Salvează PDF Tipărește

Termenii și Condițiile Campaniei "TradeDays"

Data: 25 Octombrie 2021

Această campanie va fi organizată de Admirals Group AS, (în continuare Admirals, prin entitățile sale la nivel global, precum Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd și Admiral Markets Pty Ltd).

1. Condiții și dispoziții generale

Prin intermediul acestei campanii, clienții eligibili vor primi un cash back de 15-50% din spread-ul tipic pentru toate tranzacțiile eligibile pe instrumentele de tranzacționare selectate în conturile Trade.MT4 și Trade.MT5, în conformitate cu următoarele prevederi:

1.1. Clienții eligibili (în continuare și participanții) sunt clienții noi și existenți ai Admirals care s-au înregistrat în mod corespunzător pe pagina de destinație pusă la dispoziție pentru Campanie de către Admirals.

1.2. Participarea la campanie nu implică depozite noi, volume sau orice alte condiții aferente tranzacționării. Cu toate acestea, în cazul în care Admirals constată sau are motive temeinice să creadă că un client a realizat orice tip de manipulare, Admirals își rezervă dreptul, la discreția sa, de a exclude clientul din această Campanie.

1.3. Din motive tehnice, cash back-ul va fi acordat ulterior sub forma unei compensații de 15 - 50% din spread-urile tipice pentru instrumentele selectate (pentru mai multe informații, consultați Anexa 1 și 2), pentru toate tranzacțiile eligibile în perioada de participare.

1.4. Tranzacțiile eligibile sunt tranzacțiile închise care au fost deschise după înregistrarea în campanie și care au avut o durată de cel puțin 180 de secunde înainte de închidere. Există o excepție pentru clienții Admiral Markets AS Jordan Ltd: durata minimă a tranzacției a scăzut la 1 secundă.

1.5. Perioada de participare este de patru săptămâni începând de la data înscrierii în campanie, dar nu mai devreme de 1 noiembrie 2021 (pentru clienții care se înscriu mai devreme în campanie). Înscrierea în Campanie se încheie pentru toți clienții la data de 14 noiembrie 2021. Campania pentru toți clienții se încheie la data de 12 decembrie 2021.

1.6. Spread-urile variază pentru majoritatea instrumentelor de tranzacționare oferite de Admirals. Cu toate acestea, doar spread-ul tipic, conform listei de pe site-ul www.admiralmarkets.com din secțiunea " Specificațiile Ccontractelor", va fi supus cash back-ului, indiferent de spread-ul real.

1.7. Un client eligibil are posibilitatea de a alege până la 2 instrumente de tranzacționare pentru a participa la Campanie. Există o excepție pentru clienții Admiral Markets AS Jordan Ltd: aceștia au posibilitatea de a alege până la 3 instrumente pentru a participa la Campanie.

2. Dispoziții generale

2.1. Admirals va contacta clientul prin intermediul canalelor de comunicare adecvate în cazul în care sunt necesare clarificări.

2.2. Admirals va procesa toate cererile în termenul obișnuit de procesare, în timpul programului de lucru.

2.3. Fiecare client (în cazul clienților corporativi: fiecare persoană juridică) poate participa la această Campanie doar o singură dată, respectiv - doar cu un singur cont de tranzacționare (acest aspect trebuie indicat în formularul de înregistrare la Campanie). În cazul în care un client are mai multe conturi de tranzacționare deschise la Admirals, clientul trebuie să aleagă un singur cont pentru Campanie.

3. Compensație cash back

3.1. Un client poate primi o compensație maximă de până la 3.000 EUR pe durata acestei Campanii. Există o excepție pentru clienții Admiral Markets AS Jordan Ltd: compensația maximă echivalentă este de 5.000 EUR.

3.2. Compensația cash back va fi rambursată cel târziu la sfârșitul lunii următoare după încheierea perioadei Campaniei, în cazul clientului eligibil.

3.3.Compensația reprezintă un cash back de 15-50% din valoarea spread-ului tipic al instrumentelor de tranzacționare, conform listei de pe site-ul www.admiralmarkets.com din secțiunea " Specificațiile Contractelor". Spread-ul real pentru executarea ordinului poate fi mai mare sau mai mic; cash back-ul aferent spread-ului tipic va fi compensat. Nu se vor efectua alte rambursări de numerar în cazul în care perioada de participare este mai scurtă, numărul instrumentelor utilizate este mai mic decât cel prevăzut în ofertă sau din orice alt motiv.

3.4. Admirals are obligația de a se referi, acolo unde este necesar, la ratele de conversie interne în momentul calculului; Admirals nu este obligată să utilizeze alte rate de conversie anterioare.

4. Dispoziții finale

4.1. Admirals își rezervă dreptul de a anula sau modifica această Campanie în orice moment, în cazul în care se consideră necesar în mod justificat, fără o notificare prealabilă. Această măsură se poate aplica participanților individuali sau tuturor participanților. În niciun caz, Admirals nu va fi răspunzătoare pentru nicio consecința a oricărei modificări, suspendări, anulări sau rezilieri a Campaniei.

Această Campanie nu trebuie interpretată ca reprezentând o motivație pentru tranzacționare și nu trebuie percepută ca atare. Un client participă la această Campanie doar dacă dorește să tranzacționeze pe piața valutară și/sau CFD-uri! Admirals nu dorește să determine pe nimeni să tranzacționeze mai mult decât de obicei sau decât era planificat - spread-ul reprezintă pentru mulți costurile ordinelor, iar compensația cash back reprezintă în principal un fel de economisire a costurilor.

