Trading harmoniczny

Admirals

Trading harmoniczny, inaczej geometria rynku, polega na rozpoznawaniu określonych współczynnikami Fibonacciego wzorów i składania zleceń wg. wytycznych każdego wzorca. Innymi słowy jest to system transakcyjny polegający na odnajdywaniu zależności pomiędzy położeniem kolejnych maksimów i minimów. Do używania danego systemu transakcyjnego potrzebne jest sprawne oko lub też zestaw wskaźników. Możemy używać wskaźników dostępnych w Internecie do identyfikacji potencjalnych wejść.

Trading harmoniczny wykorzystuje ogromny wachlarz skutecznych kombinacji liczb Fibonacciego, dzięki którym jesteśmy w stanie wyznaczyć formacje cenowe. Niektórzy wykorzystują geometrie rynku do identyfikacji potencjalnych miejsc odwrócenia trendu, inni do jego kontynuacji. Handel oparty na formacjach cenowych może być jedynym systemem transakcyjnym, na którym będziemy bazować.

Fundamentalnym założeniem tradingu harmonicznego jest powtarzalność wynikająca ze statystycznej przewagi cykli rynkowych oraz niektórych struktur. Zadaniem Tradera jest identyfikacja układów, które dają większe prawdopodobieństwo zysku niż straty. Opierając swoje decyzje na historii inwestorzy są w stanie zidentyfikować punkty zwrotne korekt na wykresie wynikające z geometrii rynku jednocześnie zachowując przy tym dużą precyzje wejścia.

System oparty na geometrii rynku powinien być stosowany na wykresach o wyższych interwałach czasowych, najlepszy wynik daje interwał czterogodzinny oraz dzienny, jednakże godzinowy też jest dopuszczalny. Do zwiększenia prawdopodobieństwa zysku inwestor powinien opierać swoje decyzje jedynie na najbardziej popularnych formacjach harmonicznych takich, jakich ABCD, Gartley, Nietoperza etc.

Formacja ABCD

Formacja ABCD jest najprostszą i jedną z najczęściej występujących formacji harmonicznych. Składa się ona z trzech fal. Następuje po nich punkt zwrotny, który rozpoczyna ruch w kierunku przeciwnym do całej formacji. Zwykle jest to korekta trendu głównego, zarówno wzrostowego jak i spadkowego.

Formacja dzieli się na trzy fale, AB, BC oraz CD. Fale AB i CD są impulsami, które określają kierunek formacji. Fala BC, środkowa, jest falą korekcyjną. Miejscem zwrotnym, po którym następuje ruch w kierunku przeciwnym jest punkt D.

Warunki, które muszą zostać spełnione:

 • Fala AB jest równa fali CD,
 • Punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

 • Fala BC znosi 61,8% lub 78,6% fali AB,
 • Fala CD wynosi 127,2% lub 161,8% fali BC,
 • Czas budowania fali AB i CD jest podobny,
 • Punkt D znajduje się na linii wsparcia/oporu/trendu/okrągłym poziomie.

Kiedy znajdziemy tworzący się układ ABCD możemy wyznaczyć potencjalny punkt D w celu zajęcia pozycji. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zawarciu transakcji, powinniśmy poczekać na całkowite wyrysowanie formacji i najlepiej jej potwierdzenie. Potwierdzeniem tym jest odpowiednia formacja świecowa w punkcie D takie, jak młotek, spadająca gwiazda, objęcie hossy lub objęcie bessy. Należy również pamiętać, że wsparcia i opory przed przełamaniem testowane są często dwukrotnie. Powstające wówczas formacje podwójnego dna i szczytu również mogą okazać się całkiem pomocne. Zlecenie obronne stop-loss w przypadku formacji zapowiadającej spadki powinno znajdować się niewiele ponad świecą w punkcie D, w przypadku zapowiedzi wzrostów, tuż pod formacją D. Konserwatywne zlecenie realizacji zysków take-profit to poziom punktu C, na którego wysokości często obserwujemy korektę. Agresywne zlecenie take-profit powinno być zlokalizowane na poziomie punktu A.

