Išsaugoti PDF Spausdinti

Pranešimas dėl sutikimo


Šiame pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiami tam tikri konkretūs sutikimai, kuriuos jūs davėte „Admiral Markets Cyprus Ltd“ (toliau – mes, mums), sudarydami su mumis kliento susitarimus (susijusius su išvestinėmis priemonėmis, akcijomis, biržoje prekiaujamais fondais ar kitais atitinkamais produktais ar priemonėmis).

Terminai ir posakiai, apibrėžti atitinkamuose susitarimuose, sąlygose, politikose ir pagrindiniuose informaciniuose dokumentuose (toliau – Sąlygos) ir vartojami šiame Pranešime, turi tas pačias reikšmes (išskyrus atvejus, kai aiškiai nustatyta kitaip).

Jeigu yra neatitikimų tarp Sąlygų ir šio Pranešimo, šis Pranešimas bus viršesnis. Turėtumėte perskaityti visas šio pranešimo nuostatas, nes jame pateikiama svarbi informacija, susijusi su mūsų ryšiais su jumis.

ŠIUO SUSITARIAMA:

  • Jūs sutinkate su Sąlygų pateikimu jums patvarioje laikmenoje, išskyrus popierinę (pavyzdžiui, PDF arba el. paštu), ir (arba) mūsų svetainėje, adresu www.admiralmarkets.com/lt (toliau – Svetainė), arba „Admirals“ mobiliojoje programėlėje, priklausomai nuo to, ką naudojate.
  • Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su Sąlygomis ir kitais kliento dokumentais, reglamentuojančiais mūsų siūlomas investavimo paslaugas, ši informacija pateikta Svetainėje ir apima Privatumo politiką, Taisykles ir sąlygas, Vertybinių popierių prekybos sąlygas, , Įspėjimą apie riziką, Mokėjimo sąlygas, Pavedimų vykdymo politiką, Kompensacijų investuotojams fondą, Skundų nagrinėjimo politiką, Klientų skirstymą į kategorijas, Interesų konfliktų politiką, Sverto taikymo politiką, Apsaugos nuo neigiamo sąskaitos balanso politika mažmeninės prekybos klientams, Apsaugos nuo neigiamo sąskaitos balanso politiką profesionaliems klientams, .
  • Jūs sutinkate, kad svarbūs pranešimai, susiję su jums teikiamomis paslaugomis, būtų pateikiami elektroniniu būdu (pavyzdžiui, prekybos platformoje, Svetainėje, el. paštu, trumposiomis žinutėmis).
  • Jūs patvirtinate, kad jūsų sąskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.
  • Jūs patvirtinate, kad lėšos, kurias pervedėte į mūsų įmonę, yra gautos teisėtai ir nėra susijusios su jokia pinigų plovimo, terorizmo ar kita neteisėta veikla.
  • Jūs sutinkate bendradarbiauti su mumis, kada tik susisieksime su jumis dėl galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų atitikties ir leisite mums atlikti paieškas ir užklausas patikimiems šaltiniams, kad patikrintume jūsų tapatybę, lėšų šaltinį ir pateiktą informaciją.
  • Jūs sutinkate, kad jūsų lėšos būtų laikomos atskirose sąskaitose vienoje ar keliose kredito įstaigose, kurios įgaliotos tai daryti, o jūsų prekybos priemonės būtų laikomos vienoje ar keliose trečiosios šalies, įgaliotos tai daryti, patikėtinio saugojimo sąskaitose.
  • Jūs visiškai suprantate ir sutinkate, kad prekybos susitarimai dėl kainų skirtumo (CFD) ir kiti investiciniai produktai yra labai rizikingi ir dėl jų galite prarasti savo investicijas.
  • Jūs sutinkate, kad jūsų sandoriai pagal atitinkamas Sąlygas gali būti vykdomi reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje prekybos sistemoje ar organizuotoje prekybos sistemoje arba kaip ne biržos sandoriai (angl. Over-The-Counter, trump. OTC), neapibrėžiant prekybos vietos. Jeigu atitinkamose Sąlygose numatyta, kad jūsų sandoriai bus vykdomi kaip ne biržos sandoriai, neapibrėžiant prekybos vietos, jūs sutinkate, kad pavedimai pagal atitinkamas Sąlygas būtų vykdomi ne reguliuojamose rinkose, ne daugiašalėse prekybos vietose ir ne organizuotose prekybos vietose.

Šis Pranešimas yra reglamentuojamas, aiškinamas ir interpretuojamas pagal Kipro Respublikos įstatymus.

Bet kurios nesutartinės prievolės, kylančios iš šio Pranešimo ar su juo susijusios, yra reglamentuojamos ir aiškinamos bei interpretuojamos pagal Kipro Respublikos įstatymus.