Uložit PDF Tisk

Podmínky kampaně "TradeDays"

Datum: 14. března 2022

Tuto kampaň budou provádět globální právní subjekty, jako jsou Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd (dále jen Admirals).

1. Obecné podmínky a ustanovení

V rámci této kampaně získají oprávnění klienti 20 % cashbacku z typického spreadu za všechny způsobilé obchody s vybranými obchodními nástroji na účtech Trade.MT4 a Trade.MT5 podle následujících ustanovení:

1.1. Oprávnění klienti (dále také účastníci) jsou noví a stávající klienti společnosti Admirals s řádnou registrací na vstupní stránce, kterou pro kampaň poskytuje společnost Admirals.

1.2. Účast v kampani není vázána na žádný nový vklad, objem ani jiné okolnosti související s obchodováním. Nicméně, pokud Admirals zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že klient provedl jakoukoli manipulaci, vyhrazuje si Admirals právo dle svého uvážení klienta z účasti v této kampani zcela vyloučit.

1.3. Z technických důvodů bude cashback poskytnut dodatečně jako kompenzace ve výši 20% z typických spreadů na vybraných nástrojích (více informací viz příloha 1 a 2), a to na všechny způsobilé obchody v rámci období účasti.

1.4. Způsobilé obchody jsou uzavřené obchody, které byly původně otevřeny po registraci v kampani a jejichž délka před uzavřením je alespoň 120 sekund.

1.5. Období účasti je čtyřtýdenní a začíná dnem registrace v kampani, nejdříve však 14. března 2022 (pro klienty, kteří se do kampaně zaregistrují dříve). Registrace do kampaně končí pro všechny klienty 30. dubna 2022. Kampaň pro všechny klienty končí 1. května 2022.

1.6. Spready jsou u většiny obchodních nástrojů společnosti Admirals proměnlivé. Nicméně pouze typický spread uvedený na webových stránkách www.admiralmarkets.com/cz v sekci "Specifikace kontraktu" bude předmětem cashbacku, bez ohledu na skutečný reálný spread. Upozorňujeme, že v případě zvláštních tržních podmínek, jako jsou například zprávy, které ovlivňují trh, mohou být spready mnohem vyšší (teoreticky neomezené)!

1.7. Způsobilý klient si může formou registrace vybrat až 3 (tři) obchodní nástroje, které jsou součástí kampaně.

2. Ostatní ustanovení

2.1. V případě potřeby jakýchkoliv vysvětlení kontaktuje společnost Admirals klienta prostřednictvím příslušných komunikačních kanálů.

2.2. Společnost Admirals vyřídí všechny žádosti v obvyklé lhůtě v rámci běžné pracovní doby.

2.3. Každý klient (v případě korporátních klientů: každá právnická osoba) se může této kampaně zúčastnit pouze jednou, jinými slovy - pouze s jedním obchodním účtem (mělo by být uvedeno v registračním formuláři kampaně). Pokud má klient u společnosti Admirals více obchodních účtů, musí si vybrat účet pro tuto kampaň.

3. Cashback

3.1. Klient může během této kampaně získat cashback maximálně ekvivalent 3 000 EUR.

3.2. Peníze budou oprávněnému klientovi vráceny zpět nejpozději do konce následujícího měsíce po uplynutí období kampaně.

3.3.Cashback znamená 20% kompenzaci z typického spreadu obchodních nástrojů, jak je uvedeno na webových stránkách www.admiralmarkets.com v sekci "Specifikace kontraktu". Skutečné spready pro provedení pokynu mohou být vyšší nebo nižší; kompenzace bude poskytnuta ve výši typického spreadu.

3.4. Admirals se musí v případě potřeby odvolávat na interní směnné kurzy v době výpočtu; Admirals není povinen používat žádné jiné směnné kurzy.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Admirals si vyhrazuje právo tuto kampaň kdykoli změnit a/nebo ukončit, pokud to bude považovat za přiměřeně nutné, a to bez bezprostředního upozornění účastníků. To se může týkat jednotlivých účastníků nebo všech účastníků. Společnost Admirals za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli důsledky změn, doplňků, pozastavení, zrušení nebo ukončení kampaně.

4.2. Tuto kampaň nelze chápat jako motivaci k obchodování a neměla by být za takovou považována. Klient se této reklamní kampaně účastní pouze v případě, že sám chce obchodovat s měnami a/nebo CFD! Admirals nikoho nepobízí k tomu, aby obchodoval více, než je obvyklé nebo plánované - spread představuje jen jeden z mnoha nákladů a cashback je především druhem úspory nákladů.

