PDF opslaan Printen

Algemene voorwaarden van de "TradeDays"-campagne

Datum: 14 maart 2022

Deze campagne zal worden uitgevoerd door Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd en Admirals AU Pty Ltd (hierna ook Admirals).

1. Algemene voorwaarden en bepalingen

Via deze campagne ontvangen in aanmerking komende klanten 20% cashback op de gebruikelijke spread voor alle in aanmerking komende transacties op geselecteerde handelsinstrumenten op de Trade.MT4- en Trade.MT5-accounts volgens de volgende bepalingen:

1.1. In aanmerking komende klanten (hierna ook deelnemers) zijn nieuwe en bestaande klanten van Admirals met een correcte registratie op de landingspagina die door Admirals voor de Campagne wordt verstrekt.

1.2. Deelname aan de campagne is niet gekoppeld aan een nieuwe storting, volume of andere handelsgerelateerde omstandigheden. Indien Admirals desondanks constateert of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een klant enige manipulatie heeft uitgevoerd, behoudt Admirals zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de klant volledig uit te sluiten van deelname aan deze Campagne.

1.3. Om technische redenen zal de cashback achteraf worden gegeven als compensatie van 20% op gebruikelijke spreads op geselecteerde instrumenten (voor meer informatie zie bijlage 1 en 2), op alle in aanmerking komende transacties binnen de deelnameperiode.

1.4. In aanmerking komende transacties zijn gesloten transacties die werden geopend na de registratie in de Campagne en met een lengte van ten minste 120 seconden voordat ze werden gesloten.

1.5. Deelnameperiode is een periode van vier weken vanaf de datum van registratie voor de campagne, maar niet eerder dan 14 maart 2022 (voor klanten die zich eerder in de campagne registreren). De inschrijving voor de Campagne sluit voor alle klanten op 30 april 2022. De campagne voor alle klanten eindigt op 1 mei 2022.

1.6. Spreads zijn variabel voor de meeste handelsinstrumenten van Admirals. Desalniettemin zal alleen de gebruikelijke spread zoals vermeld op de website www.admiralmarkets.com in de sectie "Contractvoorwaarden" worden terugbetaald, ongeacht de werkelijke spread. Houd er rekening mee dat in het geval van speciale marktomstandigheden, zoals market moving nieuws, de spreads veel hoger kunnen zijn (in theorie onbeperkt)!

1.7. Een in aanmerking komende klant kan maximaal 3 (drie) handelsinstrumenten kiezen in de vorm van registratie die deelnemen aan de Campagne.

2. Andere bepalingen

2.1. Admirals zal contact opnemen met de klant via de juiste communicatiekanalen voor het geval er verduidelijkingen nodig zijn.

2.2. Admirals zal alle verzoeken binnen de gebruikelijke verwerkingstijd binnen normale kantooruren verwerken.

2.3. Elke klant (in het geval van zakelijke klanten: elke rechtspersoon) mag slechts één keer deelnemen aan deze Campagne, met andere woorden - slechts met één handelsaccount (moet worden aangegeven in het Campagne registratieformulier). Als een klant meerdere handelsaccounts heeft bij Admirals, moet de klant de account kiezen voor de Campagne.

3. Cashback

3.1. Een klant kan tijdens deze Campagne maximaal 3.000 euro gelijkwaardige cashback ontvangen.

3.2. De cashback wordt uiterlijk aan het einde van de volgende maand na het verstrijken van de campagneperiode voor de in aanmerking komende klant betaald.

3.3. Cashback betekent 20% compensatie op de gebruikelijke spread waarde van de handelsinstrumenten, zoals vermeld op de website www.admiralmarkets.com in de sectie "Contractvoorwaarden". De werkelijke spread voor orderuitvoering kan hoger of lager zijn; de cashback op de gebruikelijke spread wordt gecompenseerd.

3.4. Admirals moet, waar nodig, verwijzen naar interne omrekeningskoersen op het moment van berekening; Admirals is niet verplicht om andere eerdere omrekeningskoersen te gebruiken.

4. Slotbepalingen

4.1. Admirals behoudt het recht om de aanbieding en de voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het aanbod worden zo snel mogelijk aan de deelnemers meegedeeld. Onder geen enkele omstandigheid is Admirals aansprakelijk voor de gevolgen van enige wijziging, opschorting, annulering of beëindiging van de aanbieding.

4.2. Deze campagne kan niet worden opgevat als een motivatie om te handelen en mag niet als zodanig worden beschouwd. Een klant neemt alleen deel aan deze advertentiecampagne als de klant in vreemde valuta en/of CFD`s wil handelen! Admirals wil niemand stimuleren om meer te handelen dan normaal of gepland - de spread vertegenwoordigt voor velen de orderkosten, en cashback is vooral een vorm van kostenbesparing.

