Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Admiral Markets UK Ltd pavedimų vykdymo politika

Patvirtino: Direktorių taryba 2019 m. gegužės 8 d.

„Admiral Markets UK Ltd“ (toliau - AM UK arba mes) įsipareigoja savo klientams užtikrinti geriausius galimus rezultatus ir elgtis su jais sąžiningai bei skaidriai. Geriausio įsakymų vykdymo reikalauja tiek ES finansinių priemonių rinkų direktyva Nr. 2014 / 65EU („MiFiD“), tiek ir Financial Conduct Authority (FCA), šis reikalavimas taikomas visoms Europoje reglamentuojamoms įmonėms, mažmeninių ir profesionalių klientų vardu vykdančioms įsakymus. Geriausias įsakymų vykdymas reiškia mūsų įsipareigojimą imtis visų reikiamų veiksmų, kad gautume geriausią rezultatą, kai vykdome įsakymus savo klientų vardu, atsižvelgiant į visus susijusius įvykdymo veiksnius. Mes įgyvendiname savo sprendimą siekti geriausių rezultatų, vykdant klientų sandorius, o, vykdydami klientų įsakymus, atsižvelgiame į šiuos veiksnius:

 • bendrą atlygį (finansinės priemonės kainos ir su vykdymu susijusių išlaidų sumą),

 • greitį ir vykdymo bei atsiskaitymo galimumą,  

 • įsakymo ir sandorio rūšį bei dydį ir poveikį rinkai, taip pat  

 • kitus veiksnius, kurie, mūsų manymu, yra svarbūs įsakymo vykdymui, kaip pavyzdžiui, kaina, greitis ir vykdymo galimumas, atsiskaitymo dydis ir pobūdis.  

Išsamesnė informacija apie kiekvieną jų pateikiama toliau, išvardijant svarbos tvarka.

Bendras atlygis

Geriausias galimas rezultatas nustatomas atsižvelgiant į bendrą atlygį privatiems klientams. Bendras atlygis yra kainos ir visų susijusių su finansinės priemonės įsakymo vykdymu išlaidų suma. Pagrindinis būdas, kuriuo siekiame tai užtikrinti, yra mūsų „bid“ arba pasiūlymo kaina, naudojamoa kliento įsakymui įvykdyti, skaičiavimas, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į atitinkamo produkto, susijusio su įsakymu, rinkos kainą. Kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su įsakymo vykdymu, pavyzdžiui, prekybos komisiniai mokesčiai, kliringo ir atsiskaitymo mokesčiai bei visi kiti mokesčiai, sumokėti trečiosioms šalims, dalyvaujančioms vykdant įsakymą, yra viso atlygio dalis.

Profesionaliems klientams geriausias galimas rezultatas taip pat nustatomas atsižvelgiant į bendrą atlygį. Jeigu dėl konkretaus užsakymo turime pagrindo manyti arba klientas pareiškia, kad dėl įsakymo pobūdžio ar veiksnių, kiti veiksniai, pvz., įvykdymo bei atsiskaitymo galimybė ir greitis, yra didesni, į šiuos veiksnius mes galime atsižvelgti vykdymo metu. Tokiu atveju mes įvertinsime, ar sandorio vykdymas remiantis bendru atlygiu užtikrintų greitą ir visišką sandorio įvykdymą. Jeigu tai nebus užtikrinta, mes įvertinsime, ar dalinis įsakymo vykdymas, remiantis bendru atlygiu, būtų naudingesnis klientui nei visiškas pavedimo įvykdymas pagal įvykdymo ir atsiskaitymo galimybės kriterijų. Jeigu ne, naudosime sandorio ir atsiskaitymo vykdymo kriterijų. Taip pat įvertinsime galimą neigiamą vykdymo trukmės (greičio) poveikį klientui ir su tuo susijusią žalą. Jeigu tokia žala viršija gautą pelną pagal bendrą atlygį, bus taikomas greičio kriterijus.

Vykdymo greitis

Nors geriausias rezultatas nustatomas atsižvelgiant į bendrą atlygį, vykdymo greitis yra kruopščiai ir nuolat stebimas, siekiant užtikrinti, kad likvidumo teikėjų ir kitų vykdymo vietų vykdymo greitis atitiktų geriausią įsakymų vykdymą. Vykdymo greitis gali paveikti AM UK Ltd gebėjimą įsakymą įvykdyti su minimaliu kainų nuokrypiu. Kai likvidumo teikėjas turi nuolatinių problemų, dėl kurių vykdymas atidedamas ir kurios neišsprendžiamos per pagrįstą laikotarpį, su juo toliau nebus dirbama.

