Išsaugoti PDF Spausdinti

Kampanijos „TradeDays“ taisyklės ir sąlygos

Data: 2022 m. kovo 14 d.

Šią akciją vykdo „Admiral Markets Cyprus Ltd“, „Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets AS Jordan Ltd“, „Admirals AU Pty Ltd“ (toliau – „Admirals“).

1. Bendrosios sąlygos ir nuostatos

Šios akcijos metu reikalavimus atitinkantiems klientams bus grąžinta 20 % tipinio spredo už visus tinkamus sandorius pasirinktomis prekybos priemonėmis „Trade.MT4“ ir „Trade.MT5“ sąskaitose pagal šias sąlygas:

1.1. Reikalavimus atitinkantys klientai (toliau – ir dalyviai) yra nauji ir esami „Admirals“ klientai, tinkamai užsiregistravę „Admirals“ Kampanijos puslapyje.

1.2. Dalyvavimas Kampanijoje nėra susietas su jokiu nauju depozitu, apimtimi ar kitomis su prekyba susijusiomis aplinkybėmis. Vis dėlto, jeigu „Admirals“ nustatytų arba turėtų pagrįstą pagrindą manyti, kad klientas atliko kokių nors manipuliacijų, „Admirals“ pasilieka teisę, savo nuožiūra, visiškai pašalinti klientą iš dalyvavimo šioje Kampanijoje.

1. 3. Dėl techninių priežasčių pinigai bus grąžinti vėliau kaip 20 % kompensacija už tipinius pasirinktų prekybos priemonių spredus (daugiau informacijos rasite 1 ir 2 prieduose) už visus tinkamus sandorius per dalyvavimo laikotarpį.

1. 4. Tinkami sandoriai yra užbaigti sandoriai, kurie buvo atidaryti tik užsiregistravus šiai akcijai ir kurie truko mažiausiai 120 sekundžių.

1. 5. Dalyvavimo laikotarpis yra keturių savaičių laikotarpis nuo registracijos akcijoje dienos, bet ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 14 d. (net jeigu klientai šiai akcijai užsiregistravo ir anksčiau). Registracija šiai akcijai visiems klientams baigiasi 2022 m. balandžio 30 d. Akcija visiems klientams baigiasi 2022 m. gegužės 1 d.

1.6. Daugumos „Admirals“ prekybos priemonių spredai yra kintantys. Nepaisant to, pinigai bus grąžinti tik už tipinį spredą, nurodytą www.admiralmarkets.com/lt interneto svetainės skiltyje „Sandorio ypatybės“, neatsižvelgiant į faktinį spredą realiu laiku. Atkreipkite dėmesį, kad esant ypatingoms rinkos sąlygoms, tokioms kaip rinką keičiančios naujienos, spredai gali būti daug didesni (teoriškai neriboti)!

1. 7. Reikalavimus atitinkantis klientas registracijos formoje gali pasirinkti iki 3 prekybos priemonių, kurios dalyvauja akcijoje.

2. Kitos nuostatos

2.1. „Admirals“ susisieks su klientu atitinkamais komunikacijos kanalais, jeigu prireiks kokių nors paaiškinimų.

2.2. „Admirals“ apdoros visas užklausas per įprastą apdorojimo laiką ir įprastomis darbo valandomis.

2.3. Kiekvienas klientas (verslo klientų atveju: kiekvienas juridinis asmuo) gali dalyvauti šioje Kampanijoje tik vieną kartą, kitaip tariant – tik su viena prekybos sąskaita (turi būti nurodyta Kampanijos registracijos formoje). Jeigu klientas turi kelias prekybos sąskaitas „Admirals“, klientas turi pasirinkti vieną sąskaitą dalyvauti Kampanijoje.

3. Pinigų grąžinimas

3. 1. Klientas šios akcijos metu gali gauti ne daugiau kaip 3000 eurų arba atitinkamą sumą kita valiuta.

3.2. Grąžinami pinigai reikalavimus atitinkančiam klientui bus pervesti ne vėliau kaip kito mėnesio pabaigoje, pasibaigus akcijos laikotarpiui.

3. 3. Pinigų grąžinimas reiškia 20 % sumos nuo tipinio spredo, nurodyto www.admiralmarkets.com/lt svetainės „Sandorio ypatybių“ puslapyje, vertės kompensavimą. Faktinis spredas pavedimo įvykdymo momentu gali būti didesnis arba mažesnis, bet grąžinimas bus skaičiuojama nuo tipinio spredo.

3.4. „Admirals“, kur bus reikalinga, skaičiavimo metu remsis vidiniais pervedimo kursais: „Admirals“ neprivalo naudoti jokių kitų ankstesnių pervedimo kursų.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. „Admirals“ bet kuriuo metu turi teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti ir (arba) atšaukti šią Kampaniją, jei manoma, kad tai pagrįstai būtina. Tai gali būti taikoma atskiriems dalyviams arba visiems dalyviams. „Admirals“ jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokias Kampanijos pakeitimų, pataisų, sustabdymo, atšaukimo ar nutraukimo padarinius.

4.2. Ši akcija negali būti suprantama kaip prekybos skatinimas ir neturėtų būti tokia laikoma. Klientas dalyvauja šioje reklaminėje akcijoje tik tuo atveju, jeigu klientas nori prekiauti užsienio valiuta ir (arba) CFD! „Admirals“ nenori nieko skatinti prekiauti daugiau nei įprastai ar kitaip nei planuota – spredas daugeliui reiškia sandorio išlaidas, o pinigų grąžinimas dažniausiai yra tam tikras išlaidų taupymas.