4.3. Participarea simultană la mai multe Campanii ale Admirals, inclusiv oferte personale, este exclusă. În cazul în care un client dorește să participe la această campanie, în timp ce o altă Campanie este încă în curs de desfășurare, clientul trebuie să opteze pentru una dintre Campanii, iar cealaltă se încheie. În acest caz, este obligatorie o confirmare prin e-mail din partea departamentului de servicii pentru clienți. Fără o astfel de confirmare, participarea la campania " TradeDays " nu este posibilă.

Participarea simultană la această campanie, precum și o afiliere constantă la unul dintre diferiții parteneri ai Admirals, nu este posibilă. În cazul în care un client dorește să participe la această Campanie, în timp ce calitatea de membru a clientului este activă, calitatea de membru a clientului pe durata Campaniei va fi anulată și continuată ulterior. Clientul este conștient de faptul că această procedură implică întotdeauna o lună sau mai multe luni integrale.

Admirals presupune un "fair play" reciproc. În cazul în care un client are intenții frauduloase cu privire la Campanie, are dubii sau încearcă să manipuleze această Campanie, Admirals are dreptul, în orice moment, la propria discreție, să elimine orice client de pe lista participanților la Campanie, fără a avea dreptul la o compensație cash back. Compensațiile deja plătite pot fi anulate de către Admirals.

4.6. Admirals încearcă întotdeauna să definească toate regulile și condițiile în mod clar- în cazul în care o condiție nu este clară, vă rugăm să contactați serviciul clienți Admirals pentru clarificări. Determinarea relevantă este la discreția exclusivă a Admirals.

4.7. Se aplică condițiile de tranzacționare actuale, care pot suferi modificări din când în când.

4.8. În plus, se aplică Condițiile Generale și Condițiile aferente fiecăreia dintre Companiile Operaționale ale Admirals.

4.9. Toți clienții sunt responsabili pentru plata tuturor taxelor și impozitelor.

4.10. În cazul în care există neclarități sau neconcordanțe între termenii și condițiile publicate în orice limbă și termenii și condițiile publicate în limba engleză de pe site-ul www.admiralmarkets.com, termenii și condițiile în limba engleză vor avea prioritate, deoarece interpretările sau seclaritățile nu pot fi niciodată excluse complet.

4.11.Admirals nu își asumă responsabilitatea pentru orice probleme sau defecțiuni tehnice ale oricărei rețele sau linii telefonice, sisteme computerizate online, servere sau furnizori, echipamente de calculator sau software, imposibilitatea de a primi orice e-mail ca urmare unor probleme tehnice sau a unei congestii de trafic pe internet, pe liniile telefonice sau pe orice site web sau orice combinație a acestora, inclusiv orice deteriorare a computerului sau a telefonului mobil al participanților sau al oricărei alte persoane în legătură cu sau ca urmare a participării la Campanie.

4.12. Admirals nu pot accepta nicio responsabilitate pentru niciun fel de daune, pierderi, vătămări sau dezamăgiri suferite de orice participant care aderă la Campanie.

4.13. Prin participarea la Campanie, fiecare client este de acord cu Termenii și condițiile Campaniei și cu Politica de confidențialitate. Fiecare client declară și este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal colectate și care vor putea fi utilizate de Admirals pentru prelucrarea acestora prin mijloace automatizate și/sau neautomatizate.

Anexa 1

Toți clienții care participă la această campanie pot alege până la 2 instrumente de tranzacționare din lista de mai jos, care reprezintă cea mai mare parte a celor mai tranzacționate instrumente oferite de Admirals. Există o excepție pentru clienții Admiral Markets AS Jordan Ltd: aceștia pot alege până la 3 instrumente pentru a participa la Campanie.

Grup Instrument Spread Tipic - conform listei de pe site-ul www.admiralmarkets.com
CFD-uri pe Indici DAX40 0,8 puncte
DJI30 1,7 puncte
NQ100 1,0 puncte
CFD-uri pe mărfuri Aur 20 puncte
Forex EURUSD 0,8 pipși
USDJPY 1,0 pipși
CFD-uri pe Criptomonede Bitcoin* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

* Instrumentul nu este disponibil în cadrul Admiral Markets AS Jordan Ltd


Instrumentele care nu sunt enumerate aici nu pot participa la această campanie.

Pip: Aceasta este o denumire utilizată frecvent în tranzacționarea valutară globală, reprezentând unitatea de măsură pentru fluctuațiile prețurilor (procent în puncte), de obicei, se alege a patra zecimală.Excepție: perechile valutare care includ JPY, unde 1 pip este egal cu o schimbare a prețului de 0.01.

Anexa 2

Calendarul procentual privind cash back-ul

Perioada de tranzacționare Cash back din spread-ul tipic, %.
1 Noiembrie 2021 - 22 Noiembrie 2021 15% сash back
23 Noiembrie 2021 20% сash back
24 Noiembrie 2021 25% сash back
25 Noiembrie 2021 30% сash back
26 noiembrie 2021 - Black Friday 50% сash back
După 26 noiembrie 2021** 15% cash back

** Pentru clienții înregistrați între 2 noiembrie și 14 noiembrie