Gartley

Formacja Gartley'a składa się z pięciu punktów oznaczanych, jako XABCD. Punkty te tworzą w sumie cztery fale. Fala XA jest impulsem wyznaczającym kierunek ruchu i powinna być zgodna z aktualnym trendem, gdzie X jest wyraźnym początkiem impulsu, a punkt A szczytem/dołkiem w zależności czy formację zlokalizowaliśmy w trendzie wzrostowym czy spadkowym. Po punkcie D kończącym ostatnią falę powinien nastąpić kolejny ruch zgodny z kierunkiem fali XA.

Warunki, które muszą zostać spełnione:

 • Punkt B znajduje się na zniesieniu 61,8% fali XA,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 78,6% fali XA,
 • Punkt C nie znosi w całości fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

 • Punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB,
 • Fala AB jest równa fali CD,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 127,2% lub 161,8% fali BC.

W przypadku formacji Gartley'a proces decyzyjny jest niemal identyczny jak w przypadku formacji ABCD. Zlecenie obronne stop-loss powinno być ustawiane w okolicy punktu D, gdyż jego przełamanie oznacza ewidentne zanegowanie formacji. Teoretyczny, minimalny zasięg Gartley'a to zniesienie 61,8% fali CD i tam najszybciej powinno być ustawiane zlecenie realizacji zysku take-profit. Kolejnym poziomem, gdzie możemy ustawić take-profit jest punkt C, a następnym oczywiście punkt A.

Formacja Nietoperza

Formacja Nietoperza (Bat) jest konstrukcją XABCD i w swojej budowie jest bardzo podobna do Gartley'a. Różni się jednak poziomami, na których powinny znajdować się punkty B i D.

Warunki, które muszą zostać spełnione:

 • Punkt B znajduje się na zniesieniu 38,2% lub 50% fali XA,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 88,6% fali XA,
 • Punkt C nie znosi w całości fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

 • Punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB,
 • Fala AB jest równa fali CD,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 127,2% lub 161,8% fali BC.

Z powodu podobieństwa formacji Nietoperza do Gartley'a sposób handlu z jej wykorzystaniem nie różni się znacząco. Jedynym wyjątkiem jest fakt, że pierwszy poziom take-profit można ustawić już na wysokości punktu B, który jest nieco bardziej oddalony od punktu D, niż w przypadku Gartley'a.

Formacja Motyla

Z kolei formacja Motyla (Butterfly) wyraźnie różni się od Gartley'a i Nietoperza. Główna różnica polega na tym, że cała struktura korekcyjna (ABCD) znosi całkowicie falę XA, wybijając tym samym nowy szczyt/dołek. Formacja Butterfly występuje, więc najczęściej w trakcie wyznaczania nowego szczytu/dołka i może zapowiadać odwrócenie obecnie panującego trendu na wykresie.

Warunki, które muszą zostać spełnione:

 • Punkt B znajduje się na zniesieniu 78,6% fali XA,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 127,2% lub 161,8% fali XA,
 • Punkt C nie znosi w całości fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

 • Punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB,
 • Fala AB jest równa fali CD,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 161,8%, 200% lub 261,8% fali BC.

W przypadku tradingu opartego o formację Motyla jedyną znaczącą różnicą jest dodatkowe miejsce na ustawienie zlecenia realizacji zysku take-profit. Jest to poziom punktu X. Kolejne poziomy to B, C oraz A. Ustawienie TP należy dopasować do poziomów wsparć i oporów.

Formacja Kraba

Formacja Kraba (Crab) różni się od formacji motyla tym, że punkt zwrotny jest położony dalej od początku bazowej fali XA. W związku z tym ta formacja harmoniczna jest szczególnie przydatna do prognozowania zmian krótko i średnioterminowych trendów. Jego szczególną zaletą jest fakt, że opiera się na jednym z najsilniejszych poziomów Fibonacciego, a mianowicie 61,8%.

Warunki, które muszą zostać spełnione:

 • Punkt B znajduje się na zniesieniu 38,2%, 50% lub 61,8% fali XA,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 161,8% fali XA,
 • Punkt C nie znosi w całości fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

 • Punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB,
 • Fala CD stanowi 127,2% lub 161,8% fali AB,
 • Punkt D znajduje się na zniesieniu 161,8%, 200% lub 261,8% fali BC.

