Shrani PDF Natisni

Obvestilo o posebnih soglasjih


V tem obvestilu ("Obvestilo") so določena posebna soglasja, ki ste jih podpisali družbi Admiral Markets Cyprus Ltd ("mi") v zvezi s tem, da sklenete kakršno koli pogodbo s strankami (bodisi v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, delnicami, z njimi se trguje na borzi) sredstva ali kateri koli drug ustrezen izdelek ali instrument).

Besede in izrazi, opredeljeni v ustreznih sporazumih, pogojih, pravilnikih in dokumentih s ključnimi informacijami ("Pogoji"), imajo enake pomene, če se uporabljajo v tem obvestilu (razen kadar ni izrecno določeno drugače).

Če obstaja kakršna koli neskladnost med pogoji in tem obvestilom, bo to obvestilo prevladalo. Prebrati morate vse določbe tega obvestila, saj vsebujejo pomembne podatke o našem odnosu z vami.

DOGOVORJENO JE NASLEDNJE:

  • Soglašate z zagotavljanjem Pogojev na trajnem mediju, ki ni papir (npr. v obliki PDF ali e-pošti) in/ali prek našega spletnega mesta na naslovu www.admiralmarkets.com/si (»spletno mesto«) ali mobilna aplikacija Admirals, kot je ustrezno.
  • Potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s Pogoji in drugo dokumentacijo stranke, ki ureja ponudbo investicijskih storitev pri nas, ki so trenutno dostopne na spletnem mestu, vključno s Politiko zasebnosti,Pravili in pogoji, Pravili trgovanja, Razkritje tveganja, Plačilna pravila in pogoji, Politika izvedbe poslov, Investicijski kompenzacijski fond, Politika pritožb, Kategorizacija strank, Politika konfliktnih interesov, Politika vzvodov, Politika zaščite pred negativnim stanjem za malorpodajne stranke, Politika zaščite pred negativnim stanjem za Profesionalne stranke.
  • Strinjate se, da bodo pomembne komunikacije v zvezi z našimi storitvami, ki vam jih zagotavljamo, potekale v elektronski obliki (npr. Prek trgovske platforme, spletnega mesta, e-pošte, mobilnih obvestil).
  • Potrjujete, da so podatki, ki ste jih posredovali v prijavi za račun, resnični in pravilni.
  • Potrjujete, da so bila sredstva, naložena pri nas, pridobljena na zakonit način in se ne nanašajo na pranje denarja, terorizem ali druge nezakonite dejavnosti.
  • Strinjate se, da boste sodelovali z nami, kadar vas kontaktiramo zaradi skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi ter nam dovolite, da opravimo iskanje in poizvedbe pri uglednih virih, da preverimo vašo identiteto, vir sredstev in predložene podatke.
  • Soglašate, da imamo gotovinske zneske, ki se nanašajo na vas, na ločenih računih v eni ali več kreditnih institucijah, ki so pooblaščene za takšne operacije, in da bomo v enem ali več skrbniških skrbniških računih hranili instrumente, ki se nanašajo na vas, pri tretjem skrbniku, pooblaščenem za opravljanje skrbništva posel.
  • Popolnoma razumete in sprejemate, da trgovalne pogodbe za razlike (CFD) in drugi naložbeni proizvodi vključujejo visoko stopnjo tveganja in lahko povzročijo izgubo vaše naložbe.
  • Strinjate se, da se transakcije med vami in nami v skladu z ustreznimi pogoji lahko izvajajo bodisi na organiziranem trgu, večstranskem trgu ali organiziranem trgu trgovanja bodisi kot OTC (Over the Counter)transakcije zunaj mesta trgovanja. Če ustrezni pogoji določajo, da bodo transakcije med vami in nami izvedene kot OTC transakcije zunaj mesta trgovanja, soglašate z izvrševanjem naročil po ustreznih pogojih izven urejenih trgov, večstranskih trgovinskih zmogljivosti ali organiziranih trgovinskih zmogljivosti.

To obvestilo urejajo in razlagajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Ciper.

Vse nepogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega obvestila ali so povezane z njim, urejajo in razlagajo ter razlagajo v skladu z zakoni Republike Ciper.