PDF opslaan Printen

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD HEFBOOM BELEID1. Introductie

Admiral Markets Cyprus Ltd (hierna door elkaar aangeduid als het "Bedrijf", "wij", "ons", "onze") is een Cypriotische beleggingsonderneming, naar behoren opgericht in de Republiek Cyprus onder oprichtingsnummer ΗΕ 310328 en is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (de "CySEC" ) onder licentie nummer 201/13.

2. Reikwijdte

Dit hefboom- en margebeleid (hierna te noemen het "Beleid") zet uiteen hoe we hefboomwerking en margeniveaus en procedures instellen wanneer onze particuliere klanten (hierna door elkaar aangeduid als de "Klanten", "u", "uw") traden in financiële contracten voor verschillen (hierna aangeduid als de "CFD`s") met het bedrijf. Het doel van dit beleid is om de belangrijkste aspecten van traden met hefboomwerking met marge uit te leggen, welke hefboomwerking door het bedrijf beschikbaar wordt gesteld afhankelijk van de kennis en ervaring van de klant, evenals in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Hierbij wordt verduidelijkt dat het beleid niet van toepassing is op professionele cliënten of in aanmerking komende partijen (zoals gedefinieerd in de wet waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3 van het beleid), aangezien zij over de nodige kennis en ervaring beschikken om de risico`s verbonden aan het beleggen in complexe producten zoals CFD`s begrijpen.

3. Juridisch en Regelgevend Kader

Dit beleid is uitgevaardigd op grond van en in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten (hierna te noemen de “MiFID II") en de Wet inzake beleggingsdiensten en -activiteiten en gereguleerde markten van de Republiek Cyprus (nr. 87 (I) / 2017) waarmee MiFID II is omgezet in Cypriotische wetgeving (hierna de " wet" genoemd.). Bovendien voldoet dit beleid aan de Cyprus Securities and Exchange Commission (hierna te noemen de "CySEC") "Richtlijn DI87-09 betreffende de beperking van de marketing, distributie of verkoop van Contracts for Differences (CFD`s) aan retailklanten ”.

4. Toewijding van het bedrijf

Het Bedrijf heeft de plicht om:

4.1. Hefboomwerkingniveaus instellen die de kennis en ervaring van een klant weerspiegelen bij het traden in complexe financiële instrumenten zoals CFD`s, aangezien traden met hefboomwerking en marge een belangrijk kenmerk is van het traden in CFD`s.

4.2. Haar klanten eerlijk behandelen door agressieve hefboom-praktijken jegens hen te vermijden.

4.3. Rekening houden met de onderliggende prestatiegegevens van het financiële instrument waarop de CFD is gebaseerd, met inbegrip van historische volatiliteit, diepte van marktliquiditeit en handelsvolumes, marktkapitalisatie van de emittent en het land van emittent van het onderliggende financiële instrument, zijn vermogen om het marktrisico af te dekken en de algemene politieke en economische omgeving. Het Bedrijf past de bovenstaande variabelen aan en kalibreert ze bij het bepalen van de hefboomwerking die ze biedt voor activaklassen of financiële instrumenten.

4.4. Rekening houden met zijn eigen risicobeheer en risicodragend vermogen en beschikken over beleid, procedures en praktijken om het marktrisico dat voortvloeit uit dergelijke hefboomwerking en margehandel door zijn klanten te beheren.

4.5. Pas wettelijke vereisten en limieten toe zoals bepaald door de CySEC en/of de European Securities and Markets Autoriteit.

5. Factoren Overwogen

Het bedrijf houdt rekening met de volgende factoren voordat het zijn klanten een hefboomwerking geeft:

5.1. De kapitaalbasis en financiële kracht van het Bedrijf, zoals berekend en gemonitord, op basis van de kapitaaltoereikendheid van het Bedrijf.

5.2. De risicobereidheid en het risicobeheer van het Bedrijf.

5.3. De activaklasse en instrumentkenmerken, waaronder liquiditeit en handelsvolume, volatiliteit, marktkapitalisatie, land van uitgevende instelling, algemeen economisch klimaat en geopolitieke gebeurtenissen.

5.4. De geschiktheidsbeoordeling van de klant van en financiële kennis.

5.5. De categorisering van de cliënt (d.w.z. retail of professioneel).

5.6. De kennis van de klant en trading-ervaring: met een reeks vragen in het aanvraagformulier voor het openen van een rekening, bepaalt het bedrijf de financiële kracht, financiële kennis, trading-ervaring en trading-stijl van de klant.

6. Klassen Hefboom Aanbod

Volgend op de formele implementatie van maatregelen inzake CFD`s door de European Securities and Markets Authority en de CySEC, zullen alle Cliënten die tijdens het registratieproces over de juiste kennis en ervaring beschikken, de volgende maximale hefboomwerking op hun rekening hebben en de volgende initiële marge storten:

Type onderliggende activa Hefboomlimiet Initiële vereiste marge
Belangrijke Valutaparen 30:1 3,33%
Niet-grote valutaparen, goud en grote indices 20:1 5%
Andere grondstoffen dan goud en niet-grote aandelenindices 10:1 10%
Voor individuele aandelen en andere referentiewaarden 5:1 20%
Digitale valuta 2:1 50%

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om nog lagere leverage-tarieven aan te bieden voor bepaalde producten of in het algemeen voor sommige of alle producten op basis van haar discretie en de marktsituatie.

7. Margin Close-Out Bescherming

Het bedrijf stelt de klanten hierbij op de hoogte dat het de eigen verantwoordelijkheid van elke klant is om het margeniveau van hun posities in realtime te volgen via het tradingplatform van het bedrijf of de mobiele/tablet-applicatie. Het bedrijf past margin close-out bescherming toe op alle tradingaccounts van zijn klanten, om ervoor te zorgen dat hun marge niet wordt uitgehold tot een punt waarop deze bijna nul is. De margin close-out-bescherming wordt geactiveerd wanneer de som van de fondsen op de CFD-handelsrekening en de niet-gerealiseerde nettowinst van alle open CFD`s die aan die rekening zijn gekoppeld, daalt tot minder dan de helft (dwz 50%) van de totale initiële margebescherming voor al die open CFD`s.

8. Negatieve balans bescherming

Het bedrijf heeft een beleid voor de bescherming tegen een negatief saldo opgesteld dat, in het geval dat er een negatief saldo optreedt op de accounts van de klant als gevolg van stop-out en/of extreem volatiele marktomstandigheden, het bedrijf een relevante aanpassing zal maken om het volledige negatieve bedrag te dekken. De klanten zijn er daarom van verzekerd dat hun maximale verliezen door het traden in CFD`s niet groter zijn dan het kapitaal dat op hun account is geïnvesteerd.

9. Risico Waarschuwing

Traden in CFD`s is een vorm van traden met hefboomwerking en is zeer speculatief, complex en brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee, en is niet geschikt voor alle beleggers. CFD`s behoren tot de meest risicovolle soorten beleggingen en kunnen tot grote verliezen leiden. Alvorens te beslissen om in CFD`s te traden, dient een klant zorgvuldig zijn/haar beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidheid te overwegen. Tijdens het traden in CFD`s kan een klant een gedeeltelijk of volledig verlies van zijn/haar initiële investering oplopen. Cliënten moeten zich bewust zijn van alle risico`s die gepaard gaan met het traden in CFD`s en bij twijfel advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur.