Išsaugoti PDF Spausdinti

Kampanijos „TradeDays“ taisyklės ir sąlygos

Data: 2021 m. spalio 25 d.

Šią Kampaniją vykdo „Admirals Group AS“, (toliau – „Admirals“ , „Admiral Markets Cyprus Ltd.“ ir „Admiral Markets“ investicinės įmonės, kurios priklauso bendrovei „Admiral Markets Group AS")

1. Bendrosios sąlygos ir nuostatos

Šios kampanijos metu reikalavimus atitinkantys klientai gaus 15–50 % pinigų grąžinimą nuo tipinio spredo už visus tinkamus sandorius pasirinktomis prekybos priemonėmis „Trade.MT4“ ir „Trade.MT5“ sąskaitose pagal šias nuostatas:

1.1. Reikalavimus atitinkantys klientai (toliau – ir dalyviai) yra nauji ir esami „Admirals“ klientai, tinkamai užsiregistravę „Admirals“ Kampanijos puslapyje.

1.2. Dalyvavimas Kampanijoje nėra susietas su jokiu nauju depozitu, apimtimi ar kitomis su prekyba susijusiomis aplinkybėmis. Vis dėlto, jeigu „Admirals“ nustatytų arba turėtų pagrįstą pagrindą manyti, kad klientas atliko kokių nors manipuliacijų, „Admirals“ pasilieka teisę, savo nuožiūra, visiškai pašalinti klientą iš dalyvavimo šioje Kampanijoje.

1.3. Dėl techninių priežasčių pinigai bus grąžinti vėliau kaip 15–50 % kompensacija už tipinius pasirinktų priemonių spredus (daugiau informacijos rasite 1 ir 2 prieduose) už visus tinkamus sandorius per dalyvavimo laikotarpį.

1.4. Tinkami sandoriai yra uždaryti sandoriai, kurie buvo atidaryti tik po registracijos Kampanijoje ir kurių trukmė mažiausiai 180 sekundžių iki uždarymo. „Admiral Markets AS Jordan Ltd“ klientams taikoma išimtis: minimali sandorio trukmė – 1 sekundė.

1.5. Dalyvavimo laikotarpis yra keturių savaičių laikotarpis nuo registracijos akcijoje dienos, bet ne anksčiau kaip 2021 m. lapkričio 1 d. (tiems klientams, kurie akcijoje užsiregistravo anksčiau). Registracija į Kampaniją visiems klientams baigiasi 2021 m. lapkričio 14 d. Visiems klientams skirta akcija baigiasi 2021 m. gruodžio 12 d.

1.6. Daugumos „Admirals“ prekybos priemonių spredai yra kintantys. Nepaisant to, pinigai bus grąžinti tik už tipinį spredą, nurodytą www.admiralmarkets.com/lt interneto svetainės skiltyje „Sandorio ypatybės“, neatsižvelgiant į faktinį spredą realiu laiku. Atkreipkite dėmesį, kad esant ypatingoms rinkos sąlygoms, tokioms kaip rinką keičiančios naujienos, spredai gali būti daug didesni (teoriškai neriboti)!

1.7. Reikalavimus atitinkantis klientas registracijos formoje gali pasirinkti iki 2 prekybos priemonių, kurios dalyvauja Kampanijoje. „Admiral Markets AS Jordan Ltd“ klientai gali pasirinkti 3 prekybos priemones, kurios dalyvauja Kampanijoje.

2. Kitos nuostatos

2.1. „Admirals“ susisieks su klientu atitinkamais komunikacijos kanalais, jeigu prireiks kokių nors paaiškinimų.

2.2. „Admirals“ apdoros visas užklausas per įprastą apdorojimo laiką ir įprastomis darbo valandomis.

2.3. Kiekvienas klientas (verslo klientų atveju: kiekvienas juridinis asmuo) gali dalyvauti šioje Kampanijoje tik vieną kartą, kitaip tariant – tik su viena prekybos sąskaita (turi būti nurodyta Kampanijos registracijos formoje). Jeigu klientas turi kelias prekybos sąskaitas „Admirals“, klientas turi pasirinkti vieną sąskaitą dalyvauti Kampanijoje.

