Saglabāt PDF Drukāt

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD KREDĪTPLECA POLITIKA1. Ievads

Admiral Markets Cyprus Ltd (turpmāk - Uzņēmums, mēs, mūsu) ir Kipras ieguldījumu kompānija, kura ir reģistrēta Kipras Republikā ar reģistrācijas numuru ΗΕ 310328, un to ir licencējusi un uzrauga Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (CySEC) ar licences numuru 201/13.

2. Tvērums

Šī sviras finansējuma (turpmāk - kredītplecs) un maržas politika (turpmāk - Politika) atrunā to, kā tiek noteikti kredīpleca un maržas līmeņi un procedūras, kad mūsu mazumtirdzniecības klienti (turpmāk - Klienti, “jūs”, “jūsu”) veic tirdzniecību ar cenas starpības līgumiem (turpmāk - CFD) sadarbojoties ar mūsu Uzņēmumu. Šīs Politikas mērķis ir izskaidrot galvenos aspektus tirgojot ar kredītplecu un maržu, kuru Uzņēmums piedāvā atkarībā no Klienta zināšanām un pieredzes, kā arī saskaņā ar regulatorajām prasībām. Ar šo tiek paskaidrots, ka Politika neattiecas uz profesionāliem klientiem vai atbilstošiem darījumu partneriem (kā noteikts likumā, uz kuru ir atsauce Politikas 3. punktā), ievērojot, ka Klientiem ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kuri ir saistīti ar ieguldījumiem sarežģītos finanšu produktos, kā piemēram CFD.

3. Tiesiskais un normatīvais regulējums

ŠīPolitika ir izdota tā, lai tā ievērotu un atbilstu prasībām, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un ES Padomes 2014. gada 15. maija pieņemtajā Direktīvā 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk - MiFID II) un Kipras Republikas Ieguldījumu pakalpojumu, darbību un regulēto tirgu likumā (N. 87(I)/2017), ar kuru MiFID II tika integrēta Kipras tiesību aktos (turpmāk - Likums). Turklāt šī politika atbilst Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (turpmāk - CySEC) direktīvai DI87-09, kura nosaka mārketinga, izplatīšanas vai pārdošanas ierobežojumus attiecībā uz cenas starpības līgumu (CFD) piedāvāšanu mazumtirdzniecības klientiem.

4. Uzņēmuma apņemšanās

Uzņēmumam ir pienākums:

4.1. Tirgojot sarežģītus finanšu instrumentus kā piemēram CFD, noteikt kredītpleca līmeņus, kas atspoguļo Klienta zināšanas un pieredzi, ņemot vērā, ka tirdzniecība ar kredītplecu un maržu ir galvenā CFD tirdzniecības iezīme.

4.2. Izturēties godīgi pret Klientiem, izvairoties no agresīvas kredītpleca piemērošanas prakses.

4.3. Ņemt vērā fundamentālos aspektus finanšu instrumentam uz kuru tiek balstīts CFD, tostarp vēsturisko cenu svārstīgumu, tirgus likviditāti un dziļumu, tirdzniecības darījumu apjomu, tirgus kapitalizāciju, spēju ierobežot tirgus riskus un vispārējo politisko un ekonomisko vidi, Uzņēmums pielāgo un kalibrē iepriekš minētos pieejamos kredītpleca līmeņus, kas tiek piedāvāti dažādām aktīvu klasēm vai finanšu instrumentiem.

4.4. Ņemt vērā paša riska pārvaldības un risku uzņemšanās spēju, izstrādāt politikas, procedūras un prakses, lai pārvaldītu tirgus riskus, kuri izriet no kredīpleca un maržas tirdzniecības.

4.5. Piemēro regulatīvās prasības un ierobežojumus, ko noteikusi CySEC un/vai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

5. Vērā ņemamie faktori

Pirms nodrošināt klientu piekļuvi kredītplecam, Uzņēmums ņem vērā šādus faktorus:

5.1. Gādā un pārliecinās par Uzņēmuma kapitāla bāzes un finansiālo pietiekamību, un veic regulāru tā aprēķinu un uzraudzību.

5.2. Regulāri uzrauga Uzņēmuma uzņemto risku toleranci un risku pārvaldību.

5.3. Ņem vērā aktīvu klases un instrumenta raksturojumus, ieskaitot likviditāti un tirdzniecības apjomu, svārstīgumu, tirgus kapitalizāciju, emitenta valsti, vispārējo ekonomisko situāciju un ģeopolitiskos notikumus.

