Analiza rynku Forex, czyli popyt i podaż na FX

Admirals

Przede wszystkim są tylko dwie siły, które rządzą rynkiem – podaż i popyt. Są one wspólnym mianownikiem dla każdej formy działalności gospodarczej, politycznej, społecznej, naukowej, czy rynkowej. Każdy rynek na planecie zależy od byków i niedźwiedzi i pozycji, które aktualnie zajmują.

To co opisano w tym artykule, czyli techniki, style, podejścia i strategie mają jedną wspólną cechę – próbują zmierzyć popyt i podaż. Niektóre z nich będą w miarę dokładne, lecz zawsze będą opóźnione w stosunku do ceny.

Jeszcze inne, jak na przykład teorie ekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej nie będą bardzo precyzyjne.

To zaiste poetyckie. Traderzy zmieniając swój sentyment rynkowy pomiędzy byczym oraz niedźwiedzim nastawieniem, analizują zmiany po to, aby za moment znowu zmienić nastawienie. To jak wąż który zjada własny ogon.

Jako trader musisz zrozumieć, że tylko dzięki prawidłowej analizie będziesz w stanie uzyskać przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Jest to jedyny sposób, aby odnieść sukces. Będziesz musiał się dowiedzieć kiedy sprzedać drożej od innych i kiedy kupić taniej, inaczej nie będzie to opłacalne.

Narzędzia analizy technicznej - jak określać popyt i podaż

Definiując analizę techniczną rynku Forex można powiedzieć, że to analiza wykresów. Kiedy patrzysz na wykres z jakiegokolwiek powodu rozwijasz umiejętność analizy technicznej. Logicznej podstawy do tej analizy dostarcza teoria Dow`a, której twórcą jest Charles Dow. Twierdził on między innymi, że rynek dyskontuje wszystko.

Mówiąc prościej wszystkie zdarzenia, czy też czynniki są już w cenach, czyli są widoczne na wykresie. Czysta analiza techniczna Forex odrzuca wszystko oprócz wykresów, gdyż wszystko inne jest nierzetelne.

To krótkie wprowadzenie do analizy technicznej pozwala także poznać jej największe ograniczenie – analizuje to, co zostało już rozliczone przez rynek. Najważniejsze pytanie, które inwestorzy muszą rozważyć to jak osiągnąć przewagę skoro wszyscy wiedzą to samo?

Price action

Price action to jeden ze sposobów analizowania rynku, która staje się coraz bardziej popularna. Powodem wzrostu popularności tej metody jest to, że opiera się jedynie na ruchu ceny i nie uwzględnia żadnych wskaźników technicznych, które są pochodnymi ceny. Inwestorzy opierający się na Price Action wyciągaj wnioski z „nagich" wykresów, przy czym decydującym elementem w podejmowaniu decyzji jest ruch ceny. Wszystko inne, jeśli także jest wykorzystywane stanowi tylko dodatkowe wparcie w podjęciu decyzji.

W fundamentach techniki Price Action leży spostrzeżenie, że rynek często powraca do poziomów, gdzie cena zawróciła lub konsolidowała się, z powodu resztek popytu czy podaży, które nadal tam są.

Czym są te resztki popytu lub podaży? Zastanów się jak handlują duzi chłopcy. Zamiast gonić rynek, inwestorzy instytucjonalni, banki, fundusze hedgingowe interesuje zawarcie transakcji tylko po takiej cenie jakiej oni chcą. Analizują oni gdzie rynek będzie w przyszłym miesiącu czy nawet roku. Jeśli rynek oddala się od ich ceny w dniu dzisiejszym nie anulują zleceń, one są tam nadal i czekają przyciągając cenę żeby zawróciła.

Strategie price action są najczęściej wykorzystywane w dziennych analizach rynku Forex.

Wykresy analizy technicznej

Czym jest wykres? Wykres to szereg kolejnych cen przedstawionych w formie graficznej. Przedstawiają historię rynku, być może najbardziej precyzyjną i jednostronną historię jaką ludzkość stworzyła. Na osi OY mamy cenę, na osi OX czas. Na wykresie mamy tylko ruch ceny. Bez względu na to, jaki styl trading wybierzemy, czy daytrading, czy też handel długoterminowy – wszystko zaczyna się od wykresu. Analiza wykresów to stosunkowo nową technika w świecie zachodnim. Na Wall Street korzysta się z niej dopiero od nieco ponad wieku, natomiast na Dalekim Wschodzie istnieją dokumenty zawierające oferty cenowe w postaci wykresów świecowych sprzed 300 lat.

Wykresy świecowe są najpopularniejszym narzędziem dostępnym dla tradera, ponieważ przedstawiają także ruchy ceny. Korzystanie z formacji świecowych jest strategią samą w sobie. Oprócz nauki samych formacji dobrze jest zrozumieć jak poszczególne świece się kształtują, czyli jak popyt i podaz wpływa na wygląd świec.

