Saglabāt PDF Drukāt

"TradeDays" kampaņas Noteikumi un Nosacījumi

Datums: 2021. gada 25. oktobris

Šo kampaņu organizē Admirals Group AS, (turpmāk arī Admirals, ar tajā iekļautajām globālajām meitas kompānijām, piemēram, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd un Admiral Markets Pty Ltd)

1. Vispārīgie Noteikumi un nosacījumi

Izmantojot šo kampaņu, tajā piedalīties tiesīgie klienti saņems 15–50% līdzekļu atgriešanu no tipiskā spreda maksājumiem, tirgojot noteiktus instrumentus Trade.MT4 un Trade.MT5 kontos, saskaņā ar šādiem noteikumiem:

1.1. Tiesīgie klienti (turpmāk arī dalībnieki) ir jaunie un jau esošie Admirals klienti, kas ir veikuši atbilstošu reģistrāciju kampaņai mūsu mājas lapā.

1.2. Dalība kampaņā nav saistīta ar jaunu iemaksu veikšanu, apjoma izmaiņām vai citiem ar tirdzniecību saistītiem apstākļiem vai to grozīšanu. Tomēr, ja Admirals atklās vai tam būs pamatoti argumenti, lai uzskatītu, ka klients ir izmantojis kampaņu manipulācijai vai ļaunprātīgos nolūkos, Admirals patur tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā izslēgt klientu no dalības šajā kampaņā.

1.3. Tehnisku iemeslu dēļ līdzekļu atgriešana tiks veikta pēc kampaņas noslēgšanas, kā kompensācija 15-50% apmērā no piemērotā tipiskā spreda, izvēlētajam instrumentam (sīkāku informāciju skatīt 1. un 2. pielikumā) par visiem kampaņas Noteikumiem un nosacījumiem atbilstošajiem darījumiem, kampaņas līdzdalības periodā.

1.4. Par atbilstošiem tiek uzskatīti slēgtie darījumi, kas tiek atvēri pēc tam, kad ir veikta reģistrācija dalībai kampaņā un ir atvērti vismaz 180 sekundes, pirms to slēgšanas. Par izņēmumu tiek uzskatīti Admiral Markets AS Jordan Ltd klienti, kuru minimālais darījuma atvēršanas ilgums ir viena sekunde.

1.5. Dalības periods ir četras nedēļas, sākot no reģistrācijas datuma kampaņā, bet ne agrāk kā ar 2021. gada 1. novembri (attiecināms uz klientiem, kas reģistrējušies kampaņai agrāk). Reģistrācijas kampaņai pēdējais datums ir 2021. gada 14. novembris. Kampaņa visiem noslēdzas klientiem beidzas 2021. gada 12. decembrī.

1.6. Spredi var būt atšķirīgi un tas attiecas uz lielāko daļu no Admirals piedāvātajiem instrumentiem tirdzniecībai. Tomēr, tikai uz tiem tipiskajiem sprediem, kas ir atrodami www.admiralmarkets.com mājas lapas sadaļā "Līgumu specifikācijas", tiks piemērota līdzekļu atgriešana, neraugoties uz to, kāds būs faktiskais spreds tirdzniecības brīdī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka īpašās tirgus situācijās, piemēram, saņemot svarīgas ziņas no tirgus, spredi var būt ievērojami lielāki (teorētiski bez ierobežojuma)!

1.7. Atbilstošajam klientam ir dota iespēja izvēlēties līdz diviem instrumentiem tirdzniecībai, Kampaņas reģistrācijas pieteikuma brīdī. Tomēr ir izņēmums, kas attiecas uz Admiral Markets AS Jordan Ltd klientiem - tie var izvēlēties līdz trīs instrumentiem, dalībai šajā kampaņā.

3. Citi noteikumi

2.1.Ja būs nepieciešami paskaidrojumi par kampaņu vai tās nosacījumiem, Admirals var sazināties ar klientu, izmantojot atbilstošus saziņas kanālus.

2.2. Admirals visus pieprasījumus apstrādās ierastajā kārtībā, darba dienu un atbilstošā darbalaikā.

2.3. Katrs klients (korporatīvo klientu gadījumā: katra juridiska persona) var piedalīties šajā kampaņā tikai vienu reizi, citiem vārdiem sakot - tikai ar vienu tirdzniecības kontu (kam jābūt norādītam kampaņas reģistrācijas veidlapā). Ja klientam ir vairāki tirdzniecības konti pie Admirals, klientam ir jāizvēlas attiecīgais konts kampaņai.