Įsakymų vykdymo bei atsiskaitymo galimumas

Įvykdymo galimumas taip pat yra kruopščiai svarstomas ir nuolat stebimas, siekiant užtikrinti, kad likvidumo teikėjų ir kitų vykdymo vietų vykdymas užtikrintų įsakymų įvykdymą ir atsiskaitymą, atitinkantį geriausio įsakymų vykdymo politiką. Kai likvidumo teikėjas turi nuolatinių problemų dėl neįprastai aukštų atmetimo rodiklių, kurių negali išspręsti per pagrįstai nustatytus terminus, su juo toliau nebus dirbama.

Kiti veiksniai

Be geriausių vykdymo įsipareigojimų, AM UK turi atitikti FCA principus, taikomus įmonėms, pagal kuriuos reikalaujama:

 • savo verslą atlikti sąžiningai, su tinkamais įgūdžiais, rūpesčiu ir kruopštumu,

 • laikytis tinkamų rinkos elgesio standartų ir

 • tinkamai atsižvelgti į savo klientų interesus bei elgtis su jais teisingai.

AM UK svarsto ir nuolat stebi, ar nėra akivaizdžių klaidų. Visos priemonės turi pagrįstas kainų filtravimo sąlygas, kurios užkerta kelią daugeliui akivaizdžių klaidų, pavyzdžiui, nepagrįstiems kainų šuoliams.

Svarstoma ir nuolat stebima kainų judėjimo gerinimo ir praslydimo simetrija. Mes nedirbsime su likvidumo teikėju, kuris neužtikrina kainų judėjimo gerinimo. Su likvidumo teikėjais, turinčiais nuolatinių problemų dėl asimetrinio nuokrypio arba praslydimo, kurio negali išspręsti per pagrįstą laiką, toliau nedirbsime.

Sistemos veikimo laikas yra svarbus veiksnys, vieno likvidumo teikėjo priemonėms. Jis yra kruopščiai svarstomas ir stebimas, o kai yra nuolatinių problemų, galinčių turėti įtakos kainų galimumui, salygotų išorės veiksnių, pavyzdžiui, sistemos sutrikimų, bus imtasi veiksmų tai ištaisyti.

Mūsų geriausio vykdymo įsipareigojimai taikomi visoms siūlomoms finansinėms priemonėms. Todėl kruopščiai stebime vykdymo kokybę vykdymo vietose, kuriose vykdomi AM UK klientų įsakymai. Turime prieigą prie įvairių duomenų šaltinių, kad galėtume nustatyti rinkos kainą, ir tai yra mūsų objektyvus požiūris į pirkimo ir pardavimo kainas, pateikiamas mūsų artimiausiems prekiautojams.

Paprastai mes neišskiriame įsakymų, gautų iš profesionalių ar mažmeninių sąskaitų klientų, nors tam tikromis aplinkybėmis santykinės atlikimo veiksnių svarbos nustatymas profesionaliems klientams gali skirtis, pavyzdžiui, kai įvykdymo galimumas viršesnis už kainą.

Vykdymo vietos

Kalbant apie sandorius dėl skirtumo (angl. CFD), AM UK veikia kaip pagrindinė šalis atitikimo principo pagrindu. Tai reiškia, kad sudarę sandorį su klientu, mes sudarysime paralelų sandorį su likvidumo teikėju tokiomis pačiomis sąlygomis. Todėl klientas susidurs su AM UK, o ne su pagrindine rinka. Likvidumo teikėjas gali veikti kaip rinkos formuotojas konkrečiam sandoriui arba sudaryti sandorį panašiomis sąlygomis su kitu likvidumo teikėju arba reguliuojamąja rinka arba DPS/OTF arba atitinkamai ne EEE jurisdikcijoje. Mūsų vienintelis likvidumo teikėjas yra „Admiral Markets A. S.“, nors pasiliekame teisę naudotis ir kitais likvidumo teikėjais.

Konkretūs klientų nurodymai

Jeigu klientas pateikia konkrečius nurodymus dėl visiško arba dalinio pavedimo įvykdymo, įsakymas bus įvykdytas pagal šiuos nurodymus. Jeigu klientas AM UK teikia konkrečius nurodymus, mes negalime laikytis pirmiau išdėstytų principų ir procedūrų, kuriomis siekiama užtikrinti geriausią galimą rezultatą klientams. Jeigu klientas investavimo prekybos sąskaitoje pateikia „limit“ įsakymą, mes neprivalome tokio įsakymo atskleisti atitinkamai biržai tol, kol nebus įvykdytas „limit“ įsakymas.