5.4. Veic Klienta novērtējumu par tā piemērotību un finanšu zināšanām.

5.5. Veic Klientu klasifikāciju (t.i., iedalot mazumtirdzniecības vai profesionālis klients).

5.6. Ņem vērā Klienta zināšanas un pieredzi tirdzniecībā: izstrādājot jautājumus tirdzniecības konta atvēršanas pieteikuma veidlapā, Uzņēmums nosaka klienta finansiālo stāvokli, finanšu zināšanas, tirdzniecības pieredzi un tirdzniecības stilu.

6. Piedāvātā kredītpleca veidi

Pēc tam, kad Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un CySEC bija oficiāli pieņēmusi pasākumus attiecībā uz CFD instrumentiem, visiem klientiem, kuri reģistrācijas procesā ir apliecinājuši pieredzi un atbilstošas zināšanas, var tikt piemēroti atšķirīgi maksimālā pieejamā kredītpleca iestatījumi tirdzniecības kontā, un var tikt pieprasītas sekojošas maržas prasības:

Bāzes aktīva veids Kredītpleca ierobežojums Nepieciešamā maržas rezerve
Lielie valūtu pāri 30:1 3,33%
Ne lielajiem valūtu pāriem, zeltam un galvenajiem indeksiem 20:1 5%
Izejvielām, izņemot zeltu un ne galvenajiem vērtspapīru indeksiem 10:1 10%
Atsevišķām akcijām un citām attiecinātajām vērtībām 5:1 20%
Digitālās valūtas 2:1 50%

Uzņēmums patur tiesības samazināt kredītpleca likmes konkrētiem produktiem vai visiem produktiem, pamatojoties uz Uzņēmuma ieskatiem un tirgus situāciju.

7. Maržas Close-Out aizsardzība

Uzņēmums ar šo paziņo Klientiem, ka katra Klienta paša atbildība ir uzraudzīt viņu atvērto pozīciju maržas līmeni, tirgojot uzņēmuma tirdzniecības programmās vai mobilajā/planšetdatoru lietotnē. Uzņēmums visiem saviem klientu tirdzniecības kontiem piemēro maržas slēgšanas (close-out) aizsardzību, nodrošinot, ka to marža netiek samazināta līdz līmenim, kurā tā ir tuvu nullei. Maržas close-out aizsardzība tiks aktivizēta, kad CFD tirdzniecības kontā esošo līdzekļu un visu ar šo kontu saistīto atvērto CFD nerealizētā tīrā peļņa samazināsies līdz mazāk nekā pusei (t.i. 50%) no kopējās sākotnējās maržas aizsardzības visiem atvērtajiem CFD darījumiem.

8. Negatīvās bilances aizsardzība

Uzņēmums ir izveidojis Negatīvas bilances aizsardzības politiku, kas gadījumā, ja Klienta tirdzniecības kontos rodas negatīva bilance stop-out un/vai ekstrēmas tirgus volatilitātes dēļ, Uzņēmums veiks attiecīgu korekciju, lai segtu visu negatīvo summu. Tāpēc klientiem tiek nodrošināts, ka viņu maksimālie zaudējumi no CFD tirdzniecības nebūs lielāki par kapitālu, kurš ieguldīts viņu tirdzniecības kontā.

9. Brīdinājums par riskiem

CFD ietver tirdzniecību ar sviras finansējumu jeb kredītplecu un šāda tirdzniecība ir ļoti spekulatīva, šis produkts ir sarežģīts un ietver augstu risku zaudēt investīcijas, tāpēc var nebūt piemērots visiem investoriem. CFD ir vieni no riskantākajiem ieguldījumu veidiem un var radīt lielus zaudējumus. Pirms izlemt tirgot CFD, klientam rūpīgi jāapsver savi ieguldījumu mērķi, pieredzes līmenis un riska apetīte. Veicot CFD tirdzniecību, klients var daļēji vai pilnībā zaudēt sākotnējo ieguldījumu. Klientiem būtu jāapzinās visi riski, kuri ir saistīti ar CFD tirdzniecību un, ja rodas šaubas par savām zināšanām un prasmēm, ir jāmeklē padoms pie neatkarīga finanšu konsultanta.