Ciąg Fibonacciego i zniesienia Fibonacciego na giełdzie

Admirals
14 minut

Ciąg Fibonacciego zawiera unikalne właściwości matematyczne i proporcje, które można znaleźć w przyrodzie lub architekturze. Uniwersalność występowania zagadnień Fibo sprawiła, że znalazł on wielu zwolenników na rynkach finansowych. W poniższym artykule przeanalizujemy wykorzystanie ciągu i zniesień Fibonacciego w wyznaczaniu punktów zwrotnych na rynku, poziomów docelowych, tworzeniu strategii forex i wiele, wiele więcej!

Co to jest ciąg Fibonacciego?

Liczby Fibonacciego na giełdzie to znany od lat koncept. Wielu traderów korzysta z zależności, jakie zachodzą między składnikami tego wyjątkowego ciągu. Ciąg liczb Fibonacciego przedstawia się w taki sposób, że 0 i 1 oraz każda liczba jest sumą dwóch poprzednich i wygląda tak: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 , 89, 144, 233, 377, 610. Sekwencja może zatem rozwijać się w nieskończoność. Każda liczba jest około 1,618 razy większa od poprzedniej.

Złota proporcja

Liczba 1,618 nazywa się "Phi" i jest również znana jako złota proporcja, czyli taki podział odcinka, że relacja między krótszą częścią a dłuższą, jest taka sama jak relacja dłuższej części do całości. Dokładną odwrotnością 1,618 jest liczba 0,618.

Czym są zniesienia Fibonacciego?

Zniesienia Fibonacciego (potocznie Fibo) są wykorzystywane przy tworzeniu strategii na rynkach finansowych. Termin ten ma związek z obszarami wsparcia i oporu (tj. miejscami, gdzie cena przestaje rosnąć lub gdzie cena przestaje spadać). Z tego, co opisano powyżej, można wyciągnąć wniosek, że zniesienie Fibonacciego stanowi potencjalne zniesienie ruchu ceny aktywów finansowych.

Do wyznaczenia zniesienia Fibonacciego używa się linii poziomych, próbując wskazać obszary wsparcia lub oporu na kluczowych poziomach wyznaczonych przez złotą proporcję, zanim rynek wróci do kontynuowania pierwotnego kierunku. Co więcej, poziomy te są wyznaczane przez narysowanie linii trendu między dwoma skrajnymi punktami, a następnie podzielenie odległości pionowej przez kluczowe współczynniki Fibonacciego, które wynoszą: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%.

Ponieważ poziomy zniesienia Fibonacciego okazały się użyteczne na rynku Forex, można je wykorzystać do stworzenia opłacalnej strategii transakcyjnej. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie zalet tej strategii oraz zapoznanie się z podstawowymi krokami tworzenia strategii w oparciu o zniesienia Fibonacciego wraz z kilkoma przykładami.

Stosowanie zniesień Fibonacciego na Forex

Poziomy zniesień Fibonacciego stosowane w transakcjach na rynku Forex nie są oparte na faktycznych liczbach, który prezentuje ciąg liczb Fibonacciego. Zamiast tego uzyskuje się je z matematycznych zależności między liczbami z tego ciągu. Złota proporcja Fibonacciego (która wynosi 61,8%) zakład, iż główną podstawą jest podzielenie liczby z ciągu Fibonacciego przez kolejną liczbę z tego ciągu. Na przykład 89/144 = 0,6180.

Ponadto stosunek 38,2 jest uzyskiwany z podzielenia dowolnej liczby z ciągu Fibonacciego przez liczbę znajdującą się dwa miejsca w prawo (np. 89/233 = 0,3819). Współczynnik 23,6 pochodzi z podzielenia liczby z ciągu Fibonacciego przez liczbę znajdującą się trzy miejsca w prawo, na przykład: 89/377 = 0,2360. Poziomy Fibonacciego są wykazywane poprzez oznaczenie punktów maksimum i minimum wybranego zakresu na wykresie, a następnie oznaczenie głównych współczynników Fibonacciego: 23,6%, 38,2% i 61,8% przy pomocy linii poziomych, co wygeneruje siatkę. Z kolei te poziome linie służą do określenia możliwych punktów zwrotnych cen.

