Salvesta PDF Prindi

"Kauplemispäeva" Kampaania Tingimused

Kuupäev: 25. oktoober 2021

Kampaaniat korraldab Admirals Group AS, (edaspidi samuti Admirals, globaalsete juriidiliste üksuste alt nagu Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd ja Admiral Markets Pty Ltd).

1. Üldised tingimused ja sätted

Kampaania vältel saavad sobivad kliendid 15-50% raha tagasi tavaliselt hinnavahelt. Seda sobivatelt positsioonidelt ning kindlatel kauplemise instrumentidel, Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontodel, vastavalt järgmistele tingimustele:

1.1. Sobivad kliendid (edaspidi ka osalejad) on uued või eksisteerivad Admiralsi kliendid, kellel on tehtud vastav registreering Admiralsi kampaania lehel.

1.2. Kampaanias osalemine ei ole seotud ühegi uue sissemakse, kauplemismahu ega muu kauplemisega seotud asjaoludega. Sellegipoolest, kui Admirals tuvastab või on alust arvata, et klient on teinud mingeid manipuleerimisi, on Admiralsil õigus oma äranägemise järgi klient sellest kampaaniast välja arvata.

1.3. Tehnilistel põhjustel tagastatakse raha tagantjärele, 15-50% ulatuses valitud instrumentide tavapäraste hinnavahede hüvitisena (rohkem informatsiooni vaata - Lisa 1 ja 2), seda kõikidele sobivatele tehingutele kampaania vältel.

1.4. Sobivad tehingud on suletud tehingud, mis olid algselt avatud pärast kampaaniasse registreerimist ja pikkusega vähemalt 180 sekundit enne sulgemist. Erand kehtib Admiral Markets AS Jordan Ltd klientidele: miinimum kauplemise pikkus on 1 sekund.

1.5. Osalemise periood kestab neli nädalat, alates kampaaniasse registreerimisekuupäevast, aga mitte varem kui 1. november 2021 ( nendele klientidele, kes registreerivad kampaaniasse varem). Kampaaniasse registreerimine sulgub klientidele 14. novembril 2021. Kampaania lõppeb 12. detsember 2021.

1.6. Hinnavahed on erinevate Admirals kauplemise instrumentide puhul erinevad. Hoolimata sellest, ainult tavalise hinnavahe järgi, nagu on näidatud www.admiralmarkets.com veebilehel "Instrumentide spetsifikatsioon" sektsioonis, makstakse raha tagasi, sõltumata reaalsest hinnavahest. Palun arvestage, et eriliste turutingimuste, näiteks turgu liigutavate uudiste korral võivad hinnavahed olla palju suuremad (teoreetiliselt piiramatud)!

1.7. Sobiv klient saab kampaania registreerimise avaldusel valida kuni 2 kauplemise instrumenti. Erandiks on Admiral Markets AS Jordan Ltd kliendid: nemad saavad valida kuni 3 instrumenti kampaanias.

2. Muud sätted

2.1. Admirals võtab kliendiga ühendust läbi sobivate kommunikatsiooni kanalite juhul, kui on selgitusi vaja.

2.2. Admirals töötleb kõiki taotlusi tavalisel töötlemisajal ning tavapärasel tööajal.

2.3. Iga klient (äriklientide puhul: iga juriidiline osapool) saab osaleda Kampaanias ainult ühe korra, teisisõnu - ainult ühe kauplemise kontoga (peaks olema välja toodud Kampaania registreerimise avalduses). Kui kliendil on mitu kauplemise kontot Admiralsis, peab klienti valima ühe konto Kampaanias osalemiseks.

3. Tagastatava raha kompensatsioon

3.1. Kliendil on võimalik Kampaania jooksul kompensatsiooni saada kuni 3,000 EUR. Erand kehtib Admiral Markets AS Jordan Ltd klientidele: maksimaalne kompensatsioon on 5,000 EUR.

3.2. Tagastatava raha kompensatsioon hüvitatakse mitte hiljem kui järgmise kuu lõpus, pärast Kampaaniaperioodi lõppu sobilikule kliendile.

3.3. Kompensatsioon tähendab tagastus raha 15-50% kauplemise instrumentidel tavalise hinnavahe puhul, nagu on näidatud https://admiralmarkets.com/ee veebilehel, "Instrumentide spetsifikatsioon" sektsioonis. Tegelik hinnavahe tellimuste täitmisel võib olla kõrgem või väiksem; tagastatav raha on tavalise hinnavahe puhul hüvitatav. Teisi raha tagastamisi lühema osalemisperioodi, pakutud vahendite väiksema koguse või muude põhjuste tõttu ei kasutata.

3.4. Kui on vajalik, peab Admirals viitama kalkuleerimise ajal sisemistele ümberarvestuskurssidele; Admirals ei pea kasutama teisi varasemaid ümberarvestuskursse.

4. Lõppsätted

4.1. Admirals jätab endale õiguse seda Kampaaniat igal muuta ja/või lõpetada, kui seda mõistlikuks peetakse, ilma osalejaid sellest kohe teavitamast. See võib kehtida üksikisikutele või kõikidele osalejatele. Admirals ei vastuta mingil juhul kampaania muutmise, peatamise, tühistamise või lõpetamise tagajärgede eest.

