Saglabāt PDF Drukāt

Īpašās piekrišanas paziņojums


Šajā paziņojumā (turpmāk - paziņojums) ir norādītas noteiktas īpašās piekrišanas, ko esat apliecinājis Admiral Markets Cyprus Ltd (turpmāk - mums), slēdzot ar mums jebkādu klienta līgumu (neatkarīgi no tā vai tas attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, akcijām, biržā tirgotiem fondiem vai jebkuru citu produktu vai instrumentu).

Vārdiem un izteicieniem, kas definēti attiecīgajos līgumos, noteikumos, politikās un pamatinformācijas dokumentos (turpmāk - noteikumi), ir tāda pati nozīme, ja tos lieto šajā paziņojumā (izņemot gadījumus, ja skaidri norādīts citādi).

Ja starp noteikumiem un šo paziņojumu ir nesakritības, šis paziņojums ir noteicošais. Jums vajadzētu izlasīt visus šī paziņojuma noteikumus, jo tas satur svarīgu informāciju par mūsu attiecībām ar jums.

AR ŠO TIEK PANĀKTA ŠĀDA VIENOŠANĀS:

  • Jūs piekrītat, ka informēšanai par šiem Noteikumiem mēs izmantojam patstāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs (piemēram, PDF formātā vai e-pastā) un/vai izmantojot mūsu vietni www.admiralmarkets.com (turpmāk - Vietne”) vai Admirals mobilo lietotni, ja nepieciešams.
  • Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis noteikumiem un citai klienta dokumentācijai, kas regulē mūsu ieguldījumu pakalpojumu piedāvājumu, kas šobrīd ir pieejams vietnē, tostarp Privātuma politika,Noteikumi un Nosacījumi, Vērtspapīru tirdzniecības noteikumi, Risku atruna, Maksājumu noteikumi un nosacījumi, Darījumu izpildes politika, Investoru kompensācijas fonds, Sūdzību izskatīšanas politika, Klientu kategorizācija, Interešu konfliktu novēršanas politika, Kredītpleca politika, Negatīvas bilances aizsardzības politika klientiem ar statusu "Privāts klients", Negatīvas bilances aizsardzības politika klientiem ar statusu "Profesionāls klients".
  • Jūs piekrītat, ka svarīga saziņa, kas saistīta ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem Jums notiks elektroniski (piemēram, izmantojot tirdzniecības platformu, vietni, e-pastu, mobilos paziņojumus).
  • Jūs apstiprināt, ka konta pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pareiza.
  • Jūs apstiprināt, ka pie mums iemaksātie līdzekļi ir iegūti likumīgi un nav saistīti ar naudas atmazgāšanu,terorismu vai citām nelikumīgām darbībām.
  • Jūs piekrītat sadarboties ar mums ikreiz, kad mēs ar jums sazināsimies klienta atbilstības un izvērtēšanas nolūkos, ar mērķi pārliecināties, ka tiek ievēroti visi piemērotie likumi un noteikumi. Tāpēc ļausiet mums vajadzības gadījumā veikt nepieciešamo izpēti vai informācijas pieprasīšanu no kompetentajām iestādēm, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti, līdzekļu izcelsmi un sniegto informāciju.
  • Jūs piekrītat pie mums turēt naudas summas nodalītos kontos, vienā vai vairākās kredītiestādēs, kuras ir pilnvarotas veikt šādas darbības un turēt instrumentus, kas attiecas uz jums, vienā vai vairākos fiduciārās uzraudzības kontos ar trešās puses turētājbanku, kas ir pilnvarota veikt glabāšanas funkciju.
  • Jūs pilnībā saprotat un pieņemat, ka cenas starpības līgumu (CFD) tirdzniecība un citi ieguldījumu produkti ietver augstu riska pakāpi, un var tikt saistīti ar pilnīgu Jūsu ieguldījumu zaudēšanu.
  • Jūs piekrītat, ka darījumus starp jums un mums saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem var veikt vai nu regulētā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai organizētā tirdzniecības sistēmā, vai kā ārpus biržas (turpmāk - ārpus biržas) darījumus - ārpus tirdzniecības vietas (Over-The-Counter ("OTC")). Ja attiecīgajos noteikumos paredzēts, ka darījumi starp jums un mums tiks veikti ārpus tirdzniecības vietas - kā ārpus biržas darījumi, tad jūs piekrītat darījumu izpildei saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem par darījumu izpildi ārpus regulētiem tirgiem, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai organizētā tirdzniecības sistēmā.

Šis ziņojums ir skatāms, tulkojams un interpretējams saskaņā ar Kipras Republikas likumiem.

Visas ārpuslīgumiskās saistības, kas izriet no šī paziņojuma vai ir saistībā ar to, tiek skatītas, tulkotas un interpretētas saskaņā ar Kipras Republikas likumiem.