Salvează PDF Tipărește

POLITICA EFECTULUI DE LEVIER A ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD1. Introducere

Admiral Markets Cyprus Ltd (denumită în continuare „Compania”, „noi”, „a noastră”) este o companie de investiții cipriotă, înființată în Republica Cipru cu numărul de înmatriculare ΗΕ 310328 și este autorizată și reglementată de Comisia de valori mobiliare și burse din Cipru, „CySEC”), cu licența cu numărul 201/13.

2. Domeniu

Această politică a efectului de levier și a marjei (denumită în continuare „Politică”) stabilește modul în care stabilim nivelurile și procedurile ale efectului de levier și ale marjei atunci când clienții noștri de retail (denumiți în continuare „Clienți”, „dvs.”) tranzacționează contracte financiare pe diferențe de curs (denumite în continuare „CFD-uri”) cu Compania. Scopul acestei politici este de a explica aspectele cheie ale tranzacționării pe baza efectului de levier în marjă, care este pus la dispoziție de Companie în funcție de cunoștințele și experiența clientului, precum și în conformitate cu cerințele de reglementare. Prin prezenta se clarifică faptul că politica nu se aplică clienților profesionali sau contrapartidelor eligibile (așa cum sunt definite în legea la care se face trimitere la punctul 3 din Politică), datorită faptului că posedă cunoștințele și experiența necesare pentru a înțelege riscurile implicate în cazul investițiilor în produse complexe, cum ar fi CFD-urile.

3. Cadrul legal și de reglementare

Această Politică este emisă în conformitate cu și în conformitate cu cerințele Directivei 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare (denumită în continuare „MiFID II”) și Legea privind serviciile și activitățile de investiții și piețele reglementate din Republica Cipru (N. 87 (I) / 2017), care a transpus MiFID II în legislația cipriotă (denumită în continuare „Legea”). Mai mult, această Politică este conformă cu „Directiva DI87-09 privind restricția privind comercializarea, distribuirea sau vânzarea contractelor pentru diferență de curs (CFD-uri) ) către clienții de retail” emisă de Comisia pentru valori mobiliare și burse din Cipru (denumită în continuare „CySEC”).

4. Angajamentul companiei

Compania are datoria de a:

4.1. Seta niveluri ale efectului de levier care să reflecte cunoștințele și experiența unui client atunci când acesa tranzacționează instrumente financiare complexe, cum ar fi CFD-urile, dat fiind că tranzacționarea în marjă și cu efect de levier este o caracteristică cheie a tranzacționării CFD-urilor.

4.2. Își trata clienții în mod echitabil, evitând practicile aferente unui efect de levier agresiv față de aceștia.

4.3. Ține cont de fundamentele de performanță aferente ale instrumentului financiar pe care se bazează CFD-ul respectiv, inclusiv volatilitatea istorică, profunzimea lichidității pieței și volumele de tranzacționare, capitalizarea de piață a emitentului și țara emitentului instrumentului financiar aferent capacitatea acestuia de a acoperi riscurile de piață și ale mediului politic și economic general. Compania ajustează și calibrează variabilele de mai sus în determinarea nivelurilor de efectului de levier pe care le oferă pentru clasele de active sau instrumentele financiare.

4.4. Lua în considerare propriul mecanism de gestionare a riscului și capacitatea de asumare a riscurilor și să aibă la dispoziție politici, proceduri și practici pentru a-și putea gestiona riscul de piață provenit din efectul de levier și tranzacționarea în marjă de către clienții săi.

4.5. De a aplica cerințele de reglementare și plafoanele stabilite de CySEC și / sau Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA).

5. Factori luați în considerare

Compania ia în considerare următorii factori înainte de a oferi tranzacționarea cu efect de levier clienților săi:

5.1. Baza de capital și puterea financiară a Companiei, așa cum a fost calculată și monitorizată, pe baza adecvării capitalului Companiei.