3. Pinigų grąžinimo kompensacija

3.1. Klientas šios Kampanijos metu gali gauti ne daugiau kaip 3000 eurų arba atitinkama suma kita valiuta, kompensaciją. „Admiral Markets AS Jordan Ltd“ klientas šios Kampanijos metu gali gauti ne daugiau kaip 5000 eurų, arba atitinkama suma kita valiuta, kompensaciją.

3.2. Pinigų gražinimo kompensacija bus pervesta ne vėliau kaip kito mėnesio pabaigoje, pasibaigus Kampanijos laikotarpiui reikalavimus atitinkančiam klientui.

3.3. Kompensacija reiškia 15–50 % pinigų grąžinimą nuo tipinio spredo vertės, nurodyto www.admiralmarkets.com/lt interneto svetainės skiltyje „Sandorio ypatybės“. Faktinis spredas sandorio įvykdymo momentu gali būti didesnis arba mažesnis;bus kompensuoti pinigai už tipinį spredą. Kiti pinigų grąžinimai dėl trumpesnio dalyvavimo laikotarpio, mažesnio nei siūloma prekybos priemonių naudojimo, ar dėl bet kokių kitų priežasčių, nebus vykdomi.

3.4. „Admirals“, kur bus reikalinga, skaičiavimo metu remsis vidiniais pervedimo kursais: „Admirals“ neprivalo naudoti jokių kitų ankstesnių pervedimo kursų.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. „Admirals“ bet kuriuo metu turi teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti ir (arba) atšaukti šią Kampaniją, jei manoma, kad tai pagrįstai būtina. Tai gali būti taikoma atskiriems dalyviams arba visiems dalyviams. „Admirals“ jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokias Kampanijos pakeitimų, pataisų, sustabdymo, atšaukimo ar nutraukimo padarinius.

4.2. Ši Kampanija negali būti suprantama kaip motyvacija prekybai ir neturėtų būti tokia laikoma. Klientas dalyvauja šioje reklaminėje Kampanijoje tik tuo atveju, jei klientas nori prekiauti užsienio valiuta ir (arba) CFD! „Admirals“ nenori nieko skatinti prekiauti daugiau nei įprastai ar kitaip nei planuota – spredas daugeliui reiškia sandorio išlaidas, o pinigų grąžinimo kompensacija dažniausiai yra tam tikras išlaidų taupymas.

4.3. Dalyvavimas tuo pet metu keliose „Admirals“ Kampanijose, įskaitant asmeninius pasiūlymus, negalimas. Jeigu klientas nori dalyvauti šioje Kampanijoje, o jau dalyvauja kitoje Kampanijoje, tuomet klientas turi pasirinkti vieną iš Kampanijų, kurioje nori dalyvauti, ir užbaigti dalyvavimą kitoje.

4.4. Vienu metu dalyvauti šioje Kampanijoje ir naudotis „Admirals“ partnerių programomis, negalima. Jeigu klientas nori dalyvauti šioje Kampanijoje, kol yra aktyvi kliento narystė, kliento narystė Kampanijos laikotarpiui bus atšaukta ir tęsiama vėliau. Klientas pripažįsta, kad ši procedūra visada apima visą mėnesį arba visus mėnesius.

4.5. „Admirals“ daro prielaidą abipusiam „sąžiningam žaidimui“. Jeigu klientas imasi nesąžiningų veiksmų dėl Kampanijos, abejoja ar kitaip nesąžiningai elgiasi ar manipuliuoja šia Kampanija, „Admirals“ turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra išbraukti bet kurį klientą iš Kampanijos dalyvių sąrašo, atimant teises į pinigų grąžinimo kompensaciją.

4.6. „Admirals“ visada stengiasi aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti visas sąlygas ir taisykles – jeigu kokia nors sąlyga jums atrodo neaiški, susisiekite su „Admirals“ klientų aptarnavimo komanda ir užduokite rūpimus klausimus. Atitinkamas sprendimas priimamas remiantis „Admirals“ nuožiūra.

