Analiza Forex – od czego zacząć?

Alexandros Theophanopoulos

Tylko dwie siły poruszają rynkiem - podaż i popyt. Są one wspólnym mianownikiem dla każdego wydarzenia gospodarczego, politycznego, społecznego, naukowego i rynkowego. Każdy rynek na świecie zależy od nich - i są one niezwykle ważne dla byków i niedźwiedzi, wraz z otwartymi pozycjami, które utrzymują.

W tym artykule opiszemy techniki, style, podejścia i strategie związane z podstawową analizą Forex. Co ciekawe, wszystkie one mają jedną wspólną cechę - próbują mierzyć podaż i popyt. Niektóre z nich mogą być nawet bardzo dokładne, ale prawie zawsze pozostaną w tyle za ceną. Inne, takie jak teorie ekonomiczne wykorzystywane w fundamentalnej analizie Forex, nie będą zbyt precyzyjne.

Jako inwestor musisz zrozumieć, że tylko dzięki najlepszej analizie podaży i popytu na rynku Forex możesz uzyskać przewagę konkurencyjną nad innym inwestorem.

Analiza techniczna rynku Forex

Cechą charakterystyczną analizy technicznej rynku Forex jest to, że jest ona związana z wykresem. Jeśli patrzysz na wykresy z jakiegokolwiek powodu, ćwiczysz techniczną analizę FX. Logiczną podstawę do analizy wykresów zapewnia teoria Dow, której autorem jest Charles Dow. Dow twierdził między innymi, że rynek dyskontuje wszystko. Mówiąc prościej, Dow uważał, że jakikolwiek czynnik, mający wpływ na podaż i popyt, nieuchronnie znajdzie odzwierciedlenie w cenie, która jest wyświetlana w czasie rzeczywistym na wykresach cenowych.

W rzeczywistości czysta analiza techniczna odradza studiowanie prawie wszystkiego poza wykresem cenowym, ponieważ są to niekwantyfikowane, niewiarygodne dane. Już to krótkie wprowadzenie do technicznej analizy rynku Forex podkreśla jej największe ograniczenie - analizuje ona to, co zostało już uwzględnione przez rynek.

Jednak pytanie, które powinni rozważyć inwestorzy, brzmi: jak mogę być konkurencyjny, jeśli to, co wiem, jest powszechnie znane?

Czy jesteś zainteresowany ćwiczeniem handlu w rzeczywistych warunkach rynkowych? Jeśli tak, zarejestruj się na darmowym rachunku demo i doskonal swoje umiejętności przed rozpoczęciem handlu na rynkach rzeczywistych! Kliknij poniższy baner, aby rozpocząć:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Price Action

Price Action zyskuje coraz większą popularność w analizowaniu największego na świecie rynku walutowego. Powodem tego wzrostu popularności jest fakt, że price action, zgadzając się z podstawowym postulatem teorii Charlesa Dowa, uznaje większość narzędzi dostępnych dla traderów technicznych, takich jak klasyczne wskaźniki techniczne, za niezdolne do zapewnienia jakiejkolwiek przewagi konkurencyjnej dla tradera.

Traderzy Price Action wyciągają wnioski z „gołych” wykresów, a ruchy cenowe wspierają ich główne decyzje w zbieraniu danych. Wszystko inne, jeśli nawet jest brane pod uwagę, ma na celu wsparcie, ale nie zainicjowanie akcji handlowej. U podstaw handlu price action leży spostrzeżenie, że rynek często powraca do poziomów cenowych, z których wcześniej się odwrócił lub na których się konsolidował, ze względu na pozostałą podaż lub popyt, które wciąż tam są.

Czym jest pozostała podaż i popyt?

Zamiast gonić za rynkiem, traderzy instytucjonalni z banków, funduszy hedgingowych i międzynarodowych korporacji dbają tylko o to, by ich zlecenia były realizowane po żądanej przez nich cenie. Ich analizy Forex są ukierunkowane na to, gdzie rynek będzie się znajdował w przyszłym miesiącu, a nawet w przyszłym roku. Jeśli rynek odsunie się od poziomu, na którym handlowano dzisiaj, ich zlecenia nie zostaną anulowane. Utrzymują oni otwarte pozycje do czasu powrotu koniunktury na rynek.