3. Līdzekļu atgriešanas kompensācija

3.1. Šīs kampaņas laikā klients var atgriezt līdzekļus, kas nav lielāki par 3000 eiro, vai ekvivalenta vērtība citā valūtā. Izņēmums tiek attiecināts tikai Admiral Markets AS Jordan Ltd klientiem: tiem maksimālais kompensācijas ekvivalents ir 5000 eiro.

3.2. Līdzekļu atgriešanas kompensācija tiks atmaksāta ne vēlāk kā nākamā mēneša beigās pēc kampaņas perioda beigām, katram atbilstošajam klientam.

3.3. Kompensācija paredz līdzekļu atgriešanu no tirgoto instrumentu tipiskā spreda, apmērā no15 līdz 50%, instrumentiem, kas ir atrodamiwww.admiralmarkets.com mājas lapas "Līgumu specifikācijas" sadaļā. Spreda lielums darījuma izpildes brīdī var būt lielāks vai mazāks par tipisko spredu, tāpēc par pamatu līdzekļu apmaksai tiks izmantots tipiskais spreds. Līdzekļu atgriešana nevarēs tikt izpildīta, ja netiks ievērots minimālais darījuma atvēršanas ilgums, vai citi šajos Noteikumos un nosacījumos atrunātie punkti.

3.4. Veicot aprēķinu par līdzekļu atgriešanu un pārskaitījuma veikšanu, Admirals ņems vērā iekšējo konvertācijas likmi; Admirals nav pienākums piemērot citas konvertācijas likmes.

4. Gala noteikumi

4.1. Admirals patur tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai pārtraukt šo kampaņu, ja to būs pamats uzskatīt par saprātīgi nepieciešamu, bez nepieciešamības par to nekavējoties informēt dalībniekus. Tas var attiekties uz atsevišķiem dalībniekiem vai uz visiem dalībniekiem. Admirals nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādām kampaņas izmaiņu, grozījumu, apturēšanas, atcelšanas vai izbeigšanas sekām.

4.2. Šī kampaņa nevar tikt uzskatīta vai saprotama kā aicinājums, vai mudinājums veikt tirdzniecību, un to nevajadzētu uzskatīt par tādu. Klients piedalās šajā kampaņā tikai tad, ja klients pats vēlas tirgot ārvalstu valūtas un/vai CFD! Ar šo kampaņu, Admirals nav nodoms veicināt kāda tirdzniecību vairāk kā tas ir ierasts normālos apstākļos - daudziem spredi ir saistīti ar tirdzniecības izmaksām un līdzekļu atgriešana galvenokārt ir uzskatāma par iespēju ietaupīt uz šīm izmaksām.

4.3. Vienlaicīga piedalīšanās vairākās Admirals kampaņās, ieskaitot personīgos piedāvājumus, ir izslēgta. Ja klients vēlas piedalīties šajā kampaņā laikā, kad tas jau piedalās kādā citā no Admirals kampaņām, tam ir jāizvēlas viena, kurā turpināt dalību. Šajā gadījumā klientam ir obligāti jāpaziņo par savu lēmumu, rakstot e-pastu Admirals klientu apkalpošanas nodaļai, kā arī jāsaņem apstiprinājums par klienta dalību kampaņā. Bez šāda apstiprinājuma dalība kampaņā "TradeDays" nav iespējama.

4.4. Vienlaicīga dalība šajā kampaņā, kā arī aktīva dalība kādā citā, kas ir saistīta ar Admirals vai kādiem to partneriem netiks pieļauta. Ja klients vēlas piedalīties šajā kampaņā, kamēr klienta dalība ir aktīva kādā citā, klienta dalība kampaņas laikā tiks atcelta un atkal tiks atsākta vēlāk. Klients atzīst, ka šī procedūra vienmēr ietver pilnu mēnesi vai pilnus mēnešus.

4.5. Admirals iestājas par "godīgas spēles" noteikumiem. Ja klients izmantojot kampaņu ir veicis krāpnieciskas, manipulatīvas darbības vai tā nodomus ir bijis pamats uzskatīt par tādiem,Admirals jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs izslēgt jebkuru klientu no kampaņas dalībnieku saraksta, bez tiesībām saņemt līdzekļu atgriešanas kompensāciju. Turklāt jau izmaksātā kompensācija no Admirals var tikt atcelta.

