Salvesta PDF Prindi

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD VÕIMENDUSE POLIITIKA1. Sissejuhatus

Admiral Markets Cyprus Ltd (edaspidi nimetatuna „Ettevõte”, „meie” ) on Küprose investeerimisühing, mis on nõuetekohaselt asutatud Küprose Vabariigis registreerimisnumbri 10 310328 all ning millele on andnud litsentsi Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjon („CySEC”) litsentsinumbriga201/13.

2. Ulatus

See finantsvõimenduse ja tagatise poliitika (edaspidi „Poliitika“) sätestab, kuidas me kehtestame finantsvõimenduse ja tagatise tasemed ning protseduurid, kuidas meie tavakliendid (edaspidi kui „kliendid“), „teie”, kauplevad hinnavahelepeingutega (edaspidi CFD-d). Selle poliitika eesmärk on selgitada marginaaliga võimendusega kauplemise põhiaspekte, mis ettevõte teeb finantsvõimendusega kättesaadavaks sõltuvalt kliendi teadmistest ja kogemustest, samuti vastavalt regulatiivsetele nõuetele. Käesolevaga selgitatakse, et Poliitika ei kehti professionaalsete klientide ega aktsepteeritud vastaspoolte (nagu on määratletud seaduses, millele viidatakse poliitika lõikes 3) suhtes, kuna neil on vajalikud teadmised ja kogemused keerukatesse toodetesse, näiteks CFD-desse investeerimisemiseks.

3. Õiguslik ja Regulatiivne Raamistik

Käesolev poliitika on välja antud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65 / EL finantsinstrumentide turgude (edaspidi "MiFID II") nõuetega ning Küprose Vabariigi investeerimisteenuste ja -tegevuse ning reguleeritud turgude seadusega (nr 87 (I) / 2017) ehk MiFID II, mis võeti üle Küprose õigusaktidesse (edaspidi seadus). Lisaks on see poliitika kooskõlas Küprose Väärtpaberiturujärelevalve Komisjoni (edaspidi "CySEC") direktiiviga DI87-09, mis käsitleb hinnavahelepingute turustamise, levitamise või müügi piiramist tavaklientidele”.

4. Ettevõtte Kohustus

Ettevõtte kohus on:

4.1. Määrata finantsvõimendustasemed, mis kajastavad kliendi teadmisi ja kogemusi keeruliste finantsinstrumentidega, näiteks CFD-dega kauplemisel, arvestades, et finantsvõimenduse ja marginaaliga kauplemine on CFD-de kauplemise põhiomadus.

4.2. Kohelda oma kliente õiglaselt, vältides nende suhtes agressiivset võimendustava.

4.3. Võtma arvesse CFD-i aluseks oleva finantsinstrumendi aluseks olevaid tulemuslikkuse aluseid, sealhulgas ajaloolist volatiilsust, turu likviidsuse ja kauplemismahtude sügavust, emitendi ja alusvara emitendi riigi turukapitalisatsiooni, võimet turu riski maandada, ning üldist poliitilist ja majandusliku keskkonda. Ettevõte kohandab ja kalibreerib ülaltoodud muutujaid, et määrata kindlaks finantsvarade klasside või finantsinstrumentide jaoks pakutavad finantsvõimenduse tasemed.

4.4. Võtta arvesse oma riskijuhtimise isu ja riskikandevõimet ning kasutada oma klientide sellise finantsvõimenduse ja marginaaliga kauplemisest tuleneva tururiski maandamiseks poliitikat, protseduure ja tavasid.

4.5. Kohaldada CySECi ja / või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse kehtestatud regulatiivseid nõudeid ja ülempiire.

5. Arvestatud tegurid

Enne oma klientidele finantsvõimenduse andmist võtab ettevõte arvesse järgmisi tegureid:

5.1. Ettevõtte kapitalibaas ja rahaline tugevus, arvutatuna ja jälgituna, lähtudes Ettevõtte kapitali adekvaatsusest.

5.2. Ettevõtte riskiisu ja riskijuhtimine.

5.3. Varaklassi ja instrumendi omadused, sealhulgas likviidsus ja kauplemismaht, volatiilsus, turukapitalisatsioon, emitendi riik, üldine majanduskliima ja geopoliitilised sündmused.

