Czym jest hedging walutowy i jak z niego korzystać?

Admirals
8 minut

Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co jest istotne na temat hedgingu. Wyjaśnimy, czym jest hedging na rynku Forex, przedstawimy przykładową strategię tego typu oraz wyjaśnimy na czym polega „Hold Forex" i nie tylko!

Co to jest hedging walutowy?

Hedging na rynku forex oznacza zabezpieczenie, czyli otwarcie pozycji w celu zniwelowania ryzyka przyszłych zmian cen. Jest to powszechny rodzaj transakcji finansowych, które regularnie przeprowadzają firmy, jako stały element prowadzonej przez nie działalności. Firmy często zmuszone są posiadać niepożądaną ekspozycję na ryzyko związane z określoną kwotą walut obcych lub ceną surowców.

W związku z tym starają się zmniejszyć lub usunąć ryzyko związane z tymi ekspozycjami, dokonując transakcji finansowych. W rzeczywistości rynki finansowe zostały w dużej mierze stworzone tylko dla tego rodzaju transakcji - gdy jedna strona transferuje ryzyko na drugą. Na przykład linia lotnicza może być narażona na koszty paliwa lotniczego, które z kolei korelują z ceną ropy naftowej.

Międzynarodowa firma amerykańska będzie gromadzić przychody w wielu różnych walutach, ale zgłosi swoje zyski i wypłaci dywidendy w dolarach amerykańskich. Firmy będą zabezpieczać się na różnych rynkach, aby zrównoważyć ryzyko biznesowe wynikające z tych niechcianych ekspozycji. Na przykład linia lotnicza może zdecydować się na zabezpieczenie poprzez zakup kontraktów terminowych na ropę naftową. Chroniłoby to firmę przed ryzykiem wzrostu kosztów wynikających ze wzrostu cen ropy.

Jest tego więcej: ropa naftowa jest wyceniana na arenie międzynarodowej w dolarach amerykańskich. Gdy wygasną kontrakty terminowe, spółka przyjmie fizyczną dostawę ropy i zapłaci w dolarach amerykańskich. Gdybyśmy mówili o firmie spoza USA, wiązałoby się to z ryzykiem walutowym. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że spółka zdecyduje się również skorzystać z możliwości jakie daje hedging walutowy i zmniejszyć swoje ryzyko w wymianie walutowej.

W tym celu firma sprzedałaby swoją rodzimą walutę, aby kupić dolary amerykańskie, a tym samym pokryć ekspozycję dolara związaną z pozycją na ropie naftowej. Jednak nie tylko firmy biorą udział w transakcjach hedging Forex. Jako osoba fizyczna możesz znaleźć się w sytuacji, w której hedging walutowy może być atrakcyjną opcją.

Co to jest hedging na rynku Forex? Wyjaśnienie strategii

Hedging na Forex może być wykonywany na wiele różnych sposobów. Możesz częściowo zabezpieczyć się przed skutkami niekorzystnych ruchów: lub możesz zahedgować się całkowicie: całkowicie wyeliminować narażenie się na przyszłe wahania. Istnieje również szereg instrumentów, które można do tego wykorzystać, w tym kontrakty futures lub opcje.

Ale skupimy się na korzystaniu z rynku walutowego spot. Możesz poszukiwać zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym, jeśli posiadasz aktywa zagraniczne. Na przykład, powiedzmy, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii i zainwestowałeś w akcje Nintendo przed sukcesem Pokemon Go, a później zyskałeś znacznie po tym wydarzeniu.

Powiedzmy, że twój niezrealizowany zysk wyniósł 1 000 000 JPY. Teraz, jeśli chciałbyś zablokować ten zysk: mógłbyś sprzedać swoje akcje, a następnie zamienić jena z powrotem w funta szterlinga. Przy kursie GBP/JPY 137,38 zysk byłby 1.000.000 / 137,38 = 7,279 £ (pomijając koszty transakcji). Oto przykład, w jaki sposób taki hedging forex jest wykonywany z Admirals:

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - Mini Terminal - Hedging

Kontynuując nasz scenariusz - co by było, gdybyś chciał zatrzymać swoje akcje w nadziei na powiększenie zysków? W takim scenariuszu zachowujesz długą ekspozycję na Nintendo: ale masz także ekspozycję na GBP/JPY. Co to znaczy?

