Išsaugoti PDF Spausdinti

„ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ SVERTO POLITIKA1. Įvadas

„Admiral Markets Cyprus Ltd“ (toliau – Įmonė, mes, mums, mūsų) yra Kipro investicinė įmonė, tinkamai įsteigta Kipro Respublikoje, kurios registracijos numeris yra HE 310328, ir kuri veikia įgaliota Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos („CySEC“), kuri reguliuoja jos veiklą, pagal licenciją Nr. 201/13.

2.Taikymo sritis

Ši sverto ir maržos politika (toliau – Politika) nurodo, kaip mes nustatome sverto ir maržos lygius ir procedūras, kai mūsų mažmeniniai klientai (toliau – klientai, jūs, jūsų) prekiauja finansinėmis sutartimis dėl kainų skirtumų (toliau – CFD) su Įmone. Šios politikos tikslas yra paaiškinti pagrindinius svertinės prekybos su marža aspektus, kai svertą Įmonė teikia atsižvelgdama į kliento žinias ir patirtį, taip pat pagal teisės aktų reikalavimus. Šiuo dokumentu paaiškinama, kad Politika netaikoma profesionaliems klientams ar reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims (kaip apibrėžta įstatyme, į kurį daroma nuoroda šios Politikos 3 punkte) dėl to, kad jie turi reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų rizika, susijusią su investavimu į sudėtingus produktus, tokius kaip CFD.

3. Teisinės ir reguliuojančios nuostatos

Ši Politika atitinka 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/65 / ES „Dėl finansinių priemonių rinkų“ (toliau – MiFID II) ir Kipro Respublikos investicinių paslaugų, veiklos ir reguliuojamų rinkų įstatymo (Nr. 87(I)/2017), kuriuo MiFID II perkelta į Kipro teisės aktus (toliau – Įstatymas), nuostatas. Be to, ši Politika atitinka Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos Direktyvos Nr. DI87-09 „Dėl susitarimų dėl kainų skirtumo (CFD) rinkodaros, platinimo ar pardavimo apribojimo mažmeniniams klientams“ nuostatas.

4. Įmonės įsipareigojimai

Bendrovė privalo:

4. 1. Nustatyti sverto lygius, atspindinčius kliento žinias ir patirtį, prekiaujant sudėtingomis finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip CFD, atsižvelgiant į tai, kad prekyba su svertu ir marža yra pagrindinė CFD prekybos charakteristika.

4. 2. Elgtis sąžiningai su savo klientais, vengiant agresyvios sverto praktikos.

4. 3. Atsižvelgti į pagrindinius finansinės priemonės, kuria grindžiamas CFD, veiklos rezultatus, įskaitant istorinį svyravimą, rinkos likvidumo ir prekybos apimčių gylį, emitento ir pagrindinės finansinės priemonės emitento šalies rinkos kapitalizaciją, galimybes apdrausti rinkos riziką, taip pat bendrą politinę bei ekonominę aplinką. Įmonė koreguoja ir vertina nurodytus kintamuosius, nustatydama sverto lygius, kuriuos ji siūlo aktyvų klasėms ar finansinėms priemonėms.

4. 4. Atsižvelgti į rizikos valdymo apimtis ir rizikos prisiėmimo pajėgumą bei nustatyti politiką, procedūras ir praktiką, kaip valdyti rinkos riziką, kylančią dėl klientų prekybos su svertu ir marža.

4. 5. Taikyti CySEC ir (arba) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatytus reikalavimus ir apribojimus.

5. Vertintini veiksniai

Prieš suteikdama svertą savo klientams, bendrovė atsižvelgia į šiuos veiksnius:

5.1. Įmonės kapitalo bazė ir finansinis pajėgumas, apskaičiuotas ir stebimas, remiantis Įmonės kapitalo pakankamumu.

5.2. Įmonės polinkis rizikuoti ir rizikos valdymas.