Przykład wykorzystania poziomów Fibo w wyznaczaniu punktów zwrotnych na rynku:

Rola poziomów zniesienia Fibonacciego przy tworzeniu strategii transakcyjnej

Traderzy Forex wykorzystują zniesienia Fibonacciego, aby znaleźć miejsce, w którym można umieścić zlecenia wejścia na rynek, jak i w celu realizacji zysków, lub złożenia zleceń stop-loss. Poziomy Fibonacciego są zwykle obliczane tuż po tym, jak cena na rynku walutowym wykonała szczególnie znaczny ruch w górę lub w dół, a następnie ustabilizowała się na określonym poziomie.

Traderzy oznaczają kluczowe zniesienia Fibonacciego na poziomie 38,2%, 50% i 61,8%. Aby to zrobić, rysują poziome linie na badanym wykresie na tych oznaczonych poziomach cen, aby wskazać obszary, do których rynek może wrócić, przed wznowieniem ogólnego trendu. Poziomy zniesienia Fibonacciego są uważane za znaczące, gdy rynek zbliżył się lub znacząco przekroczył poziom wsparcia lub oporu.

Jak używać narzędzi związanych ze zniesieniem Fibonacciego w MetaTrader

  1. Otwórz platformę MetaTrader od Admirals
  2. Z górnego menu wybierz Wstaw->Obiekt->Fibonacci:

3. Wybranie linii Fibonacciego wprowadzi na wykres odpowiednie poziomy.

4. Aby zmienić właściwości kliknij na wykresie linii Fibo prawym przyciskiem myszy lub wyszukaj Fibo w obiektach wykresu (ctrl+b).

5. "Poziomy" to współczynnik Fibonacciego pochodzący z ciągu Fibonacciego. "Opis" określa, w jaki sposób przekłada się on na poziom Fibonacciego do tradingu. Chociaż istnieją różne współczynniki Fibonacciego, najczęściej używane to: 0, 0,236, 0,382, 0,618, 0,786, 1, 1,618

Poziom 50% nie jest technicznie częścią, którą tworzy ciąg liczb Fibonacciego, chociaż jest uwzględniany w związku z historyczną jego skutecznością na rynku Forex. Buduje wsparcie w okolicy połowy wcześniejszego ruchu, gdzie cena się może odbić i wznowić wcześniejszy ruch, czyli w konsekwencji kontynuować trend. Przyjrzymy się teraz niektórym przykładom, które z poziomów są używane przez traderów przy budowie strategii transakcyjnych:

  • Kupno w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia, przy postawieniu zlecenia stop-loss nieco poniżej poziomu 50%.
  • Kupno w okolicy zniesienia 50% wraz ze zleceniem stop-loss nieco poniżej poziomu 61,8%.

Inwestorzy często wykorzystują poziomy Fibonacciego, aby określić docelowe poziomy zysku. Dzieje się tak w przypadku, gdy rynek cofa się do jednego z poziomów Fibonacciego, a następnie wznawia poprzedni ruch. Korzysta się wtedy z zależności między liczbami w ciągu Fibonacciego o wyznaczenia poziomów docelowych trendu: 161,8% i 261,8%. Szuka się możliwego przyszłego poziomu wsparcie, lub poziomu oporu. Jednak jest to możliwe tylko w przypadku, gdy rynek wychodzi ponad szczyt lub pod minimum, które zostały wyznaczone przed wykreśleniem zniesienia korekcyjnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o rynku Forex, analizie technicznej lub fundamentalnej i poszerzyć swoją wiedzę tradingową, sprawdź nasze webinary:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Strategia Fibonacciego wykorzystywana podczas tradingu?

