យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។

expand_more

តម្លៃសាជីវកម្ម

  • ការគាំទ្រភាពជោគជ័យ. យើងជឿជាក់ថាអ្នករាល់គ្នាបង្កើតភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ តួនាទីរបស់យើងគឺផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឧបករណ៍ និងចំណេះដឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេ។
  • ជួញដូរដោយសុចរិត។ យើងទទួលស្គាល់ថា យើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខាងសីលធម៌ និងមានតម្លាភាព និងកសាងទំនុកចិត្តលើទីផ្សារសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។
  • ទស្សនៈវិស័យសាកល. ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺទីផ្សារសាកលជាកន្លែងដែលអ្នករាល់គ្នាអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅគ្រប់ទីផ្សារ មិនថាពួកគេស្ថិតនៅកន្លែងណាឡើយ។ ហើយយើងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនរបស់យើងឱ្យជាផ្នែកនៃសហគមន៍លើបណ្ដាញកំពុងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់​រហ័ស។
  • ការរក្សាវាឱ្យសាមញ្ញ. យើងពន្យល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើច្បាស់សាល់ និងដោយផ្ទាល់ ជាភាសាអង់គ្លេសសាមញ្ញ ជាជាងភាសារហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ដែលយើងប្រើ។
  • ការការពារអ្វីដែលកើតឡើង. យើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចដើម្បីអភិរក្សទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជន និងដើមទុនជួញដូររបស់យើង។ ប្រសិនបើអតិថិជនរបស់យើងមិនរីកចម្រើន យើងក៏មិនរីកចម្រើនដែរ។
  • ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការឧស្សាហ៍ព្យាយាម. យើងធ្វើការជាមួយស្តង់ដារខ្ពស់ជាប្រចាំដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។ គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងការជួញដូរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងដែលអាចចំនេញប្រាក់បាននៅក្នុងទីផ្សារសាកល។
  • សម្លឹងទៅមុខជានិច្ច. យើងជឿលើការច្នៃបង្កើតថ្មី។ នាយកដ្ឋាន R&D និង IT របស់យើងគឺតែងតែស្វែងរកវិធីពង្រឹងសូហ្វវែររបស់យើង និងសេវាកម្មរបស់យើង​សម្រាប់អតិថិជន។