Krab, jako że jest bardzo podobny do formacji motyla, zlecenia wejścia i wyjścia z pozycji będą podobnie ustawione, jak w przypadku Butterfly'a. To, co go odróżnia to fakt, że pierwszy punkt take-profit, czyli poziom X jest dużo bardziej oddalony od punktu sygnału. Dlatego też pierwsze, konserwatywne zlecenie take-profit warto ustawić, w drodze pomiędzy punktem D a X, w oparciu o poziomy wsparcia i oporu.

Podsumowanie

Trading harmoniczny to bardzo precyzyjny system transakcyjny, gdzie mamy określone dokładne miejsca wejścia oraz wyjścia w pozycję oraz zarządzanie już otwartą pozycją. Trading o party o formacje harmoniczne najlepiej sprawdza się na wykresach o wyższych interwałach, od wykresu godzinowego wzwyż. Ponadto formacje harmoniczne będą najbardziej skuteczne w przypadku, gdy występują jako korekty głównego trendu, a my zajmujemy pozycję zgodną z trendem. Oczywiście każdy system musi być połączony z odpowiednim zarządzaniem kapitałem oraz ryzykiem, gdyż nawet najlepsza strategia może wygenerować kilka transakcji stratnych, które musimy przetrwać. Bez odpowiedniego zarządzania kapitałem możemy po prostu nie dotrwać do momentu, kiedy system zacznie generować zyskowne sygnały. W momencie, gdy połączymy trading harmoniczny z precyzyjnym zarządzaniem kapitałem oraz ryzykiem otrzymujemy gotowy system transakcyjny, który powinien posiadać każdy profesjonalny trader. Trudność w handlu na rynkach finansowych nie stanowi zarobienie na pojedynczej transakcji, ale sukcesywne odnoszenie profitów. Tradiing na rynkach finansowych jest takim samym biznesem, jak każdy inny. Aby odnieść sukces w tradingu należy mieć precyzyjny plan działania, czyli system transakcyjny, który precyzyjnie określi nasz sposób zawierania pozycji. Z pewnością system oparty o geometrię rynku jest gruntownym planem działania, choć trzeba przyznać, że nieco może nas ograniczać ilość formacji, gdyż jest ich kilka, a dopiero po pojawieniu się konkretnej formacji powinniśmy rozważać zajęcie pozycji.

Na początku warto skorzystać z programów dostępnych w Internecie, które same wyszukują formacje harmoniczne na wykresie. Oczywiście musimy dobrze skonfigurować taki program, żeby nie generował zbyt wielu struktur, tylko te, które nas interesują. W ramach zdobywania doświadczenia sami będziemy dostrzegał znajome formacje, które się powtarzają sukcesywnie na rynkach finansowych.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Analiza techniczna na rynku Forex - wprowadzenie do AT
Dla wielu nowych traderów szeroka gama metod handlu na rynkach finansowych może wydawać się dość zniechęcająca. Większość tych metod można jednak podzielić na dwie grupy: pierwszą jest analiza fundamentalna, a drugą analiza techniczna rynków finansowych. Część traderów korzysta z obu, to jednak więk...
Jak czytać kursy walutowe oraz jak przeliczać waluty?
Dla większości traderów, gdy zaczynają studiować rynki finansowe pierwszą rzeczą, której się uczą o Forex jest odczytywanie kursów. Zmieniające się kursy są językiem rynków, zatem nie jest zaskoczeniem, że chcą ten język posiąść w pełni i biegle się nim posługiwać.Dlatego w tym artykule otrzymasz od...
Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej
W tym artykule omówiłem poziomy wsparcia i oporu. Analiza techniczna to jedno z podstawowych pojęć obecnych na rynkach finansowych. Pojęcie to oznacza zbiór metodologii służących badaniu zachowań ceny w przeszłości celem przewidzenia tego, co cena prawdopodobnie zrobi w przyszłości.Wśród analityków...
Więcej