Fibonacciego na rynku Forex.

Nie jest tajemnicą, że zniesienia Fibonacciego mogą być bardzo pomocne w skutecznym tradingu na rynku Forex. Umiejętność ustawiania, rysowania i konsekwentnego ich stosowania ma ogromne znaczenie. Oprócz wzbogacenia wiedzy dotyczącej analizy technicznej, bezsprzecznie znajomość koncepcji zniesień Fibonacciego będzie przyda się, jeśli zdecydujesz się na stworzenie strategii w oparciu o to narzędzie.

Mimo wszystko pamiętajmy, że rozgrywanie zniesień Fibonacciego jest trudniejsze niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Ponadto poziomy najlepiej wykorzystać jako narzędzie będącej częścią bardziej złożonej strategii, która poszukuje zbiegu sygnałów z wielu wskaźników FX do tego (między innymi fibo mt4), by wskazać potencjalne obszary odwrócenia, oferując możliwość otwarcia pozycji o niskim ryzyku, a wysokim potencjale zysku. Pamiętaj, aby wdrożyć zarządzanie ryzykiem w swojej strategii tradingu, aby zminimalizować ryzyko finansowe.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.