4.6. Admirals vienmēr cenšas skaidri definēt visus noteikumus un nosacījumus, tomēr ja kāds nosacījums klientam nešķiet skaidrs, aicinām sazināties ar Admirals klientu apkalpošanas nodaļu.

4.7. Tiek piemēroti esošie tirdzniecības nosacījumi, tomēr tie laiku pa laikam var mainīties.

4.8. Papildu, katrai no Admirals meitas kompānijām tiek piemēroti savi Vispārīgie noteikumi.

4.9. Katra klienta pilnīga atbildība ir maksāt visus nodokļus, kas ir uzskatāma par obligātu prasību.

4.10. Ja rodas neskaidrības vai neatbilstības Noteikumos un nosacījumos, kas publicēti kādā no valodām, Angļu valodā atrodamā redakcija, kas pieejama vietnē www.admiralmarkets.com, ir uzskatāmi par galveno, ja zināmas interpretācijas tulkojumos ne vienmēr ir iespējams pilnībā izslēgt.

4.11. Admirals nav atbildīgs par jebkādām problēmām vai tehniskiem traucējumiem, kas radušies, piemēram, telefona tīklā vai līnijās, datoru tiešsaistes sistēmās, serveros vai pakalpojumu sniedzēju darbībā, datortehnikā vai programmatūrā, nespējā saņemt vai izsūtīt e-pastu tehnisku iemeslu dēļ, problēmām, kas radušās ar interneta pieslēgumu saistītu problēmu dēļ, vai jebkurā tīmekļa vietnē, vai jebkādā to kombinācijā, ieskaitot jebkādus ievainojumus vai bojājumus dalībniekiem vai jebkuras citas personas datoram vai mobilajam tālrunim, kas saistīts ar dalību kampaņā vai ir saistīts ar to.

4.12. Admirals neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem, traumām vai vilšanos, ko cietis kāds dalībnieks, kurš piedalās kampaņā.

4.13. Piedaloties kampaņā, katrs klients ar šo piekrīt šiem kampaņas Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma politikai. Katrs klients apstiprina un piekrīt, ka tiek apstrādāti klienta personas dati, kurus Admirals ieguvis un izmantojis, lai tos apstrādātu, izmantojot automatizētus un/vai neautomātiskus līdzekļus.

Pielikums 1

Visiem klientiem, kas piedalās kampaņā ir dota iespēja izvēlēties līdz diviem instrumentiem tirdzniecībai, tos izvēloties no Admirals tirgotāko instrumentu dotā saraksta. Izņēmums, ir attiecināms uz Admiral Markets AS Jordan Ltd klientiem, kas var izvēlēties līdz trīs instrumentiem, dalībai šajā kampaņā.

Grupa Instruments Tipiskais spreds - kā norādīts www.admiralmarkets.com mājas lapā
Indeksu CFD DAX40 0,8 punkti
DJI30 1,7 punkti
NQ100 1,0 punkti
Izejvielu CFD Gold 20 punkti
Forex EURUSD 0,8 pips
USDJPY 1,0 pips
Kriptovalūtu CFD Bitcoin* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

*Instruments nav pieejams tirgojot ar Admiral Markets AS Jordan Ltd


Uz instrumentiem, kas nav iekļauti šajā sarakstā, kampaņas nosacījumi neattiecas.

Pips: šī ir vispārpieņemta valūtu denominēšanas vienība globālajā valūtu tirdzniecībā un uzskatāma par mērvienību cenas izmaiņām ("procenti punktā"), parasti tiek izvēlēta 4. zīme aiz komata. Izņēmums: valūtu pāri ar JPY, kur pip ir vienāds ar izmaiņām 0,01.

Pielikums 2

TradeDays procentuālais līdzekļu atgriešanas kalendārs:

Periods tirdzniecībā Līdzekļu atgriešana no tipiskā spreda %
2021. g 1. nov - 2021. g 22. nov Līdzekļu atgriešana 15%
2021. g 23. nov Līdzekļu atgriešana 20%
2021. g 24. nov Līdzekļu atgriešana 25%
2021. g 25. nov Līdzekļu atgriešana 30%
2021. g 26. nov - Melnā Piektdiena/Black Friday Līdzekļu atgriešana 50%
Pēc 2021. g 26. nov ** Līdzekļu atgriešana 15%

** Klientiem, kas veikuši reģistrāciju laika posmā no 2. novembra līdz 14. novembrim