5.4. Kliendi hinnang asjakohasusele ja finantsteadmistele.

5.5. Kliendi kategooriad (st tavakaupleja või professionaalne kaupleja).

5.6. Kliendi teadmised ja kauplemiskogemus: Konto avamise avalduse vormis olevate küsimustega määrab ettevõte kindlaks kliendi finantssuutlikkuse, finantsteadmised, kauplemiskogemuse ja kauplemisstiili.

6. Võimenduse Pakkumiste klassid

Pärast seda, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ja CySEC on ametlikult võtnud kasutusele meetmed CFD-de suhtes, peavad kõik kliendid, kellel on registreerimisprotsessi käigus asjakohased teadmised ja kogemused, oma kontol tagama järgmised maksimaalsed finantsvõimenduse seaded ja peavad sissemaksuks tegema algse marginaali:

Alusvara tüüp Võimenduse Limiit Esialgne nõutav marginaal
Peamised valuutapaarid 30:1 3,33%
Mitte-peamised valuutapaarid, kuld ja peamised aktsiaindeksid 20:1 5%
Muud toormed peale kulla ja vähemolulised aktsiaindeksid 10:1 10%
Üksikute aktsiate ja muude väärtuste jaoks 5:1 20%
Krüptovaluutad 2:1 50%

Ettevõte jätab endale õiguse pakkuda oma äranägemise ja turuolukorra alusel teatud toodetele või üldiselt mõnele või kõigile toodetele veelgi madalamaid finantsvõimenduse määrasid.

7. Marginaali Sulgemise Kaitse

Ettevõte teatab käesolevaga klientidele, et iga kliendi ainuvastutus on jälgida oma positsioonide marginaali taset reaalajas ettevõtte kauplemisplatvormi või mobiili- / tahvelarvutirakenduse kaudu. Ettevõte rakendab kõigil oma klientide kauplemiskontodel tagatise sulgemise kaitset, tagades, et nende marginaal ei kahaneks nulli lähedasele tasemele. Tagatise sulgemise kaitse käivitub, kui CFD kauplemiskontol olevate vahendite summa ja kõigi selle kontoga seotud avatud CFD-de realiseerimata puhaskasum langeb vähem kui poolele tasemele (st 50%) kogu esialgse tagatise kaitsest kõigi nenede avatud CFD-de puhul.

8.Negatiivse Kontojäägi Kaitse

Ettevõte on kehtestanud negatiivse kontojäägi kaitse poliitika, mis juhul, kui kliendi kauplemiskontodel ilmneb negatiivne saldo lõpetamise ja / või äärmiselt kõikuvate turutingimuste tõttu, teeb ettevõte asjakohase korrigeerimise, et katta kogu negatiivne summa. Seetõttu tagatakse klientidele, et nende maksimaalsed kahjumid CFD-de kauplemisest ei oleks suuremad kui nende kauplemiskontole investeeritud kapital.

9. Riskihoiatus

CFD-dega kauplemine on finantsvõimendusega kauplemise vorm ja on väga spekulatiivne ning keeruline ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumi risk ning see ei sobi kõigile investoritele. CFD-d kuuluvad riskantsemate investeerimisliikide hulka ja võivad põhjustada suuri kahjumeid. Enne CFD-dega kauplemise otsustamist peaks klient hoolikalt kaaluma oma investeerimiseesmärke, kogemuste taset ja riskiisu. CFD-dega kauplemise ajal võib klient oma esialgse investeeringu osaliselt või täielikult kaotada. Kliendid peaksid olema teadlikud kõigist CFD-dega kauplemisega seotud riskidest ja kahtluste korral küsima nõu sõltumatult finantsnõustajalt.