4.2. Seda Kampaaniat ei tohi võtta kui motivatsiooni kauplemiseks. Klient osaleb selles reklaamikampaanias ainult siis kui ta soovib kaubelda välisvaluutas ja/või hinnavahelepingutega! Admirals ei taha mõjutada kedagi kauplema rohkem kui planeeritud - hinnavahe tähistab kui palju tehingud maksavad ja tagastus raha kompensatsioon on peamiselt säästude kulu.

4.3. Samaaegne osalemine mitmes Admirals kampaanias, sealhulgas isiklikud pakkumised, on välistatud. Kui klient soovib osaleda kampaanias, ning kui teine kampaania on kliendi jaoks veel kehtiv, peab klient valima ühe kampaania ja sellisel juhul teine lõppeb. Sellisel juhul on klienditeeninduse kinnitus e-posti teel kohustuslik. Ilma sellise kinnituseta, osalemine "KauplemisPäeva" kampaanias ei ole võimalik.

4.4. Kampaanias samaaegne osalemine ja pidev seotus mõne Admiralsi partneriga ei ole võimalik. Kui klienti soovib kampaanias osaleda, kui kliendi liikmesleping on aktiivne, siis kliendi liikmesleping kampaania vältel tühistatakse ja jätkatakse hiljem. Klient mõistab, et see protseduur hõlmab alati tervet kuud või mitut kuud.

4.5. Admirals eeldab vastastikust "ausat mängu". Kui klient osaleb kampaanias halbade kavatsustega, kahtleb või muul moel manipuleerib Kampaaniaga, on Admiralsil igal ajal oma äranägemise järgi õigus arvata klient kampaaniast välja, ilma tagastatava raha hüvituseta. Admirals võib tühistada juba makstud hüvitise.

4.6. Admirals püüab alati kõik tingimused ja reeglid selgelt ja üheselt määratleda- kui kliendile ei ole mingi seletus selge, siis selgituseks palun võtke ühendust Admirals klienditeenindusega. Asjakohane määramine on ainult Admirals äranägemisel.

4.7. Praegused kauplemise tingimused kehtivad, aga võivad vahetevahel muutuda.

4.8. Lisaks kehtivad kõigi Admirals operatiivettevõtete üldtingimused.

4.9. Kõik kliendid on kohustatud maksma makse endal vastutusel.

4.10. Kui mis tahes keeltes avaldatud tingimuste ja ingliskeelsete tingimuste vahel on ebaselgust või vastuolusid, mis on nähtaval aadressil https://admiralmarkets.com/ee, jäävad ingliskeelsed tingimused püsivaks, sest tõlgendusi või ebaselgust ei saa kunagi täielikult välistada.

4.11. Admirals ei vastuta probleemide või tehniliste tõrgete või telefoni võrgu või liinide, arvuti veebisüsteemi, serverite, või pakkujate, arvuti seadme või tarkvara, e-kirjade või sissekannete saamata jätmise, tehniliste probleemide või interneti liiklusummikute tõttu, või nende kominatsiooni eest. Sealhulgas vigastused või kahjustused osalejatele või mõne teise isiku arvutile või mobiiltelefonile, mis on seotud kampaanias osalemisega või sellest tulenevalt.

4.12. Admirals ei võta vastutust mis tahes kahju, kaotuse, vigastuse või pettumuse eest, mida mõni kampaanias osaleja või kampaaniaga nõustumine tekitas.

4.13. Kampaanias osalemisega nõustub iga klient kampaania tingimuste ja sätetegaja Privaatsuspoliitikaga. Iga klient deklareerib ja on nõus isikuandmete töötlemisega, mida Admirals on kogunud ja kasutanud nende töötlemiseks automatiseeritud ja/või automatiseerimata vahenditega.

Lisa 1

Iga kampaanias osaleja saab registreerimise avaldusel valida järgnevast nimekirjast kuni 2 kauplemise instrumenti. Erandiks on Admiral Markets AS Jordan Ltd kliendid: nemad saavad kampaanias valida kuni 3 instrumenti.

Grupp Instrument Tavaline hinnavahe - nagu näidatud https://admiralmarkets.com/ee veebilehel
Indeksite CFD-d DAX40 0,8 punkti
DJI30 1,7 punkti
NQ100 1,0 punkti
Toorainete CFD-d Kuld 20 punkti
Forex EURUSD 0,8 pips
USDJPY 1,0 pips
Krüpto CFD-d Bitcoin* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

* Instrument ei ole saadaval Admiral Markets AS Jordan Ltd-is


Siin mitte loetletud instrument ei saa osaleda Kampaanias.

Pips: See on globaalse valuutaga kauplemise ühine nimetus- hinnamuutuse mõõtühik ("punkti protsent"), tavaliselt valitakse neljas koht pärast koma. Erand: valuutapaarid JPY-ga, kus pip võrdub muutusega 0,01.

Lisa 2

KauplemisPäeva tagastava raha protsendi kalender:

Kauplemisperiood Tagastatav raha tavalise hinnavahe puhul, %
1. nov 2021 - 22. nov 2021 15% tagastatav raha
23. nov 2021 20% tagastatav raha
24. nov 2021 25% tagastatav raha
25. nov 2021 30% tagastatav raha
26. mov 2021 - Must Reede 50% tagastatav raha
Pärast 26. nov 2021** 15% tagastatav raha

** Klientidele, kes on registreerunud vahemikus 2. november kuni 14. november