4.3. Dalyvavimas tuo pet metu keliose „Admirals“ Kampanijose, įskaitant asmeninius pasiūlymus, negalimas. Jeigu klientas nori dalyvauti šioje Kampanijoje, o jau dalyvauja kitoje Kampanijoje, tuomet klientas turi pasirinkti vieną iš Kampanijų, kurioje nori dalyvauti, ir užbaigti dalyvavimą kitoje.

4.4. Vienu metu dalyvauti šioje Kampanijoje ir naudotis „Admirals“ partnerių programomis, negalima. Jeigu klientas nori dalyvauti šioje Kampanijoje, kol yra aktyvi kliento narystė, kliento narystė Kampanijos laikotarpiui bus atšaukta ir tęsiama vėliau. Klientas pripažįsta, kad ši procedūra visada apima visą mėnesį arba visus mėnesius.

4.5. „Admirals“ daro prielaidą, kad tai yra abipusiai „sąžiningas žaidimas“. Jeigu klientas imasi nesąžiningų veiksmų dėl šios reklaminės akcijos, abejoja ar kitaip nesąžiningai elgiasi ar manipuliuoja šia akcija, „Admirals“ turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra išbraukti bet kurį klientą iš akcijos dalyvių sąrašo, atimant teises į pinigų grąžinimą. „Admirals“ gali atšaukti jau išmokėtus grąžinimus.

4.6. „Admirals“ visada stengiasi aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti visas sąlygas ir taisykles – jeigu kokia nors sąlyga jums atrodo neaiški, susisiekite su „Admirals“ klientų aptarnavimo komanda ir užduokite rūpimus klausimus. Atitinkamas sprendimas priimamas remiantis „Admirals“ nuožiūra.

4.7. Galioja dabartinės prekybos sąlygos, kurios gali kartais keistis.

4.8. Be to, taikomos „Admirals“ taisyklės ir sąlygos ir kiekvienos kitos investicinės įmonės, kurios visiškai priklauso bendrovei „Admiral Markets Group AS“ taisyklės ir sąlygos.

4.9. Visi klientai privalo mokėti visus mokesčius kurie yra klientų asmeninė atsakomybė.

4.10. Jeigu yra kokių nors neaiškumų ar neatitikimų tarp bet kuria kalba paskelbtų taisyklių ir sąlygų ir anglų kalbos taisyklių ir sąlygų, kurias galima rasti adresu www.admiralmarkets.com, pirmenybė teikiama anglų kalba parašytoms taisyklėms ir sąlygoms, nes interpretacijų ar dviprasmybių niekada negalima visiškai atmesti.

4.11. „Admirals“ neatsako už bet kokias telefono tinklo ar linijų, kompiuterių internetinių sistemų, serverių ar tiekėjų, kompiuterinės įrangos ar programinės įrangos problemas ar techninius gedimus, bet kokio el. internetu, telefono linijomis ar bet kurioje svetainėje, ar bet kokiu jų deriniu, įskaitant bet kokį dalyvių ar bet kurio kito asmens kompiuterio ar mobiliojo telefono sužalojimą ar žalą, susijusią su dalyvavimu Kampanijoje arba dėl jos.

4.12. „Admirals“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, nuostolius, praradimus, sužalojimus ar nusivylimus, kurios patyrė bet kuris dalyvis, dalyvaudamas Kampanijoje arba dėl sutikimo dalyvauti Kampanijoje.

4.13. Dalyvaudamas Kampanijoje, kiekvienas klientas sutinka su nurodytomis Kampanijos taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika. Kiekvienas klientas pareiškia ir sutinka, kad būtų tvarkomi kliento asmens duomenys, kuriuos „Admirals“ surinko ir naudoja juos tvarkyti automatizuotomis ir (arba) neautomatizuotomis priemonėmis.

1 priedas

Visi šioje akcijoje dalyvaujantys klientai gali pasirinkti iki 3 (trijų) prekybos priemonių iš pateikto sąrašo, kuriame yra didžioji dalis „Admirals“ populiariausių prekybos priemonių.

Grupė Prekybos priemonė Tipinis spredas - kaip nurodyta www.admiralmarkets.com/lt interneto svetainėje
Indeksų CFD DAX40 1,0 punktas
DJI30 2,0 punktai
NQ100 1,0 punktas
Žaliavų CFD Auksas 20 punktas
Forex EURUSD 0,8 punkto
USDJPY 1,0 punktas
Skaitmeninių valiutų CFD Bitkoinas* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

* Kriptovaliutų CFD (bitkoinas (BTCUSD) ir Ether (ETHUSD)) „Admiral Markets AS Jordan Ltd“ nėra galimybės prekiauti.


Prekybos priemonės, kurios nėra nurodytos čia, negali dalyvauti šioje Kampanijoje.

Punktas: tai yra bendras pasaulinės valiutos prekybos nominalas kaip mažiausias kainos pokyčio matavimo vienetas („taško procentas“), paprastai pasirenkamas kaip 4-tasis skaičius po kablelio. Išimtis: valiutų poros su JPY, kur punktas lygus 0,01 pokyčiui.

2 priedas

„TradeDays“ pinigų grąžinimo procentų kalendorius

Prekybos laikotarpis Pinigų grąžinimas nuo tipinio spredo, %
2022 m. kovo 14 d.– 2022 m. gegužės 1 d. 20 % pinigų grąžinimas