Jeśli jen osłabnie, zmniejszy to twój zysk. Być może z chęcią utrzymasz taką ekspozycję, mając nadzieję na dodatkowy zysk z umocnienia jena. Ale jeśli jesteś zainteresowany tylko ekspozycją na dany składnik aktywów, bez dodatkowej ekspozycji na ryzyko walutowe - możesz kupić GBP/JPY jako forex hedging. W ten sposób zabezpieczasz się przed ryzykiem walutowym. Ile powinno wynieść to zabezpieczenie?

Zależy to od tego, czy chcesz całkowicie wyeliminować ryzyko walutowe. Jeśli chciałbyś zabezpieczyć całą pozycję, musiałbyś kupić jeny za 7,279 £. Jeden kontrakt GBP/JPY opiewa na 100 000 GBP. Musisz zatem kupić 7 279/100 000 = 0,07279 kontraktu. Jeśli jen osłabi się teraz wobec funta, zyskasz na pozycji GBP/JPY wraz ze wzrostem kursu pary.

Kwota, jaką uzyskujesz z transakcji typu hedging na forex, powinna zrównoważyć negatywny wpływ słabszego jena na wynik pozycji w handlu akcjami. W rzeczywistości istnieje pewna komplikacja związana z tym, że ryzyko walutowe ulega wahaniom wraz ze zmianą wartości akcji. W związku z tym należałoby zmieniać kwotę zabezpieczenia wraz ze zmianami wartości akcji. Rozważmy teraz sytuację kogoś, kto jest wyłącznie traderem walutowym:

Jak działa hedging w wersji Hedge and Hold?

Hedging na rynku forex polega na redukcji ryzyka, aby chronić się przed niechcianymi ruchami cen. Oczywiście najprostszym sposobem zmniejszenia ryzyka jest zmniejszenie lub zamknięcie pozycji. Ale mogą się zdarzyć sytuacje, w których możesz chcieć tylko tymczasowo lub częściowo zmniejszyć swoją ekspozycję. W zależności od okoliczności hedging forex może okazać się wygodniejszy niż zamknięcie. Spójrzmy na inny przykład - powiedzmy, że masz kilka pozycji walutowych przed głosowaniem Brexit.

Twoje pozycje to:

Ogólnie jesteś zadowolony z tych długoterminowych pozycji, ale martwisz się o możliwość zmienności na GBP po głosowaniu dotyczącego Brexitu. Zamiast pozbywać się dwóch pozycji związanych z GBP decydujesz się na zabezpieczenie - hedging. Robisz to, otwierając dodatkową pozycję - sprzedając GBP/USD. Zmniejsza to Twoją ekspozycję na GBP, ponieważ: sprzedajesz funty i kupujesz dolary amerykańskie, gdy twoje dotychczasowe pozycje mają długą pozycję na GBP i krótką na dolarze amerykańskim.

Możesz sprzedać dwa loty GBP/USD, aby całkowicie zabezpieczyć swoją ekspozycję na ryzyko funta szterlinga, co miałoby również dodatkowy efekt usunięcia ekspozycji na USD. Ta sytuacja skutecznie odpowiada na pytanie, co to jest hedging walutowy. Alternatywnie, możesz zabezpieczyć się częściowo, w zależności od Twojego podejścia do ryzyka.

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - GBPUSD Dzienny wykres - Zakres danych: 10 lutego 2016 r. - 27 lipca 2016 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki, ani nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Powyższy wykres pokazuje, jak gwałtownie para walutowa GBP/USD poruszyła się wskutek głosowania nad Brexitem w czerwcu 2016 roku. Krótka pozycja otwarta na GBP/USD jako forex hedging uratowałaby cię przed dużą stratą. Zauważ, że możesz także handlować inną parą walutową: kluczowym aspektem jest zablokowanie funta, ponieważ jest to źródło zmienności, której wpływu starałeś się pozbyć.