Handluj na wolnym od ryzyka rachunku demo

Przeprowadzaj transakcje na wirtualnych środkach

Oprócz studiowania pojedynczych świeczek, analitycy techniczni mogą korzystać z formacji cenowych na wykresie. Najbardziej popularne to linie wsparcia i oporu, kanały trendowe, trójkąty, flagi, a także wiele innych. Ważne jest aby zrozumieć, że formacje nie zawsze przewidują przyszły ruch ceny. Są tylko dla wygody inwestora i jego lepszego zrozumienia ostatnich ruchów.

Uwaga: Twój mózg jest najbardziej złożoną rzeczą we wszechświecie, ale musisz zrozumieć, że jest także bardzo sugestywny i ma ochotę znajdować odpowiednie wzorce nawet tam, gdzie ich nie ma. Dlatego też, przykładowo chmura może wyglądać jak Myszka Miki, a niektóre wzgórza na powierzchni Marsa mogą przypominać ludzką twarz. Wiesz o co chodzi, prawda?

Ten sam wykres może przedstawiać różne formacje dla różnych osób, a nawet dla tej samej osoby w innym czasie. To dlatego formacje na wykresie nie powinny być jedyną rzeczą, na której będziesz opierać decyzje. Powinieneś je opierać na aktualnej relacji popytu do podaży.

Wskaźniki techniczne

Jeśli już wcześniej korzystałeś z platformy handlowej, z pewnością spotkałeś się również ze wskaźnikami technicznymi. Ogólnie możemy podzielić je na dwie grupy – podążające za trendem i oscylatory. Wskaźniki trendu to między innymi średnie ruchome, MACD, ADX lub Ichimoku. Zgodnie z nazwą wskazują kierunek trendu (nie oznacza to obecnego ruchu ceny) oraz jego siłę.

Oscylatory – RSI, Stochastic lub Parabolic SAR – zwracają uwagę na punkty zwrotne np. wyprzedanie czy wykupienie rynku. Wskaźniki trendu sprawdzają się dobrze wtedy, gdy na rynku jest obrany kierunek, natomiast oscylatory sprawdzają się w konsolidacjach. Przynajmniej w teorii oczywiście.

Istnieją wskaźniki, które możemy zakwalifikować do obu grup np. Bollinger Bands. Wskaźnik ten korzysta zarówno ze średnich jak i danych na temat punktów zwrotnych.

Wreszcie, są też wskaźniki oparte na wolumenie. Jest to interesujące z tego względu, że wolumen jest zawsze brany pod uwagę gdyż mierzy siłę popytu czy podaży. Jednak na rynku Forex zmierzenie prawdziwego wolumenu jest niemożliwe. Jest tak dlatego, gdyż rynek Forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC). Więcej na temat trochę później.

Wskaźniki techniczne są, z braku lepszego słowa, niedoskonałe. To dlatego, że są po prostu pochodnymi ceny. Są one często stosowane w kombinacjach, aby wzajemnie się uzupełniały, ponieważ w innym przypadku nie będą dobrze działać. Kiedy słyszysz profesjonalistów, którzy mówią, aby zachować wykresy czystymi i prostym, to mają na myśli nie korzystanie z żadnych wskaźników. Ostatecznie strategie handlowe, które są oparte wyłącznie na wskaźnikach technicznych tak naprawdę nie zapewniają żadnej przewagi na rynku.

Narzędzia analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna na rynku walutowym nie korzysta z wykresów, ale raczej danych ekonomicznych, takich jak stopy procentowe, poziomy inflacji czy bilans handlowy. Zgodnie z teorią analizy fundamentalnej, rynki mogą w krótkim okresie poruszać się chaotycznie i w obie strony, lecz w długim terminie zawsze dochodzą do „właściwej" ceny.

Korzystając z analizy fundamentalnej trudno jest określić precyzyjne wejście w pozycję lub jej zamknięcie. Jednakże, jeśli analiza fundamentalna stosowana jest prawidłowo, jest doskonałym narzędziem do prognozowania długookresowych ruchów ceny.

Haczyk w czysto w ekonomicznych fundamentach jest taki, że mimo, że kraje są podobne do firm, tak waluty nie są całkiem jak akcje.

Kondycja finansowa spółki jest bezpośrednio związana z cenami jej akcji. Dla krajów nawet znaczna poprawa wyników ekonomicznych niekoniecznie oznacza wzrost względny kursu waluty. W rzeczywistości wartość waluty jest funkcją wielu czynników, od krajowej polityki pieniężnej do wskaźników ekonomicznych, od postępu technologicznego na świecie do rozwoju sytuacji międzynarodowej, także wpływ mają takie czynniki jak na przykład klęski żywiołowe.