5.3. Aktyvo klasė ir prekybos priemonės charakteristikos, įskaitant likvidumą ir prekybos apimtį, svyravimus, rinkos kapitalizaciją, emitento šalį, bendrą ekonominę aplinką ir geopolitinius įvykius.

5.4. Kliento tinkamumo ir finansinių žinių įvertinimas.

5.5. Kliento kategorija (tai yra – mažmeninių prekiautojų ar profesionalų).

5.6. Kliento žinios ir prekybos patirtis: pateikdama klausimų sąrašą sąskaitos atidarymo paraiškos formoje, Įmonė nustato kliento finansinį pajėgumą, finansines žinias, prekybos patirtį ir prekybos stilių.

6. Sverto pasiūlymų skirstymas

Po to, kai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bei CySEC oficialiai patvirtina CFD priemones, visi klientai, kurie registracijos proceso metu pademonstruoja tinkamas žinias ir patirtį, savo sąskaitoje turi šiuos maksimalius sverto nustatymus ir perveda šią pradinę maržą:

Pagrindinės priemonės tipas Sverto riba Reikalaujama pradinė marža
Pagrindinės valiutų poros 30:1 3,33 %
Nepagrindinės valiutų poros, auksas ir pagrindiniai indeksai 20:1 5 %
Žaliavos, išskyrus auksą, ir nepagrindiniai akcijų indeksai 10:1 10 %
Atskiroms akcijoms ir kitoms susijusioms vertėms 5:1 20 %
Kriptovaliutos 2:1 50 %

Įmonė pasilieka teisę savo nuožiūra ir pagal rinkos situaciją siūlyti dar mažesnius tam tikrų produktų arba kai kurių arba visų produktų sverto koeficientus.

7. Apsauga nuo maržinio uždarymo

Įmonė šiuo praneša Klientams, kad tik Klientas yra atsakingas už savo pozicijų maržos lygio stebėjimą realiuoju laiku Įmonės prekybos platformoje arba mobiliojo įrenginio programoje. Įmonė taiko maržinio uždarymo apsaugą visoms savo klientų prekybos sąskaitoms, užtikrindama, kad jų marža nebūtų sumažinta iki tokio lygio, kuriame ji yra artima nuliui. Depozito apsauga bus aktyvuota, kai lėšų, esančių CFD prekybos sąskaitoje, suma ir nerealizuotas grynasis visų su tuo sąskaita susijusių atvirų CFD pozicijų pelnas sumažės iki mažiau nei pusės (tai yra 50 %) visos pradinės maržos apsaugos visoms atviroms CFD pozicijoms.

8. Apsauga nuo neigiamo balanso

Įmonė yra sukūrusi Apsaugos nuo neigiamo sąskaitos balanso politiką, pagal kurią tuo atveju, jeigu Kliento prekybos sąskaitose susidaro neigiamas likutis dėl „stop-out“ ir (arba) labai nestabilių rinkos sąlygų, Įmonė atliks atitinkamą koregavimą, kad padengtų visą neigiamą sumą. Tokiu būdu klientams užtikrinama, kad jų didžiausi nuostoliai iš CFD prekybos nebūtų didesni už kapitalą, investuotą į jų prekybos sąskaitą.

9. Įspėjimas apie riziką

CFD prekyba yra svertinės prekybos forma ir yra labai spekuliatyvi, sudėtinga, susijusi su didele nuostolių rizika ir nevisiems investuotojams tinka. CFD yra viena iš rizikingiausių investicijų rūšių ir gali sąlygoti didelius nuostolius. Prieš priimdamas sprendimą dėl CFD prekybos, Klientas turėtų atidžiai apsvarstyti savo investavimo tikslus, patirties lygį ir polinkį rizikuoti. Prekiaudamas CFD, Klientas gali iš dalies arba visiškai prarasti savo pradines investicijas. Klientai turėtų žinoti apie visas su CFD prekyba susijusias rizikas ir, jeigu kyla abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansų patarėją.