PDF opslaan Printen

Kennisgeving van specifieke toestemmingen


Deze kennisgeving (de "Kennisgeving") beschrijft bepaalde specifieke toestemmingen die u hebt gegeven aan Admiral Markets Cyprus Ltd ("ons"), met betrekking tot het aangaan van een klantovereenkomst met ons (of het nu gaat om derivaten, aandelen, beursgenoteerde fondsen of enig ander relevant product of instrument).

Woorden en uitdrukkingen die zijn gedefinieerd in de relevante overeenkomsten, voorwaarden, beleidslijnen en documenten met belangrijke informatie (de "Voorwaarden") hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze kennisgeving worden gebruikt (tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald).

217/5000Als er enige inconsistentie is tussen de voorwaarden en deze kennisgeving, heeft deze kennisgeving voorrang. U dient alle bepalingen in deze verklaring te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over onze relatie met u.

HIERBIJ IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

  • U stemt ermee in dat de Voorwaarden aan u worden verstrekt op een andere duurzaam medium anders dan papier (bijvoorbeeld als pdf of e-mail) en/of via onze website op >www.admiralmarkets.com/nl (de "Website") of Admirals mobiele applicatie, indien relevant.
  • U bevestigt dat u de Voorwaarden en andere klantdocumentatie die het aanbieden van de beleggingsdiensten door ons regelt, zoals momenteel beschikbaar op de Website, hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat, inclusief Privacybeleid,Terms and Conditions, Terms of Securities Trading, Risicobepaling, Storten en opnemen, Order Uitvoering Beleid, Beleggerscompensatiefonds, PROCEDURE FOR RESOLUTION OF CLIENT COMPLAINTS, Indeling van de cliënt, Beleid bij belangenconflicten, Leverage Policy, Negatieve Balans Bescherming Beleid voor Retail Cliënten, Negative Balance Protection Policy for Professional Clients.
  • U gaat ermee akkoord dat belangrijke communicatie met betrekking tot onze aan u geleverde diensten elektronisch zal plaatsvinden (bijv. Via een handelsplatform, website, e-mail, mobiele meldingen).
  • U bevestigt dat de door u verstrekte informatie in uw accountaanvraag waar en correct is.
  • U bevestigt dat het geld dat bij ons is gestort legaal is verkregen en geen verband houdt met het witwassen van geld, terrorisme-gerelateerde of andere illegale activiteiten.
  • U stemt ermee in om met ons samen te werken wanneer we contact met u opnemen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en ons toestaat om zoekopdrachten en onderzoeken uit te voeren bij betrouwbare bronnen om uw identiteit, financieringsbron en ingediende informatie te verifiëren.
  • U stemt ermee in dat wij contante tegoeden met betrekking tot u aanhouden op gescheiden rekeningen bij een of meer kredietinstellingen die gemachtigd zijn voor dergelijke operaties en om instrumenten aan te houden die op u betrekking hebben op een of meer fiduciaire effectenrekening (en) bij een derde bewaarder die bevoegd is om de bewaarneming bedrijfsvoering te doen.
  • U begrijpt en accepteert volledig dat het verhandelen van contracten voor verschil (CFD`s) en andere beleggingsproducten een hoog risico met zich meebrengt en kan leiden tot verlies van uw belegging.
  • U stemt ermee in dat transacties tussen u en ons onder de relevante voorwaarden kunnen worden uitgevoerd op een gereglementeerde markt, multilaterale handelsfaciliteit of georganiseerde handelsfaciliteit of als Over-The-Counter ("OTC") transacties buiten een handelsplatform. Als de relevante voorwaarden bepalen dat transacties tussen u en ons worden uitgevoerd als OTC-transacties buiten een handelsplatform, stemt u in met de uitvoering van orders onder de relevante voorwaarden buiten gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten of georganiseerde handelsfaciliteiten.

Deze kennisgeving wordt beheert door en opgemaakt en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Cyprus.

Alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze kennisgeving worden beheerst door en opgemaakt en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Republiek Cyprus.