Kiedy rynek wykona istotny ruch, zwłaszcza jeśli wydaje się, że ma za sobą istotny poziom szczytu lub dołka przy ważnym poziomie wsparcia lub oporu, na wykresie pojawiają się linie zniesienia Fibonacciego do określenia potencjalnych poziomów, do których rynek ten mógłby się cofnąć. Jeśli cena ruszyła w górę, te poziome linie, które pojawiają się na wykresie są traktowane jako potencjalne poziomy wsparcia i poziomy cen, na których cofanie się cen może się zakończyć - i gdzie rynek może wznowić trend wzrostowy. W odwrotnej sytuacji poziom Fibonacciego byłby uważany za poziom oporu na rynku, który faktycznie zniżkuje.

Jeśli spojrzymy na system handlu, którego bazą będzie ciąg liczb Fibonacciego, widzimy, że jest to sytuacja, w której trader poszukuje punktu wejścia na konkretny rynek, po tym, jak cena na tym rynku wykonała istotny ruch w górę. Można składać zlecenia z limitem, próbując dokonać zakupu w pobliżu poziomów zniesienia 38,2% lub 50%, przy czym odpowiednie zlecenie stop-loss zostanie umieszczone poniżej następnego poziomu Fibonacciego. Na przykład zlecenie kupna w pobliżu poziomu 50% składa się ze zleceniem stop-loss na poziomie 61,8%.

Druga strategia polega na tym, że jeśli inwestor skutecznie wyznaczył moment zwrotu rynku po wcześniejszym znacznym wzroście i zdołał następnie odpowiednio otworzyć krótką pozycję, może wykorzystać zniesienia jako poziomy realizacji zysków. Ostatnia strategia oparta na zniesieniach Fibonacciego - wyraźne naruszenie poziomu 61,8% - jest często postrzegana jako oznaka całkowitego odwrócenia kierunku ruchu rynku. W takim przypadku traderzy walutowi mogą otwierać krótkie pozycje, spodziewając się, że ruch będzie spadkowy będzie kontynuowany.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Podsumowanie

Wykorzystanie zniesienia Fibonacciego na rynku Forex to dobry sposób na potencjalne zwiększenie zysków. Poziomy Fibonacciego często wyznaczają punkty zwrotne z dużą dokładnością. Mimo to, mogą one być trudne do handlu, a traderzy często wolą wykorzystywać te rozwiązanie jako narzędzie wspomagające w ramach bardziej złożonej strategii. Strategie handlowania zniesień są dość popularne i na pewno znajdziesz odpowiednią, która będzie pasowała do Twojej strategii - teraz już wiesz, jak stosować Fibo w praktyce.

Zniesienia Fibonacciego mogą być bardzo pomocne w skutecznym tradingu. Umiejętność ustawiania, rysowania i konsekwentnego ich stosowania ma ogromne znaczenie. Oprócz wzbogacenia wiedzy dotyczącej analizy technicznej, bezsprzecznie znajomość koncepcji zniesień Fibonacciego będzie przydatna, jeśli zdecydujesz się na stworzenie strategii w oparciu o to narzędzie.

Mimo wszystko pamiętajmy, poziomy zniesień najlepiej wykorzystać jako narzędzie będące częścią bardziej złożonej strategii, która poszukuje zbiegu sygnałów z wielu wskaźników FX. Należy również pamiętać, aby wdrożyć zarządzanie ryzykiem bez względu na to z jakich wskaźników korzystamy.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Skalpowanie na rynkach finansowych
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczy...
Wskazówki dotyczące day tradingu
W artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przed rozpoczęciem day tradingu. 7 wskazówek dotyczących day tradingu 1. Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków 2. Stwórz plan handlowy 3. Wybierz właściwy rynek 4. Wybierz odpowiedniego brokera 5. Inwestuj w swoją...
Najskuteczniejsze strategie na rynku Forex w 2024 roku: 8 kluczowych metod
Wielu doświadczonych traderów twierdzi, że utrzymanie dyscypliny jest kluczowym aspektem udanego handlu. Niewątpliwie łatwiej jest przestrzegać ustalonych zasad związanych z zamykaniem i otwieraniem pozycji, jeśli posiadamy precyzyjnie określone strategie.W tekście omawiamy osiem strategii handlowyc...
Więcej