Te pozostałe otwarte zlecenia wypaczają strukturę rynku, przyciągając cenę do poprzedniego poziomu. Jest to podobne do tego, jak masa wypacza strukturę czasu i przestrzeni, przyciągając więcej masy. Strategie Price Action są najczęściej wykorzystywane w codziennej analizie rynku Forex.

Analiza wykresów

Wykresy to seria notowań cen przedstawionych w formie graficznej. Dostarczają one zapisaną historię notowań rynkowych. Na osi „Y” widzimy cenę, na osi „X” prezentowany jest czas. To, co jest wyświetlane w polu - to właśnie price action. Bez względu na to, jaki styl handlu wybierze dana osoba - długoterminowy pozycyjny czy krótkoterminowy intraday - wszystko zaczyna się od wykresów.

Korzystanie z wykresu do handlu jest stosunkowo nową techniką w zachodnim świecie. Wall Street korzysta z wykresów dopiero od nieco ponad wieku, choć na Dalekim Wschodzie istnieją dokumenty zawierające notowania cen w formie świec sięgające nawet 300 lat wstecz. Są one znane jako „notowania cen ryżu”.

Świece są podstawowym narzędziem dostępnym dla tradera technicznego. Używanie formacji świecowych do prognozowania ruchów cen jest strategią samą w sobie.

Oprócz poznania typowych formacji, najlepiej jest zrozumieć podstawowe siły podaży i popytu, które je kształtują. Jeżeli chodzi o same formacje, najpopularniejsze z nich to linie wsparcia i oporu, kanały trendów, trójkąty i flagi. Ważne jest, aby zrozumieć, że tego typu układy na wykresach nie służą do przewidywania przyszłych ruchów rynkowych.

Są tam tylko dla wygody tradera i jego lepszego zrozumienia wcześniejszych ruchów. Ten sam wykres może wydawać się składać z różnych formacji dla różnych traderów, a nawet dla tego samego tradera, często różne sygnały generują inne horyzonty czasowe. Dlatego właśnie formacje nie powinny być głównym argumentem przy podejmowaniu decyzji, zdecydowanie ważniejsze są podaż i popyt.

Wskaźniki techniczne

Jeśli korzystałeś już ze swojej platformy transakcyjnej, z pewnością zetknąłeś się już ze wskaźnikami technicznymi. Dla wygody podzielmy je na dwie duże grupy - wskaźniki trendu i oscylatory.

  • Wskaźniki trendu - średnie kroczące (MA), MACD (Moving Average Convergence Divergence), ADX (Average Directional Index) lub Ichimoku - wskazują kierunek trendu (ale nie zawsze kierunek bieżącej akcji cenowej) i siłę trendu.
  • Oscylatory - wskaźnik RSI, Stochastic lub wskaźnik Parabolic SAR – wskazują momenty zwrotów.

Wskaźniki trendu sprawdzają się dobrze na rynkach podążających z trendem, podczas gdy oscylatory działają dobrze na rynkach zmiennych. Przynajmniej w teorii. Istnieje jeszcze kilka innych wskaźników, które wykazują cechy obu grup, np. wstęgi Bollingera. Wstęgi Bollingera korzystają zarówno z MA do śledzenia trendu, jak i kanału przedziału cenowego, pomagając w ustaleniu momentu zwrotu.

Istnieją również wskaźniki oparte na wolumenie. Są one interesujące, ponieważ chociaż wolumen obrotu zawsze był wykorzystywany w handlu finansowym jako czynnik definiujący podaż i popyt, jego dokładne zmierzenie na Forex jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że Forex spot jest rynkiem OTC (over-the-counter).