4.7. Galioja dabartinės prekybos sąlygos, kurios gali kartais keistis.

4.8. Be to, taikomos „Admirals“ taisyklės ir sąlygos ir kiekvienos kitos investicinės įmonės, kurios visiškai priklauso bendrovei „Admiral Markets Group AS“ taisyklės ir sąlygos.

4.9. Visi klientai privalo mokėti visus mokesčius kurie yra klientų asmeninė atsakomybė.

4.10. Jeigu yra kokių nors neaiškumų ar neatitikimų tarp bet kuria kalba paskelbtų taisyklių ir sąlygų ir anglų kalbos taisyklių ir sąlygų, kurias galima rasti adresu www.admiralmarkets.com, pirmenybė teikiama anglų kalba parašytoms taisyklėms ir sąlygoms, nes interpretacijų ar dviprasmybių niekada negalima visiškai atmesti.

4.11. „Admirals“ neatsako už bet kokias telefono tinklo ar linijų, kompiuterių internetinių sistemų, serverių ar tiekėjų, kompiuterinės įrangos ar programinės įrangos problemas ar techninius gedimus, bet kokio el. internetu, telefono linijomis ar bet kurioje svetainėje, ar bet kokiu jų deriniu, įskaitant bet kokį dalyvių ar bet kurio kito asmens kompiuterio ar mobiliojo telefono sužalojimą ar žalą, susijusią su dalyvavimu Kampanijoje arba dėl jos.

4.12. „Admirals“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, nuostolius, praradimus, sužalojimus ar nusivylimus, kurios patyrė bet kuris dalyvis, dalyvaudamas Kampanijoje arba dėl sutikimo dalyvauti Kampanijoje.

4.13. Dalyvaudamas Kampanijoje, kiekvienas klientas sutinka su nurodytomis Kampanijos taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika. Kiekvienas klientas pareiškia ir sutinka, kad būtų tvarkomi kliento asmens duomenys, kuriuos „Admirals“ surinko ir naudoja juos tvarkyti automatizuotomis ir (arba) neautomatizuotomis priemonėmis.

1 priedas

Visi šioje kampanijoje dalyvaujantys klientai galėjo pasirinkti iki 2 prekybos priemonių iš žemiau pateikto sąrašo, kuris sudaro didžiąją dalį „Admirals“ populiariausių prekybos priemonių. „Admiral Markets AS Jordan Ltd“ klientams taikoma išimtis: jie galėjo pasirinkti iki 3 prekybos priemonių iš žemiau pateikto sąrašo dalyvaudami Kampanijoje.

Grupė Prekybos priemonė Tipinis spredas - kaip nurodyta www.admiralmarkets.com interneto svetainėje
Indeksų CFD DAX40 0,8 punkto
DJI30 1,7 punkto
NQ100 1,0 punktas
Žaliavų CFD Auksas 20 punktas
Forex EURUSD 0,8 punkto
USDJPY 1,0 punktas
Skaitmeninių valiutų CFD Bitkoinas* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

* Šiomis prekybos priemonėmis negali prekiauti „Admiral Markets AS Jordan Ltd“ klientai


Prekybos priemonės, kurios nėra nurodytos čia, negali dalyvauti šioje Kampanijoje.

Punktas: tai yra bendras pasaulinės valiutos prekybos nominalas kaip mažiausias kainos pokyčio matavimo vienetas („taško procentas“), paprastai pasirenkamas kaip 4-tasis skaičius po kablelio. Išimtis: valiutų poros su JPY, kur punktas lygus 0,01 pokyčiui.

2 priedas

„TradeDays“ pinigų grąžinimo procentų kalendorius

Prekybos laikotarpis Pinigų grąžinimas nuo tipinio spredo, %
2021 m. lapkričio 1 d.– 2021 m. lapkričio 22 d. 15 % pinigų grąžinimas
2021 m. lapkričio 23 d. 20 % pinigų grąžinimas
2021 m. lapkričio 24 d. 25 % pinigų grąžinimas
2021 m. lapkričio 25 d. 30 % pinigų grąžinimas
2021 m. lapkričio 26 d.– Juodasis penktadienis 50 % pinigų grąžinimas
Po 2021 m. lapkričio 26 d.** 15 % pinigų grąžinimas

** Klientams, užsiregistravusiems nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 14 d.