4.3. Současná účast v několika kampaních Admirals, včetně osobních nabídek, je vyloučena. Pokud se chce klient zúčastnit této kampaně, zatímco jiná kampaň je pro něj stále platná, musí se rozhodnout pro jednu z kampaní a druhá končí. V takovém případě je nezbytné potvrzení ze strany zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu. Bez tohoto potvrzení není účast v kampani "TradeDays" možná.

4.4. Souběžná účast v této kampani, stejně jako trvalá příslušnost k jednomu z různých partnerů Admirals, není možná. Pokud se klient chce účastnit této kampaně v době, kdy je jeho členství aktivní, bude jeho členství po dobu trvání kampaně zrušeno a bude pokračovat později. Klient bere na vědomí, že tento postup zahrnuje vždy celý měsíc nebo celé měsíce.

4.5. Admirals předpokládá vzájemnou "fair play". Pokud klient učiní podvodné záměry ohledně kampaně, spekuluje nebo jinak neoprávněně "plíživě" manipuluje s touto kampaní, má Admirals kdykoli podle svého uvážení právo vyřadit kteréhokoli klienta ze seznamu účastníků kampaně bez nároku na cashback. Již vyplacený cashback může společnost Admirals zrušit.

4.6. Admirals se vždy snaží definovat všechny podmínky a pravidla jasně a jednoznačně - pokud se některá podmínka klientovi nezdá jasná, kontaktujte prosím zákaznickou podporu Admirals pro vysvětlení. Příslušné určení je výhradně na uvážení společnosti Admirals.

4.7. Platí aktuální obchodní podmínky, které se mohou průběžně měnit.

4.8. Kromě toho platí Všeobecné podmínky a podmínky jednotlivých provozních společností Admirals.

4.9. Všichni klienti jsou povinni platit veškeré daně výhradně na vlastní odpovědnost.

4.10. V případě nejasností nebo rozporů mezi podmínkami zveřejněnými v jakémkoli jazyce a podmínkami v angličtině, které jsou k dispozici na adrese www.admiralmarkets.com/cz, mají přednost podmínky v angličtině, protože výklady nebo nejasnosti nelze nikdy zcela vyloučit.

4.11. Admirals neodpovídá za žádné problémy nebo technické poruchy telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení nebo softwaru, za nepřijetí jakéhokoli e-mailu nebo příspěvku z důvodu technických problémů nebo přetížení provozu na internetu, telefonních linkách nebo na jakýchkoli webových stránkách nebo jejich kombinace, včetně jakéhokoli poškození počítače nebo mobilního telefonu účastníků nebo jiných osob v souvislosti s účastí v kampani nebo v jejím důsledku.

4.12. Admirals nenese žádnou odpovědnost za škody, ztráty, zranění nebo zklamání, které utrpí účastník, jenž se účastní kampaně, nebo v důsledku účasti v kampani.

4.13. Účastí v kampani vyjadřuje každý klient souhlas s danými podmínkami kampaně a Zásadami ochrany osobních údajů. Každý klient prohlašuje a souhlasí se zpracováním osobních údajů klienta, které Admirals shromažďuje a používá k jejich zpracování automatizovanými a/nebo neautomatizovanými prostředky.

Příloha 1

Všichni klienti, kteří se účastní této kampaně, si mohou vybrat až 3 (tři) obchodní nástroje z následujícího seznamu, který představuje většinu nejvíce obchodovaných nástrojů u Admirals.

Skupina Nástroj Typický spread - jak je uvedeno na stránkách www.admiralmarkets.com
Indexy CFD DAX40 1,0 pipu
DJI30 2,0 pipu
NQ100 1,0 bodu
Komodity CFD Zlato 20 bodů
Forex EURUSD 0,8 pipu
USDJPY 1,0 pipu
Crypto CFD Bitcoin* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

* Krypto CFD (Bitcoin (BTCUSD) a Ether (ETHUSD)) nejsou v rámci Admiral Markets AS Jordan Ltd. dostupné.


Nástroje, které zde nejsou uvedeny, se této kampaně nemohou účastnit.

Pipy: V obchodování s měnami se jedná o běžné označení měrné jednotky pro změnu ceny ("procento v bodě"), obvykle se volí 4. desetinné místo. Výjimka: měnové páry s JPY, kde se pip rovná změně o 0,01.

Příloha 2

Procentuální kalendář pro TradeDays cashback:

Období obchodování Cashback typického spreadu, %
14. března 2022 - 1. května 2022 20% сashback