Wskaźniki techniczne są, z braku lepszego słowa, niedoskonałe. Pozostają one w tyle za ceną i często są przerysowywane po zamknięciu świecy. Są one regularnie używane w kombinacjach, aby się wzajemnie uzupełniać, ponieważ w przeciwnym razie całkowicie zawodzą. Dość często profesjonalni traderzy doradzają początkującym adeptom rynku, aby ich wykresy były czyste i proste - bez nadużywania wskaźników technicznych, wprowadzających chaos decyzyjny. Wreszcie, strategie handlowe oparte wyłącznie na wskaźnikach technicznych nie mogą zapewnić przewagi konkurencyjnej.

Handlujesz już na wiodącej platformie multi asset na świecie? Jeśli nie, kliknij poniższy baner i dołącz do niezliczonej liczby traderów już teraz!

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Analiza fundamentalna rynku Forex

Analiza fundamentalna rynku walutowego nie wykorzystuje wykresów cenowych, ale raczej dane ekonomiczne, takie jak stopy procentowe, stopy inflacji lub wskaźniki bilansu handlowego. Teoria stojąca za analizą fundamentalną zakłada, że rynki mogą błędnie wycenić instrument finansowy w krótkim okresie, ale ostatecznie zawsze osiągają „prawidłową” cenę. W okresie „błędnej wyceny” powstaje okazja handlowa.

Fundamentalna analiza handlu walutami nie jest strategią, który zapewnia precyzyjne punkty wejścia lub wyjścia z transakcji. Jednakże, jeśli jest wykorzystywany w sposób kompetentny, jest doskonałym narzędziem do przewidywania długoterminowych ruchów cen. Problem z czysto ekonomicznymi fundamentami polega na tym, że chociaż kraje są bardzo podobne do firm, waluty nie do końca przypominają akcje.

Kondycja finansowa spółki ma bezpośrednie przełożenie na cenę jej akcji. Jednak w przypadku krajów poprawiające się wyniki gospodarcze niekoniecznie oznaczają wzrost względnej wartości ich waluty. W rzeczywistości względna wartość waluty jest funkcją wielu czynników, od krajowej polityki pieniężnej, przez wskaźniki ekonomiczne, po światowy postęp technologiczny, rozwój sytuacji międzynarodowej, a nawet klęski żywiołowe.

Teorie ekonomiczne a dane

Oprócz nastrojów rynkowych, istnieje również kilka teorii ekonomicznych, które działają na rzecz zlokalizowania rozbieżności w bieżącej cenie waluty i jej „prawdziwej” wartości. Oto kilka przykładów:

  • Parytet siły nabywczej (Purchase Power Parity - PPP) - zakłada, że towary powinny kosztować tyle samo po dostosowaniu kursu walutowego. Jeśli tak się nie stanie, pojawiają się dobre okazje handlowe.
  • Parytet stóp procentowych (Interest Rate Parity - IRP) - w zasadzie to samo co PPP, z wyjątkiem tego, że towary są w tym przypadku aktywami finansowymi, a ich zakup w różnych krajach powinien przynieść takie same zyski po dostosowaniu stóp procentowych.
  • Teoria bilansu płatniczego (Balance Payment Theory - BPT) - dotyczy bilansu handlowego danego kraju. Jeśli więcej towarów i usług jest importowanych niż eksportowanych, waluta krajowa ulega deprecjacji.
  • Model definiowania realnej stopy procentowej (Real Interest Rate Definition Model) – jest dokładnie taki sam jak IRP. Waluta z wyższymi stopami procentowymi zyska na wartości w stosunku do waluty z niższymi stopami procentowymi, będąc bardziej atrakcyjną inwestycją.
  • Model rynku aktywów (Asset Market Mode) jest podobny do bilansu handlowego, z tą różnicą, że mierzy napływ i odpływ inwestycji zagranicznych. Im więcej inwestycji zagranicznych, tym wyższa aprecjacja waluty krajowej.

Oprócz wyżej wymienionych teorii, krajowe dane ekonomiczne mają wpływ na tygodniową analizę rynku Forex. Dane o zatrudnieniu, stopy procentowe, inflacja, PKB, bilans handlowy, sprzedaż detaliczna, dobra trwałe i inne wskaźniki mogą mieć krótkoterminowy wpływ na rynek w momencie ich publikacji. Jeśli chcesz śledzić tego rodzaju dane, możesz to zrobić za pomocą naszego kalendarza Forex.