5.2. Apetitul față de risc și gestionarea riscurilor Companiei.

5.3. Clasa de active și caracteristicile instrumentelor, inclusiv lichiditatea și volumul tranzacțiilor, volatilitatea, capitalizarea pieței, țara emitentului, climatul economic general și evenimentele geopolitice.

5.4. Gradul de adecvare și cunoștințele financiare ale Clientului.

5.5. Categorisirea Clientului (de exemplu: de retail sau profesional).

5.6. Cunoștințele și experiența de tranzacționare ale clientului: Cu o serie de întrebări în formularul de cerere de deschidere a contului, Compania determină puterea financiară a clientului, cunoștințele financiare, experiența sa de tranzacționare și stilul de tranzacționare.

6. Categoriile ofertelor ce țin de levier

După adoptarea formală a măsurilor privind CFD-urile de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) și CySEC, toți clienții care demonstrează cunoștințele și experiența adecvate în timpul procesului de înregistrare vor avea următoarele setări ale nivelului maxim de levier pentru conturile lor și vor depune următoarea marjă inițială:

Tipul activului de bază Limita levierului Cerința de marjă inițială
Perechi valutare majore 30:1 3,33%
Perechi valutare minore, aur și indici importanți ai piețelor de capital 20:1 5%
Materii prime, altele decât aurul și indicii non-majori ai piețelor de capital 10:1 10%
Acțiuni individuale și alte valori de referință 5:1 20%
Monede digitale 2:1 50%

Compania își rezervă dreptul de a oferi niveluri ale efectului de levier chiar mai mici pentru anumite produse sau, în general, pentru unele sau toate produsele, la discreția sa și în funcție de situația din piețe.

7. Protecția de Stop-Out

Compania notifică Clientul, prin prezenta, că este responsabilitatea fiecărui Client să monitorizeze nivelul de marjă al pozițiilor sale în timp real prin intermediul platformei de tranzacționare a Companiei sau a aplicației pentru dispozitive mobile / tablete. Compania aplică protecția de close-out tuturor conturilor de tranzacționare ale clienților, asigurându-se că marja acestora nu este erodată până la acel punct în care să ajungă aproape de zero. Protecția de "margin close-out" va fi declanșată atunci când suma fondurilor din contul de tranzacționare CFD și profiturile nete nerealizate ale tuturor pozițiilor CFD-urilor deschise conectate la acel cont scad la mai puțin de jumătate (adică 50%) din protecția totală a marjei inițiale aferentă tuturor acelor CFD-uri deschise.

8. Protecția împotriva balanței negative

Compania a stabilit o politică de protecție a soldului contului care, în cazul în care apare un sold negativ aferent conturilor de tranzacționare ale Clientului din cauza unor stop-outs și / sau a condițiilor de piață extrem de volatilă, Compania va efectua o ajustare relevantă pentru a acoperi întreaga sumă negativă. Prin urmare, clienții sunt asigurați că pierderile lor maxime din tranzacționarea CFD-urilor nu sunt mai mari decât capitalul investit în contul lor de tranzacționare.

9. Avertisment de risc

Tranzacționarea CFD-urilor este o formă de tranzacționare cu efect de levier și este extrem de speculativă, complexă și implică un risc semnificativ de pierderi financiare și nu este potrivită pentru toți investitorii. CFD-urile sunt printre cele mai riscante tipuri de investiții și pot duce la pierderi considerabile. Înainte de a decide tranzacționarea de CFD-uri, un client ar trebui să ia în considerare cu maximă atenție obiectivele sale de investiții, nivelul de experiență și apetitul la risc. În timp ce tranzacționează CFD-uri, un Client poate suporta o pierdere parțială sau totală a investiției sale inițiale. Clienții ar trebui să fie conștienți de toate riscurile asociate tranzacționării CFD-urilor și să solicite sfatul unui consilier financiar independent dacă au îndoieli.