Politika zaštite negativnog stanja računa za profesionalne klijente

Valid as of 6 June 2018


Ova politika pruža okvir i okolnosti po kojima možemo dati kompenzaciju onim klijentima koji su ostvarili negativno stanje na svojim računima.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • Računi su CFD računi za trgovanje, i.e. svi tipovi računa koji nisu oni s posebnom namjenom za ETF proizvode.

Prilikom trgovanja financijskim instrumentima uz marginu, moguće je da se Vaš račun nađe u negativnom stanju, odnosno kad je saldo računa u negativnom.

Ako je klijent ostvario negativno stanje i potražuje kompenzaciju, klijent mora informirati korisničku podršku Kompanije putem e-maila, ne kasnije od 2 radna dana nakon što je ostvario negativno stanje. Kompanija će procijeniti upit, te će po vlastitom nahođenju uplatiti sredstva na određene račune, te u potpunosti ili djelomično kompenzirati negativni saldo. Ako klijent ima više od jednog računa, balansi tih računa će biti združeni.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Odredbe ove politike ne primjenjuju se kada:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • kompanija procjenjuje, prema vlastitom nahođenju, da je negativni saldo nepovezan s klijentovim aktivnostima trgovanja (npr. kad je negativni saldo povezan naknadama i naplatama Kompanije);
  • klijent posluje putem kreditnog sporazuma ili bonus sporazuma koji mu pruža kompanija;
  • negativni saldo povezan je ili je rezultat, bilo izravnog ili neizravnog, Klijentovog kršenja bilo koje odredbe Uvjeta poslovanja Kompanije ili kršenja tržišnih pravila ili prakse, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone zemlje podrijetla klijenta, zemlje klijenta ili bilo koja zemlja unutar EEA;
  • društvo smatra da je Klijent zloupotrijebio zaštitu pruženu u skladu s ovim Pravilima na štetu Kompanije koja bez ograničenja, uključuje situaciju u kojoj je Klijent postupio u lošoj namjeri slijedeći strategiju kojom bi Klijent imao koristi od takve zaštite dok drži, sam ili u suradnji s drugim Klijentom, druge pozicije s nama koje koriste Klijentu u slučaju da se zaštita pokrene ili bi se mogla pokrenuti;
  • kompanija je prethodno obavijestila Klijenda da za njega ova Politika ne vrijedi;
  • dolazi do događaja koji su opisani u sljedećem odlomku: djela, propusti ili nepažnja bilo kojeg multilateralnog trgovačkog objekta, organiziranog trgovinskog mehanizma, reguliranog tržišta, pružatelja likvidnosti ili posredničkog posrednika;
  • negativni saldo je povezan s događajem više sile - Božjim činom, ratom, terorizmom, zloćudnom štetom, građanskim metežom, industrijskim aktima, bilo kojim izvanrednim tržišnim događajem, ili aktima i propisima bilo koje vlade ili nadnacionalnih tijela ili vlasti koji sprječava Kompaniju da pruža uredno tržište u odnosu na Naloge Klijenta.