Podejście oparte na sentymentach

Jest to prawdopodobnie najprostsza metoda pomiaru podaży i popytu inna niż poprzez akcję cenową, choć nie jest pozbawiona ograniczeń. Metoda ta opiera się na pomiarze otwartych transakcji i interpretowaniu przez to popytu i podaży. Jest to pomysł zapożyczony z rynku akcji: jeśli wolumeny handlu rosną, podczas gdy otwarte zainteresowanie spada, istnieje prawdopodobieństwo, że nastroje rynkowe się zmieniają.

Rynek Forex jest przedmiotem obrotu pozagiełdowego, więc śledzenie wolumenu obrotu lub mierzenie otwartych pozycji jest niemożliwe. Kolejną rzeczą, mogącą pomóc inwestorom ocenić nastroje rynkowe, jest raport „Commitment of Traders” dla rynku kontraktów terminowych Forex. Wiążą się z tym jednak dwa problemy:

  • Po pierwsze, dzienny wolumen kontraktów terminowych Forex wynosi zaledwie 100 miliardów dolarów, w porównaniu do rynku spot Forex, który jest wart 1,5 biliona dolarów.
  • Po drugie, wśród odnoszących największe sukcesy traderów są nie tylko spekulanci podążający za ruchami rynku, ale także osoby korzystające z hedgingu, czyli posiadające przeciwstawne pozycje. Na przykład, jeśli spekulanci kupują mocniej przy silniejszym trendzie wzrostowym, powstaje również więcej przeciwstawnych pozycji przy tym samym trendzie wzrostowym.

Większość traderów ma tendencję do stosowania strategii, które działają dla nich, niezależnie od tego, czy jest to analiza techniczna, analiza fundamentalna, czy mieszanka tych dwóch. Niewątpliwie stopy procentowe, stopy inflacji, bilanse handlowe, nastroje rynkowe i inne dane fundamentalne mogą pokazać inwestorom szerszy obraz sytuacji. Jednak w krótkim okresie waluty rzadko poruszają się w linii prostej, co oznacza, że istnieje wiele krótkoterminowych akcji cenowych, które można wykorzystać. W tej dziedzinie analiza techniczna może być bardzo skuteczna.

Bez względu na to, z jakiego rodzaju analizy korzystasz, postaraj się prześledzić jej logikę w połączeniu z podażą i popytem. Jeśli nadal ma to sens, jest to sygnał, że warto korzystać z tego rodzaju podejścia do rynku.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Skorzystaj z naszych bezpłatnych webinarów, podczas których możesz uzyskać nowe spostrzeżenia i strategie naszych ekspertów handlowych. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Analiza techniczna na rynku Forex - wprowadzenie do AT
Dla wielu nowych traderów szeroka gama metod handlu na rynkach finansowych może wydawać się dość zniechęcająca. Większość tych metod można jednak podzielić na dwie grupy: pierwszą jest analiza fundamentalna, a drugą analiza techniczna rynków finansowych. Część traderów korzysta z obu, to jednak więk...
Jak czytać kursy walutowe oraz jak przeliczać waluty?
Dla większości traderów, gdy zaczynają studiować rynki finansowe pierwszą rzeczą, której się uczą o Forex jest odczytywanie kursów. Zmieniające się kursy są językiem rynków, zatem nie jest zaskoczeniem, że chcą ten język posiąść w pełni i biegle się nim posługiwać.Dlatego w tym artykule otrzymasz od...
Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej
W tym artykule omówiłem poziomy wsparcia i oporu. Analiza techniczna to jedno z podstawowych pojęć obecnych na rynkach finansowych. Pojęcie to oznacza zbiór metodologii służących badaniu zachowań ceny w przeszłości celem przewidzenia tego, co cena prawdopodobnie zrobi w przyszłości.Wśród analityków...
Więcej