Pavedimų, susijusių su akcijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vykdymas

Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje (pavyzdžiui, akcijų, standartizuotų išvestinių priemonių, investicinio fondo akcijų, kurios yra reguliuojamos kotiruojamai prekybai), įsakymus AM UK paprastai vykdys atitinkamai taip:

 • kiekvienas įsakymas bus įvykdytas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per dvi minutes nuo įsakymo gavimo, siunčiant įsakymą prekybos vietai, kuri, mūsų nuomone, suteikia klientui geriausią rezultatą,  

 • įmonė gali atidėti įsakymo siuntimą arba nuspręsti siųsti jį dalimis iš eilės, mes galime atidėti, jeigu manome, kad dėl rinkos sąlygų arba likvidumo ar įsakymo dydžio, ar pobūdžio tai būtų naudingiausias sprendimas klientui,

 • kliento įsakymai gali būti kaupiami ir siunčiami kaip bendras įsakymas, atitinkamai pagal mūsų interesų konflikto valdymo procedūras apdorojant sandorių įsakymus ir vykdant asmeninius įsakymus,

 • jeigu įsakymas vykdomas prieš AM UK arba kito kliento įsakymą, jis bus įvykdytas kaina, atitinkančia rinkos kainą.

Finansinių priemonių, prekiaujamų už reguliuojamos rinkos arba daugiašalės prekybos sistemos ribų, įsakymų vykdymas

AM UK gali vykdyti jūsų įsakymus už reguliuojamos rinkos arba daugiašalės prekybos sistemos ribų, jeigu pateikėte savo aiškų sutikimą.

Tokia užbiržinė (angl. over-the-counter) prekyba bus atliekama tik su vienos sandorio šalies priemonėmis, pavyzdžiui, obligacijomis, pinigų rinkos priemonėmis, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išvestinėmis valiutos priemonėmis, ir kitomis priemonėmis.

Gavę tokį įsakymą, mes jums tiesiogiai nurodysime orientacines arba fiksuotas kainas, o po to sudarysime pirkimo sutartį, kai jūs sutinkate su mūsų nurodyta kaina, arba, jeigu pateiktos orientacinės kainos, kai sutinkate su kaina, kurią mes jums patvirtiname. Vykdydami tokį įsakymą jūsų vardu, mes paprastai vykdome įsakymą kaina, atitinkančia rinkos kainą, kuri apskaičiuojama pagal atitinkamo bazinio aktyvo išorines referencines kainas,jeigu tinkama ir tokias kainas galima gauti, pridėjus pelną už komercinę pelno maržą ir kapitalo panaudojimo išlaidas bei kitos šalies riziką. AM UK visuomet turi veikti pagal savo klientų interesus ir vengti interesų konflikto.

Derinami sandoriai

Tam tikrais atvejais AM UK tiesiogiai klientui nurodo orientacinę arba fiksuotą kainą, pavyzdžiui, rizikos kainą. Tokiais atvejais mes sudarysime pirkimo sutartį, kai jūs sutinkate su mūsų nustatytomis fiksuotomis kainomis, arba, jeigu nurodomos orientacinės kainos, kai patvirtinsime jums kainą, ir jūs sutiksite su ja.

Kitu atveju klientas gali prašyti AM UK sudaryti specialų susitarimą dėl arba susijusių finansinių priemonių (pavyzdžiui, bet neapsiribojant vertybinių popierių finansinių sandorių). Tokiais atvejais po derybų galime nuspręsti sudaryti su klientu sutartį pagal suderintas nuostatas ir sąlygas. Tokiu atveju ir kai sutartis sudaroma tarp AM UK ir kliento, AM UK neperduos įsakymo kliento vardu ir nevykdys kliento įsakymo savo nuožiūra.

Įsakymų perdavimas

Kai AM UK perduoda įsakymą vykdyti kitai šaliai, negalime kontroliuoti vykdymo proceso ir negalime garantuoti vykdymo pagal šioje politikoje nustatytas nuostatas, sąlygas ir principus. Tačiau AM UK laikysis šioje politikoje nustatytų sąlygų, nuostatų ir principų, perduodama įsakymus trečiosioms šalims ir nuspręsdama, kuri trečioji šalis turėtų atlikti įsakymą klientui naudingiausiu būdu. Mes stengsimės užtikrinti, kad brokeris įsakymą vykdytų geriausiai, bet negalime kiekvienam atskiram brokerio sandoriui garantuoti geriausio įvykdymo.

Ši politika peržiūrima bent kartą per metus pagal FCA reikalavimus.