Jako przykład użyto GBP/USD, ponieważ wygodnie kompensuje się z istniejącą długą pozycją na dolarze. Pamiętaj, że w konsekwencji ma to wpływ na Twoją ekspozycję na dolarze amerykańskim. Innym, nieco mniej bezpośrednim sposobem zabezpieczenia ekspozycji walutowej jest otworzenie pozycji na skorelowanej parze walutowej. Matryca korelacji, która jest dołączona do wtyczki MetaTrader 5 Supreme Edition, umożliwia wyświetlenie wartości korelacji między różnymi parami walutowymi.

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - Correlation Matrix

Jeśli znajdziesz parę walutową, która jest silnie skorelowana z inną, możliwe jest skonstruowanie pozycji, która jest w dużej mierze neutralna względem rynku. Załóżmy na przykład, że masz długą pozycję w GBP/USD. Widzisz, że USD/CAD ma silną ujemną korelację z GBP/USD (jak pokazano na powyższym obrazku). Kupno USD/CAD powinno teoretycznie być skutecznym sposobem na hedging walutowy i służyć zabezpieczeniu części ekspozycji - pod warunkiem, że utrzyma się korelacja.

Ponieważ nie są one w 100% odwrotnie skorelowane: otwarcie równoważnych pozycji na obu parach nie zapewniłoby całkowitego zabezpieczenia. Koncepcja łączenia skorelowanych pozycji w ramach forex hedging występuje tam, gdzie pierwotnie fundusze hedgingowe Forex otrzymały swoją nazwę. Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem neutralnej strategii rynkowej, możesz eksperymentować bez ryzyka na naszym rachunku Demo, gdzie możesz handlować na bazie prawdziwych informacji ale wirtualnym kapitałem, bez narażania swojego własnego kapitału na ryzyko.

Ostatnie słowa o tym, czym jest hedging na rynku forex

Hedging walutowy jest sposobem na uniknięcie ryzyka, ale wiąże się z kosztami. Obowiązują oczywiście koszty transakcyjne, ale forex hedging może również wpłynąć na zysk. Zabezpieczenie z natury zmniejsza ekspozycję. Zmniejsza to straty, jeśli rynek porusza się niekorzystnie. Ale jeśli rynek poruszy się na twoją korzyść, zarobisz mniej niż zarobiłbyś bez zabezpieczenia.

Pamiętaj, że hedging forex:

  • Nie jest magiczną sztuczką, która gwarantuje Ci pieniądze bez względu na to, co robi rynek
  • Jest sposobem na ograniczenie potencjalnych szkód spowodowanych niekorzystnymi wahaniami cen w przyszłości

Czasami po prostu zamknięcie lub zmniejszenie otwartej pozycji jest najlepszym sposobem. Innym razem możesz uznać, że hedging na forex lub częściowy hedging, będzie najwygodniejszym sposobem pozbycia się ryzyka. Rób to, co najlepiej odpowiada twojemu podejściu do ryzyka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co to jest hedging walutowy albo chciałbyś dowiedzieć się, jakie są inne rodzaje strategii zabezpieczających Forex, przeczytaj nasz artykułu na ten temat strategii hedgingowych na rynku Forex.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak działa dźwignia finansowa?
Jeżeli chodzi o Forex i kontrakty CFD, dźwignia jest jednym z najważniejszych zagadnień do przyswojenia przez nowych traderów. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z rynkami i chcesz dowiedzieć się, jak właściwie działa lewarowanie na rynkach, jesteś we właściwym miejscu.Z tego artykułu dowiesz si...
Największe giełdy papierów wartościowych na świecie
Czy wiesz, że rynek akcji ma historię sięgającą ponad 500 lat? Giełda obecnie kojarzy się z nowoczesnym budynkiem z dużymi pomieszczeniami, w których umieszczone są serwery, za pomocą których dokonywanych jest setki milionów transakcji wartych miliardy dolarów. Początek handlu papierami wartościowym...
Co to jest pips na rynkach finansowych?
Jeśli interesuje Cię Forex i przeglądasz analizy lub komentarze dotyczące rynków finansowych, prawdopodobnie natknąłeś się na określenie pips. W tym krótkim tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie co to jest pips i jak go obliczyć.Co to jest pips?Pips (ang. percentage in point) jest stopniowym...
Więcej