Teorie ekonomiczne i dane źródłowe - podaż i popyt

Oprócz nastrojów na rynku istnieją także teorie ekonomiczne, które polegają na wyznaczeniu „prawdziwej" wartości danej waluty i porównanie jej z ceną obecną. Oto kilka przykładów:

  • Parytet siły nabywczej – zakłada że w dłuższym terminie te same produkty i usługi powinny kosztować tyle samo w różnych krajach dzięki dopasowaniu kursu walutowego.
  • Parytet stóp procentowych – podobnie jak wyżej z tą różnicą, że towarami są aktywa finansowe, a dopasowanie odnosi się do stóp procentowych.
  • Teoria płatności końcowej – dotyczy bilansu handlowego w danym kraju, Jeśli więcej dóbr i usług będzie importowane niż eksportowane to waluta będzie ulegać deprecjacji.
  • Realna stopa procentowa – waluty z krajów o wyższej stopie procentowej zostaną bardziej docenione względem walut z krajów o niższej stopie, gdyż będą postrzegane jako atrakcyjniejsza inwestycja.
  • Model aktywów rynkowych – podobnie jak bilans handlowy mierzy wpływ napływu i odpływu inwestycji zagranicznych. Im więcej zagranicznych inwestycji tym kurs waluty jest wyższy.

Oprócz wymienionych teorii, także dane ekonomiczne są uwzględniane w analizie rynku Forex. Dane te dotyczą między innymi stopy bezrobocia, inflacji, PKB, bilansu handlowego, sprzedaży detalicznej i innych wskaźników, które mogą mieć krótkoterminowy wpływ na rynek z chwilą ich publikacji.

Podejście oparte na sentymencie rynkowym

Jest to prawdopodobnie najprostsza metoda pomiaru popytu i podaży, chociaż w inny sposób niż przez ruch ceny. Jednak ma także oczywiście wady.

Metoda opiera się na pomiarze otwartych pozycji, które są kluczem do zrozumienia sentymentu. Jest to pomysł zapożyczony z giełdy: jeśli wolumeny rosną podczas spadku liczby otwartych pozycji są szanse ,że nastroje na rynku się zmieniają. Rynek Forex to rynek pozagiełdowy, więc śledzenie prawdziwego obrotu jest niemożliwe.

Kolejną przydatną traderom informacją, dzięki której mogą ocenić nastroje na rynku jest raport z rynku kontraktów terminowych na Forex. Są tylko dwa problemy. Przede wszystkim dzienny obrót na kontraktach to tylko 100 mld USD, gdy na rynku Forex to 1,5 bln USD. Po drugie, niektóre z dużych instytucji to nie tylko spekulanci i stosują również transakcje typu hedge, czyli posiadają pozycje w obie strony.

Mając tak wiele różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę analizując Forex będziesz w dużym stopniu także ćwiczył swój umysł. Większość inwestorów korzysta z wypracowanej przez siebie strategii niezależnie od tego, czy opiera się ona na analizie technicznej czy fundamentalnej lub na obu naraz.

Niewątpliwie stopy procentowe, inflacja, bilans handlowy, nastroje na rynku i inne dane fundamentalne mogą pomóc spojrzeć na rynek szerzej. Jednak w krótkiej perspektywie waluty rzadko poruszają się w linii prostej, co oznacza, że istnieje wiele krótkoterminowych zmian ruchu ceny, które można wykorzystać. W takim podejściu doskonale sprawdza się analiza techniczna.

Niezależnie z jakiego rodzaju analizy korzystasz, logiczne będzie jeśli będziesz się również starał łączyć ją z teorią popytu i podaży. Na zakończenie warto rozważyć wybór odpowiedniego narzędzia, które pozwoli Ci optymalnie analizować wybrane instrumenty. My polecamy MetaTrader 4 Supreme Edition. Przetestuj tę platformę na rachunku demonstracyjnym.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Analiza techniczna na rynku Forex - wprowadzenie do AT
Dla wielu nowych traderów szeroka gama metod handlu na rynkach finansowych może wydawać się dość zniechęcająca. Większość tych metod można jednak podzielić na dwie grupy: pierwszą jest analiza fundamentalna, a drugą analiza techniczna rynków finansowych. Część traderów korzysta z obu, to jednak więk...
Jak czytać kursy walutowe oraz jak przeliczać waluty?
Dla większości traderów, gdy zaczynają studiować rynki finansowe pierwszą rzeczą, której się uczą o Forex jest odczytywanie kursów. Zmieniające się kursy są językiem rynków, zatem nie jest zaskoczeniem, że chcą ten język posiąść w pełni i biegle się nim posługiwać.Dlatego w tym artykule otrzymasz od...
Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej
W tym artykule omówiłem poziomy wsparcia i oporu. Analiza techniczna to jedno z podstawowych pojęć obecnych na rynkach finansowych. Pojęcie to oznacza zbiór metodologii służących badaniu zachowań ceny w przeszłości celem przewidzenia tego, co cena prawdopodobnie zrobi w przyszłości.Wśród analityków...
Więcej