4.3. Gelijktijdige deelname aan meerdere Campagnes van Admirals, inclusief persoonlijke aanbiedingen, is uitgesloten. Als een klant wil deelnemen aan deze Campagne, terwijl een andere campagne nog geldig is voor de klant, moet de klant kiezen voor een van de campagnes en de andere beindigen. In dit geval is een bevestiging van de klantenservice via e-mail verplicht. Zonder een dergelijke bevestiging is deelname aan de "TradeDays"-campagne niet mogelijk.

4.4. Gelijktijdige deelname aan deze Campagne, evenals een doorlopende aansluiting bij een van de verschillende partners van Admirals, is niet mogelijk. Als een klant wil deelnemen aan deze Campagne, terwijl het lidmaatschap van de klant actief is, wordt het lidmaatschap van de klant voor de duur van de Campagne opgezegd en later voortgezet. De cliënt erkent dat deze procedure steeds een volledige maand of volledige maanden omvat.

4.5. Admirals gaat uit van wederzijds "fair play". Als een klant frauduleuze bedoelingen heeft met betrekking tot de Campagne, twijfelt of anderszins ten onrechte deze Campagne "kruipt" of manipuleert, heeft Admirals te allen tijde, naar eigen goeddunken, het recht om een klant uit te sluiten van de lijst van Campagne deelnemers zonder recht te hebben op cashback. Reeds betaalde cashback kunnen door Admirals worden geannuleerd.

4.6. Admirals streeft er altijd naar om alle voorwaarden en regels duidelijk en ondubbelzinnig te definiëren - mocht een voorwaarde voor een klant niet duidelijk lijken, neem dan contact op met de klantenservice van Admirals voor verduidelijking. De relevante bepaling is uitsluitend ter beoordeling van Admirals.

4.7. De huidige handelsvoorwaarden zijn van toepassing, deze kunnen van tijd tot tijd veranderen.

4.8. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden van elk van de Operationele Vennootschappen van Admirals van toepassing.

4.9. Alle klanten zijn verplicht om alle belastingen uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid te betalen.

4.10. Als er onduidelijkheden of inconsistenties zijn tussen de algemene voorwaarden die in een andere taal zijn gepubliceerd en de Engelse voorwaarden die beschikbaar zijn op www.admiralmarkets.com, prevaleren de Engelse voorwaarden, aangezien interpretaties of dubbelzinnigheden nooit volledig kunnen worden uitgesloten.

4.4. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of software, het niet ontvangen van e-mail of invoer vanwege technische problemen of opstoppingen op internet, telefoonlijnen of op een website, of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan de computer of mobiele telefoon van de Klant of een andere persoon in verband met of als gevolg van deelname aan het Premium-programma.

4.12. Admirals kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade, verlies, letsel of teleurstelling waaronder elke deelnemer in de aanbieding gebukt gaat.

4.13. Door deel te nemen aan de Campagne stemt elke klant hierbij in met de gegeven Algemene Voorwaarden van de Campagne en het Privacybeleid. Elke klant verklaart en stemt in met de verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant die door Admirals zijn verzameld en gebruikt om ze te verwerken via geautomatiseerde en/of niet-geautomatiseerde middelen.

Appendix 1

Alle klanten die aan deze Campagne deelnemen, kunnen maximaal 3 (drie) handelsinstrumenten kiezen uit de volgende lijst, die het grootste deel van de meest verhandelde instrumenten bij Admirals vertegenwoordigt.

Groep Instrument Gebruikelijke spread- zoals vermeld op de www.admiralmarkets.com website
Index CFD`s DAX40 1,0 punten
DJI30 2,0 punten
NQ100 1,0 punten
Grondstoffen CFD`s Goud 20 punten
Forex EURUSD 0,8 pips
USDJPY 1,0 pips
Crypto CFDs Bitcoin* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

* Crypto CFD`s (Bitcoin (BTCUSD) en Ether (ETHUSD)) zijn niet beschikbaar onder Admiral Markets AS Jordan Ltd.


Instrumenten die hier niet worden vermeld, kunnen niet deelnemen aan deze campagne.

Pips: Dit is de gebruikelijke denominatie in de wereldwijde valutahandel als maateenheid voor een prijsverandering ("percentage in punt"), meestal wordt de 4e decimaal gekozen. Uitzondering: valutaparen met JPY, waarbij een pip gelijk is aan een verandering van 0,01.

Appendix 2

TradeDays cash back percentage kalender:

Periode trading Cash back van de gebruikelijke spread, %
14 maart 2022 - 1 mei 2022 20% сashback